Utorok, 28. jún, 2022 | Meniny má Beáta

Písmo je odraz duše na papieri

Písmo prezradí o človeku veľmi veľa. Z rukopisu sa dá vyčítať nielen to, aké máme vlastnosti, slabé a silné stránky, na čo máme predpoklady, ale dokonca aj príznaky budúcich ochorení a to, či sa dvaja ľudia k sebe hodia. Len málokto však vie z rukopisov toto všetko vyčítať. Veda, ktorá skúma povahu človeka na základe rukopisu, sa volá grafológia. Erika Straková, riaditeľka Pedagogicko-psychologickej poradne v Liptovskom Mikuláši, je jedna z mála na Slovensku a jediná v Žilinskom kraji, ktorá sa venuje grafológii, psychológii písma, písmoznalectvu aj grafopsychoterapii.

Ako ste sa vlastne dostali ku grafológii?
Vyštudovala som pedagogickú fakultu, bola som učiteľkou na prvom stupni a učila som prvákov. Vtedy som pochopila čaro písma, rukopisu. Na Slovensku sa grafológia neštuduje, základný kurz grafológie som absolvovala pred trinástimi rokmi v Brne. Potom nasledovalo postgraduálne štúdium, získala som certifikát psychológ písma a po ďalšom postgraduáli ďalší certifikát ako písmoznalec. Na základe toho som začala robiť posudky pre súdy a políciu.

Dokážete zistiť podľa písma, či niekto niekoho napríklad zabil?
V písmoznalectve sa väčšinou porovnáva, či niekto niečo napísal alebo nenapísal, podpísal alebo nepodpísal, či je záver alebo zmenka pravá alebo nepravá. Niekedy dajú preskúmať aj osobnosť pisateľa, napríklad keď ide o ananonym, ktorý sa vyhráža, že kdesi dal bombu. V tom prípade treba identifikovať z pohľadu psychológie písma osobnostné dispozície pisateľa. Na základe nich sa potom polícia snaží vypátrať autora anonymu.

Ako jediná na Slovensku máte aj základy grafopsychoterapie. Môžete vysvetliť, o čo ide?
Grafopsychoterapeut sa na základe rozboru písma a s pomocou ďalších psychoterapeutických metód usiluje, aby človek zmenil tie znaky v písme, v ktorých sú zakotvené problematické stránky jeho osobnosti. Tým pádom sa docieli, že sa z osobnostných charakteristík vytratia problematické rysy.

To znamená, že ak človek zmení svoje písmo, zmení sa celý a zbaví sa svojich problémov?
Je to dlhodobý proces, pri ktorom sa využívajú aj prvky iných metód, napríklad hlbinnej a tvarovej psychológie a eurytmie. Na základe rozboru písma si človek uvedomí, ktoré znaky v jeho rukopise odrážajú jeho problémy a tie sa snaží s pomocou grafopsychológie zmeniť. Pokiaľ chce zmeniť svoje vlastnosti a bude na sebe pracovať, má veľkú šancu na zmenu.

Učili ste písať prvákov. Môže učiteľ tým, ako učí dieťa písať, ovplyvniť, jeho osobnosť?
Učiteľ učí dieťa písať podľa jednotnej normy, ktorá sa v priebehu rokov menila. Keď robím písmoznalecký posudok, musím vedieť, kedy sa ten človek narodil, podľa akej normy sa učil písať, lebo psychológ písma vlastne zisťuje, ako sa písmo odlišuje od normy. Prvákov síce učíme písať podľa jednotnej normy, ale oni sa od nej už v prvom ročníku začnú odkláňať a prejavujú svoju individualitu. Niekedy ich trestáme, keď napríklad nepíšu pod sedemdesiatpercentným uhlom, ale kolmo alebo s opačným sklonom. Z pohľadu psychológie písma je to dosť nefyziologické, lebo tým, že dieťa učíme písať podľa šablóny, sa potláča jeho osobnosť. Ale pravda je aj to, že nikto ešte lepší systém výuky písma nevymyslel, preto si normu jednoducho treba osvojiť. Neskôr sa, samozrejme, každý od nej svojím spôsobom odkláňa.

Čo prezrádza sklon písma?
Uhol sklonu súvisí hlavne s akuálnym citovým rozpoložením. Keď dieťa píše v jeden deň so sklonom doprava, a na druhý deň doľava, môže to znamenať, že je citovo rozkolísané a má citové problémy. Keď píše pravidelne s priamym uhlom sklonu, čiže kolmo, môže to znamenať, že má veľkú potrebu byť samostatné. Človek, ktorý píše s kolmým uhlom sklonu nechce, aby mu príliš zasahovali do života.

Niekto píše drobným písmom, iný veľkým. Prečo?
Veľkosť písma odráža našu pozíciu na zemi, aký veľký priestor z pohľadu svojho ega si tu uzurpujeme. Zjednodušene sa dá povedať, že veľkosť písma je priamoúmerná veľkosti nášho sebavedomia. Čiže čím sebavedomejší človek, tým väčšie písmo. Ale existujú rôzne deformity. Niekedy má malé sebavedomie človek, ktorý by si zaslúžil ho mať väčšie a naopak, veľmi sebavedomý je človek, ktorý na to nemá.

Čo sa dá ešte z rukopisu vyčítať?
V rukopise sa posudzuje symbolika a variabilita písma aj priestoru. Keď grafológ robí rozbor, musí mať text apoň na jednu celú stranu. Rozdelí si ho na viacero častí a meria v ňom každý znak. Používa pritom grafologické tabuľky, pravítko, kalkulačku aj zväčšovacie sklo. Zmeriam v jednom úseku napríklad desaťkrát písmeno a. Ak má výraznú, extrémnu variabilitu, napríklad raz je veľmi malé a raz veľmi veľké, môže to znamenať, že pisateľ má veľké problémy so svojím sebavedomím, ale v kombinácii s inými znakmi to môže znamenať aj to, že je veľmi tvorivý. Treba prihliadať na množstvo ďalších znakov, preto nemám rada, keď sa táto veda príliš zjednodušuje. Vyžaduje si naozaj komplexné videnie rukopisu. Grafológia pracuje minimálne s 34 základnými znakmi...

Niektoré písmená sú vysoké (napríklad b, l, k...,) iné píšeme pod linajku (j, g, y). Tie prvé zasahujú do hornej zóny, druhé do spodnej zóny. Každá má svoje špecifiká. Aké?
Horná zóna písma je odraz duchovna, ideí. Kto ju má veľkú, má v tejto oblasti nejaké zvýhodnenie, niečo naviac. Má nadanie, umelecké sklony, môže byť intelektuál... Dolná zóna je oblasť hmoty, pudov, podvedomia. Čím je dlhšia, tým je človek viac zakorenený. Ale ak sa v dolnej zóne vyskytujú nejaké deformity, cifrovačky, môže to znamenať, že autor rukopisu má deformity v oblasti pudového prežívania alebo sexuality.

Dá sa o človeku niečo zistiť aj podľa jeho podpisu?
Každý podpis zakotvuje základné osobnostné a charakterové vlastnosti pisateľa. Mám vzorky podpisov štátnikov, ktorí v roku 1994 podpísali partnerstvo za mier. Všetci boli múdri, vzdelaní, nadaní, ale ich podpisy sú diametrálne odlišné.

Čo ste napríklad vydedukovali z podpisu bývalého amerického prezidenta Billa Clintona?
Jeho podpis je mimoriadne sympatický, akoby ho učil podpisovať sa nejaký grafológ. Typická preň je girlandová väzba pripomínajúca visiace oblúky. Je o kontakte, empatii, akoby podaná ruka. (Sú aj iné väzby – arkády a uhly, tie už nie sú až také sympatické.) Písmená v podpise Billa Clintona sa postupne zmenšujú, čo vyjadruje schopnosť približovať sa k druhým, teda akoby druhýkrát podaná ruka. Zaujímavá je aj čiara na konci jeho podpisu, hovorí sa tomu záverečný adjustačný ťah. Znamená to, že chce byť počutý, chce, aby mu patrilo posledné slovo. (Keď je niečo také na začiatku, znamená to, že človek chce byť videný.) Ak má záverečný adjustačný ťah tendenciu otáčať sa do kruhu, prezrádza to o človeku, že chce mať veľký vplyv a chce si ostatných podmaniť.

A čo úprava rukopisu, povedzme okraje... Tiež majú nejakú výpovednú hodnotu?
Kto necháva veľký ľavý okraj, má asi problémy so svojou minulosťou. Pravý okraj je zase budúcnosť. Ak niekto píše za okraj, môže mať problémy s prispôsobivosťou. Celková úprava, vzhľad rukopisu, sa môže posúdiť len v kombinácii s ďalšími znakmi. Ak niekto píše hocikde krížom-krážom, môže to znamenať veľkú tvorivosť, ale aj to, že človek nie je schopný zorganizovať si priestor okolo seba. Z pohľadu grafológa nie je nutné, aby rukopis bol krásny a čitateľný. Dôležité je, či sú tam nejaké originálne skratky, prvky, zjednodušenia.

Ktorý rukopis vám najviac utkvel v pamäti?
Každý rukopis je pozoruhodný, každý človek je výnimočná bytosť a odráža sa to aj v jeho rukopise. Pravdepodobnosť toho, že dvaja ľudia budú mať rovnaký rukopis je 1:68 triliónov. Mala som možnosť skúmať veľa bizarných anonymov, ale najkurióznejší prípad bola asi posledná vôľa, ktorá bola asi po ôsmich rokoch vybratá z hrobu. Manželia sa istili, keď jeden z nich zomrel, do hrobu s ním uložili aj poslednú vôľu, ktorá bola zabezpečená tak, aby sa dostala na svetlo sveta až v prípade, keď zomrie aj druhý z manželov.

Do vašej pedagogicko-psychologickej poradne chodia aj deti a mládež s poruchami správania a učenia. Akými najčastejšie?
Najčastejšie poruchy učenia sú dyslexia – porucha čítania, dysgrafia – porucha písania a dysortografia – porucha pravopisu.
Rodičov niekedy trápi, že učitelia hodnotia žiaka podľa uhľadenosti písma. Z pohľadu psychológie písma však nie je rozdiel medzi škaredým a pekným písmom, podstatné sú rukopisné znaky. Môže byť bezcitný jedinec s krásnym rukopisom a citovo založený so škaredým. Dnes majú žiaci s poruchami učenia v základných školách právo vzdelávať sa formou individuálnej integrácie, majú právo byť v škole inak klasifikované a neklasifikované napríklad z diktátov. V každom prípade ak spozorujú, že ich dieťa má problém, zamieňa si alebo vynecháva písmená, často prepisuje alebo mení uhol sklonu písma, mali by navštíviť našu poradňu.

Sú spomínané poruchy učenia poruchy alebo choroby? Dajú sa vyliečiť?
Svojím spôsobom sú to choroby a liečia sa pedagogicko-psychologickými metódami, špeciálnym tréningom. Ak sú poruchy učenia dedičné, sú ľahšie liečiteľné, ako keď sú na báze poškodenia centrálneho nervového systému. Záleží od mnohých kritérií, ako skoro je dieťa podchytené, ako spolupracujú rodičia, škola, aký má dieťa inteligenčný kvocient.

Koľko detí v Liptove trpí poruchami učenia?
Presný počet neviem, ale určite viac ako dvesto. Podľa štatistík sa odhaduje, že v anglicky hovoriacich krajinách je ich 25 percent, v nemecky asi 20 percent a na Slovensku asi tri percentá. Uplatňujeme prísnejšie kritériá ako v spomínaných krajinách. Slovenčina je napríklad z pohľadu anglického jazyka o niečo ľahšia.

Keby k vám niekto prišiel s požiadavkou, že chce urobiť grafologický rozbor písma svojho dieťaťa alebo partnera, či sa napríklad k sebe hodia, čo mu odpoviete?
Nerobím súkromné grafologické rozbory, lebo je to veľmi časovo náročné. Ale ak príde nejaké veľmi problémové dieťa a nevieme ho iným spôsobom zdiagnostikovať, urobím ho. Stalo sa mi, že niekto chcel dať svojmu blízkemu špeciálny darček k životnému jubileu a požiadal ma o grafologický rozbor. Bolo by možno zaujímavé zriadiť v Liptove najakú vzdelávaciu inštitúciu pre oblasť grafológie, kde by sa mohli prednášať jej základy. Na Slovensku sa táto vedná disciplína študovať nedá a myslím, že už ani v Česku.

Nechceli by ste ju založiť? Kvalifikačné predpoklady aj prax na to máte...
Možno v budúcnosti, nehovorím, že nie. Je to môj tajný sen...
Grafológia je nádherná veda, ktorú dnes ani nevieme doceniť a písmo je zázrak. Je to pamäť ľudstva, jedna z troch možností, ako sa človek dokáže priblížiť jeden k druhému. Prvá možnosť je chôdzou, druhá rečou a tretia písmom...

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
 2. Plyn v doprave môže byť medzičlánkom k nízkoemisnej budúcnosti
 3. Spacák na kozmetiku?
 4. Danube InGrid zvyšuje energetickú stabilitu aj v Bratislave
 5. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete
 6. IMMOFINANZ pokračuje v úspechoch nájomných zmlúv aj v roku 2022
 7. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
 8. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
 1. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 2. Na západnom Slovensku napreduje modernizácia elektrickej sústavy
 3. Na západnom Slovensku napreduje modernizácia elektrickej sústavy
 4. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 5. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 6. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 7. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 8. Danube InGrid zvyšuje energetickú stabilitu aj v Bratislave
 1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 11 939
 2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 10 764
 3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 8 296
 4. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 943
 5. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 3 620
 6. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 3 086
 7. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 2 834
 8. ČSOB hľadá zamestnancov: Skvelá kampaň, chystajte životopis! 1 193

Blogy SME

 1. Vladimír Krátky: Kam sa hrabe Wiener šniceľ na naše bryndzáky !
 2. Tomáš Bilik: Ako sa mesto (ne) rozvíja ?
 3. Janka Bittó Cigániková: Takto by sme nemocnice (nie len) z plánu obnovy riešili my
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa)
 5. Peter Maroncik: Kúpili sme záhradku
 6. Jozef Sitko: Bude Slovensko krajinou nikoho?(2)
 7. Monika Kusendová: Bežky-pešky po Chorvátsku: Od Cresu, cez Krk, Rab až do Národného parku Velebit
 8. Ján Škerko: Smutný obraz Putinovho hanebného Ruska
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 10 392
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 393
 3. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 879
 4. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 4 522
 5. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 3 830
 6. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 351
 7. Miroslav Lukáč: Kto je ešte dnes rusofil, potrebuje odbornú pomoc. 3 180
 8. Michal Feik: Čo spôsobí Matovičov balíček 3 097
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Na mieste sú informačné tabule, ale aj drevené zábrany. Tie nedávno obnovili.

Výstup na Ďumbier má dve trasy. Letnú a zimnú. Kým letná platí pod Ďumbierom, zimná uzávera sa na ďalších nízkotatranských chodníkoch končí.


6 h
Cvyklo pohár a novinka v jeho seriály - Porubský vrchár

Cvyklo pohár, séria MTB Liptova, má za sebou už svoje druhé kolo, ktoré bolo zároveň novinkou tohto ročníka. Prebiehalo v Závažnej Porube a nieslo názov Porubský vrchár.


21 h
Víťazný tím 8. ligy - OŠK Podtureň.

Futbalisti z Podturne po tom, čo klesli do poslednej súťaže, 8. ligy, mali jednoznačný cieľ – vrátiť sa do sedmičky. Počas sezóny kvalitu potvrdzovali a jednoznačne v nej dominovali.


27. jún

Ochorenie čriev je závislé od životosprávy i potrebných pomôcok.


27. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ľuboš odišiel v stredu, v piatok ohlásili jeho nezvestnosť.


25. jún

V obci Zákopčie odstraňujú následky po ničivej povodni.


20 h

Hlavná kontrolórka má podozrenie aj na obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní.


27. jún

Roman Hanajík poukazoval na hoaxy vo videách Igora Bukovského.


25. jún

Blogy SME

 1. Vladimír Krátky: Kam sa hrabe Wiener šniceľ na naše bryndzáky !
 2. Tomáš Bilik: Ako sa mesto (ne) rozvíja ?
 3. Janka Bittó Cigániková: Takto by sme nemocnice (nie len) z plánu obnovy riešili my
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa)
 5. Peter Maroncik: Kúpili sme záhradku
 6. Jozef Sitko: Bude Slovensko krajinou nikoho?(2)
 7. Monika Kusendová: Bežky-pešky po Chorvátsku: Od Cresu, cez Krk, Rab až do Národného parku Velebit
 8. Ján Škerko: Smutný obraz Putinovho hanebného Ruska
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 10 392
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 393
 3. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 879
 4. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 4 522
 5. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 3 830
 6. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 351
 7. Miroslav Lukáč: Kto je ešte dnes rusofil, potrebuje odbornú pomoc. 3 180
 8. Michal Feik: Čo spôsobí Matovičov balíček 3 097
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu