Piatok, 12. august, 2022 | Meniny má Darina

„V mnohých veciach súhlasím s Jozefom Smolekom...„

V súčasnosti sa takmer celá športová verejnosť zao

berá problémom ružomberského basketbalu. Odhliadnuc od hokejových zápasov play off a začiatku najvyššej futbalovej súťaže basketbalový Titanic zaujíma verejnosť. Popísalo a pohovorilo sa už dosť a súčasnú krutú realitu už nikto nezmení. Hejková, Smolek, Pavličková či Veselová sú už iba príjemnou spomienkou ozajstných milovníkov tohto športu v Ružomberku. Mnohým z nás sa derú na jazyk slová obvinenia a zlosti, ale komu ich adresovať? Kto je vlastne vinný a kto je obeť. Svoj názor vyjadril v denníku SME náš kolega Peter Fukatsch v článku Basketbalový scenár podrazu sa vydaril. Jeho slová „pobúrili„ terajšie vedenie Mestského basketbalového klubu Ružomberok a poskytlo k článku svoje vyjadrenie. Niektoré vety zo spomínaného článku uvedieme aj na tejto strane, kde vám prinášame tiež stanovisko primátora a prezidenta Mestského basketbalového klubu Juraja Čecha.

P. S. Tento materiál nie je návodom ani vysvetlením, komu veriť, a koho obviňovať. Veríme, že súdny človek si dokáže urobiť správny uzáver aj sám. Jedno však môžeme potvrdiť. Aj napriek všetkému si Natália Hejková s Jozefom Smolekom za prácu pri ružomberskom basketbale zaslúžia absolutórium.

Peter Fukatsch

„...Hanba Slovensku a jeho prosperujúcim spoločnostiam, že dokážu podporovať futbalové i hokejové hviezdy, a nie sú ochotné udržať na výslní šport, ktorý nás najviac preslávil práve vďaka Ružomberku! Ďakujeme trénerke!...

Na konci príbehu je chrapúnstvo, aj to pri miernom vyjadrení sa. Radným, fabrickým a bohvieakým pánom síce prišlo na um, že by mali niečo na oko záchrany uznávaného klubu podniknúť, tak ponúkli do konca tejto sezóny (ešte tri mesiace) zmluvy hráčkam.

S trénerkou Natáliou Hejkovou neprehovorili ani slovo. Svetom uznávanú ženu, držiteľku mnohých slovenských ocenení, napríklad Krištáľového krídla pre osobnosti roka, odkopli...

Fabrickí potentáti sa zabarikádovali vo svojej bohorovnosti majiteľov Liptova. Presne na úrovni bývalých okresných straníckych mocipánov. Scenár likvidácie euroligového basketbalu bol už od októbra zosnovaný. Aj vrabce čvirikajú, že réžiu najhoršej frašky ponúkli Sviťanovi Petrovi Valovi, ktorý sa prvotne zákulisne zaslúžil o „odstrel„ Smoleka a de facto i Hejkovej z reprezentačného družstva tesne pred olympiádou 2000 v Sydney. Aj noví tréneri, tak sa hovorí, sú pripravení dávnejšie – Boris Žbirka a Peter Marenčík...

Na Slovensku je výrazná osobnosť športu a kultúry nežiadúci element. Načo sú nám európske obzory, keď bohato vyžijeme v slovenských nóbl-špeciál-super-extra ligách (aj v tomto smere sú zamyslenie sa a široká diskusia o našom klubovom športe priam nevyhnutné). Primátor Juraj Čech, pravdepodobne budúci prezident mesiace sa tvoriaceho Mestského basketbalového klubu, teraz uhladene hovorí, že nové družstvo nebude mať také ambície, aké Ružomberok roky mal. Teda v preklade – uspokojí sa s našimi prvoligovými. Pritom ešte pred mesiacom ubezpečoval o plnej podpore Hejkovej tímu a ďakoval dievčatám za statočný boj....„

Juraj Čech

Hlboko sa ma osobne dotkol obsah aj štýl uvedeného článku. Na mnohé jeho predchádzajúce stanoviská a stanoviská ďalších novinárov som nereagoval, lebo som pokladal situáciu za internú záležitosť klubu. Isteže, verejnosť má právo na informácie, ale medzi základné požiadavky profesionality a etiky novinárov patrí, aby si zisťovali situáciu u všetkých zainteresovaných. To čo si ale dovolil pán Fukatsch v stanoviskách, že „scenár likvidácie euroligového basketbalu bol už oddávna zosnovaný„ je nielen nepravdivé, ale aj vysoko urážajúce mesto aj SCP Neusiedler, a.s. Ak si dovolí hodnotiť postoj tých, ktorí chcú zachrániť ružomberský basketbal „chrapúnstvom„, tak to je zrelé, aby sme sa stretli na súdnej inštitúcii, lebo všetko má svoje medze.

Zbytočne rozdeľujete dianie v basketbale na tých dobrých a tých zlých, lebo bohužiaľ, nemáte alebo nechcete vedieť objektívnu pravdu. A aká je? Dovoľte mi ju povedať nahlas, cez médiá, keď ste nemali záujem ju počuť odo mňa.

Basketbalový klub Ružomberok skončil minuloročnú sezónu s niekoľko miliónovými záväzkami. Preto už v auguste 2002 vzniklo Občianske združenie Mestský basketbalový klub (MBK), ktorého členmi boli predstavitelia SCP Neusiedler, a.s. Ružomberok a mesta Ružomberok, v záujme toho, aby v prípade, keď BK nebude schopný zabezpečiť svoju činnosť, mohol nový klub prevziať ďalšiu budúcnosť basketbalu v meste. Pán Smolek vie, že to bol primátor mesta, s ktorým spolu rokovali s predstaviteľom SBA (Kollerom), ako aj predsedom SOV Chmelárom i Benkom. Tieto rokovania, ako aj rokovania s MŠ SR však nevytvárali priestor k tomu, aby som mal pocit, že môžeme očakávať akúkoľvek finančnú pomoc od týchto inštitúcií. V terajšej tlači sa uvádza, že „rodinné striebro SR„ – BK Ružomberok sa mal udržať za každú cenu, ale moje skúsenosti sú také, že sa nám dostávalo iba morálnej podpory. A to je málo. Rovnako som podporoval zriadenie Národného basketbalového centra

v Ružomberku, ale SBA sa k uvedenému problému nevyjadrila jednoznačne pre Ružomberok.

Pýtam sa, páni novinári, kde ste boli vtedy, prečo ste nebili na poplach, prečo ste neapelovali na príslušných miestach, aby ružomberský basketbal nebol vnímaný ako záležitosť iba mesta Ružomberok a jeho sponzora, prečo ste vtedy nehovorili o „podraze„ na slovenskom basketbale. Zrejme asi preto, že poznám stanoviská aj novinárov, veď nie raz som bol v ich spoločnosti pri basketbalovom dianí. Koľkí z vás sa stotožňujú so stanoviskom, že štát a športové orgány by nemali investovať do klubu, ktorý je privátny, lebo čo by povedali iné kluby. Kde bol váš vtedajší možný apel na basketbalovú reprezentáciu? Kto z novinárov urobil čo len jeden rozhovor s pánom Antalom, predsedom SBA a pýtal sa na jeho názor ohľadom ďalšieho rozvoja basketbalu v Ružomberku? Nik.

Predstavenstvo SCP Neusiedler, a.s., ešte na jeseň minulého roka zadefinovalo svoju predstavu, že bude finančne podporovať nový MBK, že chce mať finančnú situáciu v BK transparentnú a finančne vyrovnanú a taktiež vyslovilo požiadavku, aby v pozícii štatutárneho zástupcu nového MBK nebol Jozef Smolek. Môj spolužiak a dlhoročný priateľ si vyhodnotil situáciu po svojom a vlastne úplne prestal komunikovať s predstaviteľmi SCP Neusiedler, a.s. Začal sa výlučne orientovať na primátora mesta, ktorý jemu i celému basketbalovému dianiu v Ružomberku dlhoročne významne pomáhal a začal primátora mesta robiť úplne zodpovedným za vývoj v basketbale. Takto ale manažér klubu nemôže postupovať. Tento prístup som pánovi Smolekovi mnohokrát vyčítal, lebo on bol manažérom, predsedom BK a štatutárnym zástupcom až do minulých dní, keď na túto funkciu abdikoval. Taktiež veľmi dobre poznal stanovisko primátora mesta, ktorý mu ponúkol funkciu poradcu pre rozvoj športu v Ružomberku, čo by mu dávalo priestor ovplyvňovať svojimi skúsenosťami rozvoj športu a aj basketbalu v meste.

V tomto období minulého roka nebola BK využitá ponuka zo strany SCP Neusiedler, a.s., viackrát prezentovaná aj predsedom predstavenstva SCP Neusiedler, a.s., Ing. Miloslavom Čurillom, že okrem 15 mil. Sk vyčlení sponzor ďalšie dohodnuté finančné prostriedky v niekoľkomiliónovej hodnote za splatenie záväzku voči hráčkam, ak dôjde k preklopeniu BK do nového MBK. Keďže k tomuto transferu v roku 2002 nedošlo, prišiel BK o niekoľko miliónov korún. Koncom roka SCP Neusiedler, a.s., vo výške 1 mil. Sk splatilo aj záväzky klubu voči štátnym orgánom za BK zo sezóny 2001/2002 v zmysle zmluvy s mestom. Primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva pomohli koncom roka pre BK finančnou čiastkou vo výške 1 mil. Sk. Veľmi ťažko sa mi čítajú stanoviská, že BK nemal na letenky a dopravu počas základnej súťaže Euroligy a že si Jozef Smolek už nemal od koho požičať. Veľmi dobre vie, že som mu prisľúbil, že mesto všetky tieto náklady prefinancuje a tak sa aj stalo. Na návrh primátora mesta nad rámec rozpočtu vyčlenilo v priebehu mesiaca december 2002, január a február 2003 ďalší 1 mil. Sk, takže všetky tieto náklady mal BK prefinancované. Avšak manažér klubu i novinári písali niečo iné. Z vývoja situácie bolo zrejmé, že nie je možné sa vysporiadať so všetkými záväzkami a garantovať aj zmluvy v ročníku 2002/2003 tak, ako sa dohodol manažér klubu hráčkami bez toho, aby neprišiel do klubu ďalší sponzor. Obsah a výšku náležitostí takto podpísaných zmlúv s mestom a ani so sponzorom SCP Neusiedler, a.s., neboli odkonzultované a odobrené, ale ich výlučne dojednal pán Smolek.

Začiatkom decembra 2002 sa uskutočnilo rokovanie aj za prítomnosti primátora mesta s predstaviteľom významnej zahraničnej firmy pôsobiacej aj na Slovensku. Keďže som sa s generálnym riaditeľom dohodol, že až do doby, kým sa úplne nedohodneme, nebudeme firmu menovať, chcem si stáť za slovom, ktoré som mu dal. Predstaviteľ ďalšieho možného sponzora zadefinoval svoju predstavu, za akých okolností je ochotný vstúpiť do klubu ako ďalší významný sponzor popri SCP Neusiedler, a.s., a mestu. Koncom mesiaca január 2003 sa uskutočnilo pracovné rokovanie za prítomnosti Ing. Čurillu z SCP, primátora mesta, predstaviteľa možného sponzora, pána Smoleka i pani Hejkovej. Môžem uviesť, že postoje oboch veľkých firiem sa zjednotili, dohodli sa podmienky spolupráce a predstaviteľom BK bolo oznámené, že ďalší sponzor vstúpi do ružomberského basketbalu len za podmienky, keď sa BK pretransformuje na MBK a tento bude nositeľom ďalšieho basketbalového diania. Zároveň bolo všetkými troma sponzormi oznámené zástupcom BK, že rozpočet musí byť vyrovnaný, a že je možné použiť len také finančné prostriedky, aké dokážu sponzori vygenerovať, čiže všetci odmietli myšlienku žiť nad pomery a na dlh. Aby sa tento zámer mohol naplniť, bolo potrebné podpísať Zmluvu o transformácii BK na MBK. O tejto zmluve bolo popísaných veľa neprávd v tom zmysle, že zmluva je pripravená a druhá strana, t.j. mesto a SCP Neusiedler, a.s., sú nečinní a nepodpisujú ju. Skutočnosti však boli úplne opačné. Návrh zmluvy SCP a mesta má Jozef Smolek niekoľko týždňov, ale tento návrh odmietol podpísať, resp. spracoval návrh zmluvy, ktorý bol pre MBK naozaj neprijateľný. Jeho návrh požadoval, aby sa prevzali hráčske zmluvy v nezmenenej podobe, čo by však nedokázali ani všetci traja sponzori finančne zabezpečiť. Stačilo teda, aby pred niekoľkými týždňami alebo dňami Jozef Smolek ako štatutár podpísal ponúkanú zmluvu o transformácii na nový klub a v rámci vytvorených možností, ktoré na Slovensku neboli malé, mohli tu ostať aj špičkové hráčky, aj trénerka Hejková. Ale nešlo a nejde iba o vrcholový tím v Ružomberku. Máme tu predsa vybudovanú športovú halu (najmä z prostriedkov mesta), potrebnú infraštruktúru, zdravotné zabezpečenie, dnes už aj kvalitný hotel, aby sme využili toto probasketbalové prostredie na rozvoj aj mládežníckeho basketbalu. Ten bol bohužiaľ zanedbaný, lebo absolútne všetky prostriedky išli do nášho špičkového družstva. A ja mám eminentný záujem na tom, aby aj mládež športovala a hral sa basketbal.

Situácia sa výrazne zmenila, keď Jozef Smolek pred niekoľkými dňami na svoju funkciu abdikoval. Jeho nástupca Ing. Ivan Borovský pochopil situáciu a transfer sa uskutočnil veľmi rýchlo. Je pravda, že odišli hráčky, ktoré mali európsku úroveň. Je mi to úprimne ľúto, ale ostala aspoň šanca, aby ružomberský basketbal úplne nepadol do kolien a aby sa nezrútilo všetko, čo sa rokmi budovalo. Dlhé mesiace som od Jozefa Smoleka počúval, že ak odídu špičkové hráčky, celý basketbal sa rozsype, nedohráme ani prvú ligu. Nestalo sa tak.

To, čo bolo za roky vybudované, má svoju veľkú hodnotu. Po športovej stránke basketbal formovali Natália Hejková a Jozef Smolek. Ale akosi zabudli, že im niekto aj pomáhal, že SCP Neusiedler, a.s., posledné roky vyčlenili do basketbalu vyše 160 mil. Sk a mesto okolo 60 mil. Sk. Je to málo? Ktorá fabrika a ktoré mesto na Slovensku dalo do basketbalu viac? Isteže boli výsledky, ale ja ich vnímam ako prejav spoločného úsilia. Dnes je obrovský mediálny atak na SCP Neusiedler, a.s., na pána Fiľa, spolumajiteľa SCP, prečo fabrika nedala ešte viac. Tí, čo tak vravia, žijú vo virtuálnom svete chceného a nie v reálnom svete možného. Ja si postoj pána Fiľa vážim, veď sú aj iné veľké firmy, ktoré do športu však nedajú ani korunu. Ideme kritizovať mesto, že aj keď dalo veľa, malo dať ešte viac? Je absurdné, že tí, ktorí celé roky vytvárali podmienky pre dobrý chod klubu sú dnes vystavení pranierovaniu, prečo nedali „v záujme Slovenska„ ešte viac. A kde sú tí, čo majú šport na starosti, ktorí majú na starosti športovú legislatívu, ekonomické nástroje obcí a miest, tí čo majú na starosti koncepciu, ale najmä realizáciu rozvoja športu?

A aká bude perspektíva ružomberského basketbalu? Verím, že nie zlá. Aj keby ostali pri sponzorovaní len mesto a SCP Neusiedler, a.s., pre basketbal je garantovaných ročne 20 mil. Sk po dobu 4 rokov. Teda 80 mil. Sk. Nie je však možné, aby sme išli cestou angažovania zahraničných hráčok, ako bola napr. Alexandra, ktorej ročný kontrakt bol 110 tis. dolárov. Aj keď jej tieto finančné prostriedky boli vyplatené, zrejme tadiaľto cesta nevedie. Uvedomujem si, že hráčky majú svoju športovo-trhovú hodnotu, ale naše možnosti nekorešpondujú možnostiam zahraničia. Ak sa to doteraz, aj keď nie v plnej výške ako-tak darilo, treba sponzorom a tým, ktorí pomáhali skôr poďakovať, ako ich pranierovať prečo nedali viac. Dnes je obvyklé v Európe, že špičkový tím podporujú desiatky sponzorov, potom sa to dá zvládnuť, alebo tak, ako v Poľsku špičkový basketbalový tím dostáva pomoc aj od štátu. U nás by niektoré kluby štátnu pomoc Ružomberku asi „neprežili„. V tejto etape sme aspoň uchovali nádej na ďalšiu existenciu klubu. Bude sa pracovať na koncepcii, aby sme si vychovali vlastnú základňu, resp. aby sme dali v Ružomberku šancu všetkým talentom Slovenska. A ak budú na to zdroje, je na mieste rozmýšľať aj o zahraničných akvizíciách za rozumné finančné čiastky, ktoré nesmú klub zadlžovať. Preto nevidím nereálne opäť hrať aj Euroligu. Nech je motiváciou pre mladé talenty Slovenska, aj keď úspechy sa dostavia možno neskôr.

A aký je môj vzťah k Natálii Hejkovej, Jozefovi Smolekovi a Ivete Bielikovej? Napriek všetkému, čo v poslednej dobe popísali alebo povedali a urobili z nás diletantov a darebákov určite nie zlý, veď som všetkým trom roky pomáhal, bol som pri všetkých úspechoch a pomáhal som riešiť všetky krízové situácie, ktoré boli aj v minulosti. V mnohých veciach súhlasím s Jozefom Smolekom, ktorý má snahu o najvyššie ambície. Pre slovenskú náturu je to črta nezvyčajná, a preto som ho vždy podporoval. Ale zásadne nemôžem súhlasiť s jeho koncepciou – buď hrať na maximálnej európskej úrovni bez ohľadu, či sa klub zadlžuje alebo nie, alebo basketbal v Ružomberku nemá šancu a zosype sa. Ja, ako primátor mesta, ktorý má k športu blízko, si to nemôžem dovoliť – teória „buď všetko alebo nič“ je pre mňa neprijateľná. Nielen z ohľadu na históriu basketbalu v Ružomberku, ale vzhľadom aj na jej perspektívu, perspektívu stoviek mladých ľudí, ktorí sa chcú športovo realizovať a majú právo dostať šancu. Všetci športoví manažéri si musia uvedomiť, že pravidlá hry určujú tí, ktorí šport sponzorujú. Nie je možné presadzovať prax – „postarajte sa o nás, nestarajte sa do nás„. Snaha po transparentnom prostredí je od sponzorov veľmi silná a bude gradovať. Sponzor má dať šancu schopným športovým manažérom a takým Jozef Smolek určite je. Ale k jeho profesionalite patrí aj to, aby sa klub nezadĺžil, lebo športové úsilie sa môže celé zosypať na nevyrovnanej ekonomike.

Určite chápem aj emócie Natálie Hejkovej, aj keď jej posledné vyjadrenia na adresu členov MBK, že „sú to diletanti„ a pod. je naozaj vysoko nekorektné. Chcem však ostať nad vecou, pretože nepoznám jediný prípad za celých 10 rokov, čo okolo basketbalu spolu robíme, aby mi Hejková mala čo vyčítať. Je veľkou športovou osobnosťou, ale k tomu patrí aj schopnosť ovládať svoje emócie. Ja sa o to snažím. A Ivetke Bielikovej prajem všetko dobré. Určite to myslím úprimne. Urobila pre Ružomberok veľmi veľa a preto je pochopiteľné, že sme jej dali šancu ísť momentálne do finančne lepšie garantovaného klubu.

Verím, že táto kríza pominie a nech je poučením i mementom pre všetkých tých, ktorí majú šport vo svojich rukách, aby sme nemuseli budovať na zbúraniskách, ale pokračovať plynule na tom, čo sme roky sami budovali.

Vyjadrenie Petra Fukatscha

Viem o všetkých zásluhách ružomberského primátora o skvelý basketbal v meste a sedem rokov som v iks článkoch pripomenul osobnú zainteresovanosť pána Juraja Čecha pri výstavbe haly, pri úspešnom vyriešení nejednej krízovej situácie slávneho klubu. Prirodzene tiež viem, že sú (boli?) osobní priatelia s Jozefom Smolekom a do poslednej chvíle som si myslel, že pri riešení terajšej situácie sú na jednej lodi. Nie je tak celkom pravdou, že som pána primátora nechcel osloviť. Dávnejšie, ešte keď sa črtali problémy po skončení euroligového ročníka 2001/2002, som mu zaslal otázky i osobne s ním telefonoval. Sprostredkovane mi sľúbil stretnutie aj Jozef Smolek.

V súvislosti s Jozefom Smolekom, bývalým športovým riaditeľom BK SCP Ružomberok, manažérom a spolu

s ďalšími ľuďmi (nesporne aj primátorom Čechom) som si ešte 21. augusta 2002 prečítal v denníku Šport: „Čo sa mňa týka, už nebudem štatutárnym zástupcom zodpovedným za financie. Tejto funkcie sa má ujať nový človek,„ povedal J. Smolek. Nám opakovane zdôraznil: „Ak som príčinou krízy ružomberského basketbalu ja, ak bránim jej vyriešeniu, nech mi to povedia, odstúpim.„ Bolo to jasné slovo, na ktoré sa dalo jasne odpovedať.

Chrapúnstvom, ospravedlňujem sa za príliš ostrý výraz, som označil oslovenie Natálie Hejkovej, či by nezostala v úlohe trénerky v deň prvého stretnutia pod novým názvom MBK Ružomberok, podľa jej vyjadrenia listom. Viem, koľko sa nasedela na mestskom úrade, čo zrejme nie je trénerská úloha, a šancí riešiť s ňou možné ďalšie účinkovanie v klube bolo iste neúrekom. Vytrhnúť

z kontextu cenu Brazílčanky Alessandry de Oliveirovej (110-tisíc dolárov, počul som aj 76-tisíc, ale to je jedno) považujem za jasne účelové. Ružomberok „kúpil tiež Jelenu Marenčíkovú-Žirkovú, olympijskú víťazku, Jelenu Mozgovú, majsterku Európy, Natáliu Sviščovovú, najlepšiu strelkyňu ME 1997. Aj to boli drahé a zlé „kúpy„?

Primátor Juraj Čech bol práve

v časoch mimoriadnych úspechov aj prezidentom BK SCP Ružomberok. Nechce sa mi uveriť, že Jozef Smolek

s ním a s predstaviteľmi fabriky, neprekonzultoval možné prestupy. Nechce sa mi veriť, že mal takú ohromnú moc narábať s rozpočtom ako sa mu zachcelo.

Pred sezónou 2001/2002 sedeli za jedným stolom na tlačovej besede v Bratislave vtedajší prezident klubu Milan Fiľo, Jozef Smolek, Natália Hejková, Alessandra, Bogojevičová atď. Pán Fiľo jasne deklaroval, že klub ma na 99-percent vykrytý rozpočet, že chce mať z klubu ženskobasketbalový Real Madrid. Považoval som to za slovo džentlmena.

Súhlasím s tým, že situácia bola do istej miery internou záležitosťou klubu. Jozef Smolek až do začiatku Euroligy takto reagoval, a aj potom hovoril, tváril sa, odpovedal skôr optimisticky a chrániaco fabriku i primátora. Ibaže, Euroligu hrali basketbaliatky, ktoré trénovala Natália Hejková a nepodarilo sa im donekonečna hrať „divadlo„, že je všetko v poriadku. V istých okamihoch už skutočne prestalo byť zaujímavé, že ktorá komu prihrala, a ktorá dala krásnu trojku.

Úplne súhlasím s primátorom o nepochopiteľnom a velikášskom nezáujme o ružomberský osud zo strany basketbalovej asociácie. Na zmienku o basketbalovom centre v Ružomberku zareagovali kluby úplne nezmyselne - a prečo v Ružomberku? Nepísali sme o Ružomberku a klubovom športe jediný článok. Z vplyvných športových kruhov absolútne mimo Ružomberka ale viem, že jeden činovník sa rozprával s rakúskymi spoločníkmi Neusiedler SCP, a.s., Rakúšania nepovažovali za prehnaný (ba naopak) ani rozpočet 40-miliónov.

Štvrtková situácia, keď sa zrazu našli peniaze na činnosť MBK SCP naznačujú, že som sa o inscenácii vopred ani veľmi nemýlil. Pýtam sa, prečo sa to nedalo vyriešiť pred euroligovou sezónou, prečo primátor Juraj Čech Jozefovi Smolekovi a Natálii Hejkovej odobril prihlášku do najvyššej kontinentálnej klubovej súťaže?

Prirodzene, dnešok nepovažujem za koniec ružomberského basketbal, iba koniec jednej skvelej etapy. O to išlo!

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 3. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 4. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 5. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 6. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 7. Prehľad a automatizácia
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 13 902
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 9 781
 3. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 9 211
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 534
 5. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 5 161
 6. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 5 107
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 692
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 523

Blogy SME

 1. Miroslav Sopko: O prejavoch lásky
 2. Silvia Valkovič: Malá ľudská tragédia
 3. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch.
 4. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922)
 5. Lórant Kulík: Na marhuľovom festivale v Gönci platili jednotné ceny: Slováci prišli ochutnať marhule, džem a pálenku
 6. Miroslav Galovič: Slovenské Černobyle XXVII / Cykloleto 2022. Časť 2 - Varínske ruiny.
 7. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku
 8. Irena Šimuneková: Na výlet s deťmi - hrad Hrušov
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 360
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 431
 3. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 11 026
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 278
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 666
 6. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 7 825
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 425
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 357
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Elektrikári budú pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia.


2 h
Ilustračné foto.

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug
Rieku Belá vyhľadávajú otužilci, ale aj vodáci.

Zistiť, kde je kúpanie povolené a kde nie, sa dá aj z obyčajnej turistickej mapy.


10. aug
Spokojný vodák z Liptova, Alexander Slafkovský, po dojazde do cieľa svojej finálovej jazdy na MS v nemeckom Augsburgu.

Kanoista Alexander Slafkovský, čerstvý vicemajster sveta vo vodnom slalome, má na svojom konte už štyri individuálne striebra. Stále mu však chýba vytúžené zlato.


9. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


11. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug

Na Horehroní ožívajú švajčiarske električky.


10. aug

Vodič Hyundaia prešiel do protismeru, čelne sa zrazil s kamiónom.


20 h

Blogy SME

 1. Miroslav Sopko: O prejavoch lásky
 2. Silvia Valkovič: Malá ľudská tragédia
 3. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch.
 4. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922)
 5. Lórant Kulík: Na marhuľovom festivale v Gönci platili jednotné ceny: Slováci prišli ochutnať marhule, džem a pálenku
 6. Miroslav Galovič: Slovenské Černobyle XXVII / Cykloleto 2022. Časť 2 - Varínske ruiny.
 7. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku
 8. Irena Šimuneková: Na výlet s deťmi - hrad Hrušov
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 360
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 431
 3. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 11 026
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 278
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 666
 6. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 7 825
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 425
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 357
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu