Nedeľa, 24. január, 2021 | Meniny má TimotejKrížovkyKrížovky

Prvé kroky k tradíciám rodného hniezda

Rodné hniezdo je zdrojom istoty, lásky, bezpečia, ale aj miestom, kam sa človek rád vracia. Presne toto je i v pozadí osláv, ktoré čakajú Vavrišovo 2. až 6. augusta. V historických dokumentoch sa totiž uvádza prvá písomná zmienka o obci z roku 1286, a tak sa obyvatelia obce rozhodli dôstojne si pripomenúť jej sedemstodvadsaťročnú existenciu. A aj prvé slová starostu obce Jána Janotku sa týkali osláv: „Oslavy pripravuje tím ľudí, ktorí sa do toho pustili veľmi vehementne a zodpovedne. Začneme 2. augusta výstavou Vavrišovo včera a dnes a budeme pokračovať bohatým programom až do nedele.“ Jedna z hlavných organizátoriek osláv Ľubica Chlebová doplní: „Je to prvá väčšia akcia po dlhej dobe a tým, že sme oslavy spojili - 85. výročie založenia Telovýchovnej jednoty Liptov vo Vavrišove a 120. výročie posviacky evanjelického kostola - chceme založiť novú tradíciu uvedomovania si rodného hniezda. V takomto veľkom rozsahu ich organizujeme po prvýkrát, ale veríme, že tradícia môže vzniknúť. Dedina by sa dala trošku dokopy a sused ku susedovi by si v tomto hektickom svete našiel ľahšie cestu.“ Starosta hneď potvrdí slová Ľ. Chlebovej, že z osláv chcú urobiť rodinnú slávnosť, kde by sa ľudia stretli, sadli si, porozprávali sa, pospomínali na to, čo v dedine prežili. Na príprave osláv už niekoľko mesiacov pracovala komisia, ktorá sa usilovala do detailov všetko vypracovať, ale aj zapojiť všetkých obyvateľov obce do diania v dedine. Napríklad na výstavu Vavrišovo včera a dnes hľadali dokumenty a historické predmety vo všetkých domácnostiach Vavrišova. Takou tajnou túžbou organizátorov je zriadiť akúsi pamätnú izbu obce, kde by bola história zhromaždená pre ďalšie generácie. Ľ.Chlebová k zhromažďovaným dokumentom povedala: „Mnohí sa až teraz dozvedáme, že v obci vznikol športový klub medzi prvými v okrese, že sme mali ako jedny z prvých kúpalisko v rámci okresu, poľnohospodárske družstvo. Som rodáčka z Vavrišova a u mňa to prebúdza veľkú hrdosť na to, čo všetko naši predkovia s elánom a radosťou urobili. Želám si, aby deti a mladí ľudia boli hrdé na to, že pochádzajú z Vavrišova.“

Štyri priority roku 2006

Keď sa v jeseni minulého roku na obecnom zastupiteľstve zamýšľali nad prioritami roku 2006, medzi hlavné úlohy si určili štyri priority: výstavba obecných nájomných bytov, rekonštrukcia miestnej komunikácie, spracovanie územného plánu a príprava osláv 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 85. výročia založenia prvého športového klubu vo Vavrišove.
Ako ich plnia? O oslavách už vieme a v súčasnosti prebieha výstavba miestnej komunikácie, na ktorú sa obci podarilo získať peniaze z fondov Európskej únie. Celkový náklad je viac ako štyri milióny korún a na päťdesiat percent je už hotová. Starostova vízia – „podľa tejto komunikácie by sme chceli, aby sa urobilo celé Vavrišovo – je to prvá lastovička, vzor, ako by mohla vyzerať aj celá hlavná ulica.“ Obec výstavbu spolufinancuje piatimi percentami, čo je 227 tisíc korún.
Druhá stavba je výstavba obecných nájomných bytov. V roku 2004 získali finančné prostriedky len na jednu šesťbytovú jednotku, hoci pôvodne plánovali tri. Až v roku 2006 získali nenávratný finančný príspevok viac ako 5 miliónov korún, a tak mohli rozbehnúť výstavbu ďalších dvoch bytových jednotiek s celkovým nákladom 19 miliónov korún. V súčasnosti sú už základy vybudované a do konca roka plánujú práce tak, aby dve bytovky boli už pod strechou. „Výstavba nájomných bytov je dôležitá z hľadiska stabilizácie mladých ľudí,“ hovorí starosta. „Ide nám o to, aby sa obec omladila, aby mladí ľudia ostávali v dedine, aby obec žila. Za dosť prijateľnú cenu nájomného môžu mladí ľudia získať pekné trojizbové byty. Ponúkame tieto byty hlavne mladým rodinám z obce, ak nie, poskytneme ich mladým zo susedných obcí.“
Vavrišovo je špecifické aj tým, že je v ňom sedemdesiat chalúp, ktoré sú obývané len sezónne. Do dediny sa vracajú ľudia, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. Zrekonštruovali si však bývalé rodinné domy a prerobili ich na rekreačné bývanie. Obec sa musí s touto skutočnosťou  vysporiadať, hoci by bolo pre ňu lepšie, keby v týchto sedemdesiatich domoch žili trvalo občania. Na druhej strane je dobré, že ľudia nenechávajú chátrať domy, že sa o ne starajú.

Zamestnanosť obyvateľstva

Odkedy firma Moltes v Liptovskom Hrádku skončila svoju činnosť, nastal v obci nárast nezamestnaných. Dnes ich je viac ako 20. Vo firme boli zamestnané ženy po materskej dovolenke, matky s deťmi, pre ktoré to bola veľmi výhodná a dobrá práca. Teraz sa vrátili na úrad práce a kým nájdu iné možnosti zamestnania, chvíľu to potrvá. Väčšina obyvateľov Vavrišova pracuje v Tesle Liptovský Hrádok, v rôznych odvetviach stavebníctva, poľnohospodárstva, obchodoch a službách. Aj Urbársky spolok pozemkové spoločenstvo vo Vavrišove dalo mnohým zamestnanie. „Tento spolok sa veľmi rozbehol, postavil si svoj stánok v obci,“ nezabudol na urbár starosta. „Mrzí nás nešťastie, ktoré postihlo kataster obce a vôbec urbársky majetok, keď v roku 1999 veterná smršť zničila značnú časť lesných porastov. Myslím si však, že urbár sa aj s týmto dobre vysporiadal a dnes prosperuje. Zamestnávame ľudí aj na aktivačných prácach a privítali by sme, keby títo ľudia sa hlásili a mali záujem zlepšiť si svoju finančnú situáciu, lebo práce v obci je skutočne veľa. Vyžadujeme od ľudí, aby odviedli poctivú prácu a vykonali ju zodpovedne. Človek na aktivačných prácach si sám musí uvedomiť, že obec mu podala pomocnú ruku a vytvorila podmienky, aby si finančne prilepšil. Nevynímajúc Rómov – máme 16 rómskych spoluobčanov, ktorí sú v domovej zástavbe. Pred niekoľkými rokmi sme k nim v rámci projektu vybudovali pripojenie na kanalizáciu, vybudovali sme aj plynové a elektrické prípojky, no chýba nám trošku aj ich pracovná aktivita. Mali by aj oni prispieť pre obec, nečakať len, že to zariadi zas nejaký projekt.“

Náboženská znášanlivosť

V obci žijú vedľa seba baptisti, evanjelici i katolíci. Nemajú problém evanjelici vojsť do baptistického chrámu a naopak. Na oslavách dokonca počítajú s tým, že sa na službách božích v každom chráme zúčastia všetci. Katolíkov je pomenej, len pár priženených a vydatých. Keď sme sa stretli s evanjelickým farárom v.v. Michalom Hudákom a chceli sa hneď rozprávať o duchovnom živote obce, komentoval to slovami: „Daj, Pane Bože, ale už aj.“ a vyžiadal si čas. Potom ako správny kňaz ukladal slovo ku slovu: „Vavrišskí evanjelici vždy patrili, i dnes patria, do rodiny liptovskosvätopeterskej „celocirkvi“. Vždy verne navštevovali tolerančný chrám boží v L. Petre, no zároveň túžili mať i vlastný stánok boží. Po dôkladných prípravných prácach a usilovnom budovaní, kostol – aj dnes impozantný  krásnymi proporciami a vybavením – bol v roku 1886 vysvätený. Odvtedy slúži k zveľaďovaniu života obce a slovom Kristovým odchoval celé generácie.“

Internetová stránka obce

Ak si otvoríte www.vavrisovo.sk, prekvapia vás takmer exkluzívne fotografie obce a čerstvé informácie zo života Vavrišova. Napríklad teraz aj podrobný program osláv. Na webovskú stránku Vavrišova reagujú nielen rodáci roztrúsení po Slovensku, ale ozývajú sa sympatizanti Vavrišova z Kanady, Južnej Afriky, Ameriky. Pochvaľujú si, že majú takýto kontakt s domovinou, že vedia, čo sa v obci deje, tešia sa z každej novej fotodokumentácie. Stránka Vavrišova je podľa slov starostu veľmi dobrá a otvorená kniha, do ktorej môže každý načrieť. Je výsledkom veľmi intenzívnej práce celého tímu ľudí. Na čele tímu stojí Tomáš Ondra, človek, ktorý sa svojej práci rozumie. Klebietka k oslavovým cenám: Tomáš sa práve v sobotu žení a do tomboly poskytne škatuľu svadobných koláčov.
Zo stránky sa dozviete okrem iného aj to, že na erbe obce je svätý Vavrinec so svätožiarou okolo hlavy, patrón obce, ktorý ju dnes symbolicky stráži z oboch strán vstupov do Vavrišova a obec vraj podľa neho dostala aj meno. Vavrinec v zdvihnutej pravici drží vavrínovú vetvičku – symbol víťazstva. Erb schválila Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR v roku 2001.

Tanečný klub Jessy

S Vavrišovom sa už niekoľko rokov spája tanečný klub Jessy. V začiatkoch bolo len trinásť tanečníkov, dnes ich má klub viac ako sto. A nie sú to len dievčatá a chlapci z Vavrišova. Tak ako získaval klub na profesionalite a presadzoval sa na domácich i medzinárodných súťažiach, z čoraz širšieho okolia prichádzali tanečníci do kultúrneho domu do Vavrišova na tréningy. „Majstrovstva Slovenska disciplín IDO sa tohto roku opäť uskutočnilo v Liptovskom Hradku,“ povedala jedna z tréneriek Jessy Ľubka Chlebová. „Organizátorom šampionátu bolo Mestské kultúrne stredisko v L. Hrádku v spolupráci s Tanečným klubom Jessy Vavrišovo. Tohtoročný šampionát bol pre náš klub úspešný. Vytancovali sme si z dvanástich disciplín osem zlatých medailí a tým aj nominácie na Majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v októbri v Maďarsku v meste Dunaujvaros. V novembri budeme reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách sveta v Nemecku v meste Riesa. V auguste teda začíname tanečným sústredením prípravu na obidva šampionáty a tiež na nový tanečný rok. Stali sme sa súčasťou Súkromnej základnej umeleckej školy v Liptovskom Hrádku, ktorej riaditeľkou je Eva Ohraďanová. Trénerky sme stále tie isté (pozn. autorky: Alenka Majeríková, Ivka Slaná a Ľubka Chlebová). Ale možnosť trénovať a tvoriť choreografie dostávajú aj dievčatá hlavnej vekovej kategorie.“

Telovýchovná jednota

V roku 1921 v obci vznikol prvý športový klub za veľkého nadšenia mladých ľudí, ktorí investovali svoje sily do športu a kultúry. Predseda telovýchovnej jednoty Ján Trepáč odkrýva históriu športovania a brigádničenia: „Nastúpil som ako tajomník telovýchovnej jednoty v roku 1972 a od roku 1976 začala intenzívnejšia činnosť najmä turistického oddielu. Chodievali sme na brigády na roľnícke družstvo a odtiaľ sme na činnosť získavali financie. Jednou z prvých akcii bolo čistenie protipožiarnej nádrže v Pribyline a odvtedy sa brigádnická činnosť rozbehla. Nasledovala oprava chodníka na Baranec, potom jeho každoročná údržba. Mali sme veľmi dobrú spoluprácu s Tanapom, a tak sme na Symbolickom cintoríne na Popradskom plese vykladali kameňmi plato pred kaplnkou, urobili sme prístupový chodník, takisto sme robili chodník na Štrbské Pleso zo Soliska. Za takto zarobené peniaze sme kúpili áviu, neskôr autobus. Na brigády chodievali celé rodiny, aj deti, ktoré mali takto možnosť pozrieť si Tatry zblízka. Fungoval futbalový oddiel, ktorý mal lepšie i horšie obdobia. Prichádzali noví ľudia, nové nápady. Vybudovali sme športový areál, dnes je nanovo oplotený, časť pletiva ešte treba dotiahnuť a robiť, robiť, robiť. Zdá sa mi, že kedysi ľudia mali väčšiu chuť robiť, že mali väčšiu lásku a zapálenie pre vec.“

Životné prostredie

Od roku 2002 má obec vybudovanú kanalizáciu a čističku odpadových vôd. Starosta ich považuje za jednu z najväčších akcií, pretože v obci je stopercentná pripojenosť občanov na kanalizáciu a  na čističku. Tým vedenie obce urobilo významný krok k zlepšeniu životného prostredia. Trošku sú nespokojní s likvidovaním domového a biologického odpadu a zdá sa, že v tejto oblasti majú ešte rezervy. Trápia ich čierne skládky a najmä to, že občas niekoho v obci nezaujíma, čo sa deje o sto metrov ďalej za jeho domom a v pohode vysype neporiadok do prírody. „V obci máme zavedený separovaný zber,“ rozvíja otázku životného prostredia starosta. „Separujeme plasty, kovy, papier, sklo a dvakrát ročne zabezpečujeme vývoz bielej techniky. Napriek tomu sa nám stáva, že práve chladnička či sporák sa ocitnú na nelegálnej skládke. Toto myslenie je v štádiu vývoja a myslim si, že chvíľu ešte potrvá, kým sa naučíme všetci šetriť životné prostredie.“ V obci najmä v letnej sezóne vzniká problém s vyhadzovaním bielej techniky či s množstvom plastových fliaš.

Turistický ruch

Obec vlastní Športhotel Vavrišan a autocamping. Získané finančné prostriedky z týchto zariadení smerujú najmä do oblasti životného prostredia. Vo Vavrišove sa už rozmáha aj poskytovanie ubytovania na súkromí. Obyvatelia si jednak finančne pomôžu, jednak obec tieto aktivity podporuje. Veľmi by podľa starostu pomohlo, keby sa rozbehol aquapark v Liptovskej Kokave, ktorý by ešte zintenzívnil turistický ruch. Aj keď je pravda, že obec v minulosti viac peňazí investovala do životného prostredia ako do turistických zariadení. Vedenie obce si uvedomuje, že práve turistika je druhým zdrojom príjmov, z ktorých obec žije, a preto v najbližšom období chce investovať do opráv ubytovacích a stravovacích zariadení vo Vavrišove.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 39 382
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 37 574
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 10 340
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 339
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 996
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 945
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 218
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 929
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 729
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 625
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Pozitivita je nižšia ako bola na obed.

8 h
Testovanie v Závažnej Porube. Ľudia rešpektujú rozpis podľa ulíc uverejnený na webovej stránke a vo vývesných tabuliach.

Pozitivita je zatiaľ nízka.

8 h
Testovací tím v ZŠ Klačno.

Vo výsledkoch nie sú započítaní dvaja najväčší zamestnávatelia.

9 h

O pomoc požiadali samosprávy z okresu Ružomberok.

12 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

13 h

Situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná.

15 h

Účasť je oveľa nižšia, ako mesto očakávalo.

14 h

Policajti začnú novú technológiu využívať od soboty.

22. jan

Už ste čítali?