Štvrtok, 11. august, 2022 | Meniny má Zuzana

Názov Zornička vymysleli v popradskom Bambine

Liptovskomikulášske materské centrum Zornička už p

Materské centrum Zornička v Liptovskom Mikuláši zaregistrovali ako občianske združenie na ministerstve v septembri minulého roka. Všetko však začalo už v apríli minulého roka, keď sa na stretnutiach Podpornej dojčiacej skupiny prvýkrát stretli s myšlienkou materského centra a jeho poslaním. „Vedeli sme, že už v roku 2001 ženy z Liptovského Mikuláša pracovali na založení materského centra na území mesta. Boli presvedčené o potrebe vzniku takejto inštitúcie, ako miesta, kde môžu matky na materskej dovolenke prísť so svojimi deťmi, a tak sa vymaniť aspoň na chvíľu zo stereotypu domácich prác a starostlivosti o domácnosť, pričom v takomto centre by našli oddych a získali nové informácie z rôznych oblastí“, hovoria Ingrid Pavlíková a Žaneta Čekanová, ktoré po nich prebrali štafetu a stáli pri zrode Materského centra Zornička v Liptovskom Mikuláši. A tak požiadali ženy, ktoré sa stretávali v Podpornej dojčiacej skupine, aby im pomohli zorganizovať burzu detského ošatenia. Burza sa uskutočnila hneď budúci mesiac – v máji 2001.

A tak bola na svete nielen myšlienka zrealizovať dobrú vec, ale aj prvé náznaky, vtedy ešte neformálnej činnosti. Ešte pred registráciou tak neformálna skupina siedmich nadšených žien na materskej dovolenke, ktoré sa okolo Ingrid a Žanety združili, okrem organizovania spomínaných búrz detského ošatenia, chcela nájsť miestnosť, kde by sa mohli pravidelne stretávať a rozvíjať činnosť. Obchádzali preto rôzne inštitúcie a organizácie so žiadosťou o poskytnutie priestorov.

„V ústrety nám vyšla Ľubica Rybárska z Múzea Janka Kráľa, ktorá nám ponúkla možnosť stretávať sa v Maroškovej záhrade pri rodnom dome spisovateľa Martina Rázusa a spisovateľky Márie Rázusovej Martákovej. Stretávali sme sa tam viac-menej pravidelne raz do týždňa“, dozvedáme sa od Ingrid Pavlíkovej. Počas teplých jarných a letných dní to matkám s maličkými deťmi vyhovovalo, ale aby ich nazaskočilo chladnejšie jesenné počasie, oslovili ešte v júni riaditeľa Pálkovho centra v Liptovskom Mikuláši Jána Palidera. „Prezentovali sme poslanie a ciele materského centra a požiadali sme ho o poskytnutie priestorov so „strechou nad hlavou“. Výsledkom stretnutia bola podpora našej iniciatívy a prísľub Jána Palidera, že od septembra 2002 sa môžeme stretávať v prízemných priestoroch Pálkovho centra“, vysvetľuje Žaneta Čekanová.

Začiatkom leta mamičky navštívili Materské centrum Bambino v Pop-

rade, kde našli ďalšiu motiváciu a inšpiráciu na pokračovanie v začatej práci. Práve v Bambine vymysleli aj názov svojho materského centra – Zornička.

Uplynulé leto teda strávili v Maroškovej záhrade. „Na stretnutiach sme meditovali o poslaní materského centra, profilovali sme činnosť Zorničky v súlade s naším potenciá-

lom a kapacitami. A zostavili sme aj stanovy občianskeho združenia“, pripomína Žaneta Čekanová.

Z neformálnej skupiny

sa stala oficiálna organizácia

V septembri občianske združenie Zornička na ministerstve zaregistrovali a z neformálnej skupiny sa stala oficiálna organizácia.

„V Pálkovom centre máme k dispozícii dve herne, kočikáreň, kuchynku s kompletným vybavením, šatňu, veľkú terasu a priestrannú záhradu. Deti sa najviac tešia na loptičkový bazén a na hračky. Toto všetko môžeme využívať jedenkrát do týždňa, vždy v pondelok“, hovorí Ingrid.

Vlani v októbri mala Zornička ustanovujúcu členskú schôdzu, na ktorej si zvolili orgány občianskeho združenia. Do grantového programu Tvoja zem prihlásili projekt s názvom Dominikova Zornička, a tak získali 10 tisíc korún na činnosť. Zornička si zriadila aj e-mailovú adresu (mc.zornicka@zoznam.sk).

Boli chvíle, keď ženy chceli niečo prediskutovať, alebo sa len tak stretnúť pri kávičke. Tak sa stretávali aj so svojimi deťmi v cukrárni Včela. „To je totiž jedno z mála miest, kde je zriadený detský kútik. Ak sme sa však potrebovali stretnúť vo väčšej skupine, tak sme zašli do Lodenice. Pani Pyrtová, ktorá v tom čase zariadenie prevádzkovala, nám ochotne vyšla v ústrety a stretávali sa tam v čase, keď bolo pre verejnosť ešte zatvorené“, dodávajú zhodne Ingrid so Žanetou.

V októbri, mesiac po registrácii Zorničky, pribudli do materského centra štyria členovia. Bolo ich teda jedenásť.

Malí „umelci“

maľujú prstami

Jeseň nie je veľmi vhodné obdobie na pobyt vonku a stretnutia Zorničky bývali teda v herni. Zatiaľ, kým sa deti hrali, mamičky si popri tom organizovali rôzny program. V rámci neho pozvali medzi seba psychologičku Zuzanu Benkovú a MUDr. Máriu Plávkovú. „Porozprávali sme sa s nimi o problémoch, ktoré trápia ženy na materskej dovolenke. Zuzka nám vysvetlila rôzne aspekty správania sa malých detí a Mária nám zasa povedala zaujímavé informácie o zdravom životnom štýle i o strese a jeho dôsledkoch“, hovorí Žaneta a pokračuje: „Okrem prednášok sme sa na stretnutiach dozvedeli od Grétky, maminy troch detí, ako jednoducho ušiť oblečenie pre našich drobcov. Dokonca nám svoje „modely“ doniesla aj ukázať, aby sme sa inšpirovali. Súčasťou našich aktivít v Pálkovom centre bolo aj pravidelné cvičenie pre matky a niekedy aj pre deti.“

V novembri minulého roka rokovali ženy s Júliusom Lichardusom a Zdenkom Blažekom z Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, pretože hľadali vhodný priestor pre Zorničku. „Nie, že by sme neboli vďačné za priestory v Pálkovom centre, ale pre vzrastajúci záujem žien chceme naše aktivity rozšíriť a stretávať sa aspoň dvakrát do týždňa aj v odpoludňajších hodinách. To však momentálne nie je možné, lebo všetky miestnosti sú plne využité domácimi. Na Mestskom úrade nás v aktivite podporili a Alexander Slafkovský, liptovskomikulášsky primátor, nám prisľúbil podporu mesta“, vysvetľuje Ingrid.

„Zorničky – mamičky“ sa zúčastnili aj školiaceho seminára pre materské centrá v Banskej Bystrici o získavaní finančných zdrojov. Napojili sa tiež na e-mailovú konferenciu materských centier.

Minuloročný predvianočný čas členky materského centra Zornička strávili nielen tradičnými predsviatočnými prípravami vo svojich domácnostiach, ale našli si čas aj na prezentačné stretnutie organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou, kde sa dozvedeli aj o možnostiach získania finančných prostriedkov z programu Európskej únie Mládež. Zorganizovali si Mikulášsku oslavu s pohostením a darčekmi, ktoré – ako inak – priniesol ozajstný Mikuláš. Ten do Pálkovho centra zavítal hneď dvakrát. Raz pre staršie deti

z Pálkovho centra a druhýkrát pre maličké deti s maminami.

„Začali sme realizovať aj tvorivé dielne. Na nich deti prstovými farbami maľovali vianočné pozdravy. V tom čase sme sa stretli aj s pani Monikou Jaeckel z Mníchova, pracovníčkou výskumného ústavu pre mládež, ktorá je zakladateľkou filozofie a myšlienky materských centier. Požiadali sme tiež jedného z operátorov mobilných telefónnych sietí o darovanie počítača a ten našej žiadosti vyhovel“, rozprávajú Ingrid a Žaneta o činnosti Zorničky.

Zvýšil sa záujem žien

o činnosť v Zorničke

Začiatkom tohto roka v materskom centre pokračovali v stretnutiach a napĺňali ich nielen hrami, ale aj organizovaním ďalších tvorivých dielní, na ktorých deti maľovali, pracovali s papierom. Ženy si zasa pripravovali informačnú databázu, v ktorej ženy môžu nájsť aktuálne informácie o rodinných prídavkoch, rodičovskom príspevku, o činnosti materských centier na Slovensku a v zahraničí. Začali si budovať aj knižnicu, kde zhromažďujú časopisy s tematikou matka a dieťa, či ručnými prácami. Rovnako pripravujú aj informačnú nástenku o činnosti Zorničky a sú na nej inzeráty na predaj či kúpu detských potrieb. Začali tiež s organizovaním kurzov, kde sa členky učia základy práce s počítačom, alebo sa učia a zdokonaľujú v šití a iných ručných prácach. Od začiatku roka sa raz do týždňa stretávali v Centre voľného času, kde sa spolu s deťmi venovali pohybovým hrám a matky si zacvičili jogu i aerobic.

„Ženy sa stretávali počas celého leta v záhrade Pálkovho centra a vo Vrbici v Maroškovej záhrade. Milo nás prekvapila zvýšená návštevnosť a záujem žien. Prišli medzi nás aj matky s deťmi, ktoré prišli do Liptova dovolenkovať. Takto sme využili prítomnosť MUDr. Janky Chromej, detskej očnej lekárky pôsobiacej na Orave, ktorá pre nás ochotne pripravila zaujímavú prednášku. Vydarenou letnou akciou bola aj oslava Medzinárodného dňa detí. Pre deti sme pripravili niekoľko súťaží a do herne sme dokúpili nové hračky. Samozrejme, že sa to nezaobišlo bez dobrej nálady, balónov, sladkých odmien a medailí.

A vyšlo nám aj počasie“, vymenúva rôzne aktivity Ingrid.

Priateľská atmosféra

a dôvera v Zorničke

Každá zo žien v Zorničke mala pred odchodom na materskú dovolenku svoju profesiu, odbornosť a záujmy. Podľa toho si ženy rozdelili aj organizáciu v centre. Katka Mráziková má na starosti financie. Jediný mužský člen Zorničky, Martin Čekan, sa príležitostne stará o takzvané chlapské roboty.

Vlaďka Kubincová je učiteľkou v materskej škôlke a v materskom centre učí deti riekanky, básničky, pripravuje tvorivé dielne. Ivka Baranová zasa organizuje odborné prednášky. Aďa Machovcová memežuje cvičenia jogy pre matky a venuje sa pohybovým aktivitám s deťmi. Monika Hazuchová, ako učiteľka informatiky na strednej škole, pre matky pripravila a viedla počítačový kurz. Grétka Turanová pripravuje tvorivé dielne, ale hlavne sa stará o bezproblémovú prevádzku a chod herne. Slávka Hričáková vedie záznamy z našich stretnutí a koordinuje projekt Dominikova Zornička. „Najnovšie členky materského centra sú Regina Žuffová, Radka Almanová a Janka Gajdošová“, dodáva Žaneta.

„Takýto ženský kolektív s jediným mužom môže byť „rizikovým“ z ohľadu nedorozumení medzi ženami. Nevznikajú medzi vami spory, či nebodaj hádky?“, pýtame sa. „Vôbec nie. Je to zaujímavé, ale vždy sa vieme dohodnúť, urobiť kompromis, keď nemáme úplne rovnaké názory. A vieme sa aj podržať, keď má niektorá zo žien problémy v rodine, zdravotné problémy so sebou či nebodaj s dieťaťom. A keď sa niektorej z členiek stane nejaká nepríjemná alebo smutná udalosť, zoberieme si z nej akési ľudské ponaučenie, prehodnotíme svoje osobné hodnoty“, vraví Ingrid o súdržnosti kolektívu. Dodáva tiež, že podľa informácií, prežívajú v centre podobné problémy, radosti i starosti, ako väčšina materských centier na Slovensku či v Českej republike.

A čo ženy v materskom centre čaká v najbližších týždňoch a mesiacoch? „Zameriame sa na budovanie organizácie, prijímanie nových členov, posilňovanie tímu. Vydarili sa nám burzy, tak v nich budeme pokračovať. Aj výstava Dobrý nápad šetrí groš alebo Ako som si poradila sa stretla s veľkým záujmom, tak sa máme čím inšpirovať a v podobnom zmysle budeme organizovať ďalšie podujatia. Budeme cestovať a navštevovať materské centrá, aby sme získali nové a odovzdali naše skúsenosti“, rozprávajú obidve mladé ženy. Majú v úmysle aj aktívne zapojenie sa do Únie materských centier, budú svoju Zorničku propagovať a získavať finančné zdroje na jej činnosť a rozvoj. A hľadať priestory na svoju činnosť. V tejto súvislosti sa minulý týždeň opäť stretli s Alexandrom Slafkovským.

Zornička v Liptovskom Mikuláši je pozoruhodným a chvályhodným príkladom projektu aktivity „zdola“. Ženy v tomto materskom centre nájdu priateľskú atmosféru založenú na dôvere, poučia sa, zabavia. Deti sa už v útlom veku zaradia medzi svojich rovesníkov, mnohému sa naučia a ľahšie potom zvládnu nástup do jaslí či materskej školy.

Tak teda, mamičky či budúce mamičky, Zornička je zmysluplným naplnením času na materskej dovolenke. Pridáte sa?

Eva Petranová

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 3. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 4. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 5. Prehľad a automatizácia
 6. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 7. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 8. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 1. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 2. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 3. Trenčín potrebuje nový impulz!
 4. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 5. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 6. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 7. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 8. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 13 377
 2. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 11 189
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 8 522
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 442
 5. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 6 773
 6. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 4 009
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 939
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 2 598

Blogy SME

 1. Fondee: Eva Hlavsová z Fondee: Češky sú v porovnaní so Slovenkami voči investovaniu skeptickejšie, ukázal prieskum
 2. Jozo Peric: Česká národná banka po sérii zvyšovania ponechala úrokové sadzby
 3. Marek Kytka: Naša nová draftová jednotka Theo Kiss ? Jeho ukážkový gól
 4. Lucia Žárska: Aký dopad môže mať spor medzi Taiwanom a Čínou na akciové trhy?
 5. Olívia Lacenová: Okolo čínskej ekonomiky sa pomaly uťahuje slučka...
 6. Věra Tepličková: A zasa ten spln...
 7. Jan Pražák: Vražedná polyamorie
 8. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 128 986
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 14 539
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 611
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 647
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 236
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 4 999
 7. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 342
 8. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 3 055
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


7 h
Rieku Belá vyhľadávajú otužilci, ale aj vodáci.

Zistiť, kde je kúpanie povolené a kde nie, sa dá aj z obyčajnej turistickej mapy.


10. aug
Spokojný vodák z Liptova, Alexander Slafkovský, po dojazde do cieľa svojej finálovej jazdy na MS v nemeckom Augsburgu.

Kanoista Alexander Slafkovský, čerstvý vicemajster sveta vo vodnom slalome, má na svojom konte už štyri individuálne striebra. Stále mu však chýba vytúžené zlato.


9. aug
Projekt podľa šéfa liptovskomikulášskej radnice Jána Blcháča ráta s premostením riečky Smrečianky a pokračovaním po hrádzi Váhu. Na fotogfrafii úsek cyklochodníka na sídlisku Nábrežie.

Cyklochodník v Liptovskom Mikuláši rozšíria o ďalší 640 metrov dlhý úsek. Radnica získala stavebné povolenie na úsek od Smrečianky k mostu do obce Závažná Poruba.


TASR 9. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


9 h

Najstaršie sú z obdobia zhruba päťtisíc rokov pred naším letopočtom.


10. aug

Má ísť do väzenia.


SITA 9. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


7 h

Blogy SME

 1. Fondee: Eva Hlavsová z Fondee: Češky sú v porovnaní so Slovenkami voči investovaniu skeptickejšie, ukázal prieskum
 2. Jozo Peric: Česká národná banka po sérii zvyšovania ponechala úrokové sadzby
 3. Marek Kytka: Naša nová draftová jednotka Theo Kiss ? Jeho ukážkový gól
 4. Lucia Žárska: Aký dopad môže mať spor medzi Taiwanom a Čínou na akciové trhy?
 5. Olívia Lacenová: Okolo čínskej ekonomiky sa pomaly uťahuje slučka...
 6. Věra Tepličková: A zasa ten spln...
 7. Jan Pražák: Vražedná polyamorie
 8. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 128 986
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 14 539
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 611
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 647
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 236
 6. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 4 999
 7. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 342
 8. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 3 055
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu