Utorok, 19. október, 2021 | Meniny má KristiánKrížovkyKrížovky

Škola, kde žiaci múdrosť ocenia potleskom

Privítali ma ševeliace brezy, jesenná skalka s poslednými kvetmi, chodby plné pestrofarebných výkresov, výstavka plodov zo školskej záhradky, v ktorej už chýbali jablká, slivky a všetko, čo sa dá zjesť v surovom stave. Lebo práve tomu žiaci neodolali. Aj to patrí k škole. A patria k nej i rozľahlé priestory školského areálu, päť samostatných budov, lavičky, detské ihriská, bežecká dráha na chodníku, originálna minilezecká stena, ihličnaté, listnaté stromy, aj stromy obťažkané červenými plodmi jarabín, ktoré vytvárajú atmosféru parku. Všade voľnosť, priestor, sloboda a dych rodinnej pohody. Kde? V škole, ktorá žije environmentálnou výchovou detí, športom a kultúrou. V Základnej škole s materskou školou takmer presne v srdci Ľubele.

„V priestoroch súčasnej školy sa vyučuje od roku 1969, vtedy bola do prevádzky uvedená prvá z piatich budov. Postupne sa potom rozprúdil školský život aj v ostatných častiach areálu. Odvtedy uplynuli takmer štyri desaťročia...“ začala s históriou školy jej riaditeľka Dana Vdovcová. „Od 1. 1. 2004 je našou súčasťou aj materská škola. V súčasnosti máme 235 žiakov v základnej a 27 detí v materskej škole. Okrem detí z Ľubele, dochádzajú k nám žiaci z obcí Vlašky, Vlachy, Dúbrava a Liptovské Kľačany. Vyučujeme v dvanástich triedach, školský klub detí má dve oddelenia, v prevádzke je do pätnástej hodiny.“
Mnohé základné školy zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov. V Ľubeli nie sú výnimkou. „Vďaka“ rozľahlosti pavilónov a vzdialeností medzi nimi pridelené peniaze idú takmer výlučne na teplo, svetlo a vodu. Sotva však stačia pokrývať prevádzkové náklady a značne ich nedostatok škola pociťuje hlavne na údržbe. Kreativita a nápady učiteľov, pomoc sponzorov a šikovnosť žiakov tento finančný problém čiastočne zmierňujú. Škola však využíva aj ďalšie možnosti. „Nepriaznivú situáciu sa snažíme riešiť získavaním financií z mimorozpočtových zdrojov,“ doplnila riaditeľka školy. „Ťažisko spočíva na projektoch. Medzi tie úspešné patria podporené projekty prebudená pieseň, E – Slovakia, Infovek – Otvorená škola a tiež projekt Jazykové laboratóriá. Škola takto získala spolu štyristopäťdesiattisíc korún. K odborným učebniam fyziky, chémie, práce s počítačom, výtvarnej výchovy tak pribudne učebňa cudzích jazykov. Budujeme tiež učebňu dejepisu a slovenského jazyka. Pri príprave projektov sme sa stretli s pochopením a výraznou pomocou rodičovského združenia a všetkých obecných úradov v školskom obvode. Nezanedbateľnou pomocou sú sponzorské finančné aj nepeňažné dary od rodičov, obecných úradov, právnických osôb.“

Pohár starostu obce a múdrosť ocenená potleskom

Základné školy boli hodené do právnej subjektivity a museli sa naučiť v nej „plávať“. Z riaditeľov škôl sa stali manažéri, ktorí vybavujú, zariaďujú, rokujú a doťahujú veci do zdarného konca tam, kde štátu došiel dych. Pred dvoma rokmi pod svoje krídla prijali základné školy aj deti z materských škôl. Všetko toto prežívala aj Základná škola v Ľubeli. Navyše úspešne spolupracuje s obecným úradmi obcí, z ktorých do nej dochádzajú deti. V spolupráci so starostom obce Ľubeľa Milanom Kubíkom napríklad v týchto jesenných dňoch už po siedmykrát zorganizovali súťaž v cezpoľnom behu O pohár starostu obce Ľubeľa. Súťažílo sa v troch vekových kategóriách. Vystavené poháre bývajú vždy veľkou motiváciou k tým najlepším výkonom. V tomto roku si cennú trofej z pretekov odniesli Peter Oško 3. ročník, Jakub Kúkol 6. B, Mariana Ďurišová 6. B, Martina Rakučiaková 7. A a Jozef Kelušák 8. B.
„Vzhľadom k tomu, že medzi hlavné ciele z koncepčného zámeru rozvoja školy pre uplynulý školský rok patrili rozvoj čitateľskej gramotnosti a práca s rôznymi informačnými zdrojmi, pripravili sme pre žiakov novú vedomostnú súťaž,“ začala riaditeľka D. Vdovcová rozprávanie o jednej z najúspešnejších akcii školy. „Nazvali sme ju Vedomostný maratón a bola pre žiakov II. stupňa odštartovaná školským rozhlasom v rámci Týždňa vzdelávania 16. novembra 2005. Žiaci každej triedy v prvej fáze obdržali otázky týkajúce sa regiónu Liptov, ktoré zahŕňali históru, prírodné krásy, umenie a literárne osobnosti. Tým plnili tiež ciele regionálnej výchovy. Odpovede mali vypracovať na základe práce s odbornou literatúrou, internetom, prípadne konzultáciou s odborníkmi. V jednej učebni bola vytvorená študovňa, kde mali prístup k rôznym študijným materiálom. K dispozícii bola aj školská knižnica.
Súťaž vyvrcholila 31. 1. 2006 v dopoludňajších hodinách. Po odovzdaní vysvedčení za 1. polrok sa všetci žiaci 2. stupňa presunuli do telocvične. Päťčlenné družstvo každej triedy prezentovalo svoje vedomosti pred spolužiakmi. Maratón mal päť kôl. Jednotlivé prestávky spestrila dramatizácia príbehu s protidrogovým zameraním a ukážky vkusného odievania a líčenia, o čo sa postarali naše učiteľky. Motiváciou do ďalšieho kola boli prezentácie, týkajúce sa súťažných oblastí. Informácie boli sprostredkované za pomoci datavideoprojektora. Počas celej akcie spolužiaci odmeňovali súťažiacich silným potleskom. Žiaci troch najlepších družstiev získali knižné odmeny a možnosť návštevy kina. Okrem vlastných zdrojov školy boli sponzormi súťaže tiež obecné úrady obcí Ľubeľa, Dúbrava, L. Kľačany a Vlachy. Keďže v súčasnosti nie je takou samozrejmosťou, že práve múdrosť býva ocenená potleskom, hodnotím túto súťaž ako jedno z najvydarenejších podujatí minulého školského roka. Súťaž vysoko ohodnotili všetci pedagógovia aj žiaci, a preto v tomto roku ju plánujeme rozšíriť o účinkovanie súťažných družstiev z okolitých dedinských škôl.“

Hodiny angličtiny s americkými deťmi

Na jar mnohé liptovské školy navštívili americké deti žijúce na vojenských základniach v Európe. V školských areáloch vďaka nim vyrástli drevené hojdačky, preliezky, lavičky. Slovenskí žiaci mali možnosť prakticky využiť angličtinu, vznikli priateľstvá, nové zážitky, možno prvé platonické lásky a veľa–veľa krásnych spomienok. Ako hodnotí s odstupom času ich pobyt v škole Dana Vdovcová? „Prišli k nám 11. apríla a všetci sme boli veľmi zvedaví na to, akí budú, aké to s nimi bude na hodinách anglického jazyka. Stretnutia so žiakmi, učiteľmi aj ostatnými pracovníkmi školy však predčili všetky očakávania. Boli to stretnutia srdečné, plné radosti, spevu, smiechu, plné pozitívnej energie. Vyučovacie hodiny s nimi boli veľmi zaujímavé. Bezprostredným stretnutím s anglicky hovoriacimi ľuďmi žiaci získali väčšiu motiváciu učiť sa cudzí jazyk. Po trochu rozpačitých začiatkoch prebiehala komunikácia neformálne, bez zábran. Na školskom dvore nám ukázali, že radi športujú, spievajú, bavia sa. Ukázali tiež niečo, čo sme možno neočakávali – že vedia veľmi usilovne a disciplinovane pracovať, nevadil im dážď, chlad a naši žiaci sa k nim s radosťou pridali. Po štyroch dňoch pobytu na škole zanechali po sebe nezmazateľnú stopu: drevené hojdačky, lavičky, vežu a pieskoviská pre najmenších. Keď nastal čas odchodu, bolo veľmi dojímavé sledovať, ako srdečne sa mladí ľudia lúčili. Nechýbali ani slzy na oboch stranách, darčeky a nekonečné otázky: ,Prídu aj na rok? Prídu tí istí?´...“ Americkým deťom sa v Základnej škole v Ľubeli tiež páčilo. Chválili žiakov, vysoko hodnotili prístup vyučujúcich na hodinách anglického jazyka, veľmi im chutila strava v školskej jedálni, domáce koláče, niektoré pre nich upiekli mamičky žiakov. Ako vyjadrili svoju vďaku kuchárkam? Vystrúhali z dreva velikánsku vidličku, odhadom tak meter sedemdesiat, každý sa na ňu podpísal a podarovali im ju. Dnes zdobí interiér v školskej jedálni. Po mladých ľuďoch z Ameriky, plných energie a chuti niekomu pomôcť, ostali nielen pekné spomienky, ale aj vynovená časť školského areálu, ktorá sa stala obľúbeným oddychovým miestom žiakov. Svedčí o tom vydratá tráva pod hojdačkami, vychodené cestičky k akémusi posedu s lezeckou stenou. Deti vraj práve do tohto priestoru školského dvora bežia ráno rovno z autobusov, aby sa tu chvíľočku pred vyučovaním pohrali. Tak ožila časť dvora doteraz nie veľmi využívaná...


Z každého rožku trošku


Sviatok matiek si tradične deti z materskej školy a z ročníkov 1. - 4. pripomínajú besiedkami. Pozdravom pre mamičky a staré mamy bývajú aj slávnostné akadémie v kultúrnom dome. V druhú tohtoročnú májovú nedeľu to bolo trochu inak. Na hlavnej chodbe usporiadali žiaci a pracovníci školy výstavku kvetín, lebo matka a kvet odjakživa patrili k sebe. Pri organizácii akcie škole pomáhali členky Sekcie žien sociálnej demokracie z Ľubele.
Deň Ekológu s deťmi – tak sa volá spoločné vydarené podujatie pre žiakov zo ZŠ a MŠ v Svätom Kríži, Vlachoch, Ľubeli, Dúbrave a v  Partizánskej Ľupči. Po prvýkrát sa uskutočnilo v Ľubeli v jeseni roku 2000. Odvtedy sa koná každoročne v Deň detí striedavo v jednotlivých obciach. Žiaci si merajú sily so svojimi spolužiakmi zo susedných škôl, spoznávajú sa navzájom. Je to aj čas neformálnych stretnutí predstaviteľov obcí s pedagógmi škôl. Súčasťou stretnutia bývajú ukážky z práce požiarnikov, polície, zdravotníkov... Viete si predstaviť napríklad, keď tristo detí na chvíľu prestane dýchať? Presne tak to vyzerá, keď policajti predvádzajú simulovanú akciu so zlodejom a psami. Nechýba však ani dobrá nálada, veľa súťaží, hier a hlavne výborný guláš, ktorý pre všetkých pripravujú starostovia obcí so svojimi spolupracovníkmi.
Plenárne rodičovské združenie býva prvým spoločným celoškolským stretnutím rodičov a pedagógov školy po letných prázdninách. To vlaňajšie spestrili  prezentáciou zo života školy premietanou pomocou datavideoprojektora pred začiatkom stretnutia - počas príchodu rodičov. Prezentácia približovala rodičom udalosti z uplynulého školského roka. Tohtoročné stretnutie s rodičmi zas obohatili pracovníčky školskej jedálne, ktoré formou ochutnávok šalátov a  nátierok propagovali zdravú výživu.
Okrem tradičných druhotných surovín a liečivých rastlín už druhý rok v škole zbierajú obaly z mlieka a džúsov – tetrapaky. Uvedený zber je súčasťou environmentálnych aktivít, v rámci ktorých škola učí žiakov triediť odpad.
„Súčasťou školského areálu je školský pozemok,“ hovorí riaditeľka školy D. Vdovcová. „Máme tu ovocné stromy, kry a okrem zeleniny už tretí rok pestujeme nechtík lekársky. V budúcom roku chceme rozšíriť sortiment pestovaných rastlín o liečivé trvalky. Skúsime pestovať tiež okrasné kry. V rámci ovocinárskeho krúžku sme si založili vlastnú štepnicu, kde nám odovzdávali svoje skúsenosti a rady členovia Miestnej organizácie slovenského zväzu záhradkárov. Aj žiaci našej školy rozšírili rady tejto organizácie. Spomínaní členovia okrem praktických činností prichádzajú do školy aj v zimnom období, kedy robia prednášky pre žiakov na hodinách pestovateľských prác.“ Dobré vzťahy so záhradkármi sú základným predpokladom spolupráce a zástupcovia školy každoročne s vďakou prijímajú pozvanie na okresné výstavy ovocia a zeleniny.

Prezentácia na otvorených hodinách, krúžky v akcii

„Pravidelne dvakrát do roka prebiehajú v našej škole na prvom stupni otvorené hodiny pre rodičov,“ vyjadrila spokojnosť s touto aktivitou riaditeľka školy. „Rodičia tak majú možnosť nahliadnuť do výchovno-vzdelávacieho procesu a vidieť prácu svojich detí. Prezentuje sa tu aktivita žiakov, individuálna a skupinová práca, netradičné formy vyučovania, didaktické hry. Táto forma spolupráce s rodinou sa nám osvedčila. Každý rodič má možnosť porovnať si svoje dieťa s ostatnými žiakmi v rámci celej triedy a tiež sa oboznámi s možnosťami, ako sa s dieťaťom správne učiť pri domácej príprave. Ide aj o nadviazanie bližšieho kontaktu učiteľ – rodič - žiak.“
V škole v súčasnosti pracuje sedemnásť záujmových útvarov. Členovia športových krúžkov reprezentujú školu na športových súťažiach – najvýraznejšie úspechy v minulom školskom roku zaznamenal žiak Libor Budvesel. Na jeho úspechu sa najviac podpísali profesionálni tréneri a činnosť v obecnom stolnotenisovom klube v Ľubeli. Na majstrovstvách žilinského a banskobystrického regiónu získal 1. miesto v zmiešanej štvorhre a 2. miesto v súťaži jednotlivcov. Novinkou v činnosti záujmových útvarov bol v posledných rokoch krúžok spoločenských tancov. Okrem tanca učili sa žiaci kultúrne vystupovať a vhodne sa obliekať na spoločenské príležitosti. Mladí tanečníci prezentovali školu počas plesovej sezóny v susedných obciach.
Tradične úspešní sú mladí zdravotníci, každoročne obsadzujú prvé priečky v okresných aj regionálnych súťažiach Zdravotných hliadok mladých.

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Šéf Accenture: Ak už príde človek do kancelárie, malo by to dávať zmysel
 2. Spánok – základ pevných vzťahov
 3. Šéf digitálnej platformy George: Čaká nás dekáda umelej inteligencie
 4. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok
 5. Hodnota peňazí klesá, takto ich ochránite
 6. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma
 7. Pandémia upozornila na automatizáciu. Nahradí ľudí technika?
 8. Ako ušetriť v domácnosti, keď ceny energií budúci rok stúpnu?
 9. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 10. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 1. QSI International School of Bratislava
 2. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 3. Pestovateľské workshopy pre deti v Šamoríne
 4. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 5. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok
 6. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 7. Najmenšie ponožky sa už nestrácajú
 8. Zahraničná študentská mobilita bez bariér
 9. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
 10. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 22 140
 2. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 12 909
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 8 137
 4. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 4 753
 5. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 3 907
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 875
 7. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 693
 8. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 504
 9. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 3 422
 10. Bratislavu bude sprevádzať luxus 3 236

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera?
 2. Ján Marton: Revolúciu v manažmente vody organizujú progresívni blázni, vodníci a podvodníci na ministerstve pôdohospodárstva
 3. Tupou Ceruzou: Šikana
 4. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia
 5. Irena Šimuneková: Farby jesene
 6. Irena Šimuneková: Jeseň na lúkach
 7. Miriam Studeničová: Ako funguje karma, alebo ľudský osud?
 8. Anton Polakovič: Posledná bosorka?
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 20 854
 2. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 10 486
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 10 178
 4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 813
 5. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 568
 6. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 3 986
 7. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 827
 8. Věra Tepličková: Poslanec Fico sa rozhodol spievať, covid-necovid 2 727
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku.

Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia. Nemocnica uzná niekoľko výnimiek zo zákazu návštev.


5 h
Úvodné buly hodil hokejový vicemajster sveta Ján Laco, v zelenom tím SERAFINS EAGLES vs BLACK HORSE

Liptovská hokejová liga sa pre koronavírusovú pandémiu pred dvoma rokmi nedohrala, minulý rok sa ani nezačala hrať. Ale tento ročník práve odštartoval uplynulý víkend. Na úvodný zápas celého ročníka prišiel prvé buly vhodiť hokejový vicemajster sveta Ján Laco.


5 h
Po rekonštrukcii investuje mesto 70-tisíc eur.

Mesto mení poškodený liaty asfalt za zámkovú dlažbu v úseku s dĺžkou viac ako 300 metrov.


9 h
Ilustračné foto.

Od začiatku októbra musia obyvatelia Závažnej Poruby, Smrečian a Žiaru chodiť na poštu na liptovskomikulášske sídlisko Podbreziny. Do mesta budú musieť dochádzať aj obyvatelia Liptovskej Ondrašovej. V Komjatej fungujú ľudia bez pošty už od jari.


13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Môžu sa majitelia bytov brániť pred fajčiarmi na balkónoch? S otázkami sme sa obrátili na právnika, bytového správcu i realitného makléra.


18. okt

Protestnú akciu s blokádou cesty organizujú na podporu nemocníc.


12 h

Odškodnenie vo výške 3 284 eur musí zaplatiť akciová spoločnosť SAD Prievidza žene, ktorá v decembri 2018 spadla na prievidzskej autobusovej stanici a zlomila si ruku.


SITA 10 h

Na trati Zvolen - Levice aktuálne vlaky nepremávajú.


5 h

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera?
 2. Ján Marton: Revolúciu v manažmente vody organizujú progresívni blázni, vodníci a podvodníci na ministerstve pôdohospodárstva
 3. Tupou Ceruzou: Šikana
 4. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia
 5. Irena Šimuneková: Farby jesene
 6. Irena Šimuneková: Jeseň na lúkach
 7. Miriam Studeničová: Ako funguje karma, alebo ľudský osud?
 8. Anton Polakovič: Posledná bosorka?
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 20 854
 2. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 10 486
 3. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 10 178
 4. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 5 813
 5. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 568
 6. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 3 986
 7. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Homo Schizotikus alebo Ako sa mozog ľudský k schizofrénii dostal 3 827
 8. Věra Tepličková: Poslanec Fico sa rozhodol spievať, covid-necovid 2 727
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu