Sobota, 31. október, 2020 | Meniny má AurelaKrížovkyKrížovky

Vzdelanie a výchova v katolíckom duchu

Gymnázium sv. Andreja je pomenované podľa apoštola Andreja, ktorý bol ukrižovaný nie na klasickom kríži, ale na kríži v podobe X. Tento kríž je oficiálnym symbolom školy, keďže škola je katolíckym gymnáziom. Zriaďovateľom gymnázia je biskupský úrad. „Každý rok na Ondreja 30. novembra máme v škole špecifický program,“ nadviazal na pomenovanie školy jej riaditeľ a súčasne aj prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska Stanislav Bella. „Ráno začíname svätou omšou, dopoludnia sú pre študentov zaujímavé prednášky a workshopy, potom Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole. V novembri naň prišlo veľmi veľa študentov zo základných škôl a vzhľadom na to, že v tomto období sa mnohí chcú prísť pozrieť do školy, túto možnosť budú mať ešte 15. marca od 13. hodiny. Celú organizáciu otvorených dverí robia naši študenti zo Študentského parlamentu. Sprevádzajú žiakov po škole, sú s nimi v triede, odpovedajú na otázky, ako je u nás, čo je u nás, či sa oplatí prísť k nám študovať. Naši študenti sú absolútne nezávislí od mojich informácii.
Ak sa nám osvedčí robiť Deň otvorených dverí v dvoch termínoch, budeme ho robiť aj v budúcnosti. My sme totiž za model, nech sa žiaci prídu pozrieť k nám. Našťastie, nemáme problém s nezáujmom o školu. Záujem o štúdium je značný. Ide nám však o kvalitu a tiež o to, aby k nám nechodili študenti len preto, že sa k nám dostanú, ale preto, že sem chcú ísť. Predsa, charakter katolíckej školy je založený na kresťanských zásadách a hodnotách.“

Rovnaké možnosti pre všetkých študentov
Gymnázium sv. Andreja spolupracuje so štátnym gymnáziom v Ružomberku, a tak už tri roky majú obe gymnáziá spoločné kritériá na prijatie na štúdium. Rovnaké pravidlá pre jednotkárov, rovnaké rešpektovanie Monitoru. Nikomu nezľahčujú príchod do školy len preto, že študoval na cirkevnej základnej škole. Nerobia ani pohovor z náboženstva, ani nedávajú iné body navyše. „Vnímame reálne to, že Ružomberok a jeho okolie sú silne katolícke,“ doplnil riaditeľ školy. „V jednotlivých obciach je veľké percento veriacich, nemajú však v dedine cirkevnú školu, prečo by teda mali mať, napríklad, o desať bodov menej, keď sem prídu? Sú rovnako veriaci a rovnako aktívni vo farnostiach.“
Na chodbách školy zaujmú zabudované počítače v priehľadných skrinkách s možnosťou práce s klávesnicou a myšou. V prípade potreby majú študenti možnosť pracovať aj s disketami. Na troch poschodiach je rozmiestnených už štvrtý rok pätnásť počítačov. „Školu máme vybavenú nadštandardne. Ešte som takto umiestnené počítače nevidel na inej škole. Možno je to vyrovnanie hendicapu tých detí, ktoré nemali v začiatkoch počítač doma. Teraz mnohí nemajú internet, ale u nás majú prístup k počítačom od rána do večera. Využívajú ich počas voľných hodín, využívajú ich počas prestávok alebo počas vyučovania na určitú tému. Spočiatku boli pred počítačmi rady. Už nie sú, študenti si zvykli. Predtým sme mali nepovinný predmet strojopis, teraz ho už nepotrebujeme. Všetko sa študenti naučia robiť pri počítačoch. K dispozícii majú už druhý rok aj svoju kopírku na kreditnú kartu. Hodnota karty je dvesto korún, je prenosná. Ak si ju kúpi primán, môže ju mať osem rokov. Občas sa návštevy v škole pýtajú, či nám študenti kopírku nepokazia. Verte, či neverte, ešte nám ju nepokazili. Ešte žiadnu mechanickú poruchu sme nemuseli opravovať.“

Nadštandardné vybavenie školy
Nielen počítače a kopírka patria k službám študentom. Originálny je školský dvor s basketbalovými košmi, ping-pongovými stolmi, lavičkami a posilňovňou. Dvor so zámkovou dlažbou, takže študenti sa nemusia prezúvať, objíma budova školy z troch strán, štvrtá odkrýva pohľad na mesto. Najmä lekári a priaznivci zdravého životného štýlu oceňujú, že študenti sa cez prestávky môžu vybehať. Nezdržiavajú sa tak na chodbách školy, ale vyšantia sa vonku. Najmä v lete, už ráno pred pol siedmou, sú študenti v škole, obsadzujú stoly. „Teší nás, že sa ponáhľajú do školy,“ povedal riaditeľ S. Bella. „Popoludní tiež ostávajú dlhšie a školu mávame otvorenú aj celé leto. Je v nej zabezpečená služba, a tak nie je zatvorená ani jeden deň.“
Každý učiteľ gymnáziá má notebook, pričom v škole sú zriadené ešte tri multimediálne triedy, kde je k dispozícii zabudovaný dataprojektor, plátno vrátane interaktívnej tabule, ale aj notebook, aby učitelia nemuseli prenášať ten svoj. O dobrý stav počítačovej techniky sa na plný úväzok stará Peter Truchan, technik a správca siete v jednej osobe. Ak ide učiteľ na hodinu, stačí mu triedna kniha. Nepotrebuje nosiť písomné prípravy, pretože má k dispozícii v počítači prezentácie, testy, učebné programy. „Samozrejme, tým stúpol aj kredit učiteľa, nehovoriac o tom, ako veľmi sa učiteľovi uľahčí práca na hodine,“ vyzdvihol výhody počítačovej techniky riaditeľ školy. „Všetci učitelia zvládli ovládanie počítača v rámci projektu Otvorená škola Infovek. My sme boli medzi dvesto päťdesiatimi školami na Slovensku, ktoré si mohli vyškoliť nielen svojich, ale aj iných učiteľov. Za tri roky sme vyškolili vyše tristo učiteľov z okresu. Všetci naši pedagógovia teda vedia s notebookom robiť. Aj kabinety sú vybavené počítačmi s internetom, v zborovni je pre učiteľov k dispozícii kopírka. Máme dve učebne informatiky stopercentne vybavené a jednu learningovú učebňu s počítačmi, kde sa učia ostatné predmety cez počítače. Pred dokončením je supermoderná multimediálna rokovacia sála asi pre tridsaťdva ľudí s kompletným technickým vybavením. Máme bohaté kontakty so zahraničím a rokovacia sála sa stáva nevyhnutnosťou.“

Vsadili aj na kvalitu jazykovej prípravy
Gymnázium poskytuje svojim študentom kvalitnú jazykovú prípravu a vyučujúcim veľké možnosti vzdelávať sa v zahraničí. Anglický lektor Graham Leeder svoje pôsobenie v škole okomentoval: „Učím veľa hodín anglickej konverzácie od najmenších študentov až po maturantov. Malé deti sú veľmi nadšené, keď ma vidia, keď vidia muža z Anglicka. Samozrejme, iné hodiny sú u starších – viac konverzačné, iné u mladších - tí sú veľmi aktívni, veľa sa pýtajú.“ Veľmi spontánny francúzsky lektor Damien Pons si pri rozhovore výdatne pomáhal gestikuláciou a mimikou, keď hovoril: „Nie všetci žiaci sú rovnakí. Niektorí pozerali na mňa veľkými očami (a urobil z prstov ďalekohľad, priložil si ho k očiam). Nerozumeli mi, ale dnes už nemajú veľké oči. Francúzi hovoria veľmi rýchlo, aj ja hovorím pre nich prirýchlo.“
Prekvapili niečím študenti svojich zahraničných lektorov? Graham: „Myslím, myslím... každá hodina je svojím spôsobom prekvapením (úprimný smiech).“ Damien: „Na Mikuláša mi pripravili prekvapenie, urobili pre mňa oblečenie. Študenti nacvičili pred Vianocami ako prekvapenie aj dve scénky vo veľmi dobrej francúzštine.“
Štvrtáčka Janka Staníková absolvovala tretí ročník na katolíckom gymnáziu v USA v meste Wahoo. Vraj už pri nástupe na ružomberské katolícke gymnázium si priala ísť študovať do zahraničia. Sen sa splnil. Do Ameriky však neodchádzala s veľkými očakávaniami. „Veci som brala tak, ako prichádzali, ale myslela som len na dobré. V škole bolo veľa učenia, veľký dôraz však kládli na kresťanské hodnoty. Učitelia pristupovali k nám s tým, že: ,Vy ste moji, ja si vás nedám. V rodine, v ktorej som bývala, neboli žiadni plážoví kresťania, ale ani ortodoxní. Bibliou však žili. Stretávali sa so susedmi popoludní pri káve, koláčoch, Biblia na stole a rozprávali...“ Janka písala z Ameriky maily nielen svojim príbuzným a priateľom, ale aj svojmu riaditeľovi. Zverila sa mu, ako jej bolo spočiatku ťažko, potom nastal zlom a Janka pobyt prijala ako šancu poznať nielen krajinu a ľudí v nej, ale aj ich duchovný rozmer. Podľa slov riaditeľa školy, na Slovensku sa žije viera vertikálne – medzi Bohom a človekom, v Amerike aj horizontálne – medzi ľuďmi.
Horúcou kandidátkou na ďalší pobyt v Amerike je Miriama Rizmanová. Pohovory robila u amerických lektorov spolu so spolužiakmi, takže sa psychicky navzájom podržali. „Americká angličtina je iná ako anglická. Niečo som rozumela, niečo som si domýšľala. Na pohovore boli klasické otázky, ale pýtali sa ma aj na dobrovoľnícku prácu. Doteraz som robila na Dni narcisov, na Misijnom koláči, ale určite by som chcela spojiť štúdium v Amerike, ak sa tam dostanem, s dobrovoľníctvom.“

Videokonferencia – najmodernejší prvok vyučovania
Škola žije aj projektmi. Vyučujúca chémie a matematiky Dagmar Hurbánková predstavila hneď dva: Evičku a videokonferenciu. Evička nie je len názov projektu, ale blonďavá bába s modrými očami, vďaka ktorej sa deťúrence v materských školách zoznamujú s prevenciou, prvou pomocou pri úrazoch a učia sa riešiť nebezpečné situácie. Študenti gymnázia robia lektorov v tomto projekte a mnohí už dostali aj certifikáty. Takže škola dnes už má svojich vyškolených zdravotníkov, ktorí dokážu poskytnúť profesionálne prvú pomoc, oficiálne aj na športových súťažiach. „Projekt podporuje Ministerstvo školstva SR a je určený deťom v materských školách (MŠ). Vlani do tohto projektu boli zapojené všetky MŠ v Ružomberku, tohto roku je ich menej. V rámci projektu sa naši študenti učia pracovať s deťmi, snažia sa ich zaujať hrami, básničkami, maľovankami a, samozrejme, aj fiktívnou kamarátkou Evičkou. V škole máme aj Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, študenti chodievajú darovať krv, zúčastňujú sa už druhý rok súťaže Hliadok mladých zdravotníkov...“
Druhým projektom, ktorý predstavila D. Hurbánková, bola videokonferencia. Podľa slov riaditeľa školy je to najmodernejší prvok vyučovacieho procesu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a jeho cieľom je propagácia vedeckej kariéry v oblasti prírodných vied prostredníctvom videokonferencií. Projekt sa nazýva Provek, bude trvať dva roky a v rámci neho sa uskutoční štyridsať videokonferencií medzi Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a strednými školami. Videokonferencia už umožnila študentom Gymnázia sv. Andreja nazrieť do laboratória fakulty a počas prenosu komunikovať s bratislavskými vyučujúcimi.

Krížom-krážom exotickými krajinami
Gymnázium sa už dva roky intenzívne angažuje aj v projekte Mládež Európskej únie a študenti mali možnosť navštíviť Švédsko, Lotyšsko, Taliansko, Turecko, Anglicko a Škótsko. Študentka Karolína Plávková prežila dva týždne v Turecku. „Bola to vhodná príležitosť na vycestovanie do zahraničia s pedagogickým dozorom. S nami bola naša učiteľka Lenka Lendacká, ktorá je koordinátorkou projektu,“ začala rozprávanie o Turecku Karolína. „Mali sme možnosť spoznať veľa ľudí, kultúru rôznych krajín. Bol to vlastne študijný pobyt, na ktorom účastníci prezentovali svoju krajinu. Takže každý deň prebehol v duchu inej krajiny. V našom dni sme varili v tureckej kuchyni slovenské jedlá. Robili sme rezne, šalát, rôzne nátierky, šišky. Z domu sme priniesli syry a klobásu, všetkým chutila naša strava. Ale hovorili sme aj o našej histórii, literatúre a naučili sme všetkých pieseň Nepi, Jano, nepi vodu. Medzi sebou sme rozprávali po anglicky, ale naučili sme sa aj pár tureckých slov. Jeden večer sme strávili v tureckej rodine. Napriek obavám sme zistili, že sú to veľmi príjemní ľudia, cítili sme sa u nich perfektne. Veľmi silným zážitkom bola však návšteva biblických miest.“
Učiteľka slovenského a anglického jazyka Monika Komorová sa zúčastnila na štvormesačnej stáži v rámci projektu pre začínajúcich učiteľov cudzích jazykov. Pri prihlasovaní sa na stáž mala možnosť vybrať si krajinu. Ona zvolila Taliansko. Pôsobila v umeleckej škole v meste Ascoli Piceno a mala možnosť vyučovať slovenský jazyk. „Cez jazyk som žiakom podávala informácie o krajine. Veď o Slovensku nič nevedeli,“ rozhovorila sa Monika. „Do Talianska som niesla, napríklad fotografie ružomberských fotografov, umelecké predmety, medovníčky, syry, nápoje... Slovensko som Talianom priblížila aj prostredníctvom propagačného materiálu z mesta.“ Monika Komorová si pochvaľovala príjemných ľudí. Rýchlo sa naučila aj po taliansky.
Na misijno-študijnom pobyte v Afrike bola mladučká učiteľka Katarína Straková. V gymnáziu učí anglický jazyk a náboženstvo, na pobyt sa prihlásila ako dobrovoľníčka. Pracovala v Keni a v Nairobi v materskej škole pre troj- až osemročné deti. Boli to siroty po rodičoch s HIV. Celodenne sa o deti starala, v podvečer si po ne do škôlky prišli príbuzní. „Škôlka bola pre ne nielen útočiskom, ale aj miestom, kde dostali stravu i ubytovanie cez deň. Veľmi ťažko sa s nimi komunikovalo, pretože nevedeli úradné jazyky. Ani senegalčinu, ani angličtinu. Nemali žiadne hygienické návyky a chýbali im citové prejavy. Tam som si uvedomila rozdiely medzi našimi deťmi, ktoré majú všetko, a africkými, ktoré sú za každú maličkosť nesmierne vďačné.“

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 3. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 4. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. Moringa a Ginkgo - pomocníci z prírody
 2. Pracujete? Vaše odvody zachraňujú podvýživené zdravotníctvo
 3. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 4. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 5. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 6. Magazín SME Ženy už v predaji
 7. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 8. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 9. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 10. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 37 626
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 25 752
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 18 549
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 759
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 15 902
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 15 565
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 14 004
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 509
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 192
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 957
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

V Bobrovci majú dva odberné tímy, vyskladali si ich sami

Testujú aj obyvateľov susedného Trsteného.

Michal Pažitný a Jakub Lysý z DHZ Bobrovec.

Situácia pred odbernými miestami v mestách sa už upokojuje

Testovanie by si ľudia mali rozložiť na celý deň. Po dlhých ranných zástupoch sa situácia upokojuje.

Koronavírus Žilinský kraj: Pred odbernými miestami sa tvoria rady (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Žilina, Martin, Čadca, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a ostatných okresoch ZA kraja.

Ilustračné foto.

Podcast je náhrada miestneho rozhlasu

Správy z miestneho rozhlasu patria roky ku koloritu slovenských miest a obcí.

Jednou z hlavných výhod podcastov je, že ich môžete počúvať, keď vám to vyhovuje,“ povedal Jaroslav Kizek z agentúry M KREO.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na nitrianskom letisku núdzovo pristál vrtuľník americkej armády

Dôvodom neplánovaného pristátia bolo zlé počasie.

Pozitívne testovaný starosta: Najhoršia bola bolesť chrbta

Určite nepodceňujte situáciu. Toto nie je chrípka, odkazuje starosta kysuckej obce.

Celoplošné testovanie: Fakty, pokyny, odporúčania, najčastejšie otázky

V sobotu a nedeľu sa na celom Slovensku uskutoční prvé kolo celoplošného testovania, ktoré má za cieľ pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie koronavírusu. Odberné miesta budú otvorené 31. októbra a 1. novembra 2020 od 7. - 22. h.

Koronavírus Banskobystrický kraj: Sobotné testovanie sprevádza aj meškanie (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Banská Bystrica, Lučenec, Žiar nad Hronom, Zvolen a ostatných okresoch BB kraja.

Už ste čítali?