Štvrtok, 21. september, 2023 | Meniny má Matúš

Toky nie sú stoky!

Nadácia pre deti Slovenska (NDS), ktorá oslavuje 10. výročie založenia, je významným partnerom Občianskeho združenia (OZ) Tatry. Pri tejto príležitosti by sme vám radi predstavili niektoré aktivity, ktoré sme v ostatných rokoch, aj prostredníctvom finančných prostriedkov NDS, iniciovali, podporovali a organizovali. Jednou z takýchto aktivít je projekt Toky nie sú stoky!
Projekt Toky nie sú stoky!, ktorý realizujeme od roku 2004, je zameraný na občiansky aktivizmus a občiansku zodpovednosť voči miestnym vodným tokom a vodným zdrojom a jeho cieľom je znižovať znečistenie, predovšetkým podtatranskej oblasti, realizáciou praktických, osvetových a represívnych aktivít. Projekt svojimi cieľmi a aktivitami nadväzuje na predchádzajúci monitorovací projekt - Expedícia Liptov, ktorý bol občianskym združením Tatry realizovaný v roku 2002.
V rámci projektu bol vydaný celý rad informačných a propagačných materiálov, napr. brožúra Obnova a údržba brehových porastov v obciach, metodický materiál pre základné a stredné školy Rieka ako živý organizmus, plagát a informačný leták Toky nie sú stoky!, pohľadnica Adoptujte si tok, brožúra Hlavová vŕba – symbol kultúrnej krajiny, brožúra Desatoro o pitnej vode, Certifikát adopcie toku, Riečny certifikát, tričká Riečna hliadka, leták Bio - nebio, leták Ako neubližovať rieke, leták Na skládky nie sme krátki!. Pripravujeme leták Neseparujte sa! – Separujte s nami.
Materiály sme distribuovali obvodným úradom životného prostredia v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku, samosprávam, spolupracujúcim občianskym združeniam, monitorovacím skupinám, školám (asi 800 slovenských škôl), občanom obcí, rozdali záujemcom počas 14 infostánkov, výstav, seminárov a odborných konferencií.
Počas rokov 2005 a 2006 sme po celom Slovensku realizovali 27 vzdelávacích seminárov Rieka ako živý organizmus, ktorých sa zúčastnilo 691 učiteľov zo základných a stredných škôl. Certifikát adopcie vodného toku bol doposiaľ odovzdaný piatim školám.

Oslovili sme množstvo ľudí

V rámci kampane Toky nie sú stoky!, bola rovnomenná výstava nainštalovaná na 19 miestach a videlo ju 7 800 záujemcov.
V rámci turné výstavy Bio – nebio bolo realizovaných 9 inštalácií v podtatranskom regióne, ktoré navštívilo takmer 20-tisíc ľudí. Bolo lektorovaných 56 interaktívnych programov Bio – nebio – ekologické poľnohospodárstvo a Fair trade – spravodlivý obchod pre základné a stredné školy. Uskutočnili sme dve odborné exkurzie, zamerané na prípravu dobrovoľníkov – Krajina pre ľudí – ľudia pre krajinu, Interpretácia kultúrneho a prírodného dedičstva a dva odborné semináre – Ako sa pozerať na krajinu, Manažment malých projektov.
Pre verejnosť bol počas novembra 2004 pripravený 9 – dielny Jesenný prednáškový cyklus, ktorého sa zúčastnilo 148 ľudí.
V roku 2005 bolo dobrovoľníkmi OZ Tatry roznesených do jednotlivých, najmä vidieckych domácností Liptova (okres Liptovský Mikuláš a Ružomberok), 40 000 informačných letákov Toky nie sú stoky!
V rámci vzdelávania obyvateľstva bol na serveri Biospotrebiteľ
(www.biospotrebitel.sk) publikovaný 8–mesačný súťažný seriál Po Frodových stopách, zameraný na ochranu vôd a obnovu krajiny. V relevantnom období navštívilo predmetnú internetovú stránku asi dvestotisíc návštevníkov.

Nevytvorili sme Podtatranskú riečnu koalíciu

Mrzí nás, že napriek našim logistickým snahám v rokoch 2004 a 2005, sa nám nepodarilo vytvoriť Podtatranskú riečnu koalíciu, pretože zo všetkých oslovených liptovských obcí prejavila záujem iba obec Prosiek. Cieľom tejto neformálnej platformy, po vzore Riečnej koalície na Hornáde, ktorú pred niekoľkými rokmi iniciovalo OZ Sosna z Košíc, mala byť príprava a koordinácia drobných komunitných projektov, zameraných na zlepšovanie životného prostredia regiónu Liptova (osveta a vzdelávanie obyvateľstva, monitoring stavu, budovanie kompostovísk a náučných trás a pod.).
Súčasťou projektových aktivít sú každoročne organizované revitalizačné tábory v oblasti Spiša (Letanovce, Oľšavica, Hrabušice), počas ktorých mladí ľudia z celého Slovenska realizujú praktické opatrenia, navrhnuté v štúdii Revitalizácia poľnohospodárskej krajiny ochranného pásma Národného parku Slovenský raj v k. ú. obcí Letanovce a Hrabušice. Tábory sa uskutočňujú v spolupráci s OZ Zachráňme Letanovský mlyn, ŠOP SR – Správou NP Slovenský raj a v prvých ročníkoch boli do realizovaných činností zapojení aj Rómovia v rámci aktivačných prác.
V rámci chemického a biologického monitoringu vodných tokov severného Slovenska pracovalo v ostatnom čase, v gescii našej organizácie, 7 až 11 mládežníckych skupín (128 – 145 žiakov).
V roku 2006, v šiestom monitorovacom období, sme z logistických (pre časť škôl sa tieto aktivity stali časovo náročnými) a finančných dôvodov udržali činnosť 7 monitorovacích skupín (Združená stredná škola Bardejov, Základná škola Liptovská Teplička, Základná škola na Ul. Ing. Kožucha Spišská Nová Ves, ZŠ na Ul. letnej Poprad, Združená stredná škola Liptovský Mikuláš, Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok, Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín), s perspektívou pokračujúceho monitoringu aj v rokoch 2007/2008. Naším cieľom je, aby tieto skupiny postupne prechádzali od aktivít „konštatovanie stavu“ (monitoring) k sofistikovanejším aktivitám, ktoré daný stav menia.
Záujem a poďakovanie za našu prácu nám vyslovila aj Slovenská inšpekcia životného prostredia – pracovisko Žilina: „...máme záujem o váš monitoring. Pri plánovaní kontrol čistiarní odpadových vôd v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš používame aj vaše informácie.“
Štyri aktívne skupiny z podtatranskej oblasti (Združená stredná škola v Liptovskom Mikuláši, Základná škola na Letnej ul. v Poprade, Základná škola v Pohorelej, Združená hotelová a obchodná škola v Liptovskom Mikuláši) sme v roku 2006 podporili malým grantom, pomocou ktorého úspešne realizovali vlastné osvetové a praktické aktivity, zamerané na zlepšovanie kvality vôd.

Likvidácia nelegálnych skládok

V roku 2004 bolo realizované veľké čistenie Liptova pod názvom Za zdravší Liptov, ktorého cieľom bola likvidácia nelegálnych skládok odpadov v okolí vodných tokov. Do zlepšovania životného prostredia Liptova sa okrem organizátorov (OZ Tatry a Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Váhu, závod Ružomberok) zapojilo 12 subjektov, ktoré do prác zapojili 710 dobrovoľníkov alebo pracovníkov v rámci aktivácie. Bolo odpracovaných 5 600 brigádnických hodín a vyzbieraným odpadom bolo naplnených 1 400 vriec.
V roku 2005 bolo zorganizovaných 7 menších brigád, ktorých sa zúčastnilo 427 ľudí (2 135 odpracovaných hodín).
V roku 2006 sme začali problematiku neustáleho vytvárania nelegálnych skládok odpadov riešiť cez ustanovenia zákona o odpadoch, zákona o vodách a Trestného zákona.
Počas monitoringu nelegálnych skládok odpadov, tzv. inváznych rastlín, porušovania zákona o vodách a pod., bolo v teréne strávených 278 osobodní. Samospráve, štátnej správe, Slovenskej inšpekcii životného prostredia a Prezídiu policajného zboru, oddeleniu environmentálnej a ekonomickej kriminality v Bratislave, bolo podaných a riešených viac ako 250 podnetov. Treba podotknúť, že oprávnenosť podnetov z hľadiska príslušných právnych noriem, dosahuje takmer sto percent.
Celkový dobrovoľnícky vklad, vložený do projektu, je v súčasnosti vyčíslený na 15 680 hodín, čo po prepočte na hodinovú mzdu 60 korún predstavuje dobrovoľnícky nefinančný vklad viac ako 940-tisíc korún.
Na projekte s nami v rôznej podobe spolupracujú Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia v Žiline, Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu, závod Ružomberok, Centrum environmentálnych aktivít z Trenčína, Združená stredná škola v Liptovskom Mikuláši, Združená hotelová a obchodná škola v Liptovskom Mikuláši, Základná škola v Pohorelej, Základná škola na Ul. letnej v Poprade, monitorovacie skupiny na riekach severného Slovenska a OZ Sosna z Košíc. Oceňujeme taktiež spoluprácu s Obvodným úradom životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, najmä úsekom štátnej správy odpadového hospodárstva a zlepšujúcu sa spoluprácu s Obvodným úradom životného prostredia v Ružomberku. Naša vďaka patrí aj všetkým občanom, ktorí nás otvorene alebo anonymne informujú o poškodzovaní životného prostredia.
Predpokladáme, že v aktivitách kampane Toky nie sú stoky! budeme pokračovať aj v nasledujúcom roku.
Aktivity kampane Toky nie sú stoky!, zameranej na občiansky aktivizmus a občiansku zodpovednosť voči miestnym tokom a vodným zdrojom, realizujeme aj vďaka finančnej podpore REC Slovensko v rámci Dunajského regionálneho programu financovaného z prostriedkov UNDP/GEF, a vďaka finačnej podpore Nadácie Stichting Overal (Holandsko), Ministerstva školstva SR, Nadácie pre deti Slovenska – grantový program Hodina deťom, Nadácie Ekopolis a Nadácie Intenda. Ďakujeme.
OZ Tatry môžete kontaktovať telefonicky na čísle 044/553 10 27 alebo mailom oztatry@slovanet.sk

Najčítanejšie na My Liptov

Komerčné články

 1. Také veľké kníhkupectvo ako na Obchodnej už neotvoríme
 2. Ak podceníte pri stavbe tento detail, pripravte sa na vyššie účty za kúrenie
 3. Ktorá cestovka je top? Toto je stávka na istotu
 4. Podpora systému je slabá, je to na jednotlivcoch
 5. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 6. Spoločnosť EY vyhlásila 18. ročník súťaže na Slovensku
 7. Septembrové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME
 8. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz
 1. Autocentrá AURES Holdings obslúžili už 3 milióny zákazníkov
 2. Príďte ochutnať ocenené destiláty
 3. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 4. Politici dobrovoľne posielajú slovenské ženy pod nôž
 5. IT expertka: Iba mobil deťom na učenie naozaj nestačí
 6. Také veľké kníhkupectvo ako na Obchodnej už neotvoríme
 7. Most nahradia v Trenčíne záhradou s kaviarňami
 8. Podpora systému je slabá, je to na jednotlivcoch
 1. Ľuboš Fellner opäť pozýva. Kam volá turistov teraz? 14 242
 2. Už len dnes za vás Fellner zaplatí polovicu dovolenky 11 786
 3. Vianoce a Silvester v teple: Pätnásť tipov, kam sa vybrať 9 732
 4. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 5 232
 5. Získajte 50% zľavu na predplatné SME.sk. Tu zistíte viac 3 208
 6. Veľké Karlovice: wellness oáza kúsok od hraníc 2 945
 7. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 2 935
 8. 50-tisíc dovolenkárov si kúpilo zájazd cez SME 2 886

Blogy SME

 1. Rado Surovka: Kto nám chce vládnuť ?
 2. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské
 3. Dada Vozáriková: Nútených 48 hodín v Amsterdame (na ceste do Škótska) + video
 4. Milan Removčík: Sivý vrch
 5. Lukáš Čelinák: Progresivizmom ku korupcii AKA “zvýšime počet bytov v nájomnom bývaní miest a obcí“
 6. Tomáš Merašický: Ochrana krajiny potrebuje reformy.
 7. Ján Šeďo: Zbohom slepí ješiťáci, pravicového voliča ste hodili cez palubu.
 8. Pavol Kéri: Liptovský Night Run
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 58 269
 2. Ján Šeďo: Mestskí policajti to pokašľali na celej čiare. 41 524
 3. Igor Kossaczký: Matovičova akcia ukázala pravdu o slovenských médiách 38 469
 4. Pavel Macko: Teraz sa ukáže, ako hlboko siahajú korene zla a aká silná je Žilinkova ochrana gaunerov 14 817
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 9 723
 6. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 166
 7. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 6 399
 8. Ján Valchár: Ešte raz o Kryme 5 706
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Gajanová sa netají tým, že pomýšľa na medailu.

Zverenkyňa Louisa Heyera prekonala svoj osobný rekord.


5 h
Evidencia vozidiel sa nachádza na 1. poschodí v budove na Rozmarínovej ulici v Leviciach.

Inde na Slovensku sú lehoty takmer okamžité.


8 h
Miroslav Bobek (vľavo) pôsobí v Liptovskej Teplej od roku 2014.

Aj v štyridsiatke patrí medzi kľúčové postavy svojho tímu.


Filip Kubáň 8 h
Ilustračná fotografia.

V rámci projektu Závislí na zdraví prinášame sériu príbehov našich čitateľov, ktorým sa podarilo zvíťaziť nad závislosťami.


(red) 20. sep

Blogy SME

 1. Rado Surovka: Kto nám chce vládnuť ?
 2. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské
 3. Dada Vozáriková: Nútených 48 hodín v Amsterdame (na ceste do Škótska) + video
 4. Milan Removčík: Sivý vrch
 5. Lukáš Čelinák: Progresivizmom ku korupcii AKA “zvýšime počet bytov v nájomnom bývaní miest a obcí“
 6. Tomáš Merašický: Ochrana krajiny potrebuje reformy.
 7. Ján Šeďo: Zbohom slepí ješiťáci, pravicového voliča ste hodili cez palubu.
 8. Pavol Kéri: Liptovský Night Run
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 58 269
 2. Ján Šeďo: Mestskí policajti to pokašľali na celej čiare. 41 524
 3. Igor Kossaczký: Matovičova akcia ukázala pravdu o slovenských médiách 38 469
 4. Pavel Macko: Teraz sa ukáže, ako hlboko siahajú korene zla a aká silná je Žilinkova ochrana gaunerov 14 817
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 9 723
 6. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 166
 7. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 6 399
 8. Ján Valchár: Ešte raz o Kryme 5 706
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu