Sobota, 10. december, 2022 | Meniny má Radúz

Na svet prichádzam, čo sa bude teraz diať?

Po júlovej tematickej dvojstrane o svadbách vám ponúkame príbuznú tému - narodenie dieťaťa. Je to logické pokračovanie, pretože po vzniku novej rodiny je tou najväčšou udalosťou príchod nového potomka na svet. Malý človiečik je nielen symbolom pokračovania rodinných tradícií, zachovania rodinnej línie, ale v konečnom dôsledku aj symbolom zachovania ľudstva, života, jedinečnosti bytia.
A čo všetko sa v rôznych končinách Zeme deje po prekrásnej udalosti, kedy sa o slovo prihlási živý batôžtek radosti? O tom sa dočítate na tejto monotematickej strane.

Kde a čo čaká dietky
Narodenie dieťaťa bolo v každom spoločenstve mimoriadnou udalosťou, ktorá si zasluhuje špecifické obrady a oslavy. Tie boli naplánované v rôznom časovom intervale od príchodu nového človiečika na svet. Niekde sa čakalo niekoľko dní, aby bola istota, že dieťa je zdravé, inde bola oslava narodenia spojená s rýchlym krstom. Mnohé zvyky spojené s narodením nového člena rodiny sa uplatňujú doteraz.
Zoznámme sa s niektorými z nich:

Indonézia
V niektorých častiach krajiny prikladajú na hlavu dieťaťa tesne po narodení placku z ryže, bylín a múky. Keď z hlavy sama odpadne, umiestni sa placka nad vchodové dvere, aby sa dievča skoro vydalo a malo zdravé deti a chlapci, aby boli odvážni bojovníci.
V inej časti krajiny zase odkladajú placentu z tela rodičky. Umyjú ju vo vode prevoňanej bylinami a potom zabalia do látky. Predtým však k nej priložia ceruzku, aby sa dieťa rado učilo, ihlu pre zdravie a mincu pre dosiahnutie bohatstva.

Islamské zasvätenie
Mohamedánskemu dieťatku vštepujú vieru už niekoľko hodín po narodení. Najstarší príbuzný novorodencovi šepká do pravého ucha výzvu na modlitbu (azán) a do druhého uška vyznanie islamu. Tým sa zaručí, aby prvé slová, ktoré novorodenec začuje, boli spojené s Alahom.

Wodaabe
Nomádsky kmeň zo západnej Afriky má tradíciu, že pri pomenovávaní dieťaťa sa oholí hlava matky, ak treba aj hlava jej potomka, čo vraj posilní ich vzájomné putá. Potom náčelník dediny vysloví meno nového príslušníka kmeňa. Jeho rodičia, kým je ich dieťa malé, ho však nemôžu nazvať jeho menom, aby ho nezačuli zlí duchovia.

Kresťanský krst
Je symbolom očisty a prijatia nového života. Kresťania sa môžu krstiť aj v dospelosti. Obrad krstu je v mnohých krajinách mierne odlišný, no vždy sa pri obrade použije svätená voda a olej (krizma). Pôvodný zmysel tohto obradu sa v mnohých krajinách (a v mnohých rodinách aj na Slovensku) úplne vytratil a z krstu sa stala spoločenská udalosť s mnohými malomeštiackymi prejavmi.

Uganda
Skôr, ako sa dieťa po prvý raz priloží k prsníku matky, nakvapká sa mu na pery pivo z prosa alebo banánov. Tento nápoj je totiž v Ugande považovaný za symbol súdržnosti, vzájomnej tolerancie. Celý obrad má symbolizovať zásadu – najprv mysli na druhých a až potom na seba.

Brit milah
Tento judaistický zvyk je 3 700 rokov starý. Na osmy deň po narodení je každý mužský potomok obrezaný. Krstný otec drží dieťa a mohel, odborník na obriezku, odreže špeciálnym nožom s dvojitou čepeľou predkožku na pohlavnom úde chlapčeka. Potom chlapec dostane hebrejské meno, rodičia ho privítajú vo viere a požehnajú ho modlitbou za zdravie.

Bali
Dieťa do troch mesiacov po narodení nie je považované za samostatnú bytosť, nemá ani meno. Pri krste, ktorý prichádza až po tomto „skúšobnom“ období, jeden z rodičov dieťa drží nad miskou s vodou. V nej je uložený list prezentujúci múdrosť, mince zastupujúce bohatstvo, zrnká ryže a kukurice charakterizujúce pracovitosť a šperky naznačujúce túžbu. Ktorú vec ako prvú vytiahne pokrstené dieťa z misky, to bude charakteristické v jeho ďalšom živote.

Austrália
Aborigéjci, pôvodní obyvatelia tohto kontinentu, sú presvedčení o tom, že Zem je matkou života, a preto každé dieťa čo najskôr po narodení musí absolvovať tzv. dymový obrad. Najčastejšie stará matka dieťaťa založí oheň z vysušených vonných byliniek a lístkov. Dieťa potom podrží niekoľko sekúnd v hustom dyme. Ten z jeho tela vypudí všetky zlé veci. Dymovú očistu niekedy (ak sú napríklad dlhšie choré) môžu absolvovať aj staršie deti.

Blízky východ
V krajinách za Uralom je zvykom dieťa natesno uväzovať do látky či do vankúša aj počas nočného spánku. Moderná veda potvrdila, že táto metóda má viacero výhod. Tuhé zavinovanie pomáha udržať spiace dieťa na chrbte, teda v polohe, v ktorej je menej náchylné podľahnúť syndrómu tzv. náhlej smrti novorodencov. Navyše, zavinuté deti spia dlhšie. Ich spánok je hlbší, kvalitnejší, pretože majú pocit bezpečia. Nevytvára sa tzv. úľakový reflex, pri ktorom sa deti podvedome strhávajú zo spánku.

Rusko
Už niekoľkomesačné batoľa sa raz denne na niekoľko sekúnd ponára do ľadovej vody. Tá vraj vyplavuje z jeho tela všetky choroby a zlé veci.

Guatemala
Do jedného roka života by malo dieťa čo najčastejšie cítiť blízkosť matky. Preto v Guatemale, na rozdiel od vyspelého sveta, ktorý ponúka stále modernejšie detské kočíky, aj v súčasnosti matka nosí dieťa na brušku uviazané farebnou bavlnenou šatkou. Tú miestny šaman najprv očistí od zlých duchov, aby náhodou neprešli do tela dieťatka. Podobný spôsob nosenia detí sa dodnes uplatňuje vo viacerých afrických a ázijských krajinách.

Modrá je dobrá
Matky - feministky by sa mali začať búriť aj proti oblečeniu batoliatok. Modrá farba oblečenia pre chlapcov totiž vznikla ako prejav mužskej nadriadenosti. Korene tejto tradície treba hľadať v staroveku, kedy bol mužský potomok väčším prínosom pre rodinu ako dievčatko.
U prírodných národov modrá farba symbolizovala farbu neba, a preto mala schopnosť chrániť. Modré oblečenie chlapčekov zaručovalo ich maximálnu ochranu pred zlými duchmi. Na druhej strane červená farba, ktorá patrila dievčenskému oblečeniu, symbolizovala zlo, peklo, nebezpečenstvo.

Dievča bez rituálov
V ortodoxnom židovskom náboženstve sa robili zásadné rozdiely pri narodení dievčaťa a chlapca. Ak na svet prišlo dievča, neudržiavali sa prakticky žiadne zvyky. Otec len prišiel do synagógy a oznámil kostolníkovi, že chce byť predvolaný k Tóre. Potom sa modlil. Kostolník vyslovil požehnanie otcovi, matke i novonarodenej dcére, pritom povedal, ako sa bude dievča volať. Tým sa celý obrad privítania na svet a krstu skončil.
Pri narodení chlapca otec prišiel do synagógy a oznámil kostolníkovi, že chce byť predvolaný k Tóre a potom sa modlil. Kostolník dal všetkým na vedomie, že sa narodil syn tým, že trikrát udrel na stôl a povedal, komu sa narodil syn.
Na ôsmy deň po narodení chlapca sa vykonávala obriezka, ktorej sa zúčastnili aj ženy. Obrad sa konal väčšinou v synagóge alebo v dome rodičov chlapca. Pred obrezaním krstná mama vzala chlapca od matky a podala ho svojmu manželovi - krstnému otcovi. Krstnými rodičmi totiž takmer vždy boli manželia. Otec s dcérou boli krstnými rodičmi len vtedy, keď rituálne predpisy nedovoľovali byť krstnou mamou žene vybraného muža.
Pri obrezaní boli vždy prítomní rabín, dvaja šachtri, kostolný sluha, traja funkcionári obriezky, rodina a priatelia. Počas celého aktu sa predčítavala modlitba, pri ktorej museli byť prítomní desiati muži. Bez ich prítomnosti nebola modlitba platná. Po tomto akte sa rodičom blahoželalo.
Po narodení chlapca rodina v najbližší piatok večer pripravila hostinu na znak radosti z jeho príchodu na svet. Pozývala na ňu len osobitne vybraných hostí. U chudobných sa robila hostina len vtedy, keď bol kmotor bohatší. Pohostili sa aj žobrajúci židia, ktorí mohli kedykoľvek na hostinu prísť.
Rodina hostí uvítala a ponúkla im jedlo, ktoré bolo na stole. Väčšinou sa na túto hostinu pripravovalo jedlo z vareného suchého hrachu, orieškov alebo orechov, jabĺk. Na stôl sa dávalo pečivo z miešanej múky, cukru, vajec - tzv. lejkoch, ktorý bol hosťom podávaný na miskách alebo na tanieroch. Okrem toho, kto chcel a mohol, ponúkol sa pečienkou, rybou varenou na sladko s cibuľkou a cukrom, ponúkaný bol aj koláč. K tomu sa núkalo pivo.
Počas hostiny bol požehnaný otec i ostatní prítomní. Cirkevní hodnostári boli od domácich obdarovaní drobnými vecami. Rabínovi dával dar vždy otec novorodenca.

Matematickí géniovia v plienkach
Francúzski vedci vraj dokázali, že tvrdenie o malom dieťati - vedelo skôr rátať ako čítať - sa môže zakladať na pravde. Od šiestich mesiacov veku sú totiž kojenci schopní vyriešiť jednoduché aritmetické rovnice. Vedci to tvrdia na základe pokusu, pri ktorom kojencom ukázali na televíznej obrazovke rovnicu 1 + 1 v podobe obrázkov bábik. Následne im ukázali dve odpovede: jednu správnu (1 + 1 = 2) a jednu nesprávnu (1 + 1 = 1).
Ako tvrdia autori štúdie, keď deťom ukážeme veľmi jednoduché aritmetické rovnice, sú schopné označiť správnu odpoveď tým, že svoj pohľad uprú na nesprávne riešenie. Hoci sa tento postup zdá byť nelogický, pokusy dokázali, že malé deti upozorňujú na chybné a nie na správne riešenie príkladu. V snahe uistiť sa, že správanie sa kojencov je naozaj podmienené činnosťou mozgovej kôry, použili vedci elektroencefalogram (EEG), ktorý pracuje na báze elektrickej aktivity samotného mozgu. Výsledky analýzy mozgovej činnosti sa zhodovali s výsledkami urobenými pri dospelých osobách, ktoré pozorovali správne a nesprávne riešenia aritmetických príkladov. Práve toto konštatovanie priviedlo vedcov k záveru, že mozog je od útleho detstva schopný odhaliť jednoduché matematické chyby.

Chlapček alebo dievčatko?
Moderná vyšetrovacia a diagnostická technika je natoľko vyspelá, že určenie pohlavia budúceho dieťatka už nie je prakticky žiadnym problémom. Veď 3D ultrazvuk pri určovaní pohlavia dosahuje viac ako 95-percentnú úspešnosť. Napriek tomu sa spomienkami vráťme k niektorým ľudovým zvykom „určovania“ pohlavia dieťatka nachádzajúceho sa ešte len v brušku mamičky (za správnosť týchto testov redakcia nenesie žiadnu zodpovednosť):
•Ak sa svadobný prsteň upevnený na niti ako prívesok na retiazke nad bruškom tehotnej ženy roztočí do kruhu, narodí sa dievčatko, ak sa bude pohybovať priečne, na svet určite príde chlapček.
•Ak počas tehotenstva žena opeknie, narodí sa chlapec, ak oškaredie, rodičia sa môžu tešiť na dievča, lebo dieťa mamičke počas tehotenstva „kradne“ krásu.
•Ak má žena v tehotenstve guľaté brucho, narodí sa dievčatko, ak špicaté, tešiť sa možno na chlapčeka.
•Ak plod v brušku často kope, je to jednoznačne chlapec (budúci futbalista), ak len občas, bude to dievča.
•Ak budúcej mamičke počas tehotenstva chutia ostré či kyslé jedlá, na svet príde chlapček, ak si rada zamaškrtí na sladkom, tešiť sa môže na dievčatko.
•Časté navštevovanie predajní s módnym oblečením napovedá, že mamička nosí pod srdcom dievčatko.
•Ak máte vo dvore kravičky i kone, sledujte, komu dá budúca mamička prvému napiť sa vody. Ak koňovi, na svet sa chystá chlapec, ak kravičke, tešiť sa možno na dievčatko.

Chcenie nie vždy pomáha
Hmotnosť detského mozgu sa v priebehu prvého roka života takmer strojnásobí. Keďže v tomto období sa ukončí aj proces obaľovania nervových vlákien smerujúcich do mozgu, izolačnou vrstvou, výrazne sa zrýchli prenos signálov v detskom telíčku. Z uvedeného vyplýva, že jedine až po spevnení špecifických nervových dráh v mozgu, je dieťa schopné určitých činností.
Je preto úplne zbytočná snaha niektorých rodičov (predčasne) intenzívne cvičiť dieťa v určitých činnostiach, aby niektoré úkony zvládali skôr ako ich rovesníci. Kým sa nevytvoria príslušné nervové dráhy, dieťa nebude napríklad držať vztýčenú hlavičku (nervové cesty pre túto činnosť sa v mozgu definitívne vytvoria približne v 3. mesiaci života), samostatne sedieť (6. mesiac), jednou rukou chytať hračku (7. – 8. mesiac), vedieť postaviť sa (10. mesiac), chodiť a rozprávať (12. mesiac)...

Zvláštne mená
V časoch, kedy sa ešte rodilo doma a nie v nemocniciach, pôrodná baba naučila mladú mamičku ako kúpať dieťatko a budúcim kmotrovcom zaniesla fľašu medového, čím ich pozvala na krst. Pálenka sa robila z čistého liehu, ktorý sa volal gajzd, z čiernej kávy, a nemohol v nej chýbať med.
Najbližšiu nedeľu po pôrode, ak sa dieťa narodilo vo štvrtok, piatok alebo v sobotu, tak až po týždni, kmotor, kmotra a pôrodná baba odniesli dieťa na krst do kostola.
Krstní rodičia pred odchodom do kostola zobrali dieťa a odchádzali s vetou: Berieme pohana, donesieme kresťana.
Niektorí farári sami vyberali pri krste deťom mená, často podľa toho, aké meno bolo v uvedený deň vo Svätovojtešskom kalendári. A tak sa niektorí starí ľudia volajú Kunikunda, Afrína, Školastika, Sidónia, Justína, Florián, Klaudius, Titus a pod.

Kde je vekový strop?
Vek žien, ktoré otehotneli a priviedli na svet zdravé dieťa, sa z roka na rok zvyšuje. Len pred niekoľkými týždňami na pôrodné lôžko zaľahla 63-ročná Britka, ktorá priviedla na svet 3 kilogramy vážiaceho chlapčeka. Môžeme rozoberať medicínske, psychologické, náboženské či spoločenské aspekty tohto trendu, no faktom zostáva, že veková hranica mamičiek sa posúva už do vysokého dôchodkového veku.
Veď za najstaršiu ženu na svete, ktorá porodila dieťa, sa považuje Rumunka Adriana Iliescová. Dcéra sa jej narodila v januári 2005, keď mala 66 rokov. A je pravdepodobné, že lekári v tomto súperení o (pochybné) prvenstvo nepovedali posledné slovo.

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Rodinná dovolenka: dvadsaťpäť hotelov v obľúbených letoviskách
 2. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 3. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú
 4. Kapor a rezne vo sviatočnom menu? Poradíme, čo s použitým olejom
 5. Aby na Vianoce nič nechýbalo
 6. Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023: Keď história opäť ožíva
 7. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 8. Kríza ako odrazový mostík slovenských startupov
 1. Po čom túžia Slováci? Kupujeme, aby sme ušetrili aj sa potešili
 2. Spoločnosť Freshfields otvára nové Business Services Centre
 3. Rodinná dovolenka: dvadsaťpäť hotelov v obľúbených letoviskách
 4. Objavte miesto, kde v objatí troch riek vzniká výnimočné víno
 5. Auto na prenájom môže byť výhodné aj pre živnostníkov
 6. BILLA spolu so zákazníkmi pomôže aj pred Vianocami jednorodičom
 7. Plánujete budúci rok kúpu kosačky ?
 8. Vďaka kvalitným privátnym značkám na nákupoch zaručene ušetríte
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 637
 2. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 5 934
 3. Nový vlakový cestovný poriadok z vášho regiónu v denníku SME 5 904
 4. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 5 013
 5. Deti cestujú do exotiky zadarmo 4 288
 6. Predaj osobných automobilov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 588
 7. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 3 481
 8. Nový spoločník v živote? Podporíte ním deti, ktoré to potrebujú 3 348

Blogy SME

 1. Jozef Sitko: Bude oligarchia konečne jasať???
 2. Štefan Vidlár: Nočné zamyslenie sa
 3. Miroslav Iliaš: O vedeckej (ne)spolupráci s Ruskou federáciou
 4. Veronika Michalčíková: Zamkovskému vzali chatu, do Tatier sa už nikdy nevrátil
 5. Štefan Bukovan: Najnovšia a najvyššia na Kysuciach
 6. Soňa Bulbeck: V takýto smutný deň zomrel Lennon...
 7. Miroslav Zeman: Hľadáte lekára? Aj my. Už viac ako dvadsať rokov.
 8. Marek Mačuha: Vydierač Orbán - prečo mu neustúpiť
 1. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 15 597
 2. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 13 157
 3. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 8 088
 4. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 3 009
 5. Ján Valchár: Defekácia Putina a ruské nádielky Svätého Nikolaja 2 892
 6. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi I. 2 299
 7. Soňa Kallová: Slovenská pošta 1 868
 8. Ľudmila Križanovská: Ako Roman Mikulec urazil Romanu Tabák 1 769
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

MY | TOP správy z regiónov

Prečítajte si výber TOP správ z regiónov.


7 h

Výber TOP športových správ z regiónov.


7 h
Železičnú stanicu v Liptovskom Mikuáši by mali preložiť tiež.

Namiesto preloženia trate odporúčajú modernizáciu v súčasnom koridore.


16 h
Zľava Simona Koreňová, Marek Tobias Janík, Šimon Rybka, Tomáš Brnušák, vedúci Karol Pekár.

Zlato z majstrovstiev Slovenska mládeže v rapid šachu 2022, aj takýmto skvelým výsledkom sa môžu pochváliť mladí šachisti z Liptova.


8. dec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Obecný úrad našiel prázdny. Zamestnankyne po voľbách podali výpovede.


8 h

Úsek frekventovanej cesty, vedúcej aj Novohradom, pretína významný migračný koridor našej najväčšej šelmy.


8. dec

Pôvodcom svrabu je mikroskopický, maximálne pol milimetra veľký roztoč.


8. dec

Namiesto preloženia trate odporúčajú modernizáciu v súčasnom koridore.


16 h

Blogy SME

 1. Jozef Sitko: Bude oligarchia konečne jasať???
 2. Štefan Vidlár: Nočné zamyslenie sa
 3. Miroslav Iliaš: O vedeckej (ne)spolupráci s Ruskou federáciou
 4. Veronika Michalčíková: Zamkovskému vzali chatu, do Tatier sa už nikdy nevrátil
 5. Štefan Bukovan: Najnovšia a najvyššia na Kysuciach
 6. Soňa Bulbeck: V takýto smutný deň zomrel Lennon...
 7. Miroslav Zeman: Hľadáte lekára? Aj my. Už viac ako dvadsať rokov.
 8. Marek Mačuha: Vydierač Orbán - prečo mu neustúpiť
 1. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 15 597
 2. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka 13 157
 3. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 8 088
 4. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 3 009
 5. Ján Valchár: Defekácia Putina a ruské nádielky Svätého Nikolaja 2 892
 6. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi I. 2 299
 7. Soňa Kallová: Slovenská pošta 1 868
 8. Ľudmila Križanovská: Ako Roman Mikulec urazil Romanu Tabák 1 769
 1. Monika Nagyova: Trapas na Bibliotéke
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 4. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 6. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 7. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu