Pondelok, 5. december, 2022 | Meniny má Oto

Knihy, ktoré dostanú najviac hlasov, získajú ocenenie Kniha Liptova

Do súťaže sú prihlásené vlani vydané knihy, ktoré sú späté s regiónom tematicky alebo autorom textovej či obrazovej časti.

Ilustračné fot. Ilustračné fot. (Zdroj: pixabay)

ODBORNÁ LITERATÚRA

Evanjeliá

Z gréčtiny preložil Ján Lajčiak, autori štúdií František Ábel, Anton Baláž, Rastislav Stanček

Publikácia obsahuje vysádzaný Lajčiakov rukopis prekladu evanjelií z gréckej pôvodiny do slovenčiny. Evanjeliá sú doplnené textologickým výkladom a zaradením do dobových súvislostí v štúdiách evanjelických teológov Františka Ábela a Rastislava Stančeka.

Liptov. 12. vlastivedný zborník

Zostavovateľ Martin Krupa, Karol Dzuriak

Zborník obsahuje štyri rozsiahle príspevky. Stredoveké listiny v správe Archívu v Liptovskom Mikuláši analyzovali a popísali P. Vítek a Ľ. Michalko. Profesor Ferdinand Uličný sa zaoberal témou liptovských vysokoškolákov v stredoveku a novoveku. M. Martinický napísal odborný článok o Formovaní šľachtickej samosprávy Liptovskej stolice a V. Kunová sa vo svojej štúdii zamerala na tému školstva v tieni priehrady, teda s ohľadom na budovanie priehrady Liptovská Mara.

Liptovský Mikuláš – Ako sme tu žili. 1

Zostavovateľ Vladimír Bárta

Monografia prináša zaujímavé udalosti a príbehy ľudí, ktorí v Liptovskom Mikuláši žili a žijú. Mapuje predovšetkým život v meste v druhej polovici 20. storočia s dôrazom na športové, spoločenské a kultúrne udalosti. Cenné na publikácii sú mnohé fotografie nielen zo zbierok Múzea Janka Kráľa, ale aj zo súkromných albumov.

Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov

Anna Majorczyk

Publikácia je výsledkom cezhraničného projektu Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov a vychádza trojjazyčne – obsahuje texty v slovenčine, angličtine a poľštine. Zámerom projektu bola ochrana a sprístupnenie málo známych, ale zaujímavých pamiatok súvisiacich s technickým dedičstvom poľsko-slovenského pohraničia – teda poľského Podhalia a Oravy a Liptova.

Pútnik svätovojtešský 2019. 170 rokov Katolícke noviny 1849 – 2019

Zostavili Monika Kekeliaková, redaktor Martina Grochálová

Pútnik svätovojtešský je ročenkou pre katolíckych veriacich. Okrem kalendária obsahuje významné výročia v roku 2019, no tiež príspevky venované 170. výročiu založenia Katolíckych novín, prílohu pre deti Pútniček, ale aj príspevky z literatúry, napríklad básne poetky Anny Ondrejkovej.

Stratená voda

Erik Baláž, fotografie Karol Kaliský

Ochranár a aktivista nás v osobnej knižnej eseji s názvom Stratená voda pozýva na spoločné potulky a rozhovory s prírodou. Pomedzi riadky textu sledujeme cestičky a osudy prameňov, potokov a riek v našej krajine a spolu s autorom sa dostávame aj hlbšie, voda je totiž zdrojom všetkého života.

Pohyb k nehybnosti

Literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka

Vladimír Barborík, Vladimír Petrík

Publikácia vychádza z bohatého archívu divadelného fotografa Antona Šmotláka (1920 – 1979), ktorý dokumentoval oficiálny aj neoficiálny literárny život na Slovensku v dvoch desaťročiach. Literárni vedci Vladimír Petrík (1929 – 2017) a Vladimír Barborík (1965) v krátkych sprievodných textoch o udalostiach i jednotlivých spisovateľoch a výberom citátov z dobovej tlače približujú, ako sa menili literárne a spoločenské pohyby 60. a 70. rokov minulého storočia, najmä ako sa menil vzťah moci a umeleckej tvorby aj postoje autorov.

Zrkadlenie vo vzťahoch. Štyri zrkadlá k vyriešeniu problémov

Žanet Čekanová

Autorka vo svojej motivačnej knihe ponúka návody, ako si poradiť s negatívnymi emóciami a zlepšiť si vzťahy a vychádza pritom zo zákona zrkadiel.

80 rokov basketbalu v Ružomberku

František Dian, Michal Domenik

Publikácia mapuje rok po roku udalosti, osoby, víťazstvá i pády ružomberského basketbalu. Značný priestor autori venujú počiatkom ženského basketbalu, keď sa Ružomberčanky na začiatku 60. rokov prebojovali medzi slovenskú basketbalovú elitu. Samostatnou kapitolou sú úspechy v československej basketbalovej lige a zmapovaná je aj mimoriadne úspešná éra ružomberského ženského basketbalu pod taktovkou trénerky Natálie Hejkovej.

Cestopisné denníky. Zblízka i zďaleka, z monarchie i republiky

Ján Golian, Rastislav Molda

Kniha obsahuje dvanásť cestopisov z druhej polovice 19. storočia a z prvých decénií 20. storočia. Edícia prináša pútavé a živé opisy, ktoré ukazujú, kam sa už v tomto období dostali slovenskí národovci, obchodníci, remeselníci, výskumníci i ľudia iných povolaní. Jednotlivé cestopisy umožňujú sledovať vývoj spoločnosti a rozmanitosť krajín i regiónov.

Kronika murárov z Liptovského Petra, Jamníka a Vavrišova

Jozef Hlavaj, Martin Abrhám, Peter Vítek

Monografia sa zaoberá vznikom stavebných remesiel v Liptove, zaznamenáva osudy liptovských stavebných remeselníkov a robotníkov v Budapešti do roku 1900, stavebných pracovníkov do 1918 a až do roku 1950. Približuje osud hlavného staviteľa v Budapešti Jána Nepomuka Bobulu, i neskorších inžinierov, absolventov Vysokej školy technickej – Štefana V. Bellu, Juraja Martinku a Dušana Martinčeka. Súčasťou publikácie sú menoslovy murárov z Liptovského Petra, Vavrišova a Jamníka.

Alexander Mach – Radikál z povolania

Anton Hruboň

Biografia od historika Antona Hruboňa, vychádzajúci z dlhoročného výskumu v slovenských, českých a nemeckých archívoch, sa pokúša predstaviť hlavného protagonistu knihy v celej šírke jeho dynamicky sa vyvíjajúcej osobnosti. Machov príbeh v piatich kapitolách zachytáva spletité osudy človeka a politika, ktoré akoby v kocke zhŕňali príbeh celej slovenskej spoločnosti v 20. storočí: zhmotňuje úsilie o vlastnú spoločenskú a národnú emancipáciu, pozitívnu i ničivú tvár nacionalizmu, zapálený entuziazmus za ideál, ale aj hrubé previnenie sa voči základným princípom kresťanskej a ľudskej morálky.

Važec v obrazoch

Margita Hybenová

Publikácia približuje život v obci na maľbách Jana Hálu aj na dobových fotografiách a fotografiách zo súčasnosti. Obrázky dopĺňa sprievodné slovo, úryvky z kníh majstra Hálu, zápisy a vyznania z knihy návštev v Dome Jana Hálu. Autorka zaradila do publikácie aj menej známe maľby Adriana a Marianne Stokesovcov. Mnohé fotografie zachytávajú silné folklórne tradície v tejto podtatranskej obci.

Odetí do krásy

Jana Kucbeľová, fotograf Peter Brenkus

Publikácia obsahuje množstvo informácií a poznatkov predovšetkým o ľudovom odeve. Kniha je rozdelená na kapitoly podľa regionálnej mapy krojov, ktorá rešpektuje etnografické rozdelenie Slovenska na 19 oblastí.
Liptov je zastúpený krojmi z Hút, Liptovský Sliačov, Liptovskej Lužnej a Liptovských Revúc, Martinčeka, Východnej, Važca a Štrby. Každý kúsok má nesmiernu historickú a kultúrnu hodnotu, ktorú zachytil Peter Brenkus na fotografiách.
Okrem zaujímavých historických faktov prináša aj životné príbehy jednotlivých krojov, osudy ich nositeľov či výrobcov.

Môj rodný kraj

Michal Mačička

Študijný materiál o obciach Veľký a Malý Bysterec – o ich vzniku, rozvoji a splynutí s mestom Dolný Kubín a osobnom vyznaní autorov k tomuto kraju Publikácia vyšla po desiatich rokoch už v šiestom doplnenom vydaní a dokumentuje históriu vzniku, vývoja a spojenie dvoch dolnooravských obcí – Veľkého a Malého Bysterca do spoločného mesta Dolný Kubín.
V jednotlivých kapitolách a podkapitolách sa venujú prírodným podmienkam, osídľovaniu územia z historického pohľadu, symbolom obce aj prvým písomným zmienkam, štruktúre obyvateľstva v minulosti, spôsobu obživy pôvodného obyvateľstva, remeslám, vysťahovaleckej tematike a ďalším oblastiam života v obci (školstvo, kultúra, šport). Zaujímavým bonusom sú spracované rodokmene jednotlivých Bysterčanov.

Muži diplomacie

Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby

Slavomír Michálek

Monografia približuje osudy jedenástich slovenských diplomatov – Štefánik, Pavlů, Osuský, Hodža, Szathmáry, Palic, Hurban, Slávik, Krno, Papánek a Clementis. Okrem povolania diplomata boli navyše aj spisovatelia, básnici, legionári, politici, medzinárodní právnici.
Spoločné pre túto skupinu diplomatických pionierov bolo silné národne povedomie, hrdé vlastenectvo, pevné evanjelické korene a väzby, boj za demokraciu a spoločný štát Slovákov a Čechov i odpor k dvom totalitám 20. storočia.

Ako sme kedysi žili

Obrazy každodenného života našich predkov

Zora Mintalová Zubercová

Kniha o živote našich starých a prastarých rodičov v 19. storočí a medzivojnovom období 20. storočia zvlášť na južnom a na severnom Slovensku nadväzuje na publikáciu Tradície na Slovensku (2015). Pútavé rozprávanie v slede ročných období opisuje život v južných oblastiach aj severných regiónoch Slovenska a približuje, na čo sa my súčasníci možno ešte pamätáme, ale i to, na čo sme sa už našich starkých nestihli opýtať. Severu Slovenska vrátane Liptova je venovaná druhá časť knihy nazvaná Zo severných hôr do dolín, dedín a rodín. Text dopĺňajú dobové fotografie.

Politická elita Liptova

Jindro Počta

Autor sa vo svojej neveľkej publikácii zaoberá osobnosťami politického života od roku 1850 do roku 1920 a potom až do roku 1938. Ponúka stručné medailóny vybraných politikov a chronologický prehľad významných udalostí vrátane dobových fotografií.

Čerenie duše

Miroslav Saniga

Keď sa človek začíta do prvých riadkov knihy, akoby neviditeľným kľúčom otváral tajuplné dvere a vstupoval do Božej záhrady, kde sa zachovala pôvodná ľudská čistota, nevinnosť a dobrota. Svoje pozorovania života v prírode prepája s duchovným posolstvom.

O prírode veselo i vážne. Naše Slovensko

Miroslav Saniga

Kniha pre deti obsahuje živé, vzrušujúce príbehy zo života zvierat i rastlín. Knižka sprevádza mladého čitateľa všetkými ročnými obdobiami od januára do decembra. V knihe nájdu deti i dospelí skutočné veselé príbehy, pranostiky, rekordy, kalendárium i zaujímavosti z ríše zvierat, vtákov, motýľov i stromov. Text sprevádzajú fotografie Miroslava Sanigu a vtipné ilustrácie výtvarníka Juraja Martišku.

UNESCO: Lokality svetového dedičstva na Slovensku

Monika Srnková, fotograf Eva Pobijáková

V zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je v súčasnosti zapísaných vyše tisíc lokalít zo 161 členských krajín. Monografia mapuje lokality svetového dedičstva na Slovensku v jej jednotlivých oblastiach: drevená sakrálna architektúra, hrady, mestá, jaskyne a rezervácie, no tiež fujaru, valašku a terchovskú muziku, ktoré sú v zozname zapísané. Publikácia oboznamuje aj s lokalitami čakajúcimi na zápis do UNESCO, ako sú Tatry (Západné, Vysoké, Nízke, Belianske), vinohradnícka oblasť Tokaj, pevnosť pri sútoku Dunaja a Váhu v Komárne, valy medzi moravskými Mikulčicami a slovenskými Kopčanmi, mesto Košice, herliansky studený gejzír a pamätník Chatama Sofera.

Dejiny obce Liptovský Peter

Peter Vítek, Slavko Churý, Peter Laučík

Publikácia chronologicky spracúva dejiny obce od najstarších čias, cez prvú písomnú zmienku a jednotlivé dejinné obdobia až po súčasnosť. Zaoberá sa tiež významnými murármi, obidvoma vojnami a SNP, druhou polovicou 20. storočia a najnovšími dejinami po páde režimu. V samostatných kapitolách autori približujú cirkevné a školské dejiny, správu obce aj spolkovú a športovú činnosť. Súčasťou monografie sú medailóny významných osobností a obrazová príloha.

Historická prechádzka po Liptovskom Mikuláši

Peter Vítek

Monografické dielo sprevádza čitateľa po uliciach, uličkách a budovách historického Mikuláša, z ktorých nie všetky sa zachovali dodnes. Približuje nám zemianske rody, lekárske a lekárnické rodiny a autor siahol hlboko do archívov nielen slovenských, ale napr. aj Maďarského národného archívu v Budapešti, do múzejných i súkromných zbierok, aby ich vyniesol na svetlo.
A tak v publikácii nájdete mnohé dobové fotografie, mapky, ukážky listín. Jednotlivé ulice a mapy zachytáva vo vývoji, sleduje zmeny názvov ulíc, zmeny majiteľov.

Liptovský Mikuláš a Veľká vojna

Peter Vitek

Brožúrka prináša informácie o frontoch, približuje politickú situáciu v meste, mapuje legionárov, zranených a nemocnice v L. Mikuláši a približuje osudy niektorých rodákov. V závere ponúka prehľadné tabuľky s informáciami o padlých vojakoch z územia dnešného L. Mikuláša a rovnako zoznam legionárov.

Urbár Liptovská Sielnica – dejiny a súčasnosť

Peter Vítek, Viera Kunová

Monografia mapuje históriu obce od najstarších dejín, predstavuje zemianske rody, zaoberá sa správou obce, približuje cirkevné a školské dejiny, spolky, živelné pohromy a vojny a v rozsiahlej samostatnej kapitole popisuje dejiny a súčasnosť urbárskeho spoločenstva.

Vlkolínec: 25 rokov UNESCO

Juraj Vohnout

Reprezentatívna obrazová publikácia mapuje 25 rokov od zápisu pamiatkovej rezervácie typickej stredovekej architektúry z dreva známej ako Vlkolínec. Autor ponúka vyše sto fotografií z bežného života vo Vlkolínci, ale aj z rôznych slávností. Predstavuje pôvodných obyvateľov, ale aj mladšie generácie, ktoré nosia Vlkolínec v srdci.

Liptov. Ovčiarstvo v Liptove

Iveta Zuskinová

Kniha prináša rozsiahle a detailné informácie o ovčiarstve v regióne, najmä o pasení oviec a salašnom hospodárení na vysokohorských pasienkoch a holiach v oblasti Západných Tatier v minulosti. Ilustruje ju množstvo dobových, doteraz nepublikovaných fotografií ovčiarov pri ich práci a živote na salašoch. Prínosné sú aj osobné spomienky a zážitky bačov a valachov, ktoré autorka zbierala priamo v teréne. Autorka približuje aj špecifický prejav ovčiarstva, a to pastierske rezbárske umenie, kde patrí výroba črpákov, salašného riadu a figurálna plastika s ovčiarskou tematikou.

BELETRIA


Mladá slovenská poviedka 2018

Zostavila Mária Janotíková

Zborník z celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov, ktorú už pätnásť rokov organizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne ponúka ocenené poviedky v troch kategóriách – od žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, študentov stredných škôl a študentov vysokých škôl a dospelých do 30 rokov. Zborník veľmi vkusne dopĺňajú ilustrácie študentov Spojenej školy v Nižnej.

Výhonky 34

Zostavovateľ Naďa Kubányová, redaktor Marcela Feriančeková

Zborník sumarizuje ostatný ročník literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka. Medzi básnikmi aj prozaikmi sa zaskvela mladšia generácia, no literárne kvality potvrdili aj autori, ktorí pravidelne do súťaže prispievajú. Zriedka sa stane, že porotu osloví jeden autor v obidvoch kategóriách, no toho roku sa to podarilo Eliške Kohlíčkovej z Českej republiky, ktorá zaujala svojimi básňami aj poviedkami.

Nádej na dne slzy

Janka Bernáthová – Lehotská, fotograf Marian Garai

Zbierka básní je rozdelená na päť častí: Šla svetom láska, Ja verím v nebo, Tichý súzvuk duší, Okamihy večnosti a Nádej na dne slzy. Veršované básne majú široký tematický záber a samostatné miesto v nich má vyznanie veriaceho človeka.

Do roka a do dňa

Mária Blšáková

Nový román z pera Márie Blšákovej rozpráva príbeh Alana a Henriety. Títo dvaja ľudia majú rozdielne povahy a predstavujú dva rôzne svety a dve tajné komnaty naplnené traumami z minulosti. Ona schováva svoje poznačené telo pod dlhé šaty a do mora vstupuje len po západe slnka. On svoju nenaplnenú túžbu po stabilite zaháňa úzkostlivým poriadkom. Sú takí odlišní, a predsa sa ich dráhy pretli a zanechali stopu v srdci toho druhého.

NOCturná

Jana Bodnárová

Z jazykovo i obsahovo minimalistických textov vyznieva jemný melancholizmus, skúmanie samoty aj staroby i smrti. Medzi postavami jej miniatúr nájdeme prostitujúcu matku, mladého transvestitu, opustené mačky, starnúcu klaviristku, taxikára dúfajúceho, že zabezpečí rodinu. Zo všetkých príbehov vytŕča smútok a chlad noci i života. Autorka viackrát spomenie Chopina, ktorý bol priekopníkom a známym autorom tejto hudobnej formy, charakterizovanej ako nočná trúchlivá hudba.

Čas v nás

Ján Bubniak, ilustroval Pavel Petráš

Kniha je výpoveďou dvoch umelcov. Básnika a maliara. Obidvaja vlastnou formou hľadajú odpovede na zložitosť a uponáhľanosť dnešného života.
Aký život to žijeme? A kto sa za nás bojí? To sú otázky, ktoré sa ako niť ťahajú celou knihou a snažia sa upozorniť čitateľa na hodnoty morálky, lásky a pravdy.

Freedom. Pravda, ktorá vyslobodí

Anička Budaiová-Marušiaková

Autorka zostavila súbor 43 krátkych príbehov a zamyslení inšpirovaných citátmi z Písma svätého a snaží sa poukázať na hodnoty, ktoré podľa nej predstavujú skutočnú slobodu – a to najmä milovať blížneho nesebeckou láskou. Zamýšľa sa nad ľudskými neduhmi ako hnev, ohováranie, sebectvo. Pomoc vidí v pochopení božích právd.

Srdce na dlani

Jozef Daník, ilustrácie Zuzana Kuběnová

Básnická kniha je zložená z dvoch kníh, rozdelených na ďalšie časti. V prvej knihe s názvom Srdce na dlani rozdelil básne ďalej do častí Básne, Premeny, Leto a Poďakovanie. Druhá kniha Pieseň o Lúčanskom vodopáde obsahuje verše, city, pocity a krátke zamyslenia pacienta, ktorými vyjadruje, na rozdiel od prvej knihy, venovanej najmä rodine a priateľom, vďaku pracovníkom kúpeľov v Lúčkach.

Stromy rastú do neba

Ivona Gallová

Hlboko ľudský príbeh o tom, ako prežiť a zostať človekom. Debutový román kariérnej diplomatky Ivony Gallovej prostredníctvom pohnutých osudov hlavného hrdinu a jeho rodiny zachytáva sto rokov života na Slovensku. Milan Kasanický prežil detstvo na Liptove u starých rodičov. Počas slovenského štátu zažíva príkoria, o ktorých na sklonku života rozpráva svojej vnučke. Tá si pomohla štúdiom historických dokumentov a kroník a príbehu svojho starého otca dala literárnu podobu.

Svetobežník bez pasu

Eugen Gindl

Príbeh prvého slovenského globetrottera, vyučeného debnára z Pukanca Samka Šikeťa. Šliapačom zemegule sa stal Samko zo zvedavosti. Z túžby po poznaní, po dobrodružstve. S predsavzatím: zanechať o svojej anabáze pre slovenských domorodcov svedectvo. Šikeťove cestovateľské denníky sa však stratili. Zachovali sa listy adresované bratovi, pohľadnice, ktoré Eugen Gindl prináša a patrične komentuje. Zachoval sa tiež pomerne spoľahlivý itinerár jeho cesty okolo sveta. A v ňom nielen názvy všetkých krajín a ôsmich stoviek najvýznamnejších miest, ale aj údaje o tom, koľko dní, týždňov, mesiacov v nich pobudol.

Príbehy vrchov

Marián Grebáč

Kniha je putovaním na 25 vrchov Slovenska podľa literárnych predlôh. Autor predstavuje na vysokohorských túrach miesta, ktoré majú odraz v literatúre, a pripomína zmysel a význam týchto lokalít v minulosti a súčasnosti. Objavuje pritom genius loci vrchov a dolín ležiacich pod nimi. Príbehy pôvodne odzneli ako rozhlasové reportáže.

Liptovské povesti

Milan Igor Chovan, ilustrácie Marek Rakučák

Veľká kniha povestí a starých príbehov z Liptova. Je súborným dielom, kde sú zahrnuté všetky povesti, legendy, báje a povedačky z rôznych obcí a miest Liptova, ktoré autor zozbieral a literárne spracoval.

Tajomná Trója

Milan Igor Chovan

Román o Kasandre – nespoznanom Svetle Tróje. Patrí do série historických románov poskytuje iný pohľad na dejinnú udalosť, svetoznámy konflikt medzi Grékmi a Trójanmi, ktorý sa odohral v 12. storočí pred naším letopočtom. Ústrednou postavou románu je Kasandra, obdarená vešteckými schopnosťami, ktorými učarovala aj samotnému bohovi Apolónovi. Kasandra varovala Trójanov pred katastrofou, ktorá im hrozila, no nik jej veštbám neveril. Jej snaha vystríhať pred vojnou vyšla navnivoč, a ako je všeobecne známe, Trója padla.

Zorka v kráľovstve škriatkov

Milan Igor Chovan, ilustrátor Adela Smolková

Kniha rozpráva dobrodružstvá Zorky, ktorá sa s rodičmi presťahovala z mestskej bytovky na samotu do prírody. Malá hrdinka má zvedavého psíka Vrtíka, ktorý neustále vrtí chvostom. Zorka spoznala na samote škriatka, ktorého podľa jeho zeleného kabátu nazvala Zeleníkom. Keď sa jej raz v lese Vrtík stratí, spoločne so záhradným škriatkom ho idú hľadať a cestou stretávajú rôzne prírodné bytosti. Zorka sa dozvedá, že les je oveľa živšie prostredie, než si myslela.

Priepasť

Jozef Karika

Nový triler rozpráva príbeh bývalého lezca trpiaceho panickým strachom z výšok, ktorý narazí na legendu o skalnej plošine v Tatrách, kde neznáma sila núti zablúdencov skočiť do priepasti a zabiť sa. Nezvyčajné množstvo smrteľných nehôd v tejto oblasti mu nedá spávať. Rozbehne pátranie na vlastnú päsť, lenže skutočnosti, ktoré odhalí, sa vymykajú ľudskej predstavivosti a chápaniu. Za svoju zvedavosť kruto zaplatí – sám sa ocitne na hrane priepasti.

V panoramatickom kine

Juraj Kováčik

Poviedky o láske a smrti sa odohrávajú v rôznych časoch a krajinách Európy. Tento pestrý kaleidoskop postáv a prostredí autor podáva až s filmovou plastickosťou. Jednotlivé obrazy sú spojené do celku súvislosťami, ktoré sa vynárajú postupne a ústia do prekvapivých, občas aj fatálnych následkov.

Z Tatier Jožo Kubáni

Jozef Kubáni, foto Jozef Kubáni, Robo Kočan, Peter Falk, Igor Pap

Jožo Kubáni je známy ako televízny reportér, ktorý prináša príspevky predovšetkým z Tatier. V knihe chcel opísať to, čo na obrazovkách nevidno – nervy, zábavu i smútok. Vzdáva hold ľuďom, ktorí ho v horách sprevádzali alebo ktorých príbeh mohol prostredníctvom reportáží priniesť.

Pomsta

Roman Kulich

Autor prichádza s ďalším trilerom. V okolí Žiliny patrí všetko bossovi podsvetia. Do jeho rajónu však zavítajú votrelci. Preto si najíma sériového vraha Démona, aby ukázal, kto tu vládne. Ten zabíja oponentov podľa dvanástich Herkulových úloh. Ako súvisia vraždy v okolí Žiliny so zmiznutím syna Emy Danicovej a kto naozaj stojí za všetkým zlom?

Havránok

Ivan Laučík

Básnické dielo predstavuje nespornú a trvalú, už aj literárnovedne vykázanú hodnotu a patrí k tomu najlepšiemu, čo vzniklo v slovenskej poézii poslednej tretiny 20. storočia. V rámci Laučíkovej tvorby zaujíma osobitné postavenie práve zbierka Havránok, ktorá vyšla v prvom, neveľkom náklade v roku 1998. Táto Laučíkova posledná zbierka je pozoruhodnou z hľadiska významových, obrazných, výrazovo-tematických i formálnych osobitostí.

Chodníkom v kosodrevine

Pavol Lenko

Pavol Lenko, milovník tatranskej prírody, mnohokrát kráčal chodníkom v kosodrevine, za svitu mesiaca, v daždi aj snehu, aby v skorom rannom opare mohol so zatajeným dychom pozorovať a fotografovať plaché zvieratá.

Ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné

Zuzana Líšková, ilustrovala Simona Balážová Dudášová

Za hrdinku svojej knihy pre deti si utorka zvolila školáčku Elu. Ela je obyčajné desaťročné dievča. Žije s babkou, lebo mama chodí na týždňovky do zahraničia opatrovať starých ľudí a otec – ten od nich odišiel, keď bola Ela ešte malá. Navyše sa jej odsťahovala najlepšia kamarátka Miša. Ela sa preto cíti osamelá a nemá sa s kým porozprávať, až zrazu objaví v komore tajnú skrýšu a v nej normálneho (alebo aj nie?) škriatka.

Momentky bez objektívu. Spomienky ešte nezaprášené

Eduard Maták

Autor sám o sebe hovorí, že dostal do vienka dobrú pamäť. A tak si pamätá už svoje rané detstvo počas vojnových rokov v Ružomberku. Ponúka skutočné drobné príbehy obyvateľov Ružomberka, Likavky a okolia a rozpráva aj zážitky, ktorých bol svedkom, aktérom či ktoré si pri svojej práci zememerača vypočul. Spomína si chronologicky, na školské časy, miništrantské časy, stredoškolské, vysokoškolské aj vojenčinu, nuž a ako rástol, menilo sa i zriadenie, a v tých malých dejinách sa predsa vždy odrážajú aj tie veľké.

Rozprávky o vílach

Anna Olšovská, ilustrovala Monika Brummerová

Autorka Anna Olšovská vo svojej novej rozprávke o vílach objavuje čarokrásny svet našich všedných dní. Svojou fantáziou do zdanlivo obyčajného kolobehu života zapája víly, ktoré nás naučia viac vidieť a nenútenejšie sa tešiť z bežných vecí. Kniha obsahuje takmer tridsať rozprávok z rôzneho prostredia nášho života, v ktorých rozprávkové víly vstupujú do ľudského sveta a robia ho krajším.

Kapitán Jokl opäť na scéne

Jindro Počta

Kniha je voľným pokračovaním detektívnych príbehov z Liptova, ktoré rieši kapitán Peter Jokl.

Med pamäti. Štyri naivné monológy

Ján Púček

Pre Jána Púčeka je téma pamäti a historického dedičstva kľúčová. Svoju novú knihu s názvom Med pamäti venoval osudom, ktoré (ne)stihol poznačiť masaker s názvom 20. storočie. Cez príbehy nenarodených a hmlisté rodinné spomienky oživuje traumatizujúce udalosti dejín starého kontinentu, pričom v intímnom monológu formuluje otázky, na ktoré môže byť už zajtra neskoro.

Hoj, zem drahá

Martin Rázus

Zbierka básní v yšla pri príležitosti 130. výročia narodenia básnika a pri 100. výročí ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku Česko-slovenskej republiky. Obsahuje básne z rokov 1917 – 1919 a je posledným z Rázusových troch vojnových obeliskov. Vydanie dopĺňajú ilustrácie Michala Hudáka. Editor Ján Juráš

Zimný výstup severnou stenou

Ivan Repček

Miniatúrna zbierka prináša vyzreté verše liptovského autora. Básne sú rozdelené do kapitol: Na úpätí hory, Základný tábor, Výstup, Dobytie vrcholu, Zostup a symbolizujú jednotlivé etapy ročných období, života i ľúbostného vzťahu.

Hraj fér

Enja Rúčková

Dievčenský román Hraj fér rozpráva príbeh maturantky Alexis, ktorá túži po maturite študovať a cestovať. Miesto toho strávi leto na dedine, kde pomáha otcovi na stavbe. Ako by to bolo, keby sa tam neobjavil záletník Jorik, ktorý možno pod maskou donchuana skrýva citlivého chalana. Hlavný text je pretkaný esemeskovou komunikáciou zaľúbenej dvojice.

Zápisky z frontu 1941 – 1943

Enja Rúčková

Zápisky z frontu (1941 – 1943) sú autentickým denníkom slovenského vojaka, starého otca autorky Mateja Oráča, ktorý bol účtovníkom roty a čatárom v zálohe na východnom fronte počas 2. svetovej vojne. Jeho zápisky približujú atmosféru vojny a postoje slovenských vojakov v nej, pričom predstavuje aj významné postavy vojenského velenia – generála Ferdinanda Čatloša, plukovníka Rudolfa Pilfousa, generála Jozefa Turanca, dôstojníka Jozefa Turanca. Autorka spomínanie starého otca dopĺňa faktografiou i dobovými fotografiami.

Múdrosť hlbín

Milan Rúfus

Predstavovaný výber Slavomíry Očenášovej-Štrbovej z bohatej tvorby Milana Rúfusa zameriava pozornosť čitateľov na hodnoty, ktoré ponúka život človeku. Sústreďuje sa na základné veci, ktoré potrebuje každý, ale nie každý o nich uvažuje, ctí si ich a žasne nad nimi ako básnik M. Rúfus. Do výberu zostavovateľka zahrnula aj liečivé slovo modlitby a múdre slovo rozprávky. Výber vyšiel pri príležitosti nedožitých deväťdesiatych narodenín maestra Rúfusa.

Mica – dobrodružstvá mačiek z Liptovského Hrádku

Johny Salónka, ilustrátor Zuzana Bartová

Autorom dobrodružstiev, ktoré sa skutočne stali mačkám v mestečku Liptovský Hrádok, je Johny Salónka. Rozpráva príbeh mačky Mice a jej mačiatka, bieleho kocúrika Ťuťa, ktorý sa narodil hluchý. Mačacie dobrodružstvá v knižke opisuje Zuzka, ktorá do Liptovského Hrádku chodí na prázdniny za starou mamou a ujom. Niekedy prinesie aj psíka Tima. Ako dopadne zoznámenie Tima s Ťuťom? A prečo Ťuťo rád chodil na WC? Kam zmizla klobása a aká zvláštna vec sa prihodila Mici? Dozviete sa v knižke.

Nové rána

Patrícia Slosiar

Zbierka je jej debutom. V knihe nájdete 59 básní doplnených kolážami Štefana Packu. Podľa anotácie kniha básní Nové rána od mladej matky troch detí je príbehom o živote, ktorý odhaľuje jej najtajnejšie túžby, detské fantázie, občas krutú realitu, s ktorou sa vyrovnáva po svojom. Ilustroval Štefan Packa

Liptovský Mikuláš – Čriepky a príbehy života II.

Jaroslav Šoučík

Autor vo svojej knihe spomína. No v úvode približuje aj históriu Liptovského Mikuláša, na fotografiách prináša svetské i sakrálne budovy mesta a pokračuje fotografiami zo súkromného archívu. Okrem svojho celoživotného príbehu zaradil do knihy zaujímavé príbehy a osudy svojich dobrých priateľov a známych. Súčasťou diela sú aj básne a ilustrácie od jeho priateľov. Samozrejmosťou je bohatá ponuka fotografií, ktoré vhodne dopĺňajú písaný text. Ilustrácie Dominika Goralska.

V našej triede

Ak chceš, zober farbičky, domaľuj si básničky

Silvia Vančová

Básničky a veršované príbehy vtipne opisujú život školákov v typickej triede. Kniha je určená všetkým deťom, najbližšie má však k žiakom na prvom stupni základnej školy. Ponúka tiež výtvarné využitie – deti si môžu niektoré kresby vyfarbiť podľa svojich predstáv. Autorka nadväzuje na tradičné veršovanie pre deti, témy sú inšpirované bežnými udalosťami školského dňa.

RAJc je preč

Pavel Vilikovský

Názov zvádza k chápaniu knihy ako bilancovania prežitého, je to však pravdou iba do určitej miery. Dielo treba skôr vnímať ako mozaiku príbehov väčších i menších, vlastných aj odpozorovaných, smiešnych i smutných. Vilikovský píše i s múdrym odstupom, vnímavým porozumením a humorom, ale i iróniou a sebairóniou, napriek tomu je ľudský a chápavý. Kniha je výnimočná aj po výtvarnej stránke – je celá autorská. Ilustruje ju 25 gvašov z Vilikovského voľnej tvorby a na obálke je koláž z autorovej dielne.

Ako Limi históriu mýlil

Anna Vlčeková, ilustrátor Anna Vlčeková

Limi je škriatok, ktorý dostal meno podľa mesta Liptovský Mikuláš, a to nie náhodou. Práve tento škriatok spolu s autorkou sprevádzajú deti po pamätihodnostiach Liptovského Mikuláša. Začínajú pri najstaršej budove – Kostole sv. Mikuláša a predstavujú históriu jeho zvonov. Text sprevádzajú ilustrácie a podrobnejšie údaje či vysvetlenia v samostatných rámikoch. Autorka približuje aj postavy prvých múzejníkov, továrnikov či postavu učiteľa Rehora Urama Podtatranského. No napríklad aj históriu ďalších budov – Manderláku, Pongrácovskej kúrie, Liptáčika. Deti sa vtipnou formou dozvedia zaujímavosti z histórie mesta.

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ikonický projekt Metropolis vyhral CIJ Awards
 2. Pozor na predvianočné online podvody, takto nakúpite bezpečne
 3. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 4. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý
 5. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce?
 6. Darujte predplatné a získate poukaz v hodnote 10 € do Panta Rhei
 7. Deti cestujú do exotiky zadarmo
 8. Predaj osobných automobilov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 1. Developer projektu Metropolis sa stal Lídrom roka 2022
 2. Nepotrebné telefóny pomáhajú na Vianoce deťom a rodinám v núdzi
 3. Tisíc líp aj pre včely od slovenskej prezidentky
 4. Changes to the System of Remedies
 5. How to succeed when acquiring a business in Slovakia
 6. Nová éra stavieb začína teraz
 7. Pozor na predvianočné online podvody, takto nakúpite bezpečne
 8. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 304
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 7 558
 3. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 5 456
 4. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 4 145
 5. Deti cestujú do exotiky zadarmo 3 988
 6. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 3 973
 7. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 3 040
 8. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého 2 406

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Luster podobný lampiónu...
 2. Michala Guľasová: Andrea Rimová – 29. február - knižná recenzia
 3. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka
 4. INESS: O platoch zdravotníkov nemajú rozhodovať ministri
 5. Internátny život UK: Decembrový internát: 10 tipov na dlhé zimné večery
 6. Rudolfa Vallová: Keď odchádzajú talentovaní mladí ľudia...
 7. Štefan Vidlár: Alea iacta est
 8. Peter Maroncik: Ekomarxistickí odborníci
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 202 530
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 6 729
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 6 058
 4. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 331
 5. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 010
 6. Jana Melišová: V závoji hmly 2 971
 7. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 739
 8. Café Európa: Čo sa môžeme naučiť od starších demokracií v právach LGBTI+ komunity? 1 954
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 5. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 6. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 8. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Za rok si mali páchatelia zarobiť viac ako stotisíc eur.


6 h
Liptovská Teplá v zelenom, ako nováčik 6. ligy ukazujú, že do nej právom patria.

Futbalistov OŠK Renop Liptovská Teplá smelo možno označiť za šťuku B skupiny VI. ligy. Mužstvo po jeseni tróni na 3. mieste, keď má rovnaký počet (27) bodov (8 víťazstiev, 3 remízy, 2 prehry) ako druhá Vavrečka a len o štyri menej ako „polčasový“ líder Švošov.


a 1 ďalší 7 h
Voľby 2022

Priebeh alebo výsledok volieb napadli na súde dvaja Liptáci.


12 h
Tatran odohral prípravný zápas proti 8 celku najvyššej poľskej súťaži.

Fortunaligista z horného Liptova MFK Taran Liptovský Mikuláš stále trénuje a pripravuje tím na dôležitú jarnú časť sezóny. Počas uplynulej soboty odohral druhý prípravný zápas pod novým trénerským vedením.


4. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Z kolektívnych zmlúv už vypustili dodatky.


12 h

Jeden dostane 3400 eur, druhý päťtisíc.


15 h

V Rajeckej Lesnej budú musieť vyhlásiť doplňujúce voľby.


4. dec

Vlády zdravotníctvo roky neriešia. Lekári ich k tomu museli prinútiť, hovorí doktorka a odborárka.


3. dec

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Luster podobný lampiónu...
 2. Michala Guľasová: Andrea Rimová – 29. február - knižná recenzia
 3. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka
 4. INESS: O platoch zdravotníkov nemajú rozhodovať ministri
 5. Internátny život UK: Decembrový internát: 10 tipov na dlhé zimné večery
 6. Rudolfa Vallová: Keď odchádzajú talentovaní mladí ľudia...
 7. Štefan Vidlár: Alea iacta est
 8. Peter Maroncik: Ekomarxistickí odborníci
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 202 530
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 6 729
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 6 058
 4. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 331
 5. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 010
 6. Jana Melišová: V závoji hmly 2 971
 7. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 739
 8. Café Európa: Čo sa môžeme naučiť od starších demokracií v právach LGBTI+ komunity? 1 954
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 5. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 6. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 8. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu