Sobota, 8. máj, 2021 | Meniny má IngridaKrížovkyKrížovky

Písmo je odraz duše na papieri

Písmo prezradí o človeku veľmi veľa. Z rukopisu sa dá vyčítať nielen to, aké máme vlastnosti, slabé a silné stránky, na čo máme predpoklady, ale dokonca aj príznaky budúcich ochorení a to, či sa dvaja ľudia k sebe hodia. Len málokto však vie z rukopisov toto všetko vyčítať. Veda, ktorá skúma povahu človeka na základe rukopisu, sa volá grafológia. Erika Straková, riaditeľka Pedagogicko-psychologickej poradne v Liptovskom Mikuláši, je jedna z mála na Slovensku a jediná v Žilinskom kraji, ktorá sa venuje grafológii, psychológii písma, písmoznalectvu aj grafopsychoterapii.

Ako ste sa vlastne dostali ku grafológii?
Vyštudovala som pedagogickú fakultu, bola som učiteľkou na prvom stupni a učila som prvákov. Vtedy som pochopila čaro písma, rukopisu. Na Slovensku sa grafológia neštuduje, základný kurz grafológie som absolvovala pred trinástimi rokmi v Brne. Potom nasledovalo postgraduálne štúdium, získala som certifikát psychológ písma a po ďalšom postgraduáli ďalší certifikát ako písmoznalec. Na základe toho som začala robiť posudky pre súdy a políciu.

Dokážete zistiť podľa písma, či niekto niekoho napríklad zabil?
V písmoznalectve sa väčšinou porovnáva, či niekto niečo napísal alebo nenapísal, podpísal alebo nepodpísal, či je záver alebo zmenka pravá alebo nepravá. Niekedy dajú preskúmať aj osobnosť pisateľa, napríklad keď ide o ananonym, ktorý sa vyhráža, že kdesi dal bombu. V tom prípade treba identifikovať z pohľadu psychológie písma osobnostné dispozície pisateľa. Na základe nich sa potom polícia snaží vypátrať autora anonymu.

Ako jediná na Slovensku máte aj základy grafopsychoterapie. Môžete vysvetliť, o čo ide?
Grafopsychoterapeut sa na základe rozboru písma a s pomocou ďalších psychoterapeutických metód usiluje, aby človek zmenil tie znaky v písme, v ktorých sú zakotvené problematické stránky jeho osobnosti. Tým pádom sa docieli, že sa z osobnostných charakteristík vytratia problematické rysy.

To znamená, že ak človek zmení svoje písmo, zmení sa celý a zbaví sa svojich problémov?
Je to dlhodobý proces, pri ktorom sa využívajú aj prvky iných metód, napríklad hlbinnej a tvarovej psychológie a eurytmie. Na základe rozboru písma si človek uvedomí, ktoré znaky v jeho rukopise odrážajú jeho problémy a tie sa snaží s pomocou grafopsychológie zmeniť. Pokiaľ chce zmeniť svoje vlastnosti a bude na sebe pracovať, má veľkú šancu na zmenu.

Učili ste písať prvákov. Môže učiteľ tým, ako učí dieťa písať, ovplyvniť, jeho osobnosť?
Učiteľ učí dieťa písať podľa jednotnej normy, ktorá sa v priebehu rokov menila. Keď robím písmoznalecký posudok, musím vedieť, kedy sa ten človek narodil, podľa akej normy sa učil písať, lebo psychológ písma vlastne zisťuje, ako sa písmo odlišuje od normy. Prvákov síce učíme písať podľa jednotnej normy, ale oni sa od nej už v prvom ročníku začnú odkláňať a prejavujú svoju individualitu. Niekedy ich trestáme, keď napríklad nepíšu pod sedemdesiatpercentným uhlom, ale kolmo alebo s opačným sklonom. Z pohľadu psychológie písma je to dosť nefyziologické, lebo tým, že dieťa učíme písať podľa šablóny, sa potláča jeho osobnosť. Ale pravda je aj to, že nikto ešte lepší systém výuky písma nevymyslel, preto si normu jednoducho treba osvojiť. Neskôr sa, samozrejme, každý od nej svojím spôsobom odkláňa.

Čo prezrádza sklon písma?
Uhol sklonu súvisí hlavne s akuálnym citovým rozpoložením. Keď dieťa píše v jeden deň so sklonom doprava, a na druhý deň doľava, môže to znamenať, že je citovo rozkolísané a má citové problémy. Keď píše pravidelne s priamym uhlom sklonu, čiže kolmo, môže to znamenať, že má veľkú potrebu byť samostatné. Človek, ktorý píše s kolmým uhlom sklonu nechce, aby mu príliš zasahovali do života.

Niekto píše drobným písmom, iný veľkým. Prečo?
Veľkosť písma odráža našu pozíciu na zemi, aký veľký priestor z pohľadu svojho ega si tu uzurpujeme. Zjednodušene sa dá povedať, že veľkosť písma je priamoúmerná veľkosti nášho sebavedomia. Čiže čím sebavedomejší človek, tým väčšie písmo. Ale existujú rôzne deformity. Niekedy má malé sebavedomie človek, ktorý by si zaslúžil ho mať väčšie a naopak, veľmi sebavedomý je človek, ktorý na to nemá.

Čo sa dá ešte z rukopisu vyčítať?
V rukopise sa posudzuje symbolika a variabilita písma aj priestoru. Keď grafológ robí rozbor, musí mať text apoň na jednu celú stranu. Rozdelí si ho na viacero častí a meria v ňom každý znak. Používa pritom grafologické tabuľky, pravítko, kalkulačku aj zväčšovacie sklo. Zmeriam v jednom úseku napríklad desaťkrát písmeno a. Ak má výraznú, extrémnu variabilitu, napríklad raz je veľmi malé a raz veľmi veľké, môže to znamenať, že pisateľ má veľké problémy so svojím sebavedomím, ale v kombinácii s inými znakmi to môže znamenať aj to, že je veľmi tvorivý. Treba prihliadať na množstvo ďalších znakov, preto nemám rada, keď sa táto veda príliš zjednodušuje. Vyžaduje si naozaj komplexné videnie rukopisu. Grafológia pracuje minimálne s 34 základnými znakmi...

Niektoré písmená sú vysoké (napríklad b, l, k...,) iné píšeme pod linajku (j, g, y). Tie prvé zasahujú do hornej zóny, druhé do spodnej zóny. Každá má svoje špecifiká. Aké?
Horná zóna písma je odraz duchovna, ideí. Kto ju má veľkú, má v tejto oblasti nejaké zvýhodnenie, niečo naviac. Má nadanie, umelecké sklony, môže byť intelektuál... Dolná zóna je oblasť hmoty, pudov, podvedomia. Čím je dlhšia, tým je človek viac zakorenený. Ale ak sa v dolnej zóne vyskytujú nejaké deformity, cifrovačky, môže to znamenať, že autor rukopisu má deformity v oblasti pudového prežívania alebo sexuality.

Dá sa o človeku niečo zistiť aj podľa jeho podpisu?
Každý podpis zakotvuje základné osobnostné a charakterové vlastnosti pisateľa. Mám vzorky podpisov štátnikov, ktorí v roku 1994 podpísali partnerstvo za mier. Všetci boli múdri, vzdelaní, nadaní, ale ich podpisy sú diametrálne odlišné.

Čo ste napríklad vydedukovali z podpisu bývalého amerického prezidenta Billa Clintona?
Jeho podpis je mimoriadne sympatický, akoby ho učil podpisovať sa nejaký grafológ. Typická preň je girlandová väzba pripomínajúca visiace oblúky. Je o kontakte, empatii, akoby podaná ruka. (Sú aj iné väzby – arkády a uhly, tie už nie sú až také sympatické.) Písmená v podpise Billa Clintona sa postupne zmenšujú, čo vyjadruje schopnosť približovať sa k druhým, teda akoby druhýkrát podaná ruka. Zaujímavá je aj čiara na konci jeho podpisu, hovorí sa tomu záverečný adjustačný ťah. Znamená to, že chce byť počutý, chce, aby mu patrilo posledné slovo. (Keď je niečo také na začiatku, znamená to, že človek chce byť videný.) Ak má záverečný adjustačný ťah tendenciu otáčať sa do kruhu, prezrádza to o človeku, že chce mať veľký vplyv a chce si ostatných podmaniť.

A čo úprava rukopisu, povedzme okraje... Tiež majú nejakú výpovednú hodnotu?
Kto necháva veľký ľavý okraj, má asi problémy so svojou minulosťou. Pravý okraj je zase budúcnosť. Ak niekto píše za okraj, môže mať problémy s prispôsobivosťou. Celková úprava, vzhľad rukopisu, sa môže posúdiť len v kombinácii s ďalšími znakmi. Ak niekto píše hocikde krížom-krážom, môže to znamenať veľkú tvorivosť, ale aj to, že človek nie je schopný zorganizovať si priestor okolo seba. Z pohľadu grafológa nie je nutné, aby rukopis bol krásny a čitateľný. Dôležité je, či sú tam nejaké originálne skratky, prvky, zjednodušenia.

Ktorý rukopis vám najviac utkvel v pamäti?
Každý rukopis je pozoruhodný, každý človek je výnimočná bytosť a odráža sa to aj v jeho rukopise. Pravdepodobnosť toho, že dvaja ľudia budú mať rovnaký rukopis je 1:68 triliónov. Mala som možnosť skúmať veľa bizarných anonymov, ale najkurióznejší prípad bola asi posledná vôľa, ktorá bola asi po ôsmich rokoch vybratá z hrobu. Manželia sa istili, keď jeden z nich zomrel, do hrobu s ním uložili aj poslednú vôľu, ktorá bola zabezpečená tak, aby sa dostala na svetlo sveta až v prípade, keď zomrie aj druhý z manželov.

Do vašej pedagogicko-psychologickej poradne chodia aj deti a mládež s poruchami správania a učenia. Akými najčastejšie?
Najčastejšie poruchy učenia sú dyslexia – porucha čítania, dysgrafia – porucha písania a dysortografia – porucha pravopisu.
Rodičov niekedy trápi, že učitelia hodnotia žiaka podľa uhľadenosti písma. Z pohľadu psychológie písma však nie je rozdiel medzi škaredým a pekným písmom, podstatné sú rukopisné znaky. Môže byť bezcitný jedinec s krásnym rukopisom a citovo založený so škaredým. Dnes majú žiaci s poruchami učenia v základných školách právo vzdelávať sa formou individuálnej integrácie, majú právo byť v škole inak klasifikované a neklasifikované napríklad z diktátov. V každom prípade ak spozorujú, že ich dieťa má problém, zamieňa si alebo vynecháva písmená, často prepisuje alebo mení uhol sklonu písma, mali by navštíviť našu poradňu.

Sú spomínané poruchy učenia poruchy alebo choroby? Dajú sa vyliečiť?
Svojím spôsobom sú to choroby a liečia sa pedagogicko-psychologickými metódami, špeciálnym tréningom. Ak sú poruchy učenia dedičné, sú ľahšie liečiteľné, ako keď sú na báze poškodenia centrálneho nervového systému. Záleží od mnohých kritérií, ako skoro je dieťa podchytené, ako spolupracujú rodičia, škola, aký má dieťa inteligenčný kvocient.

Koľko detí v Liptove trpí poruchami učenia?
Presný počet neviem, ale určite viac ako dvesto. Podľa štatistík sa odhaduje, že v anglicky hovoriacich krajinách je ich 25 percent, v nemecky asi 20 percent a na Slovensku asi tri percentá. Uplatňujeme prísnejšie kritériá ako v spomínaných krajinách. Slovenčina je napríklad z pohľadu anglického jazyka o niečo ľahšia.

Keby k vám niekto prišiel s požiadavkou, že chce urobiť grafologický rozbor písma svojho dieťaťa alebo partnera, či sa napríklad k sebe hodia, čo mu odpoviete?
Nerobím súkromné grafologické rozbory, lebo je to veľmi časovo náročné. Ale ak príde nejaké veľmi problémové dieťa a nevieme ho iným spôsobom zdiagnostikovať, urobím ho. Stalo sa mi, že niekto chcel dať svojmu blízkemu špeciálny darček k životnému jubileu a požiadal ma o grafologický rozbor. Bolo by možno zaujímavé zriadiť v Liptove najakú vzdelávaciu inštitúciu pre oblasť grafológie, kde by sa mohli prednášať jej základy. Na Slovensku sa táto vedná disciplína študovať nedá a myslím, že už ani v Česku.

Nechceli by ste ju založiť? Kvalifikačné predpoklady aj prax na to máte...
Možno v budúcnosti, nehovorím, že nie. Je to môj tajný sen...
Grafológia je nádherná veda, ktorú dnes ani nevieme doceniť a písmo je zázrak. Je to pamäť ľudstva, jedna z troch možností, ako sa človek dokáže priblížiť jeden k druhému. Prvá možnosť je chôdzou, druhá rečou a tretia písmom...

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa dostať do formy? Padel je ako tenis, no ďaleko zábavnejší
 2. Tatra banka ako prvá banka na Slovensku vydala zelené dlhopisy
 3. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku
 4. Najkrajší darček? Nielen maminy poteší večer plný dobrej hudby
 5. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné
 6. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe
 7. Televízory budúcnosti: Keď sa skĺbi umenie so sci-fi
 8. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú?
 9. O pro-agingu so Soňou Müllerovou, Deň matiek a ekošpeciál
 10. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd?
 1. Blíži sa Deň matiek. Pripravme im raňajky ako pre kráľovnú
 2. Pätnásť gréckych ostrovov, kde strávite skvelú letnú dovolenku
 3. Jarná očista organizmu – ako sa do nej pustiť naplno?
 4. Ako sa dostať do formy? Padel je ako tenis, no ďaleko zábavnejší
 5. Kancelársky trh ožíva, potvrdzuje to aj najväčší developer
 6. Najkrajší darček? Nielen maminy poteší večer plný dobrej hudby
 7. SME.sk prináša nové Prémiové predplatné
 8. Televízory budúcnosti: Keď sa skĺbi umenie so sci-fi
 9. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú?
 10. Boj Grékov za slobodu prebudil solidaritu v celej Európe
 1. Zaočkovaní dostávajú pivo zdarma alebo 350 eur 55 714
 2. Ste finančný guru? Otestujte sa a investujte s mobilom 19 091
 3. Deti sa počas pandémie vrátili dozadu, hovorí pedagogička 15 498
 4. Prečo držia Slováci peniaze na účtoch, keď im nezarábajú? 13 947
 5. Máte 30 a začínate investovať? Týchto 6 vecí potrebujete vedieť 8 711
 6. Čo ľuďom chýba počas práce z domu najviac? Káva to nie je 7 840
 7. Zaujímavé príležitosti po kríze. Analytici radia, kam investovať 7 606
 8. Investuje od dvanástich. Najväčší rast dosiahol o 1 600 percent 7 370
 9. SME Elektromobilita: Ako nabíjať? Aký majú dojazd? 7 314
 10. Minerálky pod lupou. Kedy nám škodia a kedy prospievajú? 6 976
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Kapitán vo Sv. Kríži v bielo-červenom.

Desať bodov na konte a desiate miesto v tabuľke po jeseni patrí futbalistom zo Svätého Kríža.

14 h
Ilustračná fotografia.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) plne podporuje snahy slovenských pekárov, aby poslanci Národnej rady SR zachovali súčasné lehoty splatnosti faktúr.

18 h

Vypočujte/pozrite si dynamický prehľad domácich aj zahraničných športových aktualít doplnený o exkluzívne informácie z regionálneho športu.

7. máj
Drevo z lesa ťahal muž na popruhu.

Zbližovaciu linku v doline stavali ešte v roku 2019.

7. máj

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Muži, ktorí útočili pred nitrianskym barom, dostali tresty vo výške 4,5 a 4 roky. Na vyhlásenie rozsudku neprišli.

14 h

Likvidácia autovrakov, ku ktorým sa nikto nehlási, je zložitá, no aby stáli bez povšimnutia na lúke niekoľko rokov, je nezvyčajné a svedčí o nevšímavosti úradov aj ľudí.

24 h

Ľudia berú zdravie na ľahkú váhu a sú málo informovaní o možných rizikách, tvrdí Oleksandr Olashyn.

4. máj

Hasiči v noci bojovali s plameňmi, ktoré zachvátili faru.

7. máj

Už ste čítali?