Pondelok, 2. august, 2021 | Meniny má GustávKrížovkyKrížovky

Z triedy vidia Tatry, pri škole majú sad aj kone

Žiaci zo Základnej školy v Liptovskom Jáne majú jednu triedu na školskom dvore. Keď je vonku pekne, mávajú tu výtvarnú či hudobnú výchovu, ale aj matematiku, dejepis a iné predmety. Páči sa im tu viac ako v budove a na čerstvom vzduchu im to vraj lepšie páli. Kúsok od nich šumia topole a potok Štiavnica a rovno pred sebou vidia zasnežené končiare Tatier. Za triedou v prírode je skalka, pri nej ohnisko, na ktorom si občas opekajú a o pár metrov ďalej ovocný sad s malými aj veľkými stromami. Tie malé sadili pred troma rokmi žiaci sami, starali sa o ne, tešili sa, ako pekne rastú. Vlani bolo v sade stromov viac, niektoré však padli za obeť kanalizácii. „Prekopali nám celý dvor a zničili všetko, čo sme tu za dva roky urobili. Deťom to bolo ľúto a nám tiež, ale nič sme nemohli robiť. Naši žiaci sú však šikovní a verím, že to tu čoskoro opäť dáme do poriadku a sad bude ešte krajší, ako predtým,“ povedala riaditeľka jánskej školy Jana Pivková.

Upečú si žemľovku

Veľké stromy našťastie kanalizácia neporušila, sú obsypané bielymi kvetmi a vyzerá to tak, že sliviek bude dosť. Možno sa mi to iba zdalo, ale mala som pocit, že by sa dali trhať priamo z triedy – stačí vystrčiť ruku z obloka. „Ovocie si pestujeme pre potešenie, máme tu jablone, slivky aj čerešne. V škole je kuchynka, kde na pracovnom vyučovaní žiaci varia a pečú, pripravujú rôzne koktaily, pudingy, medovníčky. Ovocie z nášho sadu sa im zíde na koláč či na žemľovku,“ dodala J. Pivková.
Pod rozkvitnutými slivkami v školskej záhrade oddychovali dva kone. Nie naozajstné, ale drevené. Základná škola v Liptovskom Jáne je totiž spojená s materskou školou. Koníky, húpačky, preliezačky, drevený kolotoč a pieskovisko boli však počas našej návštevy prázdne, lebo deti práve obedovali. Zaujali ma hlavne húpacie drevené kone, aké som zatiaľ v žiadnej inej škôlke nevidela, a to som ich už pochodila dosť. Kde sa tu nabrali mi prezradila zástupkyňa pre materskú školu Zora Šimovčeková . „Školská záhrada bola upravená podľa projektu Krása drevenej hračky a na jej zriadenie nám poskytli finančné prostriedky z Fondu rozvoja Liptova. Podarilo sa nám to vybudovať aj vďaka ochote a záujmu rodičov.“

Galéria najlepších

Školský dvor v L. Jáne je naozaj výnimočný a pekný. Samozrejme, že na ňom nechýbajú ani ihriská – futbalové, volejbalové, trávnikové aj škvarové, dokonca je tu aj bežecká dráha a doskočisko. Iba jedna časť dvora vyzerá ako po živelnej pohrome. Ten „živel“ však nebol tsunami, ale kanalizácia.
Zo školského dvora som prešla na školskú chodbu. Za sklom sa ligotali víťazné trofeje a školník chválil futbalistov, hlavne tých mladších. Na vitríne boli fotografie a mená žiakov, ktorých chválili za dochádzku, správanie a prospech. Zoznam sa mení každý štvrťrok po klasifikačnej porade. Najlepší žiak či žiačka s najlepším prospechom a vzorným správaním má výsadné miesto. V súčasnosti patrí tretiačke Terke Fillovej.

Nechce sa im ísť domov

Základnú školu s Materskou školou v Liptovskom Jáne nám bližšie predstavila jej riaditeľka Jana Pivková. „Už tri roky ubehli od 50. výročia slávnostného odovzdania školy do prevádzky. Ešte stále máme v pamäti, ako sme zhromažďovali materiál a pripravili slávnostnú akadémiu. Za tri roky sa toho zasa veľa udialo, škola vychovala ďalších žiakov, ktorí pokračujú v štúdiách na stredných školách. Počty žiakov sa znižujú úmerne tak, ako všade. V tomto školskom roku máme 116 žiakov v ZŠ a 35 žiakov v MŠ. V školskom klube pracuje 36 žiakov a v školskej jedálni sa stravuje väčšina žiakov aj zamestnancov školy, lebo jedlá sú chutné, bohaté na vitamíny. Zamestnankyne kuchyne vzhľadom na to, že sa tu všetci navzájom poznáme, sú ústretové a presne vedia, kto ešte neobedoval, kto aké jedlo má viac, alebo menej rád. Deti sa výborne cítia i v školskom klube. Každý deň striedajú rôzne činnosti a pri zaujímavej práci vydržia až do záverečnej, ba často sa stáva, že rodičia musia čakať, kým sa dohrajú, alebo dokončia svoje umelecké dielo. Majú k dispozícii celý 1,6 ha areál plný zelene, čerstvého vzduchu. Hrajú loptové hry, pestujú atletiku, starajú sa o „svoj strom“, svoj záhon, svoje kvietky, liečivé bylinky, svoju záhradku.

Počítače aj internet

Nezaostávajú ani v počítačových aktivitách, k dispozícii majú dve počítačové triedy s internetom. Cez internet sa zapájajú do rôznych projektov a sem tam sa mám podarí aj niečo vyhrať. Naposledy sme získali moderné tabule a  sladké odmeny.
Cudzie jazyky sa žiaci učia už od prvého ročníka. Využívajú nové formy a metódy vo vyučovaní hlavne cez počítač. Každé dieťa má možnosť na hodine pracovať pri počítači samé, samozrejme pod vedením pani učiteľky. Aj starší žiaci sa najradšej hlásia na počítačové a internetové krúžky, ale výborné výsledky dosahujú v streleckej lige, kde patria medzi najlepších strelcov v okrese, alebo pravidelne trénujú futbal v školskom športovom stredisku pod vedením trénera – pána školníka, ktorý sa im venuje často aj mimo tréningových hodín, najmä vtedy, ak v šatniach ráno či poobede rebelujú.

Úspechy na olympiádach

Pravidelne robíme na škole súťaže v prednese poézie a prózy, zúčastňujeme sa matematických súťaží poriadaných v okrese ale riešime aj Klokana – slovenskú matematickú súťaž, Pytagoriádu, zemepisnú olympiádu, výtvarné súťaže Európa v škole s každoročným  postupom do celoslovenského kola. Do chemickej olympiády sme sa zapojili ako jediná dedinská škola a náš žiak 9. ročníka sa v tomto ročníku umiestnil na treťom mieste v okrese.
Okrem krúžkov v klube detí, žiaci sa zapájajú do činnosti mimo vyučovania v futbalovom, streleckom, turistickom, lyžiarskom, plaveckom, literárnom krúžku. V krúžku varenia upiekli napríklad medovníkovú dedinku k Vianociam, maľovali vajíčka k Veľkej noci. Menší pripravujú darčeky svojím mamám a starým mamám ku Dňu matiek. V divadelnom a pohybovom krúžku pripravujú programy pre obce k slávnostným príležitostiam. O výsledkoch činnosti školy sa dozvedia občania a návštevníci z časopisu Pyramída aj z literárneho časopisu Prvosienky. V obciach sú vitrínky, ktoré sa pravidelne aktualizujú a vypĺňajú najmä fotodokumentáciou z diania v škole: školský karneval, školské súťaže, slávnostné príležitosti. Aktuálne sa mení výzdoba v triedach aj vo vestibule školy.

Pomáhajú rodičia a obec

Najvzácnejšími pomocníkmi školy sú rodičia a obec. Pre deti každoročne organizujú karneval a deň detí. Finančne podporujú krúžkové činnosti, exkurzie, súťaže, poskytujú odmeny pre najlepších žiakov, pomáhajú pri kúpe moderných učebných pomôcok. S ich pomocou bola vybudovaná aj druhá učebňa s ďalšími novými počítačmi. Celé zariadenie je zapojené do siete škôl podporujúcich zdravie – Zdravá škola. Máme vypracovaný projekt, podľa ktorého postupujeme a plníme plánované úlohy. Zveľaďujeme areál školy, pravidelne sa staráme o čistotu životného prostredia. Využívame triedu v prírode, kde sa učíme, keď je pekné počasie. Na oddych využívame oddychové miesto, kde sú lavičky a ohnisko, kde si môžu deti opekať klobásku či iné dobroty. Podobne sa staráme o skalku a políčko liečivých bylín a ovocný sad.

Denne na čerstvom vzduchu

Vo zveľaďovaní areálu budeme naďalej pokračovať. Vypracovali sme projekt na realizáciu učebných pomôcok Zo šuplíka fyzikov a prírodovedcov, kde si chceme vyskúšať platnosť prírodných zákonov. Podporujeme osobnú zdatnosť a všestranný rozvoj dieťaťa aj aktivitami mimo školského areálu. Chodíme pravidelne na turistický výstup na Poludnicu. V tomto roku sme sa temer všetci zúčastnili už výstupu šiestykrát. Využívame možnosť ísť do Jánskej doliny aj na účelové cvičenia v lete aj v zime, každý deň zaraďujeme do vyučovania telovýchovné chvíľky a denne 20 minút sme vonku na čerstvom vzduchu na školskom dvore po tretej vyučovacej hodine. Navštevujeme soľnú jaskyňu aj jaskyne v doline, kde je zaujímavá prechádzka na turistickom krúžku.
V tomto roku sa podarili vymeniť plastové okná na všetkých učebniach pre žiakov, dúfame, že za pomoci obce sa postupne vymenia okná na celej budove, čo ušetrí veľa energie na vykurovaní budovy. Vzhľadom na nižšie počty žiakov v triedach vedia pedagógovia pomôcť aj integrovaným deťom, ktoré sa zapájajú do vyučovacieho procesu a sú zaradení medzi ostatné deti. Podobne venujeme pozornosť aj žiakom zo sociálne slabších rodín.

Tešíme sa do Francúzska

Obec Liptovský Ján a obec Fontaine-le-Porte vo Francúzsku sa navzájom rozhodli, že spoločne vypracujú projekt o vzájomnej spolupráci a pomoci hlavne v oblasti výmennej rekreácie. Prvé kroky na poste obecných zastupiteľstiev už boli urobené. V priebehu minulého roka zavítali do Liptovského Jána už tri rodiny. Rodina Klesch a Cedille bola nadšená prírodou a okolím Jánskej doliny, ale aj srdečným prijatím. V dňoch 25. až 30. mája sa chystá ďalších desať rodín na návštevu  našej dediny. Uskutoční sa aj oficiálne stretnutie medzi starostami obcí Raymond Prunet a Gejzom Čánim. Na budúci rok sa uskutoční výmenný pobyt našich rodín do Francúzska. Do projektu sa zapojili aj žiaci našej školy. Zatiaľ medzi sebou budú komunikovať v anglickom jazyku. V ZŠ v L. Jáne máme aj krúžok francúzskeho jazyka. Tešíme sa na listy aj vo francúzštine a hlavne na zájazd do Francúzska.“

Škôlkári lyžujú, plávajú...

Materská škola v Liptovskom Jáne je v súčasnosti dvojtriedna a poskytuje celodennú starostlivosť 35 deťom nielen z L. Jána, ale aj Uhorskej Vsi, Podturne a Beňadikovej. Viac nám o nej prezradila Zora Šimovčeková, zástupkyňa pre MŠ. „Nižší počet detí v triedach umožňuje vytvorenie podmienok priam rodinného prostredia, v ktorom deti ľahšie zvládajú adaptáciu na nový kolektív i nároky a povinnosti budúcich prvákov. Naša škola sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí a pre svoju výhodnú polohu má rozsiahle možnosti pohybových aktivít. Päť a šesťročné deti absolvujú každý rok lyžiarsky výcvik v Ski centre Javorovica, v lete predplaveckú prípravu v krytej plavárni zotavovne Máj. Veľkú možnosti poskytuje aj už spomínaná školská záhrada upravená podľa projektu Krása drevenej hračky.

...„spíkujú“ a hrajú divadlo

Väčšinou deti v materských školách chodia popoludní spať, ale hlavne predškolákom sa už popoludní spávať nechce, nepociťujú potrebu spánku. S nimi popoludní realizujeme rozličné aktivity. Najobľúbenejšie sú hudobno-pohybové, výtvarné či literárno-dramatické činnosti. Výtvarné práce detí sú vystavené v budove škôlky, v obci ale aj na rôznych súťažiach aj mimo regiónu. S deťmi nacvičujeme kultúrne programy k rôznym príležitostiam, každoročne sa zúčastňujú prehliadky divadelných súborov Potvorka v L. Mikuláši pod vedením pani učiteľky Kompišovej. Deti si formou hry zábavnou formou osvojujú základy anglického jazyka vďaka dobrej spolupráci so ZŠ a pani učiteľky Špačkovej. Oboznamujú sa aj s počítačom, v rámci spolupráce so ZŠ majú možnosť navštevovať počítačovú triedu – projekt Infovek. Obľúbenými aktivitami sú Dni otvorených dverí, detský maškarný ples a Honba sa hľadaním pokladu na Medzinárodný deň detí. Materskú školu môžu navštíviť všetci, ktorí majú záujem o dianie a život v našej škole, rodičia i deti, ktoré ju nenavštevujú a spolu s ostatnými si zasúťažiť a zabaviť sa. Náš päťčlenný kolektív sa snaží vytvoriť podnetné, ústretové, pohodové a harmonické prostredie, kde sa všetci cítime príjemne.“

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 2. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte
 3. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 4. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 5. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 6. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 7. Vyberte sa na výlet s cyklobusom
 8. Work-life balance: Technológie pre život v rovnováhe
 9. Jeden deň na Bratislavu nestačí
 10. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 1. Autorka prezradila motív novej knihy. Poteší nielen romantičky
 2. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 3. Diskusia o elektromobiloch nie je „súťaž krásy“
 4. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 5. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 6. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 7. Motorkárska výstroj v lete: ako jazdiť aj v horúčavách?
 8. Košická štvrť je súčasťou odpadového experimentu.
 9. Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je rizikovejšia
 10. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021
 1. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 5 382
 2. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 4 965
 3. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 3 937
 4. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 571
 5. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 483
 6. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 3 414
 7. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 393
 8. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu 3 254
 9. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 2 745
 10. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 2 545
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Na túto ale aj mnohé iné otázky od vás odpovedáme v našej právnej poradni.


17 h
Slávnostné privítanie mikulášskych vodákov pred Lodenicou po návrate z LOH Tokio 2020.

Tvrdý tréning a odhodlanie im priniesli na OH v japonskom Tokiu 2020 historické striebro v kajaku.


3 h
Relácia MY Športujeme denne prináša dynamický prehľad športových aktualít, exkluzívne rozhovory a aj rady a tipy nielen pre športovcov.

Dozviete sa viac aj o víťazoch na olympijských hrách, pozrieme sa na futbalové výsledky z víkendu a prezradíme, ktorá legenda sa vracia do slovenského klubu.


5 h

Vyrezávané drevené sochy medveďa, draka, rysa, sovy s kreslom, permoníka a orla skrášlia prostredie Demänovskej Doliny.


TASR 30. júl

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

O udalosti informovali hasiči.


1. aug

Po ťažko zraneného Milana priletel záchranársky vrtuľník, zdravotníci bojovali o jeho život viac ako hodinu.


20 h

Rozsudok nie je právoplatný.


17 h

Slovenskom sa ženú búrky.


1. aug

Už ste čítali?