Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Písmo je odraz duše na papieri

Písmo prezradí o človeku veľmi veľa. Z rukopisu sa dá vyčítať nielen to, aké máme vlastnosti, slabé a silné stránky, na čo máme predpoklady, ale dokonca aj príznaky budúcich ochorení a to, či sa dvaja ľudia k sebe hodia. Len málokto však vie z rukopisov toto všetko vyčítať. Veda, ktorá skúma povahu človeka na základe rukopisu, sa volá grafológia. Erika Straková, riaditeľka Pedagogicko-psychologickej poradne v Liptovskom Mikuláši, je jedna z mála na Slovensku a jediná v Žilinskom kraji, ktorá sa venuje grafológii, psychológii písma, písmoznalectvu aj grafopsychoterapii.

Ako ste sa vlastne dostali ku grafológii?
Vyštudovala som pedagogickú fakultu, bola som učiteľkou na prvom stupni a učila som prvákov. Vtedy som pochopila čaro písma, rukopisu. Na Slovensku sa grafológia neštuduje, základný kurz grafológie som absolvovala pred trinástimi rokmi v Brne. Potom nasledovalo postgraduálne štúdium, získala som certifikát psychológ písma a po ďalšom postgraduáli ďalší certifikát ako písmoznalec. Na základe toho som začala robiť posudky pre súdy a políciu.

Dokážete zistiť podľa písma, či niekto niekoho napríklad zabil?
V písmoznalectve sa väčšinou porovnáva, či niekto niečo napísal alebo nenapísal, podpísal alebo nepodpísal, či je záver alebo zmenka pravá alebo nepravá. Niekedy dajú preskúmať aj osobnosť pisateľa, napríklad keď ide o ananonym, ktorý sa vyhráža, že kdesi dal bombu. V tom prípade treba identifikovať z pohľadu psychológie písma osobnostné dispozície pisateľa. Na základe nich sa potom polícia snaží vypátrať autora anonymu.

Ako jediná na Slovensku máte aj základy grafopsychoterapie. Môžete vysvetliť, o čo ide?
Grafopsychoterapeut sa na základe rozboru písma a s pomocou ďalších psychoterapeutických metód usiluje, aby človek zmenil tie znaky v písme, v ktorých sú zakotvené problematické stránky jeho osobnosti. Tým pádom sa docieli, že sa z osobnostných charakteristík vytratia problematické rysy.

To znamená, že ak človek zmení svoje písmo, zmení sa celý a zbaví sa svojich problémov?
Je to dlhodobý proces, pri ktorom sa využívajú aj prvky iných metód, napríklad hlbinnej a tvarovej psychológie a eurytmie. Na základe rozboru písma si človek uvedomí, ktoré znaky v jeho rukopise odrážajú jeho problémy a tie sa snaží s pomocou grafopsychológie zmeniť. Pokiaľ chce zmeniť svoje vlastnosti a bude na sebe pracovať, má veľkú šancu na zmenu.

Učili ste písať prvákov. Môže učiteľ tým, ako učí dieťa písať, ovplyvniť, jeho osobnosť?
Učiteľ učí dieťa písať podľa jednotnej normy, ktorá sa v priebehu rokov menila. Keď robím písmoznalecký posudok, musím vedieť, kedy sa ten človek narodil, podľa akej normy sa učil písať, lebo psychológ písma vlastne zisťuje, ako sa písmo odlišuje od normy. Prvákov síce učíme písať podľa jednotnej normy, ale oni sa od nej už v prvom ročníku začnú odkláňať a prejavujú svoju individualitu. Niekedy ich trestáme, keď napríklad nepíšu pod sedemdesiatpercentným uhlom, ale kolmo alebo s opačným sklonom. Z pohľadu psychológie písma je to dosť nefyziologické, lebo tým, že dieťa učíme písať podľa šablóny, sa potláča jeho osobnosť. Ale pravda je aj to, že nikto ešte lepší systém výuky písma nevymyslel, preto si normu jednoducho treba osvojiť. Neskôr sa, samozrejme, každý od nej svojím spôsobom odkláňa.

Čo prezrádza sklon písma?
Uhol sklonu súvisí hlavne s akuálnym citovým rozpoložením. Keď dieťa píše v jeden deň so sklonom doprava, a na druhý deň doľava, môže to znamenať, že je citovo rozkolísané a má citové problémy. Keď píše pravidelne s priamym uhlom sklonu, čiže kolmo, môže to znamenať, že má veľkú potrebu byť samostatné. Človek, ktorý píše s kolmým uhlom sklonu nechce, aby mu príliš zasahovali do života.

Niekto píše drobným písmom, iný veľkým. Prečo?
Veľkosť písma odráža našu pozíciu na zemi, aký veľký priestor z pohľadu svojho ega si tu uzurpujeme. Zjednodušene sa dá povedať, že veľkosť písma je priamoúmerná veľkosti nášho sebavedomia. Čiže čím sebavedomejší človek, tým väčšie písmo. Ale existujú rôzne deformity. Niekedy má malé sebavedomie človek, ktorý by si zaslúžil ho mať väčšie a naopak, veľmi sebavedomý je človek, ktorý na to nemá.

Čo sa dá ešte z rukopisu vyčítať?
V rukopise sa posudzuje symbolika a variabilita písma aj priestoru. Keď grafológ robí rozbor, musí mať text apoň na jednu celú stranu. Rozdelí si ho na viacero častí a meria v ňom každý znak. Používa pritom grafologické tabuľky, pravítko, kalkulačku aj zväčšovacie sklo. Zmeriam v jednom úseku napríklad desaťkrát písmeno a. Ak má výraznú, extrémnu variabilitu, napríklad raz je veľmi malé a raz veľmi veľké, môže to znamenať, že pisateľ má veľké problémy so svojím sebavedomím, ale v kombinácii s inými znakmi to môže znamenať aj to, že je veľmi tvorivý. Treba prihliadať na množstvo ďalších znakov, preto nemám rada, keď sa táto veda príliš zjednodušuje. Vyžaduje si naozaj komplexné videnie rukopisu. Grafológia pracuje minimálne s 34 základnými znakmi...

Niektoré písmená sú vysoké (napríklad b, l, k...,) iné píšeme pod linajku (j, g, y). Tie prvé zasahujú do hornej zóny, druhé do spodnej zóny. Každá má svoje špecifiká. Aké?
Horná zóna písma je odraz duchovna, ideí. Kto ju má veľkú, má v tejto oblasti nejaké zvýhodnenie, niečo naviac. Má nadanie, umelecké sklony, môže byť intelektuál... Dolná zóna je oblasť hmoty, pudov, podvedomia. Čím je dlhšia, tým je človek viac zakorenený. Ale ak sa v dolnej zóne vyskytujú nejaké deformity, cifrovačky, môže to znamenať, že autor rukopisu má deformity v oblasti pudového prežívania alebo sexuality.

Dá sa o človeku niečo zistiť aj podľa jeho podpisu?
Každý podpis zakotvuje základné osobnostné a charakterové vlastnosti pisateľa. Mám vzorky podpisov štátnikov, ktorí v roku 1994 podpísali partnerstvo za mier. Všetci boli múdri, vzdelaní, nadaní, ale ich podpisy sú diametrálne odlišné.

Čo ste napríklad vydedukovali z podpisu bývalého amerického prezidenta Billa Clintona?
Jeho podpis je mimoriadne sympatický, akoby ho učil podpisovať sa nejaký grafológ. Typická preň je girlandová väzba pripomínajúca visiace oblúky. Je o kontakte, empatii, akoby podaná ruka. (Sú aj iné väzby – arkády a uhly, tie už nie sú až také sympatické.) Písmená v podpise Billa Clintona sa postupne zmenšujú, čo vyjadruje schopnosť približovať sa k druhým, teda akoby druhýkrát podaná ruka. Zaujímavá je aj čiara na konci jeho podpisu, hovorí sa tomu záverečný adjustačný ťah. Znamená to, že chce byť počutý, chce, aby mu patrilo posledné slovo. (Keď je niečo také na začiatku, znamená to, že človek chce byť videný.) Ak má záverečný adjustačný ťah tendenciu otáčať sa do kruhu, prezrádza to o človeku, že chce mať veľký vplyv a chce si ostatných podmaniť.

A čo úprava rukopisu, povedzme okraje... Tiež majú nejakú výpovednú hodnotu?
Kto necháva veľký ľavý okraj, má asi problémy so svojou minulosťou. Pravý okraj je zase budúcnosť. Ak niekto píše za okraj, môže mať problémy s prispôsobivosťou. Celková úprava, vzhľad rukopisu, sa môže posúdiť len v kombinácii s ďalšími znakmi. Ak niekto píše hocikde krížom-krážom, môže to znamenať veľkú tvorivosť, ale aj to, že človek nie je schopný zorganizovať si priestor okolo seba. Z pohľadu grafológa nie je nutné, aby rukopis bol krásny a čitateľný. Dôležité je, či sú tam nejaké originálne skratky, prvky, zjednodušenia.

Ktorý rukopis vám najviac utkvel v pamäti?
Každý rukopis je pozoruhodný, každý človek je výnimočná bytosť a odráža sa to aj v jeho rukopise. Pravdepodobnosť toho, že dvaja ľudia budú mať rovnaký rukopis je 1:68 triliónov. Mala som možnosť skúmať veľa bizarných anonymov, ale najkurióznejší prípad bola asi posledná vôľa, ktorá bola asi po ôsmich rokoch vybratá z hrobu. Manželia sa istili, keď jeden z nich zomrel, do hrobu s ním uložili aj poslednú vôľu, ktorá bola zabezpečená tak, aby sa dostala na svetlo sveta až v prípade, keď zomrie aj druhý z manželov.

Do vašej pedagogicko-psychologickej poradne chodia aj deti a mládež s poruchami správania a učenia. Akými najčastejšie?
Najčastejšie poruchy učenia sú dyslexia – porucha čítania, dysgrafia – porucha písania a dysortografia – porucha pravopisu.
Rodičov niekedy trápi, že učitelia hodnotia žiaka podľa uhľadenosti písma. Z pohľadu psychológie písma však nie je rozdiel medzi škaredým a pekným písmom, podstatné sú rukopisné znaky. Môže byť bezcitný jedinec s krásnym rukopisom a citovo založený so škaredým. Dnes majú žiaci s poruchami učenia v základných školách právo vzdelávať sa formou individuálnej integrácie, majú právo byť v škole inak klasifikované a neklasifikované napríklad z diktátov. V každom prípade ak spozorujú, že ich dieťa má problém, zamieňa si alebo vynecháva písmená, často prepisuje alebo mení uhol sklonu písma, mali by navštíviť našu poradňu.

Sú spomínané poruchy učenia poruchy alebo choroby? Dajú sa vyliečiť?
Svojím spôsobom sú to choroby a liečia sa pedagogicko-psychologickými metódami, špeciálnym tréningom. Ak sú poruchy učenia dedičné, sú ľahšie liečiteľné, ako keď sú na báze poškodenia centrálneho nervového systému. Záleží od mnohých kritérií, ako skoro je dieťa podchytené, ako spolupracujú rodičia, škola, aký má dieťa inteligenčný kvocient.

Koľko detí v Liptove trpí poruchami učenia?
Presný počet neviem, ale určite viac ako dvesto. Podľa štatistík sa odhaduje, že v anglicky hovoriacich krajinách je ich 25 percent, v nemecky asi 20 percent a na Slovensku asi tri percentá. Uplatňujeme prísnejšie kritériá ako v spomínaných krajinách. Slovenčina je napríklad z pohľadu anglického jazyka o niečo ľahšia.

Keby k vám niekto prišiel s požiadavkou, že chce urobiť grafologický rozbor písma svojho dieťaťa alebo partnera, či sa napríklad k sebe hodia, čo mu odpoviete?
Nerobím súkromné grafologické rozbory, lebo je to veľmi časovo náročné. Ale ak príde nejaké veľmi problémové dieťa a nevieme ho iným spôsobom zdiagnostikovať, urobím ho. Stalo sa mi, že niekto chcel dať svojmu blízkemu špeciálny darček k životnému jubileu a požiadal ma o grafologický rozbor. Bolo by možno zaujímavé zriadiť v Liptove najakú vzdelávaciu inštitúciu pre oblasť grafológie, kde by sa mohli prednášať jej základy. Na Slovensku sa táto vedná disciplína študovať nedá a myslím, že už ani v Česku.

Nechceli by ste ju založiť? Kvalifikačné predpoklady aj prax na to máte...
Možno v budúcnosti, nehovorím, že nie. Je to môj tajný sen...
Grafológia je nádherná veda, ktorú dnes ani nevieme doceniť a písmo je zázrak. Je to pamäť ľudstva, jedna z troch možností, ako sa človek dokáže priblížiť jeden k druhému. Prvá možnosť je chôdzou, druhá rečou a tretia písmom...

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vitajte v postapokalyptickom svete
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 6. Päť chýb pri zateplení strechy
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 2. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 3. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 4. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 6. Úprava osobného motorového vozidla
 7. Important information for Brazilians living in Slovakia
 8. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 9. Vitajte v postapokalyptickom svete
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 718
 2. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 15 539
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 13 753
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 719
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 919
 6. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 262
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 074
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 617
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 521
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 360
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Bezbariérový vstup do kostola vyriešili v Stankovanoch elegantne

Veriaci vstupovali do kostola v Stankovanoch po schodoch, ktoré sa rokmi rozpadávali, vplyvom počasia praskali. Problém s prístupom mali starší ľudia, vozičkári a mladé rodiny s kočíkmi.

Pred kostolom kladú kamennú dlažbu.

O stravenkovej petícii rokovali na ministerstve

Iniciátora petície Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov Ľubomíra Sečkára s jeho tímom prijala generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká.

Otváracie hodiny domu smútku predĺžili, mesto chce predísť náporu

Mesto Liptovský Mikuláš od tohto týždňa predlžuje otváracie hodiny domu smútku.

Ilustračné foto
Akcia platí len 24 hodín

LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Samosprávy finišujú s prípravami na pilotné testovanie na COVID-19, ktoré sa začne už zajtra ráno.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

V kraji sú na tom najhoršie okresy Banská Bystrica a Brezno

Včera zistili na Slovensku viac ako 2 200 nakazených. 210 z toho v Banskobystrickom kraji. 56 v okrese Banská Bystrica a 45 v okrese Brezno.

Už ste čítali?