Piatok, 7. október, 2022 | Meniny má Eliška

Hokejové triedy, slovné hodnotenie a detský parlament

Základná škola M. R. Martákovej v Liptovskom Mikuláši má prívlastok hokejová, lebo už od roku 1979 sú v nej triedy zamerané na ľadový hokej. Vyrástlo v nej veľa známych hokejistov, ktorí hrajú v našej extralige, ale aj v zámorí. Navštevoval ju aj Martin Cibák, ktorý predvlani priniesol do Liptova najcennejšiu hokejovú trofej - Stanley Cup. Z mnohých ďalších spomeňme aspoň Karola Križana, Milana Jurčinu, Ivana Dropu, Mareka Urama, Jána Plcha, Lištiakovcov či Halajovcov. Chodil do nej aj olympijský víťaz Michal Martikán, ktorý tiež hrával hokej a vraj celkom dobre. Možno by bol z neho tiež úspešný hokejista, ale ako doplnkový šport si vybral vodný slalom a napokon vymenil hokejku za pádlo a dopádloval sa až k zlatej olympijskej medaile. V škole totiž sú aj dve športové strediská - vodného slalomu a modernej gymnastiky. Škola má výhodnú strategickú polohu – na zimný štadión aj do areálu vodného slalomu je to len pár minút.

Hokejové triedy
„Hokejové triedy sú v našej škole prakticky od jej vzniku a na tejto tradícii staviame dodnes. Samozrejme, že pred 26 rokmi bola trochu iná situácia, vtedy sa do hokejových tried robil prísny výber a dotoval ich štát. V súčasnosti je ťarcha financovania na rodičoch a je to dosť nákladné. Školu navštevuje 542 žiakov, máme 23 tried, z toho šesť hokejových. V každom ročníku od štvrtého po deviaty je jedna trieda výlučne chlapčenská – hokejová,“ dozvedeli sme sa od riaditeľky školy Aleny Ridzoňovej, ktorá je aj veľkou hokejovou fanúšičkou. „Som rada, keď nás prídu naši bývalí žiaci navštíviť, opýtať sa, ako sa máme. Sú zlatí a aj keď nás niekedy v škole trochu ,vytáčali´, sme na nich pyšní a fandíme im. Mali sme dokonca aj roztlieskavačky, ktoré viedla naša bývalá žiačka.“
Chlapci v hokejových triedach majú odlišný učebný plán ako žiaci v nehokejových triedach. Majú viac hodín športovej prípravy, ale na ich rozvrhu chýba napríklad pracovné vyučovanie a majú menej hodín cudzieho jazyka. Piataci – hokejisti majú angličtinu iba dve hodiny týždenne, kým ostatní piataci štyri. „Zníženie dotácie cudzieho jazyka aj pracovného vyučovania nie je podľa mňa najšťastnejšie riešenie. Po ukončení základnej školy odchádza veľa chlapcov na odborné školy, kde je zručnosť potrebná a snom mnohých je hrať v zámorí, kde by sa im zase zišiel cudzí jazyk. Stálo by možno za úvahu znížiť skôr dotácie na hudobnú a výtvarnú výchovu. Aj sme to pripomienkovali a žiadali na ministerstve, aby to prehodnotili, lebo tam stanovujú osnovy, ktoré sú pre nás záväzné. Snažíme sa to riešiť aspoň tak, že im dávame navyše jednu hodinu anglického jazyka ako krúžok,“ povedala A. Ridzoňová a dodala: „Chlapci v hokejových triedach sú veľmi vyťažení, lebo okrem športovej prípravy v rámci vyučovania majú aj popoludňajšie tréningy, cez víkendy chodia na rôzne zápasy a turnaje. Ale nie je to tak, že nemajú čas pripraviť sa na vyučovanie. Vedia, do čoho idú, pripravujeme na to žiakov aj ich rodičov. Hovoríme im, čo ich čaká a hlavne na nich záleží, aby svoje dieťa dokázali presvedčiť, že nielen hokej, ale aj škola je pre nich dôležitá.“
Žiaci majú v škole k dispozícii dve telocvične, zrekonštruovanú posilňovňu, atletický areál a viaceré ihriská, ktoré využívajú aj členovia niektorých športových klubov. Problémy im však občas spôsobujú nedisciplinovaní chodci, ktorí si krížom cez ihrisko vyšliapali cestičku k svojim bytovkám. Pritom v areáli sú asfaltové chodníky a nezamyká sa ani v noci. Občas sa stane, že keď na hodine telocviku vonku bežia žiaci šesťdesiatku, vbehne im do cesty na ihrisko chodec alebo cyklista a ešte sa rozčuľuje, že mu zavadzajú. Preto pre istotu strážia žiaci pri plote, ktorý pravidelne preliezači pováľajú, aby niekto neprišiel k úrazu. Neradi by sa totiž zrazili s bicyklom alebo trafili niekoho do hlavy kriketkou...

Slovné hodnotenie
Hokejové triedy, dve telocvične a posilňovňa nie sú jediné špecifiká ZŠ M. R. Martákovej. Od iných škôl sa líši aj tým, že žiaci na prvom stupni nemajú v žiackych knižkách ani na vysvedčení žiadne päťky, štvorky, ale ani jednotky. Na tejto škole sa totiž na prvom stupni neznámkuje klasicky známkami od jedna po päť, ale žiakov hodnotia slovne. Je to jediná škola v L. Mikuláši, ktorá už pred desiatimi rokmi prešla na takýto netradičný spôsob hodnotenia žiakov. O čo ide vysvetlila riaditeľka školy A. Ridzoňová: „Slovné hodnotenie je ohromný prvok humanizácie v školstve a som presvedčená, že to bol správny krok. Ďakujem zanieteným učiteľom, hlavne Tatiane Husárikovej a Magdaléne Mišíkovej ale aj celému pedagogickému zboru, že sa na to dali a dokázali presvedčiť rodičov, že je to správne a dobré. Bez súhlasu rodičov by sme slovné hodnotenie v škole totiž nemohli zaviesť. Každý rok sa hlasuje, kto je za klasifikáciu a kto za slovné hodnotenie a je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny. Klasifikácia je pre učiteľov omnoho jednoduchšia, lebo je ľahšie napísať známku ako slovné hodnotenie na každý predmet tak, aby tomu rozumel žiak aj rodič. Je to veľké umenie a mravenčia práca. Rodičia spočiatku váhali, nevedeli si to predstaviť, a preto si veľmi vážim ústretovosť učiteľov voči rodičom. Takmer mesačne robia s nimi konzultácie, vysvetľujú im, v čom je ich dieťa výborné a kde má slabiny. Hodnotí sa počtom chýb alebo percentuálne, rodič chápe, keď dieťa napíše test na 80 percent, že to asi nebude na výbornú a chápu to už aj druháci. Keby sme klasifikovali, boli by deti, ktoré by nemali šancu dostať jednotku. Ale nie všetci sme výborní. Pri slovnom hodnotení učiteľ žiaka pochváli napriek tomu, že je to možno na trojku, ak vidí, že sa snažil. Tak aj slabší žiaci zažívajú úspech, ktorý by pri klasickom známkovaní nezažili. Pre slabších žiakov je slovné hodnotenie humánnejšie a pre výborných je to úžasná motivácia. Preto som jednoznačným zástancom slovného hodnotenia. Len ma trochu mrzí, že na druhom stupni sa nám to zatiaľ celkom nedarí presadiť, aj keď tam je celkom iná situácia. Niektoré predmety učitelia klasifikujú známkami, niektoré slovne. Na žiadosť trénerov sa napríklad klasifikuje telesná výchova u chlapcov hokejistov. Ale som presvedčená, že výchovné predmety by sa na druhom stupni mali hodnotiť slovne.“

Detský parlament
Od roku 1999 pracuje v škole detský parlament. Každá trieda od štvrtého do deviateho ročníka má v ňom svojho zástupcu, ktorého si žiaci sami zvolia. „Cieľom školského parlamentu je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať, tlmočiť svoje názory aj názory svojich spolužiakov a viesť ich k tomu, aby dokázali organizovať činnosť pre seba aj druhých. Pomáhajú im pri tom učiteľky Zuzana Štricová, Eva Laučíková a Oľga Brádlová, ktorá vedie aj novinársky krúžok a myslím si, že sa im to veľmi darí. Chceme, aby žiaci niesli istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň chceme podporiť ich sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť ich sebarealizáciu,“ opísala činnosť detského parlamentu A. Ridzoňová a vymenovala množstvo podujatí, ktoré detský parlament zrealizoval. Ale o tom nám už viac porozprávala jeho predsedníčka deviatačka Nikotela Székelyová, ktorá je aj šéfredaktorkou školského časopisu Team. Pripravila do neho napríklad rozhovor s prvou slovenskou SuperStar Katkou Koščovou aj Tomášom Bezdedom a je to časopis, ktorý sa naozaj dá čítať.
„Detský parlament zasadá raz za mesiac v etickej učebni. Organizujeme rôzne podujatia, napríklad vítanie piatakov na druhom stupni. Je to podobné ako imatrikulácia, naposledy sme to urobili ako rozprávku o dvanástich mesiačikoch. Teda, bolo ich vlastne desať, lebo dva mesiace sú prázdniny. Na každom z desiatich stanovísk boli pre piatakov pripravené nejaké úlohy, súťaže a nakoniec, keď to všetko zabsolvovali, sme ich dreveným mečom pasovali za piatakov. Bola to zábava a myslím si, že sa im to páčilo. Pripravujeme aj akcie pre deti, ktoré chodia do družiny, do školského klubu, napríklad šarkaniádu, karneval, modelovanie zo snehu, ak napadne, pre starších fašiangy alebo valentínsku diskotéku, cvičenie pri hudbe, literárne exkurzie, výlety, súťaže, napríklad o najkrajšie vyzdobenú triedu, pripravujeme aj anketu O najlepšieho športovca školy a školskú športovú olympiádu. Keď prídu prváci na zápis, prichystáme pre ne súťaže, hráme sa s nimi, rozdávame im cukríky, aby nemali trému, nebáli sa a dobre sa v našej škole cítili.“

•••

Nám síce nikto cukríky nedal, ale aj tak sme sa v škole cítili príjemne a dobre sa v nej cíti aj Nikoleta, lebo nám prezradila: „Bývam tu blízko, čo je výhoda, ale ja by som určite za takou dobrou školou aj dochádzala, lebo je tu veľa príležitostí, ako sa vzdelávať, napríklad počítačová učebňa, knižnica, v etickej učebni je televízor aj video, kde sa premietajú filmy... Na prvom stupni sa chodí na plavecký a korčuľovanie, na druhom máme lyžiarsky výcvik, je tu bohatý výber krúžkov – volejbalový, stolnotenisový, strelecký..., je ich skrátka veľa a určite sa dá z toho vybrať. A ešte máme v škole aj vlastného zubného lekára a jedáleň...“
A to ešte nespomenula, že od prvého ročníka sa žiaci učia angličtinu a od minulého roka majú v škole aj jazykové laboratórium. V ňom sa popoludní dvakrát do týždňa a zadarmo učia základy angličtiny hlavne rodičia prváčikov, aby svojim ratolestiam vedeli poradiť pri domácich úlohách. Jazykové laboratórium vybudovali v škole vďaka úspešnému projektu, ktorý vypracovali učiteľky angličtiny. Okrem angličtiny sa starší aj mladší žiaci môžu zdokonaľovať v práci s počítačom v počítačových krúžkoch, od 5. ročníka je práca s počítačom nepovinným predmetom. Čoskoro v škole plánujú využívať počítačové programy aj pri výučbe prírodopisu, fyziky a iných predmetov.
Spisovateľka Mária Rázusová Martáková, ktorej rodný dom stojí blízko školy, hokej síce asi nikdy nehrala, ale na žiakov a učiteľov školy, ktorá nesie jej názov, by bola iste hrdá.

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kedysi boli takéto šóry na práčku PHILCO. Dnes ju môžete VYHRAŤ!
 2. Náklady na domácnosť pomôže ušetriť aj kompostér FoodCycler
 3. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
 4. Dizajnový krb či krbové kachle? Šetriť dokážu obe
 5. S Alžbetou II. odchádza aj kus osobných dejín Britov
 6. Láka na dvadsať kilometrov pláží. Varadero má aj ďalšie tromfy
 7. Nakúpte pre seba aj pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc
 8. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52%
 1. Dizajnový krb či krbové kachle? Šetriť dokážu obe
 2. Láka na dvadsať kilometrov pláží. Varadero má aj ďalšie tromfy
 3. Biometricky presné progresívne okuliarové šošovky Rodenstock
 4. S Alžbetou II. odchádza aj kus osobných dejín Britov
 5. Kedysi boli takéto šóry na práčku PHILCO. Dnes ju môžete VYHRAŤ!
 6. 8 najčastejších problémov ústnej dutiny a zubov
 7. Nakúpte pre seba aj pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc
 8. Riešenie Atosu zachraňuje životy
 1. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané 22 113
 2. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52% 7 868
 3. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať? 7 012
 4. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň 6 015
 5. Dôležitosť duševnej pohody 5 095
 6. Láka na dvadsať kilometrov pláží. Varadero má aj ďalšie tromfy 4 910
 7. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 4 264
 8. Putinovi hackeri, biznis s krytmi a špekulácie s energiami 3 163

Blogy SME

 1. Juraj Krúpa: SNAŽÍM SA UDRŽAŤ NAD VECOU, SNAŽÍM SA UDRŽAŤ EMÓCIE, ALE... NEJDE TO!
 2. Miroslav Iliaš: Otvorený list novému ministrovi školstva Jánovi Hvoreckému
 3. Anna Miľanová: Klaun...
 4. Ján Valchár: Všetko najlepšie k narodeninám, Vladimír Vladimírovič!
 5. Ivan R. V. Rumánek: Bohemizmy vs anglicizmy (Jazyk je všetko 26)
 6. Café Európa: Ako sa žije na slovensko-maďarskej hranici
 7. Miroslav Lukáč: Vieme kto na Slovensku má slabosť pre vrahov. Putina, vraždiacich šoférov, gen.Štb, Kočnerov a ich zatiaľ neuverejnených spojencov.
 8. Peter Biščo: Spravodlivosť je v našej vlasti oveľa vzácnejšia, ako šafran.
 1. Matúš Lazúr: Koľko rôznych "dedečkov" s platmi ako minister živíme z našich daní v rôznych organizáciách napojených na štátne peniaze ? 7 005
 2. Jana Melišová: 💝 Keď sa chce, tak sa dá 5 224
 3. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 4 999
 4. Post Bellum SK: Bola smrť tisícov vojakov na Dukle nezmyselnou? 4 245
 5. Ľuboš Vodička: Krvavá streda v Prešporku 4 088
 6. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 318
 7. Jozef Černek: Smutná pozvánka pre pani prezidentku 3 038
 8. Matúš Lazúr: Na retardovaných vodičov platia len retardéry. Pri zastávkach MHD najlepšie také že pri 60-tke im rovno utrhne nápravu. 2 904
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Prečítajte si výber TOP športových správ z regiónov.


4 h
Ilustračné foto.

Mesto Ružomberok sa nestane stopercentným vlastníkom spoločnosti Technické služby (TS).


TASR 5 h

V ponuke sú ďalšie tikety.


6. okt
Cesta nie je v dobrom stave. Lokálne vysprávky boli len krátkodobým riešením.

Vodiči by mali počítať so zdržaniami.


6. okt

Blogy SME

 1. Juraj Krúpa: SNAŽÍM SA UDRŽAŤ NAD VECOU, SNAŽÍM SA UDRŽAŤ EMÓCIE, ALE... NEJDE TO!
 2. Miroslav Iliaš: Otvorený list novému ministrovi školstva Jánovi Hvoreckému
 3. Anna Miľanová: Klaun...
 4. Ján Valchár: Všetko najlepšie k narodeninám, Vladimír Vladimírovič!
 5. Ivan R. V. Rumánek: Bohemizmy vs anglicizmy (Jazyk je všetko 26)
 6. Café Európa: Ako sa žije na slovensko-maďarskej hranici
 7. Miroslav Lukáč: Vieme kto na Slovensku má slabosť pre vrahov. Putina, vraždiacich šoférov, gen.Štb, Kočnerov a ich zatiaľ neuverejnených spojencov.
 8. Peter Biščo: Spravodlivosť je v našej vlasti oveľa vzácnejšia, ako šafran.
 1. Matúš Lazúr: Koľko rôznych "dedečkov" s platmi ako minister živíme z našich daní v rôznych organizáciách napojených na štátne peniaze ? 7 005
 2. Jana Melišová: 💝 Keď sa chce, tak sa dá 5 224
 3. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 4 999
 4. Post Bellum SK: Bola smrť tisícov vojakov na Dukle nezmyselnou? 4 245
 5. Ľuboš Vodička: Krvavá streda v Prešporku 4 088
 6. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 3 318
 7. Jozef Černek: Smutná pozvánka pre pani prezidentku 3 038
 8. Matúš Lazúr: Na retardovaných vodičov platia len retardéry. Pri zastávkach MHD najlepšie také že pri 60-tke im rovno utrhne nápravu. 2 904
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu