Sobota, 26. september, 2020 | Meniny má EditaKrížovkyKrížovky

Dni športu 2003 v regióne Liptov

Dni športu 2003, ktoré vyhlásila Asociácia športu

pre všetkých SR, sa úspešne uskutočnili aj v regióne Liptova. Oficiálne ich otvorili v okrese Ružomberok 17. septembra v Centre voľného času Elán a v okrese L. Mikuláš 18. septembra Behom T. Foxa na ZŠ MRM na Nábreží 4. apríla L. Mikuláš s oficiálnym celoslovenským ukončením pri príležitosti plaveckej štafety 28. októbra v L. Mikuláši.

Z hlavných podujatí sa v Liptove úspešne rozšírili Behy Terryho Foxa. Uskutočnila sa aj tradičná plavecká štafeta krytej plavárni v L. Mikuláši a vo Vojenskej akadémii. Do šestnástich podujatí sa zapojilo celkom 4415 účastníkov. Z dôvodov uzavretia plavárne sa neuskutočnila plánovaná plavecká štafeta v Ružomberku a taktiež doteraz najmasovejšie podujatie na Slovensku Deň chôdze a to pre nepriaznivé počasie. Regionálne subjekty Športu pre všetkých uskutočnili celkom 19 vybraných behov, turistických podujatí, pretekov vo viacbojoch všestrannosti, podujatí rekreačnej telesnej výchovy a stolnotenisových podujatí s 2036 účastníkmi. Prínosom bolo zapojenie predškolákov zo 16. materských škôl obidvoch okresov a žiakov l. a 4. ročníkov. Do Dní športu 2003 boli zahrnuté aj vybrané podujatia iných organizácií v celkovom počte 13 s 2158 účastníkmi. Najmasovejšou bola Mestská športová olympiáda pre základné a stredné školy v L. Mikuláši v atletike, plávaní a volejbale.

Koordinátorom bol Oblastný útvar SZTK v L. Mikuláši za aktívnej spolupráce Okresných úradov – odborov školstva, mládeže a telesnej kultúry, miest a Centier voľného času Ružomberok, L. Mikuláš a L. Hrádok, Okresných rád slovenskej asociácie športu na školách, Základných organizácií Slovenského zväzu technických športov, Územných spolkov Slovenského červeného kríža, Štátneho zdravotného ústavu v L. Mikuláši, Liptovského osvetového strediska, Olympijského klubu Liptova, materských, základných a stredných škôl, telovýchovných jednôt a klubov a ich športových a telovýchovných oddielov a odborov.

Viacboj všestrannosti

Súťaž pre mestské školy pripravili v ZŠ M. R. Martákovej na Nábreží 4. apríla L. Mikuláš 2. októbra. Celkom v štvorboji súťažilo 63 chlapcov a dievčat zo šiestich ZŠ. Putovný pohár riaditeľky školy obhájila z minulého roka družstvo domácej školy. Preteky boli súčasťou celoslovenskej diaľkovej súťaže.

Poradie družstiev škôl: 1. ZŠ MRM Nábrežie 4. apríla 1066 b., 2. ZŠ Ul. čs. brigády 1053 b., 3. ZŠ J. kráľa 1011 b., 4. ZŠ Okoličianska 932 b., 5. ZŠ ap. Pavla 889 b., 6. ZŠ ev. J. Janošku 593 b., 7. ZŠ M. R. Martákovej B 514 b. Poradie v štvorboji jednotlivcov - chlapci: 1. M. Dudáš (ZŠ Ul. Čs. brigády) 264 b., 2. M. Pawelski 262 b., 3. M. Pethö 207 b. (ZŠ J. Kráľa), dievčatá: 1. K. Medlová (ZŠ MRM) 221 b., 2. K. Khouri (ZŠ Ul. Čs. brigády) 194, 3. M. Spodniaková (ZŠ MRM) 184 b. Víťazi disciplín – 60 m: M. Mojžiš (ZŠ ap. Pavla) 9,6 a M. Spodniaková (ZŠ MRM) 9,7, diaľka: M. Pawelski (ZŠ J. Kráľa) 363 a M. Spodniaková (ZŠ MRM) 311, hod loptou: M. Dudáš (ZŠ Ul. čs. brigády) 13,90 a K. Medlová (ZŠ MRM) 12,15, šplh 4,5 m: M. Dudáš 4,9 a N. Žaludeková 6,6 (ZŠ Ul. čs. brigády).

Atletický štvorboj

Súťaž pre mestské školy usporiadala ZŠ na Demänovskej ceste 3. októbra za účasti 61 pretekárov. Putovný pohár riaditeľa školy pre rok 2003 získala ZŠ J. Kráľa. Medzi družstvami boli najlepší chlapci ZŠ M. R. Martákovej, a dievčatá z domácej ZŠ.

Celkové poradie družstiev škôl: 1. ZŠ J. Kráľa 482 b., 2. ZŠ M. R. Martákovej 469 b., 3. ZŠ Dem. cesta 455 b., 4. ZŠ Okoličianska 431 b., 5. ZŠ na Ul. čs. brigády, 6. ZŠ ap. Pavla 278 b. Poradie v štvorboji jednotlivcov - chlapci: 1. P. Kubáň (ZŠ MRM) 93 b., 2. B. Samek (ZŠ J. Kráľa) 86 b., 3. Š. Klimčík (ZŠ MRM) 78 b., dievčatá: 1. G. Poláková (ZŠ Dem. cesta) 110 b., 2. S. Pačanová (ZŠ Okoličianska) 107 b., 3. D. Laštíková (ZŠ MRM) 90 b. Víťazi disciplín – 60 m: P. Kubáň (ZŠ MRM) 9,3 a S. Pačanová (ZŠ Okoličianska) 10,1, diaľka: P. Kubáň (ZŠ MRM) 366 a M. Majerčáková (ZŠ J. Kráľa) 346, kriketka: P. Kubáň (ZŠ MRM) 34,60 a S. Pačanová (ZŠ Okoličianska) 32,70, 600 m: Š. Klimčík (ZŠ MRM) 2:09,0 a M. Majchútová (ZŠ ul. čs. brigády) 2:04,1.

Kritérium mesta Ružomberok

Preteky v cestom behu ulicami mesta usporiadal 1. septmbra atletický oddiel MŠK a CVČ Elán Ružomberok za účasti 160 pretekárov.

Výsledky - najml. žiaci: 1. P. Mäsiar (ZŠ Dončova Rbk), 2. A. Pažítka (ZŠ L. Lúžna), 3. J. Tulinský (ZŠ Dončova Rbk), najml. žiačky: 1. D. Ševčíková (ZŠ Zárevúca Rbk), 2. M. Rojčeková (ZŠ Černová), 3. J. Hlivová (ZŠ Lisková), ml. žiaci: 1. J. Bystričan (ZŠ L. Lúžna), 2. V. Jánoš (ZŠ Sládkovičova Rbk), 3. M. Hlinka (ZŠ Dončova Rbk), ml. žiačky: 1. V. Gašparovičová, 2. K. Lámošová (ZŠ sv. Vincenta Rbk), 3. J. Lištíková (ZŠ Dončova Rbk), st. žiaci: 1. T. Zajac, 2. L. Wolf (TJ Junior Čupka BB), 3. T. Tomčík (ZŠ Zárevúca Rbk), st. žiačky: 1. S. Veselovská (ŠZŠ M. T. S. Rbk), 2. P. Candríková (ZŠL. Lúžna), 3. A. Jeleníková (ZŠ Černová), dorastenci: 1. R. Medveď (TJ Junior Čupka BB), 2. J. Kmeť (SZŠ M. T. S. Rbk), 3. M. Kalina (Junior Čupka BB), dorastenky: 1. J. Veselovská, 2. B. Grajciarová (ŠÚV Rbk), muži do 39 r.: 1. M. Blaško (Šport Rysy Poprad), 2. Š. Rožek (NAC Rbk), 3. D. Pályo (Junior Čupka BB), muži nad 40 r.: 1. P. Faško (ŽP Šport Podbrezová, 2. Š. Racz (AMK N. Zámky, 3. A. Adamec (NAC Rbk).

Viacboj predškolákov

Okresné finále vo viacboji všestrannosti detí materských škôl usporiadal OÚ – odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry L. Mikuláš za spolupráce Okresného zväzu viacbojov všestrannosti a ZŠ M. R. Martákovej na Nábreží 4. apríla dňa 9. októbra. Celkom 60 predškolákov súťažilo v telocvični miestnej ZŠ v člnkovom behu, skoku do diaľky z miesta a v hode loptou z miesta.

Výsledky jednotlivcov, CH-1: 1. D. Kutnár (MŠ Ul. Komenského LM) 154 b., 2. J. Revaj (MŠ Nábrežie 4. apríla LM) 152 b., 3. A. Labaj (MŠ Okoličianska LM) 150 b. CH-2: 1. O. Mráz (MŠ Nábrežie 4. apríla LM) 196 b., 2. T. Vyparina (MŠ Ul. Komenského LM) 192 b., 3. P. Oško (MŠ Dúbrava) 185 b. D-1: K. Bellová (MŠ Ul. Komenského LM) 154 b., 2. M. Piatková (MŠ Z. Poruba) 140 b., 3. K. Kohútová (MŠ Belanská LH) 140 b. D-2: 1. Z. Medlová (MŠ Nábrežie 4. apríla LM) 183 b., 2. M. Ošková (MŠ Okoličianska LM) 182 b., 3. K. Piatková (MŠ Ul. Komenského LM) 181 b.

Finále pre okres Ružomberok usporiadalo Centrum voľného času Elán Ružomberok v dňoch 9. a 10. októbra za spolupráce MŠ Riadok a MŠ Št. Moyzesa Ružomberok. Celkom súťažili 68 predškolákov z 8 ružomberských materských škôl a MŠ Likavka.

Výsledky jednotlivcov, CH-1: 1. T. Kovalčík (MŠ Černová) 158 b., 2. M. Šestina (MŠ Obvodová Rk) 144 b., 3. R. Difko (MŠ Riadok Rk) 133 b. CH-2: 1. P. Vajda (MŠ Za dráhou Rk) 199 b., 2. T. Žerebák (MŠ Likavka), 3. M. Kasl (MŠ Riadok Rk) 182 b. D-1: 1. S. Javorková (MŠ Likavka), 2. S. Koledová (MŠ Obvodová Rk) 153 b., 3. B. Benková (MŠ Riadok Rk) 144 b., D-2: 1. B. Petrová (MŠ A. Bernoláka Rk) 186 b., 2. T. Máliková (MŠ Riadok Rk)176 b., 3. N. Holáková (MŠ A.Bernoláka Rk) 167 b. Obe finále boli súčasťou celoslovenskej diaľkovej súťaže.

Behy Terryho Foxa

V Liptove sa uskutočnilo 15 behov Terryho Foxa za celkovej účasti 3843 detí MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ a dospelých. Organizátori vyzbierali celkom 25328,10 Sk, ktoré poukázali na konto Behu Terryho Foxa.

18. október – MŠ Ul. T. Vansovej L. Mikuláš: Park pri Rachmaninovom námestí. Účasť 42, na konto BTF 66 Sk. 17. a 25. októbra – Gymnázium Št. Moyzesa Ružomberok: Kalvária. Účasť 400, na konto BTF 3345 Sk. 18. októbra – ZŠ Nábrežie MRM, Nábrežie 4. apríla L. Mikuláš: Pravý breh Váhu. Účasť 766, na konto BTF 2200 Sk. 19. októbra – ZŠ L. Ján: ZŠ L. Ján – Jabloňova alej. Účasť 120, na konto BTF 1450 Sk. 20. októbra – ZŠ Dúbrava: Okolie ZŠ. Účasť 95, na konto BTF 320 Sk. 24. októbra – MŠ ul. Čsl. brigády L. Mikuláš: Školská záhrada. Účasť 124 detí a 81 rodičov, na konto BTF 1250 Sk. 25. októbra – ZŠ a MŠ Pribylina: Okolie ZŠ. Účasť 126, na konto BTF 880 Sk. 2. októbra – ZŠ Hybe: Okolie OÚ. Účasť 235, na konto BTF 1675 Sk. 5. októbra – TJ Tatran Hybe: Lyžiarske bežecké trate. Účasť 130, na konto BTH 400 Sk. 9. októbra – ZŠ Kvačany: Športový areál ZŠ, účasť 246, na konto BTF 1600 Sk. 17. októbra – ZŠ ap. Pavla L. Mikuláš: Park pri Rachmaninovom námestí. Účasť 178, na konto BTF 1942 Sk. 10. októbra – ZŠ Ul. Čs. brigády L. Mikuláš: Park pri Rachmaninovom námestí. Účasť 314, na konto BTF 3896,50 Sk. 14. októbra – MŠ Nábrežie 4. apríla L. Mikuláš: Malý park pri Váhu, účasť 140, na konto BTF 1340 Sk. 22. októbra – ZŠ Dem. cesta, MŠ a SŠ L. Mikuláš: Okruh v časti mesta Palúdzka 1520 m, účasť 694, na konto BTF 2314,50 Sk. 24. októbra - ZŠ Svätý Kríž: V okolí školy 3 a 5 km, účasť 152, na konto BTF 2649 Sk.

Penaltový festival

Súťaž v kopaní jedenástok usporiadalo 22. septembra CVČ Elán Ružomberok za spolupráce Futbalového klubu SCP. Súťažilo celkom 68 hráčov.

Výsledky – penaltový festival, 5. ročník a ml.: 1. M. Tavel, 2. T. Maslo, 3. P. Gužiak (ZŠ Rybárpole), 6. – 7. ročník: 1. M. Bambera, 2. M. Gejdoš, 3. P. Kajan (ZŠ Rybárpole), 8. – 9. ročník: 1. B. hadač, 2. J. Klukulčiak, 3. S. Klučka (ZŠ Rybárpole), študenti SŠ: 1. Š. Janičina, 2. A. Veliček, 3. M. Janči (SOU), abeceda futbalistu – 5. ročník a ml.: 1. M. Ďurovič, 2. M. Ťavel, 3. R. Mikulec (ZŠ Rybárpole), 6. – 7. ročník: 1. P. Kajan, 2. T. Pindura, 3. R. Pečko (ZŠ Rybárpole), 8. – 9. ročník: 1. M. Lištiak, 2. L. Drdák, 3. T. Drdák (ZŠ Rybárpole), študenti SŠ: 1. Š. Janičina, 2. M. Janči, 3. A. Valiček (SOU).

Aerobic pre zdravie

Na záver Dní športu 2003 Línia klub RTVŠ L. Mikuláš pripravil pre ženy a dievčatá vo Fitnes B na Podbrezinách 31. októbra dvojhodinové cvičenie aerobicu pre začiatočníkov.

V prvej hodine sa zoznámili so základnými krokmi klasického aerobicu a krokmi step aerobicu a druhá hodina bola venovaná kondično-rehabilitačnému cvičeniu na veľkých gymnastických loptách – fit balloch. Záver podujatia patril strečingu. Celú akciu viedla cvičiteľka aerobicu a zdravotnej telesnej výchovy Ľubica Staroňová.

Volejbalový turnaj

Volejbalový turnaj pre ženy usporiadal 25. októbra ŠK L. Mikuláš v miestnej telocvični – Sokolovni za účasti štyroch družstiev.

Výsledky: 9+9 Club LM – VA LM 2:1, VK LM – ŠK LM 0:2, VA LM – ŠK LM 0:2, 9+9 Club LM – VK LM 2:0, VK LM – VA LM 2:0, ŠK LM – 9+9 Club LM 1:2. Poradie družstiev: 1. 9+9 Club LM 6 b. (6:2), 2. ŠK LM 5 b. (5:2), 3. VK LM 4 b. (2:4), 4. VA LM 3 b. (1:6).

Deň behu pre všetkých

Súťaž v cezpoľnom behu usporiadalo 26. septembra CVČ Elán Ružomberok za spolupráce AO MŠK v Čutkovskej doline za účasti 192 pretekárov. Výsledky - žiačky ZŠ: 1. – 2. D. Gejdošová (ZŠ Zárevúca a B. Luptáková (ZŠ L. Sliače), 3. L. Klencová (ZŠ Ľubochňa), žiaci ZŠ: 1. M. Vrlík (ZŠ Ľubochňa, 2. P. Kendera (ZŠ L. Teplá, 3. T. Tomčík (ZŠ Zárevúca), študentky SŠ: 1. R. Mokošová, 2. M. Lokajová, 3. L. Verčeková (Gymnázium Št. Moyzesa), študenti SŠ: 1. J. Kmeť (SZŠ M. T. Schererovej, 2. M. Slovák, 3. M. Belko (Gymnázium Št. Moyzesa).

Šach-mat v Ružomberku

Súťaž v šachu pre žiakov ZŠ a študentov SŠ usporiadalo 22. októbra CVČ Elán Ružomberok za spolupráce Mestského šachového klubu a riaditeľstvom ZŠ Zárevúca za účasti 124 hráčov.

Výsledky – žiačky ZŠ: 1. K. Cavrnochová (ZŠ Sládkovičova), 2. L. Gašperová (ZŠ Kľačno), 3. K. Kenderová (ZŠ Sládkovičova), žiaci ZŠ: 1. J. Mydliar (ZŠ L. Lúžna), 2. M. Môcik (ZŠ Bystrická cesta), 3. F. Fura (Gymnázium Št. Moyzesa), študentky SŠ: 1. J. Rošteková Obchodná akadémia, 2. S. Veselovská (Gymnázium Št. Moyzesa), 3. M. Bielená (SZŠ M. T. S.), študenti SŠ: 1. M. Frič (Gymnázium Št. Moyzesa), 2. J. Olejník, 3. R. Žiak (SPŠ).

Deň stolného tenisu

Voľný stolnotenisový turnaj žiakov a študentov usporiadalo 27. októbra CVČ Elán Ružomberok v spolupráci ŠK ST VTJ a Riaditeľstvom ZSŠOaS. V stolnotenisovej hale súťažilo celkom 82 hráčov.

Výsledky – žiačky 5. ročník ZŠ: 1. K. Kupčíková (ZŠ Sládkovičova Rbk), 2. K. Romová (ZŠ Kľačno Rbk, 3. I. Jeleníková (ZŠ Dončova Rbk), 8. – 9. ročník ZŠ: 1. D. Mokošová (ZŠ Dončova Rbk), 2. S. Mikušová, 3. M. Hliničanová (ZŠ L. Sliače), žiaci 5. – 7. ročník ZŠ: 1. A. Hlavatý (ZŠ L. Sliače, 2. J. Kupčík (ZŠ Sládkovičova Rbk), 3. M. Tholt (ZŠ Likavka), 8. – 9. ročník: 1. P. Kmeť (ZŠ Černová Rbk), 2. U. Málik (ZŠ L. Osada), 3. R. Bucha (ZŠ Dončova Rbk), študenti SŠ: 1. A. Kmoško (SOU Rbk), 2. M. Sečkár (Gymnázium Št. Moyzesa Rbk), 3. T. Gromský (ŠÚV Rbk).

Športujeme s vami

Súťaž pre žiakov DC a ŠZŠ usporiadalo 29. októbra CVČ Elán Ružomberok v telocvični ŠZŠ. V člnkovom behu 4x10 m, v sede a ľahu za 30 sekúnd a v hode na terč súťažilo celkom 22 žiakov Diagnostictického centra.

Výsledky, dievčatá 1. – 4. ročník: 1. J. Čelková, 2. I. Horváthová, 3. D. Giertlová, 6. – 7. ročník: 1. L. Mikulová, 2. V. Petreková, chlapci, 1. – 4. ročník: 1. L. Horváth, 2. D. Najmajer, 3. V. Pekaj, 6. – 7. ročník: M. Mazurek, 2. L. mirga, 3. M. Chochrun, 8. – 9. ročník: 1. G. Holub, 2. R. Potančok, 3. J. Horváth. V súťaži žiakov Špeciálnej základne školy štartovalo 67 žiakov. Výsledky, dievčatá - pomocná trieda: 1. S. Moravčíková, 2. N. Hradská, 1. – 3. ročník: 1. Z. Luptáková, 2. T. Priesolová, 4. – 5. ročník: 1. M. Pušková, 2. A. Dávidová, 3. V. Kubínová, 6. – 7. ročník: 1. I. Balážová, 2. V. Brandová, 3. L. Jakubíková, 8. – 9. ročník: 1. I. Balážová, 2. E. Szusková, 3. m. Fričová, chlapci 1. – 3. ročník: 1. J. Lacko, 2. M. Baláž, 3. M. Chabada, 4. – 5. ročník: 1. J. Kuracina, 2. G. Lacko, 3. Ľ. Rozemberg, 6. – 7. ročník: 1. A. Baláž, 2. A. Samolej, 3. E. Brand, 8. – 9. ročník: 1. Ľ. Kapláň, 2. M. Brand, 3. J. Grajciar.

Strelecký dvojboj

Prázdninovú súťaž usporiadalo 30. októbra CVČ Elán Ružomberok v spolupráci ZŠ Bystrická cesta. V telocvični ZŠ súťažilo v streľbe zo vzduchovky a v streľbe na basketbalový kôš celkom 17 pretekárov.

Výsledky, dievčatá 5. – 7. ročník: 1. K. Straková (ZŠ Zárevúca), 2. L. Durdíková (ZŠ Bystrická), 8. – 9. ročník: 1. 1. – 2. M. Mastišová (ZŠ Kľačno) a M. Veljačiková (ZŠ Bystrická), chlapci, 5. – 7. ročník: 1. L. J. Beňo (ZŠ Kľačno), 8. – 9. ročník: 1. F. Chovanec, 2. T. Hrnčiar, 3. Š. Kolla (ZŠ Bystrická), študenti: 1. R. Veljačik (ZSŠ stav. LM), 2. M. Beňo (SOU Rbk), ženy: 1. K. Bajtalová, 2. I. Kubištíková (CVČ Rbk), muži: 1. K. Veljačik (Rbk), Z. Lacko (Švošov).

Lesný beh v Hybiach

Cezpolnéhu behu o putovný pohár RD Hybe 5. októbra sa na lyžiarskych bežeckých tratiach zúčastnilo 130 pretekárov. Výsledky, najml. žiačky: 1. L. Zárubová (KBL LM), 2. A. Majdišová (Meteor DK), 3. D. Laštíková (KBL LM), najml. žiaci: 1. P. Podstrelený (Meteor DK), 2. J. Šulek (ŠKŠT), 3. N. Hudeček (TAHY), ml. žiačky: 1. M. Rajniaková (TAHY), 2. J. Sedláková (ŠKŠT), 3. M. Malovecká (ŠTPP), ml. žiaci: 1. J. Lonský (Meteor DK), 2. M. Novotný (ŠKŠT), 3. T. Bartko (KRVA), st. žiaci: M. Rajniak (TAHY), 2. R. Hyben (KRVA), 3. D. Augustiňák (ŠTPP), st. žiačky: 1. L. Klimková (ŠKŠP), 2. D. Kytková (Meteor DK), 3. Z. Gregorová (KBL LM), ml. dorastenky: 1. T. Petrulová (TAHY), 2. V. Podstrelená (Meteor DK), ml. dorastenci: 1. M. Trnka (ŠKPBB), 2. T. Šikula (TAHY), 3. T. Droppa (ŠKLH), st. dorastenky: 1. V. Kalousková (TAHY), st. dorastenci: 1. L. Olejár (TJVT), 2. P. Žakarovský (ŠKLH), 3. M. Tuka (KBL LM), juniorky a ženy: 1. G. Gadová (KBL LM), 2. K. Johansen (ŠKŠT), 3. P. Iľanovská (KBL LM), muži a juniori: 1. R. Rolko (Žilina), 2. M. Blaško (ŠKPP), 3. S. Imrich (BKMA), veteráni: 1. J. Mikušiak (SCP Rbk), 2. S. Sviták (Žilina), 3. Š. Žiak (Podbrezová).

Beh do vrchu

Preteky v behu do vrchu pre žiakov Špeciálnej ZŠ a Diagnostického centra usporiadalo 19. septembra CVČ Elán Ružomberok. Na tratiach na ružomberskej Kalvárii štartovalo spolu 74 pretekárov. Výsledky, 1.- 2. ročník - chlapci: 1. S. Hortváth, 2. Z. Berky, 3. O. Čelko (DC), dievčatá: 1. Z. Ľuptáková (ŠZŠ), 2. D. Giertlová (DC), 3. T. Priesolová (ŠZŠ), 3. – 4. ročník – chlapci: 1. L. Horváth (DC), 2. M. Baláž, 3. J. Lacko (ŠZŠ), 5. – 6. ročník – chlapci: 1. D. Gašpar, 2. T. Mravec (DC), 3. D. Rakyta (ŠZŠ), dievčatá: 1. V. Brandová (ŠZŠ), 2. D. Hoduliaková (DC), 3. J. Marčeková (ŠZŠ), 7. – 8. ročník – chlapci: 1. L. Mirga, 2. M. kováč, 3. Z. Szajkó (DC), dievčatá: 1. I. Balážová, 2. A. Šefranová, 3. M. Duchajová (ŠZŠ), 9. ročník – chlapci: 1. S. Krišanda, 2. Ľ. Kapláň, 3. M. Brand (ŠZŠ), dievčatá: 1. I. Balážová, 2. J. Urbanová, 3. Z. Novacká.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Seat Leon Sportstourer ponúka priestor aj charakter (test)
 2. Neplatíte kreditkou? Pozrite si 5 tipov, prečo by ste mali
 3. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy
 4. Kampane SME patria medzi najlepšie slovenské reklamy
 5. Slováci zisťujú, že mať plán je dobrá vec
 6. Regionálne poklady nájdete aj v Kauflande
 7. Týchto 5 nehôd v domácnosti vás presvedčí - poistenie sa oplatí
 8. Chcete mať ekologickú domácnosť? Začnite od zelenej elektriny
 9. Šport je dôležitý pre fyzické aj mentálne zdravie
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Seat Leon Sportstourer ponúka priestor aj charakter (test)
 2. Mobilný zdvihák pre pacienta
 3. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy
 4. Otázky zo zubárskeho kresla: Zubné implantáty
 5. Neplatíte kreditkou? Pozrite si 5 tipov, prečo by ste mali
 6. Únava, Stres ? Nízke libido ? Riešenie je jednoduché!
 7. Veľký úspech slovenskej kávy v medzinárodnej súťaži Great Taste
 8. Obľúbená značka YES! sa rozrastá o nové proteínové tyčinky
 9. Kampane SME patria medzi najlepšie slovenské reklamy
 10. Štyri znaky nesprávneho zateplenia a ako sa im vyhnúť
 1. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 27 363
 2. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 16 850
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 587
 4. Premení klimatická kríza Liptov na Podunajskú nížinu? 10 578
 5. Užite si čarovnú jeseň na horách: Tipy na výlety pre celú rodinu 10 159
 6. Unikátny zážitok na Muránskej planine. Uvíta vás tisícka sysľov 10 068
 7. 5 digitálnych vychytávok, ktoré vám uľahčia štúdium 9 461
 8. Školský rozvrh s kalendárom prázdnin v denníku SME 9 279
 9. Blíži sa nová kríza, ktorej následky môžu byť omnoho väčšie 8 814
 10. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy 8 587
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Na svadbe v okrese môže byť najviac 75 ľudí

Okres Liptovský Mikuláš zostáva v oranžovej fáze. Epidemiológovia pripúšťajú riziko komunitného prenosu.

Testovanie na nový koronavírus.

Mikulášania za odpad zaplatia viac

Radnica pripravila návrh na zvýšenie poplatku na 35 eur, poslanci odhlasovali 27-eurový poplatok.

Ilustračné foto.

Na Liptove zaznamenali rekordný počet nakazených

Prírastok v okrese Liptovský Mikuláš je štvrtý najvyšší na Slovensku. Nákaza sa šírila na svadbe.

Ilustračná fotografia.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Počet nových ochorení na koronavírus na Orave za týždeň presiahol tristo

Po okresoch Námestovo a Tvrdošín je už na koronavírusovej mape Slovenska červený aj okres Dolný Kubín.

FOTO: V Trenčíne búrajú ďalšiu starú vilku. Ktoré zaujímavé stavby zmizli počas poslednej dekády?

Prečítajte si, aké zaujímavé domy zbúrali v Trenčíne počas poslednej dekády.

Na Liptove zaznamenali rekordný počet nakazených

Prírastok v okrese Liptovský Mikuláš je štvrtý najvyšší na Slovensku. Nákaza sa šírila na svadbe.

Koronavírus v trenčianskej nemocnici: Nakazení sú lekári aj personál

V nemocnici obmedzia chod niektorých oddelení, zrušili všetky plánované hospitalizácie a operácie.

Už ste čítali?