Štvrtok, 24. jún, 2021 | Meniny má JánKrížovkyKrížovky

Miliónové podvody okolo Auparku?

Modranská reštaurácia v Ružomberku stála minulú stredu neporušená na svojom mieste, hoci podľa vyjadrenia stavebného úradu bola už pred mesiacom zbúraná. Potom, ako Klub ružomberských podnikateľov podal trestné oznámenie a redakcia MY Liptov oslovila kompetentných na ružomberskom mestskom úrade, ako je to možné, sa vo štvrtok do Modranskej reštaurácie pustil buldozér. V týchto dňoch by mala byť už zbúraná. Stála totiž v nesprávnej chvíli na nesprávnom mieste. Na pozemku, ktorý mesto odpredáva pod Aupark. Jeho výstavba by mala stáť podľa našich informácií až dve miliardy korún. Predaj pozemkov pod Aupark poslanci schválili už v marci 2005 spoločnosti Aupark VIII. V tom čase však pod takýmto názvom spoločnosť už neexistovala. V uznesení ružomberského mestského zastupiteľstva z októbra minulého roka ale ešte stále táto spoločnosť figurovala ako kupujúci. Októbrové uznesenie však začiatkom tohto roka zrejme ktosi zmenil, lebo na ružomberskej webovej stránke sa ako kupujúci uvádza spoločnosť Aupark Ružomberok. Spoločnosť s takýmto názvom sa ale objavila podľa obchodného registra na internetovej stránke až vlani v decembri, ale pozemky jej predali už v októbri, keď oficiálne ešte figurovala pod iným názvom. Podobných záhad je v prípade predaja mestských pozemkov pod Aupark viac. V hre sú milióny. Ale zdá sa, že to nie je čistá hra a možno zaváňa aj miliónovými podvodmi...

Klub ružomberských podnikateľov odhalil údajne miliónové podvody a minulý týždeň podal dve trestné oznámenia. Prvé na neznámeho páchateľa pre podozrenie z falšovania verejnej listiny a druhé pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. „Začiatkom roka sme zistili, že mesto Ružomberok uzavrelo 21. decembra 2006 kúpnu zmluvu na predaj pozemkov pod plánovanú výstavbu zábavno-nákupného centra Aupark v centre Ružomberka. Kupujúcim však nie je obchodná spoločnosť Aupark VIII, s ktorou malo mesto uzavrieť kúpnu zmluvu v zmysle prijatého uznesenia mestského zastupiteľstva, ale úplne iný subjekt, a to obchodná spoločnosť Aupark Ružomberok. Mesto Ružomberok však s Auparkom Ružomberok nemohlo uzavrieť kúpnu zmluvu, pretože predaj majetku mesta tejto spoločnosti mestské zastupiteľstvo - a ono jediné je oprávnené rozhodovať o mestskom majetku - nikdy neschválilo. Spoločnosť Aupark Ružomberok oficiálne vznikla až 9. decembra 2006 a mestské zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov v októbri, kedy ešte spoločnosť Aupark Ružomberok neexistovala,“ hovorí predseda Klubu ružomberských podnikateľov Ľubomír Maitner.

Sfalšovali uznesenie mestského parlamentu?
Podpis zmluvy je však jedna vec a jej zavkladovanie na katastrálnom úrade druhá. Aby sa kúpnopredajná zmluva mohla zavkladovať, treba doložiť na katastri výpis uznesenia mestského zastupiteľstva. Uznesenie, ktoré poslanci schválili, by malo byť totožné s tým, ktoré mesto doručilo na kataster. V tomto prípade údajne nebolo. „Na pôvodnom uznesení z mestského zastupiteľstva z 25. októbra poslanci odsúhlasili predaj pozemkov spoločnosti Aupark VIII za vyše deväť miliónov. Ale na uznesení, ktoré doručili na katastrálny úrad 22. decembra, bola kupujúcim spoločnosť Aupark Ružomberok a cena bola vyše jedenásť miliónov. Nezhodoval sa ani počet predávaných pozemkov a budov. Číslo uznesenia, na základe ktorého mala byť zavkladovaná kúpna zmluva na katastri, bolo však také isté na oboch uzneseniach – 579/2006. To sa nezmenilo. Čiže niekto asi sfalšoval verejnú listinu, na ktorej bolo vytlačené meno bývalého primátora Juraja Čecha a pod ním podpis viceprimátora Vladimíra Lajčiaka. „Je zarážajúce, že niekto si dovolili zmeniť prijaté uznesenie a na kataster dal iné s inými údajmi. Čiže mesto vystavilo zrejme falošný doklad. Prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva je vlastne zákon mesta, je to verejná listina a niekto ju protizákonne pozmenil. Legálne sa to dá urobiť tak, že poslanci sa zídu a príjmu nové uznesenie. To by bola čistá hra. V tomto prípade to bol zrejme podvod,“ myslí si Ľubomír Maitner, Stanislav Dubovský, Ján Baroš, Jozef Olejník a ďalší členovia Klubu ružomberských podnikateľov.
Riaditeľky Správy katastra v Ružomberku Zdenky Šeďovej sme sa spýtali, kto na kataster zmluvu doručil, či bola zavkladovaná a ak nie, prečo? Telefonicky nám povedala, že zmluva do minulého štvrtka zavkladovaná nie je, lebo sú v nej chyby a účastníci dostanú písomné vyrozumenie v stanovenej lehote – do tridsať dní. V stanovenej lehote môžu chyby odstrániť. V piatok nám poslala mailom oficiálne stanovisko: „Návrh na vklad danej kúpnej zmluvy bol doručený na Správu katastra 22.12.2006 osobne pracovníkom Mestského úradu v Ružomberku. Nakoľko ešte neuplynula zákonná lehota na vybavenie tohto podania, návrh je v konaní a bude o ňom rozhodnuté v súlade s katastrálnym zákonom v zákonnej lehote.“

Výhodný obchod? Kúpiť za desaťtisíc a predať za tisícku?
Sfalšovaný podľa Klubu ružomberských podnikateľov nebol iba výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorý doručili na Správu katastra. Členovia klubu tvrdia, že niekto dodatočne prepisuje a opravuje aj uznesenia na webovej stránke mesta. „Máme aj dôkazy. Máme pôvodné uznesenie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva z 25. októbra č. 579, v ktorom bolo uvedené, že poslanci odsúhlasili predaj pozemkov firme Aupark VIII za približne deväť miliónov. Pôvodne také bolo aj na webovej stránke mesta. Od začiatku tohto roka sa však už dvakrát zmenilo. Uvádza sa v ňom, že poslanci na októbrovom zasadnutí schválili predaj pozemkov Auparku Ružomberok za jedenásť miliónov,“ skonštatoval L. Maitner. Otázne je, či o tom vedia poslanci, ktorí schvaľovali pôvodné uznesenie.
Od Ľubomíra Maitnera sme sa dozvedeli aj ďalšie zaujímavé skutočnosti. „Mesto Ružomberok predáva pod Aupark spolu vyše 9 tisíc m2 pozemkov. Približne polovicu z toho vykúpilo od súkromných vlastníkov za 43 miliónov korún a spolu s mestskými pozemkami, ktoré tvoria druhú polovicu, ich predáva iba za 11 miliónov. Hoci 1 m2 vykúpilo mesto približne za 10 000 korún, predáva ho iba za 1250 korún.“ Tomu sa hovorí „výhodný“ obchod. Otázka je, pre koho?

Chce sa niekto pri predaji pozemkov poriadne nabaliť?
Členovia Klubu ružomberských podnikateľov zdôrazňujú, že nie sú proti výstavbe Auparku, chcú iba chrániť majetok občanov mesta. „Sme za transparentný predaj pozemkov mesta v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva, ktoré schválilo Zásady hospodárenia s majetkom mesta a tie by mali byť záväzné pre všetkých. Podľa nich sa pri predaji pozemkov určených na zastavanie musí postupovať tak, že po schválení predaja pozemku kupujúcemu uznesením mestského zastupiteľstva mesto uzavrie s kupujúcim zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s tým, že pri jej podpise bude uhradená schválená kúpna cena v plnej výške. V tomto prípade sa pozemky prevedú do vlastníctva spoločnosti až po postavení Auparku a jeho kolaudácii. Prečo mesto nepostupovalo tak aj v tomto prípade? Prečo odpredalo pozemky inej spoločnosti, ako pôvodne odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo a nedostalo za ne dodnes zaplatené? Za úvahu stojí fakt, že spoločností Aupark je na Slovensku jedenásť s minimálnym základným imaním, ale skutočne postavená budova s názvom Aupark je iba jedna. Tá ale nie je vo vlastníctve ani jednej z týchto spoločností Aupark,“ uviedol Ľ. Maitner. Všetko nasvedčuje podľa neho tomu, že ktosi sa na stavbe Auparku chce poriadne nabaliť. „Keby ľudia do toho nevŕtali, všetko bez problémov prejde, aj podvod voči katastru. Myslím si, že je za tým strašná korupcia. To by ľudia len tak iniciatívne za svoj plat nerobili. Keď sa na mestskom úrade dopúšťajú takýchto vecí, niekoľko núl za tým určite bude. To nebude len obyčajné všimné v igelitke,“ myslí si Stanislav Dubovský aj ďalší členovia Klubu ružomberských podnikateľov. Nemohlo sa niečo podobné stať aj v prípade predajov iných mestských pozemkov? – pýtajú sa.

Veľmi dlhý poetický príbeh a buldozér
Druhé trestné oznámenie sa týka Modranskej reštaurácie. Stojí na pozemku, kde má stáť Aupark. Podľa vyjadrenia stavebného úradu v Ružomberku je už zbúraná. Na hlavičkovom papieri mesta Ružomberok s dátumom 11. decembra 2006 sme si totiž prečítali:
„Mesto Ružomberok rozhodnutím zo dňa 7. 12. 2006 vydalo nariadenie na odstránenie stavby Modranská reštaurácia, ktorá sa nachádza na Ulici Podhora. Odstránenie stavby je potrebné vykonať do 11. 12. 2006. Stavebný úrad týmto potvrdzuje, že horeuvedená stavba bola v zmysle predmetného nariadenia včas odstránená a v súčasnosti sa na pozemku 73 nenachádza žiadna stavba a pozemok je voľný.“ Podpísaný je Ján Petrek, vedúci oddelenia stavebného práva a životného prostredia. V stredu minulý týždeň však Modranská reštaurácia ešte stála na svojom mieste v plnej svojej kráse. Po tomto zistení sme poslali Jánovi Petrekovi e-mailom otázku: Ako je to možné? Dostali sme takúto odpoveď: „Vec, na ktorú sa pýtate je veľmi dlhým príbehom, o ktorom by sa dal napísať román. Je to príbeh o viere v to, že tento svet funguje na základe racionálnych princípov. Je to príbeh o viere v ľudí a  viere, že v ľuďoch je viac dobra ako nenávisti. Je to príbeh i o absurdnosti byrokracie, o tom, ako sa človek musel stať panákom, aby mohol zdravý rozum nakoniec zvíťaziť...“ Ján Petrek ešte napísal, že na našu otázku sa nedá odpovedať bez toho, aby sme udalosti nevideli v komplexných súvislostiach a navrhol osobné stretnutie, bohužiaľ, po redakčnej uzávierke. Radi sa s ním stretneme a ak k téme fatamorgány Modranskej reštaurácie uvedie konkrétne fakty, čitateľom ich určite sprostredkujeme.

Beata Chrenková


Tri verzie uznesenia na webe
Ružomberskú webovú stránku má na starosti Ladislav Matej. Necelý rok po jej spustení získal Cenu za najlepšiu elektronickú službu samospráv v oblasti mobilnej komunikácie. Spýtali sme sa ho:

Kto dáva na ružomberskú mestskú stránku uznesenia z mestských zastupiteľstiev?
Uznesenia z mestského zastupiteľstva sa umiestňujú do dynamickej časti stránky. Pre jednotlivé oddelenia mestského úradu boli asi pred troma rokmi urobené prístupy a každé oddelenie môže aktualizovať určité sekcie. Sekciu Dokumenty môžem meniť ja alebo oddelenie pre styk s verejnosťou. Nie je to moja povinnosť, ale keď som dostal dokument z mestského úradu, tak som ho tam vždy umiestnil. Snažil som sa do 48 hodín.

Kto vám doručil uznesenie a dal pokyn, aby ste ho umiestnili na webstránku?
Materiály mi posielajú elektronicky. Najčastejšie mi ich posiela Ján Pavlík, ale keď treba aktualizovať iné sekcie, tak sú to aj ľudia z iných oddelení. Mne osobne nezáleží na tom, kto mi materiály pošle, lebo zmluva ma zaväzuje umiestniť na stránku dokument, keď ma mesto o to požiada.

Vymieňali ste už niekedy uznesenia z mestského zastupiteľstva na webstránke?
Ťažko povedať, pri množstvách úprav, ktoré robím denne na stránkach, si nespomínam presne. Ale zistiť sa to určite dá, mám archivovanú celú komunikáciu s každým zákazníkom, komplet elektronickú komunikáciu za posledné tri roky, aj čo sa týka mestského úradu. Nechýba mi určite ani jeden email.

Koľkokrát ste vymieňali uznesenie mestského zastupiteľstva z 25. októbra 2006?
Prvé som dal na stránku po zasadnutí zastupiteľstva v októbri, 4. januára ma požiadali, aby som ho urýchlene vymenil, tak som ho vymenil, a tretíkrát som ho vymenil 8. januára.

Je dosť netypické trikrát meniť uznesenie, nezdá sa vám?
Pre mňa to netypické nie je. Som zvyknutý na to, že pre zákazníkov niektoré stránky upravujem aj päťkrát.

Menili ste iba časť uznesenia alebo celé?
Na žiadosť mesta som vymenil celý dokument.

Konkrétne na koho pokyn?
Túto informáciu vám určite radi poskytnú na mestskom úrade. Ja nie som hovorca mestského úradu, ale webmaster stránky mesta Ružomberok.


Vyjadrenia zástupcov mesta
Zástupcov Mestského úradu Ružomberok sme sa spýtali:
•Kto a na základe čoho dal webmasterovi ružomberskej stránky pokyn, aby na nej vymenil pôvodné uznesenie mestského zastupiteľstva z 25. októbra 2006?
Ján Pavlík, vedúci oddelenia vnútorných vecí a pre styk s verejnosťou Metského úradu v Ružomberku:
– Vedenie mesta Ružomberok. Výmena sa uskutočnila na základe toho, že uverejnený dokument pôvodne zavesený na našu webstránku bol chybný.

•Podľa našich informácií je na katastri výpis z uznesenia zo zasadania mestského zastupiteľstva (MsZ) z 25. októbra, ktoré nie je totožné s pôvodným uznesením a je pod ním váš podpis. Kto a na základe čoho zmenil text pôvodného uznesenia?
Vladimír Lajčiak, zástupca primátora mesta:
– Vaša otázka nie je jasne a jednoznačne formulovaná, pretože neviem, čo považujete za pôvodné uznesenie. Pokiaľ však za pôvodné uznesenie považujete informáciu uvedenú donedávna na internetovej stránke mesta, k tomu zaujímam nasledovné stanovisko: Na internetovej stránke mesta bolo omylom zverejnené uznesenie č. 579/2006/22 zo dňa 25. 10. 2006 v takom znení, ako bolo prijaté uznesením MsZ č. 558/2006 zo dňa 13. 9. 2006. Toto znenie uznesenia bolo na rokovaní MsZ zmenené v októbri 2006 do takej podoby, v akej bol predložený výpis uznesenia na správu katastra.

•Kontroluje niekto, či sú uznesenia mestského zastupiteľstva uverejnené na webovej stránke mesta autentické s tými, ktoré poslanci prijali?
Igor Frič, hlavný kontrolór mesta Ružomberok:
– Takáto povinnosť nebola výslovne nikomu určená. Mám však za to, že takáto činnosť je automatickou povinnosťou pracovníka, ktorý dáva podklady pre zverejnenie materiálov na webovej stránke mesta. V prípade zverejnenia uznesení mestského zastupiteľstva je to kancelária prednostu. Za ukladanie informácií a teda aj uznesení na webovú stránku mesta je zodpovedný vedúci oddelenia pre styk s verejnosťou. Ten môže vykonať zmenu pôvodného znenia zverejnenej informácie len na základe podnetu toho pracovníka, ktorý žiadal o zverejnenie pôvodného textu. Z uvedeného vyplýva, že nemožno vylúčiť prípady, že pri zistení zverejnenia nepresnej informácie môže príslušný pracovník horeuvedeným spôsobom požiadať o zmenu zverejnenej informácie. Pre úplnosť uvádzam, že informácie zverejnené na webovej stránke nemajú záväzný charakter. Napriek tomu budem navrhovať prijatie opatrení na minimalizáciu chybných informácií na webovej stránke mesta napríklad určením konkrétneho pracovníka zodpovedného nielen za formálnu, ale aj obsahovú stránku zverejňovaných informácií.
•••
Pýtať sa poslancov ružomberského parlamentu, či si niekedy kontrolujú plnenie uznesení, ktoré sami schválili, by bolo zrejme zbytočné. Ak by to v tomto prípade urobili, nestalo by sa, že im uznesenie niekto „upraví“. Ak sa však naozaj preukáže, že niekto uznesenie skutočne sfalšoval, sami by si potom mohli položiť otázku, či sa ako zástupcovia občanov mesta dobre postarali o to, aby sa s majetkom mesta narábalo hospodárne. Alebo sú spokojní len s úlohou komparzistov, keď treba zdvihnúť ruky?

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 2. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 3. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 4. Čo by som urobil inak, keby som znovu staval dom?
 5. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 6. V 95-tom sme netušili, že dnes budú naše prístroje zachraňovať
 7. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 8. Holenie je umenie. A vy môžete byť jeho majstrom
 9. Česi pod Tatrami šijú tričká, na ktorých nie je vidieť pot
 10. Vážení poslanci, to naozaj?
 1. Úspešná budúcnosť začína štúdiom na FMMR TUKE
 2. Vážení poslanci, to naozaj?
 3. V 95-tom sme netušili, že dnes budú naše prístroje zachraňovať
 4. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 5. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 6. Vážení poslanci, to naozaj?
 7. Koniec čakania na kuriéra
 8. Čo by som urobil inak, keby som znovu staval dom?
 9. Prvé mesiace 2021 vzrástol počet susedských sporov
 10. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 1. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 653
 2. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 6 219
 3. Stiahnite si stovky e-kníh 5 981
 4. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 5 640
 5. Vážení poslanci, to naozaj? 3 847
 6. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 3 469
 7. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania 3 421
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 3 406
 9. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou 3 188
 10. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 3 044
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Svätomarský kostol v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline.

Kam v Liptove na výlet? Chcete vidieť niečo iné ako akvaparky a nákupné strediská? Nech sa páči, Liptov ponúka plno známych aj menej známych zákutí, vyberie si každý.


7 h
Včelnica sa nachádza približne 55 metrov od obecných bytoviek.

O chove včiel nájomníkov nikto neinformoval.


7 h
Szilárd Németh v relácii MY športujeme.

Pozrite si exkluzívny rozhovor v relácii MY športujeme.


11 h

MLS laseroterapia je považovaná za prelomovú liečbu, poskytujú ju v kúpeľoch v Lúčkach.


23. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická dopravná nehoda uzatvorila rýchlostnú cestu. Policajti pripomínajú, čo robiť, ak vás na diaľnici sklame auto.


a 1 ďalší 22. jún

Zástupcovia ministerstva aj poľovníkov tvrdia, že pomôcť môže radikálne zníženie stavov diviačej zveri.


23 h

Situácia v obci je napätá. Vzťahy sa vyhrotili, niektorí ľudia sa búria.


23. jún

Vodič pravdepodobne nedal prednosť autu, ktoré išlo po hlavnej ceste.


7 h

Už ste čítali?