Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Hokejové triedy, slovné hodnotenie a detský parlament

Základná škola M. R. Martákovej v Liptovskom Mikuláši má prívlastok hokejová, lebo už od roku 1979 sú v nej triedy zamerané na ľadový hokej. Vyrástlo v nej veľa známych hokejistov, ktorí hrajú v našej extralige, ale aj v zámorí. Navštevoval ju aj Martin Cibák, ktorý predvlani priniesol do Liptova najcennejšiu hokejovú trofej - Stanley Cup. Z mnohých ďalších spomeňme aspoň Karola Križana, Milana Jurčinu, Ivana Dropu, Mareka Urama, Jána Plcha, Lištiakovcov či Halajovcov. Chodil do nej aj olympijský víťaz Michal Martikán, ktorý tiež hrával hokej a vraj celkom dobre. Možno by bol z neho tiež úspešný hokejista, ale ako doplnkový šport si vybral vodný slalom a napokon vymenil hokejku za pádlo a dopádloval sa až k zlatej olympijskej medaile. V škole totiž sú aj dve športové strediská - vodného slalomu a modernej gymnastiky. Škola má výhodnú strategickú polohu – na zimný štadión aj do areálu vodného slalomu je to len pár minút.

Hokejové triedy
„Hokejové triedy sú v našej škole prakticky od jej vzniku a na tejto tradícii staviame dodnes. Samozrejme, že pred 26 rokmi bola trochu iná situácia, vtedy sa do hokejových tried robil prísny výber a dotoval ich štát. V súčasnosti je ťarcha financovania na rodičoch a je to dosť nákladné. Školu navštevuje 542 žiakov, máme 23 tried, z toho šesť hokejových. V každom ročníku od štvrtého po deviaty je jedna trieda výlučne chlapčenská – hokejová,“ dozvedeli sme sa od riaditeľky školy Aleny Ridzoňovej, ktorá je aj veľkou hokejovou fanúšičkou. „Som rada, keď nás prídu naši bývalí žiaci navštíviť, opýtať sa, ako sa máme. Sú zlatí a aj keď nás niekedy v škole trochu ,vytáčali´, sme na nich pyšní a fandíme im. Mali sme dokonca aj roztlieskavačky, ktoré viedla naša bývalá žiačka.“
Chlapci v hokejových triedach majú odlišný učebný plán ako žiaci v nehokejových triedach. Majú viac hodín športovej prípravy, ale na ich rozvrhu chýba napríklad pracovné vyučovanie a majú menej hodín cudzieho jazyka. Piataci – hokejisti majú angličtinu iba dve hodiny týždenne, kým ostatní piataci štyri. „Zníženie dotácie cudzieho jazyka aj pracovného vyučovania nie je podľa mňa najšťastnejšie riešenie. Po ukončení základnej školy odchádza veľa chlapcov na odborné školy, kde je zručnosť potrebná a snom mnohých je hrať v zámorí, kde by sa im zase zišiel cudzí jazyk. Stálo by možno za úvahu znížiť skôr dotácie na hudobnú a výtvarnú výchovu. Aj sme to pripomienkovali a žiadali na ministerstve, aby to prehodnotili, lebo tam stanovujú osnovy, ktoré sú pre nás záväzné. Snažíme sa to riešiť aspoň tak, že im dávame navyše jednu hodinu anglického jazyka ako krúžok,“ povedala A. Ridzoňová a dodala: „Chlapci v hokejových triedach sú veľmi vyťažení, lebo okrem športovej prípravy v rámci vyučovania majú aj popoludňajšie tréningy, cez víkendy chodia na rôzne zápasy a turnaje. Ale nie je to tak, že nemajú čas pripraviť sa na vyučovanie. Vedia, do čoho idú, pripravujeme na to žiakov aj ich rodičov. Hovoríme im, čo ich čaká a hlavne na nich záleží, aby svoje dieťa dokázali presvedčiť, že nielen hokej, ale aj škola je pre nich dôležitá.“
Žiaci majú v škole k dispozícii dve telocvične, zrekonštruovanú posilňovňu, atletický areál a viaceré ihriská, ktoré využívajú aj členovia niektorých športových klubov. Problémy im však občas spôsobujú nedisciplinovaní chodci, ktorí si krížom cez ihrisko vyšliapali cestičku k svojim bytovkám. Pritom v areáli sú asfaltové chodníky a nezamyká sa ani v noci. Občas sa stane, že keď na hodine telocviku vonku bežia žiaci šesťdesiatku, vbehne im do cesty na ihrisko chodec alebo cyklista a ešte sa rozčuľuje, že mu zavadzajú. Preto pre istotu strážia žiaci pri plote, ktorý pravidelne preliezači pováľajú, aby niekto neprišiel k úrazu. Neradi by sa totiž zrazili s bicyklom alebo trafili niekoho do hlavy kriketkou...

Slovné hodnotenie
Hokejové triedy, dve telocvične a posilňovňa nie sú jediné špecifiká ZŠ M. R. Martákovej. Od iných škôl sa líši aj tým, že žiaci na prvom stupni nemajú v žiackych knižkách ani na vysvedčení žiadne päťky, štvorky, ale ani jednotky. Na tejto škole sa totiž na prvom stupni neznámkuje klasicky známkami od jedna po päť, ale žiakov hodnotia slovne. Je to jediná škola v L. Mikuláši, ktorá už pred desiatimi rokmi prešla na takýto netradičný spôsob hodnotenia žiakov. O čo ide vysvetlila riaditeľka školy A. Ridzoňová: „Slovné hodnotenie je ohromný prvok humanizácie v školstve a som presvedčená, že to bol správny krok. Ďakujem zanieteným učiteľom, hlavne Tatiane Husárikovej a Magdaléne Mišíkovej ale aj celému pedagogickému zboru, že sa na to dali a dokázali presvedčiť rodičov, že je to správne a dobré. Bez súhlasu rodičov by sme slovné hodnotenie v škole totiž nemohli zaviesť. Každý rok sa hlasuje, kto je za klasifikáciu a kto za slovné hodnotenie a je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny. Klasifikácia je pre učiteľov omnoho jednoduchšia, lebo je ľahšie napísať známku ako slovné hodnotenie na každý predmet tak, aby tomu rozumel žiak aj rodič. Je to veľké umenie a mravenčia práca. Rodičia spočiatku váhali, nevedeli si to predstaviť, a preto si veľmi vážim ústretovosť učiteľov voči rodičom. Takmer mesačne robia s nimi konzultácie, vysvetľujú im, v čom je ich dieťa výborné a kde má slabiny. Hodnotí sa počtom chýb alebo percentuálne, rodič chápe, keď dieťa napíše test na 80 percent, že to asi nebude na výbornú a chápu to už aj druháci. Keby sme klasifikovali, boli by deti, ktoré by nemali šancu dostať jednotku. Ale nie všetci sme výborní. Pri slovnom hodnotení učiteľ žiaka pochváli napriek tomu, že je to možno na trojku, ak vidí, že sa snažil. Tak aj slabší žiaci zažívajú úspech, ktorý by pri klasickom známkovaní nezažili. Pre slabších žiakov je slovné hodnotenie humánnejšie a pre výborných je to úžasná motivácia. Preto som jednoznačným zástancom slovného hodnotenia. Len ma trochu mrzí, že na druhom stupni sa nám to zatiaľ celkom nedarí presadiť, aj keď tam je celkom iná situácia. Niektoré predmety učitelia klasifikujú známkami, niektoré slovne. Na žiadosť trénerov sa napríklad klasifikuje telesná výchova u chlapcov hokejistov. Ale som presvedčená, že výchovné predmety by sa na druhom stupni mali hodnotiť slovne.“

Detský parlament
Od roku 1999 pracuje v škole detský parlament. Každá trieda od štvrtého do deviateho ročníka má v ňom svojho zástupcu, ktorého si žiaci sami zvolia. „Cieľom školského parlamentu je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať, tlmočiť svoje názory aj názory svojich spolužiakov a viesť ich k tomu, aby dokázali organizovať činnosť pre seba aj druhých. Pomáhajú im pri tom učiteľky Zuzana Štricová, Eva Laučíková a Oľga Brádlová, ktorá vedie aj novinársky krúžok a myslím si, že sa im to veľmi darí. Chceme, aby žiaci niesli istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň chceme podporiť ich sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť ich sebarealizáciu,“ opísala činnosť detského parlamentu A. Ridzoňová a vymenovala množstvo podujatí, ktoré detský parlament zrealizoval. Ale o tom nám už viac porozprávala jeho predsedníčka deviatačka Nikotela Székelyová, ktorá je aj šéfredaktorkou školského časopisu Team. Pripravila do neho napríklad rozhovor s prvou slovenskou SuperStar Katkou Koščovou aj Tomášom Bezdedom a je to časopis, ktorý sa naozaj dá čítať.
„Detský parlament zasadá raz za mesiac v etickej učebni. Organizujeme rôzne podujatia, napríklad vítanie piatakov na druhom stupni. Je to podobné ako imatrikulácia, naposledy sme to urobili ako rozprávku o dvanástich mesiačikoch. Teda, bolo ich vlastne desať, lebo dva mesiace sú prázdniny. Na každom z desiatich stanovísk boli pre piatakov pripravené nejaké úlohy, súťaže a nakoniec, keď to všetko zabsolvovali, sme ich dreveným mečom pasovali za piatakov. Bola to zábava a myslím si, že sa im to páčilo. Pripravujeme aj akcie pre deti, ktoré chodia do družiny, do školského klubu, napríklad šarkaniádu, karneval, modelovanie zo snehu, ak napadne, pre starších fašiangy alebo valentínsku diskotéku, cvičenie pri hudbe, literárne exkurzie, výlety, súťaže, napríklad o najkrajšie vyzdobenú triedu, pripravujeme aj anketu O najlepšieho športovca školy a školskú športovú olympiádu. Keď prídu prváci na zápis, prichystáme pre ne súťaže, hráme sa s nimi, rozdávame im cukríky, aby nemali trému, nebáli sa a dobre sa v našej škole cítili.“

•••

Nám síce nikto cukríky nedal, ale aj tak sme sa v škole cítili príjemne a dobre sa v nej cíti aj Nikoleta, lebo nám prezradila: „Bývam tu blízko, čo je výhoda, ale ja by som určite za takou dobrou školou aj dochádzala, lebo je tu veľa príležitostí, ako sa vzdelávať, napríklad počítačová učebňa, knižnica, v etickej učebni je televízor aj video, kde sa premietajú filmy... Na prvom stupni sa chodí na plavecký a korčuľovanie, na druhom máme lyžiarsky výcvik, je tu bohatý výber krúžkov – volejbalový, stolnotenisový, strelecký..., je ich skrátka veľa a určite sa dá z toho vybrať. A ešte máme v škole aj vlastného zubného lekára a jedáleň...“
A to ešte nespomenula, že od prvého ročníka sa žiaci učia angličtinu a od minulého roka majú v škole aj jazykové laboratórium. V ňom sa popoludní dvakrát do týždňa a zadarmo učia základy angličtiny hlavne rodičia prváčikov, aby svojim ratolestiam vedeli poradiť pri domácich úlohách. Jazykové laboratórium vybudovali v škole vďaka úspešnému projektu, ktorý vypracovali učiteľky angličtiny. Okrem angličtiny sa starší aj mladší žiaci môžu zdokonaľovať v práci s počítačom v počítačových krúžkoch, od 5. ročníka je práca s počítačom nepovinným predmetom. Čoskoro v škole plánujú využívať počítačové programy aj pri výučbe prírodopisu, fyziky a iných predmetov.
Spisovateľka Mária Rázusová Martáková, ktorej rodný dom stojí blízko školy, hokej síce asi nikdy nehrala, ale na žiakov a učiteľov školy, ktorá nesie jej názov, by bola iste hrdá.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 4. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 7. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 8. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 24 691
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 16 699
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 12 956
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 199
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 544
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 6 705
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 664
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 650
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 342
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 086
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá zdravotníkov na plošné testovanie

Mesto chce zriadiť odberné miesta na najbližší víkend.

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá zdravotníkov na víkendové testovanie.

Počet zamestnancov ružomberskej nemocnice s novým koronavírusom klesol

Počet zamestnancov Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku s novým koronavírusom v posledných dňoch klesá.

V nemocniciach zavádzajú zákaz návštev na lôžkových oddeleniach.

Liptovský Hrádok rozšíri možnosť otestovať sa o ďalšie odberové miesta

Mesto Liptovský Hrádok rozširuje možnosť bezplatného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Ilustračné foto

V liptovskom prípravnom derby sa hral slušný futbal

MFK Ružomberok remizoval s MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2.

Prípravné stretnutie víťaza nemalo.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

Zoznam mobilných odberových miest v Turci

Tieto mobilné odberové miesta fungujú už dlhšie, ďalšie odberové miesta budú mestá a obce vytvárať.

V Banskej Bystrici nahlásili hromadné prepúšťanie 1 486 zamestnancov

Ohrození sú zamestnanci z oblasti poštových služieb, ide o avizované prepúšťanie v Slovenskej pošte.

Už ste čítali?