Streda, 27. január, 2021 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky

Vytvárajú protipól negatívnym vplyvom

V Základnej škole v Bobrovci sa snažíme venovať veľký priestor sebarealizácii detí s orientáciou na individuálnu osobnosť. Každé dieťa považujeme za hodnotného človeka, ktorého akceptujeme a podporujeme jeho osobný rozvoj. Aby sa dieťa rozvíjalo, musíme v správnom čase aktivizovať všetky jeho schopnosti a snažiť sa o to, aby malo pocit spokojnosti, radosť z poznania, prežívalo pocit úspechu. Je veľmi dôležité neustále poukazovať na medziľudské vzťahy, toleranciu, úctu jedného k druhému. V dnešnej dobe všetci cítime na seba tlak médií, reklamy, život sa zrýchlil. Cítime stres a ten sa prenáša aj na naše deti. Prehĺbil sa sociálny problém rodín, pribúdajú deti, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Ťažisko našej práce je vytvoriť protipól týmto negatívnym vplyvom a zapájať deti nielen počas vyučovania, ale aj v čase mimo neho. Preto sme sa snažili vytvoriť krúžky, ktoré vyhovujú podmienkam školy a detí vzájomne. Nezabúdame pri tom ani na prevenciu proti drogám, alkoholu, fajčeniu. Najväčší záujem zo strany detí bol o športové krúžky, ale aj také, kde môžu využiť svoju kreativitu a fantáziu. Okrem toho je naša škola zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie a všetky aktivity sa snažíme vyvíjať týmto smerom.

Pohybové hry

Mysliac na to, že dnešné deti venujú málo času pohybovým aktivitám, otvorili sme na našej škole krúžok pohybových hier. Nečakali sme taký veľký záujem a nakoniec sme museli otvoriť dve oddelenia – pre mladšie a staršie deti. Okrem zaužívaných foriem sme zaradili aj netradičné hry a aktivity - staré ľudové zvyky, hry a tradície z oblasti Liptova. Prirodzenou vlastnosťou detí je súťaživosť, preto často zaraďujeme do činnosti rôzne súťaže a štafety. Pohybovo nadané deti sa zúčastnia gymnastického štvorboja – zostavy na hrazde, lavičkách, žinenkách a preskok cez kozu.
Okrem telocvične využívame aj prírodu na sezónne športové činnosti – v zime sa chodíme sánkovať a v lete organizujeme medzi deťmi veľmi obľúbené turistické vychádzky a túry.
V tanečnom krúžku sa snažíme, aby svoj živelný pohyb dokázali deti usmerňovať. Tanec je výborným prostriedkom na všestranný rozvoj človeka. Striedaním rozličných činností majú možnosť rozvíjať svoju pružnosť, obratnosť, rytmus. Učia sa počúvať, precítiť hudbu a v jej rytme sa pohybovať. Zoznámia sa s jednoduchými tanečnými krokmi a zdokonalia sa vo svojom pohybovom prejave.
Aj keď do našej činnosti zaraďujeme aj zdravotné cvičenia a prvky gymnastiky, najviac čerpáme z ľudových tradícií. Riekanky a detské hry sú súčasťou našich stretnutí na krúžku. Boli by sme radi, keby sa deti naučili vážiť si krásu ľudového tanca a piesne. Práve tu prejavujú deti svoju hravosť, detskú prirodzenosť, ale aj fantáziu. Úsilie detí a ich tvorivosť sa odrazili vo vytvorení niekoľkých tanečných čísel. Nimi sme prispeli do programu obecných slávností. Tanec je výborným výchovným prostriedkom. Môže naplniť voľný čas detí, nadviazať nové kamarátstva a obohatiť ich život.

Prvá pomoc

Prvá pomoc je neoddeliteľnou súčasťou rozličných poranení a náhlych ochorení. Správne poskytnutá prvá pomoc už zachránila život mnohým postihnutým. Úlohou zdravotníckeho krúžku je naučiť žiakov – deti, kvalifikovane a odborne poskytovať prvú pomoc, nezľaknúť sa a vedieť, ako sa zachovať pri vzniknutých situáciách. Okrem tém, ktoré sa zameriavajú na jednotlivé poranenia a ich ošetrenie, sa učíme poznávať liečivé rastliny a ich využitie, naučíme sa základné vedomosti o Červenom kríži.
Cieľom zdravotníckeho krúžku na I. stupni je príprava žiakov na súťaž Hliadok mladých zdravotníkov, ktorá sa každoročne koná v mesiaci máj pod patronátom spolku Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši. Okrem základných pravidiel pri poskytovaní prvej pomoci sa žiaci naučia obviazať rany, pripravovať obväzový materiál, zaobchádzať s postihnutým...
Vedia rozlíšiť šok, bezvedomie, odreninu, zlomeninu, rezné, sečné a tržné rany a popáleniny a vedia postupovať pri ich ošetrení. Najdôležitejšou súčasťou a úlohou zdravotníckeho krúžku je však praktické poskytovanie prvej pomoci.

Vlastivedný krúžok

Vlastivedný krúžok je zameraný na spoznávanie krás Liptova, prírodných výtvorov i stavebných pamiatok. Vedie žiakov k ochrane prírody, zvyšuje ich fyzickú zdatnosť, zdokonaľuje schopnosť čítať turistickú mapu a pozorovať prírodné procesy priamo v teréne. Doterajšie akcie boli v Kôprovej doline – najväčší vodopád na Slovensku – Kmeťov a Nižné Temnosmrečianske pleso – rozlohou tretie najväčšie u nás. Druhá akcia bola výstup na Babky 1566 v Západných Tatrách – bola krásne viditeľná inverzia počasia. Tretia akcia bola návšteva jaskyne Dúpnica v Západných Tatrách. Štvrtou akciou bola návšteva Múzea liptovskej dediny v Pribyline, kde mali žiaci možnosť vidieť stavby zo zátopovej oblasti Liptovskej Mary, obydlia roľníkov, no i zemiansky kaštieľ z Parížoviec a sakrálnu stavbu – kostol zo Svätej Mary. Krúžok má naplánované akcie – v L. Hrádku: arborétum, výstup na Skalku, lipová alej, výstup na Zapač, sútok Váhu a Belej, Borová Sihoť – minerálny prameň v Nízkych Tatrách. V Chočských vrchoch: Prosiecka dolina, výstup na Prosečné, Kvačianska dolina – pozorovanie procesov vo vápencovom pohorí, ľudová architektúra v Kvačianskej doline. V Západných Tatrách: výstup na Sivý vrch - 1805 m Jaloveckou a Bobroveckou dolinou, výstup na Biele a Čierne Bobrovecké pleso, zostup cez Červenec do Bobroveckej Vápenice.

Zdravý život

Ďalší krúžok Zdravý život je zameraný na športové hry (volejbal, basketbal, vybíjanú), turistiku. Chodíme do sauny, na plaváreň, boli sme v soľnej jaskyni. Pravidelne cvičíme aerobic. Urobili sme si výlety v Západných Tatrách – na Babkách a Sivý vrch. Vo Vysokých Tatrách, sme boli na bežkách prejsť si bežecké trate a pokochať sa zasneženou prírodou Štrbského Plesa.
Pre deti, ktoré rady chodia do prírody, je na škole otvorený tiež turistický krúžok. Chodíme spolu na letné a zimné túry po okolitých horstvách. Pozreli sme si už Prosiecku, Kvačiansku, Žiarsku, Bobroveckú dolinu, Demänovskú jaskyňu. Vyšli sme na rôzne kopce: Babky, Veľká kopa, Malá kopa, Chopok, Siná. Niektorí z nás boli aj v Slovenskom raji. Stretávame sa aj s miestnymi turistami. Nie je nám ľahostajná naša príroda, preto na jar zbierame odpadky po neporiadnych turistoch, ktorých nie je málo.

Malé šikovníčky

Aby sme využili detskú fantáziu a kreativitu máme aj krúžok Patchwork. Chodia sem dievčatá, ktoré sú veľmi šikovné, zvedavé a chcú sa niečo nové naučiť. Ukázali sme si techniku zošívania textílií, aby mohli vzniknúť zaujímavé ale i praktické veci ako napr. prikrývky, vankúše, obrusy. Pred Vianocami sme maľovali farbami na sklo. Ozdobili sme niekoľko fliaš, okná, svietniky. Pripravili sme vianočný stôl, ktorý sme umiestnili v hale školy a ukázali všetkým, ako pekne a jednoducho sa dá pripraviť slávnostná večera. Upiekli sme perníčky, ktoré sme maľovali ušľahaným snehom a povešali ich na vianočný stromček spolu s inými peknými ozdobami. Priblížili sme tak našim spolužiakom atmosféru Vianoc aj v škole. Po Vianociach sme sa dali na vyšívanie. Dievčatá zistili, že to nie je až také jednoduché, no mnohé z nich to „chytilo za srdce“ a doma sa pustili do ďalšieho vyšívania a vyšili si pekné obrázky. Teraz sa k nám blíži Veľká noc a my nechceme zostať nepripravené. Preto sme sa rozhodli začať zdobiť vajíčka. Je už urobená hotová rodina zajačikov, kuriatok, lienok a kvietkov. Chceli by sme urobiť výstavku veľkonočných ozdôb. A keďže sú dievčatá veľmi šikovné, doniesli si vlastné tričká, poviazali mnoho uzlov, pri ktorých sme sa dosýta nasmiali a pekne sme ich zafarbili. A aby toho nebolo málo, vytiahli sme farby, štetce a vyskúšali si, ako sa maľuje na textil a tričká pekne dotvorili. Vznikli hotové umelecké diela. Plánov máme ešte mnoho. Ale ten najväčší cieľ sme už možno aj splnili. Vieme si v kľude, s úsmevom na tvári sadnúť k práci, vytvoriť si príjemnú atmosféru, povieme si, čo pekné ale i smutné sme cez týždeň zažili. A popri tom rúčky malých šikovníčok sú zamestnané a výsledky práce vidí každý z nás.

Vymýšľajú stále

Ale nielen činnosťou krúžkov naša škola žije. Nedá sa nespomenúť aj náš školský časopis - Bobrík. Vychádza každý mesiac. Články do časopisu si píšu deti sami, ale keď treba, prispeje aj nejaký pán učiteľ. Zaujímavé články, hádanky, vtipy, rébusy, básničky. Je doplnený peknými kresbami. Časopis Bobrík vychádza už piaty rok. Nielen deti, ale aj dospelí si ho obľúbili a vždy si ho s radosťou prečítajú.
Každú chvíľu si vymyslíme nové činnosti kde využívame šikovnosť našich zverencov. Už od septembra, keď sa leto pomaly končí a nastupuje jeseň, prichádzajú naspäť do tried a školských lavíc žiaci. Odpočinutí, opálení, veselí. S elánom sa v novom školskom roku pustia do práce. Žiaci a učitelia 1. stupňa sa rozhodli uskutočniť výstavku prác s jesennou tematikou obohatenú o živé prírodniny práve z tohto ročného obdobia. Výstavka bola naaranžovaná na chodbe ZŠ v pavilóne A. Každá trieda niečím prispela a pridali sa aj žiaci školského klubu detí.
Na pekne naaranžovaných stoloch sa postupne objavovali zvieratká z gaštanov, vyrezané strašidielka z malých tekvičiek, figúrky z modelovacej hmoty, strašidelné ježibaby, vyšívané obrázky z prírodných materiálov, vkusne naaranžované kytice živých aj sušených kvetov, náhrdelníky, náramky a iné ozdôbky pre malé parádnice zo šípok a jarabiny, salaš s ovečkami, stádo koní a medzi tým všetkým plné misy ovocia a zeleniny. Všetkým sa výstavka veľmi páčila. Žiaci si precvičili svoju zručnosť a fantáziu pri aranžovaní a zároveň sa naučili poznávať živé prírodniny.

Už stihli veľa

Od začiatku školského roka sme toho veľa stihli. Absolvovali sme Beh zdravia, protidrogovú konferenciu, pripomenuli sme si Svetový deň výživy a Svetový deň vody, deti sa zúčastňujú rôznych olympiád, v rámci marca mesiaca knihy sme usporiadali výstavu spojenú s predajom kníh a navštívili sme okresnú knižnicu. Spolu s Múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva sme usporiadali na našej škole ekodni. Veľký záujem zo strany detí bol o výstavu vtákov a exkurziu v teráriu. V súčasnosti prebieha čitateľský kvíz. A plánov do konca školského roka máme veľa.
Snažíme sa, aby sme deti naučili veľa nového. Chceme, aby využívali tvorivo svoj voľný čas. Všetky vzťahy človeka k sebe samému sa tvoria na základe vzťahov k iným ľudom. Predpokladom na to je vyrovnaná, integrovaná osobnosť. Ak naše deti budú mať pocit uplatnenia, naplnenia svojich schopností, budú mať pocit uspokojenia. Veríme, že to je správny smer a naďalej sa budeme snažiť vychovávať a usmerňovať deti k všestrannému rozvoju ich talentu a schopností.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Hygge ako životný štýl
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 5. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 6. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 7. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 10. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 1. Garmin predstavuje Lily, svoje najmenšie inteligentné hodinky
 2. Babylon Berlín: Najdrahší nemecký seriál
 3. Potravinové intolerancie bude KRAJ riešiť aj tento rok
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 5. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 6. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 7. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 8. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 9. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 10. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 20 300
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 18 788
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 18 385
 4. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí 12 703
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 155
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 822
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 450
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 304
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 119
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 983
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Ilustračná fotografia.

O výsledkoch plošného skríningu informoval premiér Igor Matovič.

39m
Búrlivé oslavy po zisku titulu pokračovali aj v šatni.

V poslednom vydaní MY Liptovských novín v roku 2020 sme uverejnili rozsiahly článok o hokejových majstroch Slovenska v doraste, ktorými sa pred 20 rokmi stali mikulášski mladíci. Článok sme boli nútení rozdeliť na dve časti. Teraz vám prinášame jeho pokračovanie.

26. jan

Ďalší diel online diskusie vysielame LIVE vo štvrtok o 11:00 hod na našom Facebooku.

25. jan
Testovanie v Bojniciach.

V Liptovskom Hrádku otestovali počas trojdňového (22. - 24. 1.) skríningového testovania na ochorenie COVID-19 dokopy 1857 ľudí.

26. jan

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zvolen patrí medzi lepšie okresy.

26. jan

Po páchateľoch polícia intenzívne pátra.

26. jan

Výhrady zástupcov dolných Kysúc boli oprávnené.

26. jan

Mnohí vodiči odbočujú na Nedožerskej ceste v Prievidzi doľava, smerom do mestskej časti Necpaly. Podľa dopravnej značky to však robiť nemôžu, čo si mnohí doteraz neuvedomovali.

13 h

Už ste čítali?