Nedeľa, 24. október, 2021 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

Vzdelanie a výchova v katolíckom duchu

Gymnázium sv. Andreja je pomenované podľa apoštola Andreja, ktorý bol ukrižovaný nie na klasickom kríži, ale na kríži v podobe X. Tento kríž je oficiálnym symbolom školy, keďže škola je katolíckym gymnáziom. Zriaďovateľom gymnázia je biskupský úrad. „Každý rok na Ondreja 30. novembra máme v škole špecifický program,“ nadviazal na pomenovanie školy jej riaditeľ a súčasne aj prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska Stanislav Bella. „Ráno začíname svätou omšou, dopoludnia sú pre študentov zaujímavé prednášky a workshopy, potom Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole. V novembri naň prišlo veľmi veľa študentov zo základných škôl a vzhľadom na to, že v tomto období sa mnohí chcú prísť pozrieť do školy, túto možnosť budú mať ešte 15. marca od 13. hodiny. Celú organizáciu otvorených dverí robia naši študenti zo Študentského parlamentu. Sprevádzajú žiakov po škole, sú s nimi v triede, odpovedajú na otázky, ako je u nás, čo je u nás, či sa oplatí prísť k nám študovať. Naši študenti sú absolútne nezávislí od mojich informácii.
Ak sa nám osvedčí robiť Deň otvorených dverí v dvoch termínoch, budeme ho robiť aj v budúcnosti. My sme totiž za model, nech sa žiaci prídu pozrieť k nám. Našťastie, nemáme problém s nezáujmom o školu. Záujem o štúdium je značný. Ide nám však o kvalitu a tiež o to, aby k nám nechodili študenti len preto, že sa k nám dostanú, ale preto, že sem chcú ísť. Predsa, charakter katolíckej školy je založený na kresťanských zásadách a hodnotách.“

Rovnaké možnosti pre všetkých študentov
Gymnázium sv. Andreja spolupracuje so štátnym gymnáziom v Ružomberku, a tak už tri roky majú obe gymnáziá spoločné kritériá na prijatie na štúdium. Rovnaké pravidlá pre jednotkárov, rovnaké rešpektovanie Monitoru. Nikomu nezľahčujú príchod do školy len preto, že študoval na cirkevnej základnej škole. Nerobia ani pohovor z náboženstva, ani nedávajú iné body navyše. „Vnímame reálne to, že Ružomberok a jeho okolie sú silne katolícke,“ doplnil riaditeľ školy. „V jednotlivých obciach je veľké percento veriacich, nemajú však v dedine cirkevnú školu, prečo by teda mali mať, napríklad, o desať bodov menej, keď sem prídu? Sú rovnako veriaci a rovnako aktívni vo farnostiach.“
Na chodbách školy zaujmú zabudované počítače v priehľadných skrinkách s možnosťou práce s klávesnicou a myšou. V prípade potreby majú študenti možnosť pracovať aj s disketami. Na troch poschodiach je rozmiestnených už štvrtý rok pätnásť počítačov. „Školu máme vybavenú nadštandardne. Ešte som takto umiestnené počítače nevidel na inej škole. Možno je to vyrovnanie hendicapu tých detí, ktoré nemali v začiatkoch počítač doma. Teraz mnohí nemajú internet, ale u nás majú prístup k počítačom od rána do večera. Využívajú ich počas voľných hodín, využívajú ich počas prestávok alebo počas vyučovania na určitú tému. Spočiatku boli pred počítačmi rady. Už nie sú, študenti si zvykli. Predtým sme mali nepovinný predmet strojopis, teraz ho už nepotrebujeme. Všetko sa študenti naučia robiť pri počítačoch. K dispozícii majú už druhý rok aj svoju kopírku na kreditnú kartu. Hodnota karty je dvesto korún, je prenosná. Ak si ju kúpi primán, môže ju mať osem rokov. Občas sa návštevy v škole pýtajú, či nám študenti kopírku nepokazia. Verte, či neverte, ešte nám ju nepokazili. Ešte žiadnu mechanickú poruchu sme nemuseli opravovať.“

Nadštandardné vybavenie školy
Nielen počítače a kopírka patria k službám študentom. Originálny je školský dvor s basketbalovými košmi, ping-pongovými stolmi, lavičkami a posilňovňou. Dvor so zámkovou dlažbou, takže študenti sa nemusia prezúvať, objíma budova školy z troch strán, štvrtá odkrýva pohľad na mesto. Najmä lekári a priaznivci zdravého životného štýlu oceňujú, že študenti sa cez prestávky môžu vybehať. Nezdržiavajú sa tak na chodbách školy, ale vyšantia sa vonku. Najmä v lete, už ráno pred pol siedmou, sú študenti v škole, obsadzujú stoly. „Teší nás, že sa ponáhľajú do školy,“ povedal riaditeľ S. Bella. „Popoludní tiež ostávajú dlhšie a školu mávame otvorenú aj celé leto. Je v nej zabezpečená služba, a tak nie je zatvorená ani jeden deň.“
Každý učiteľ gymnáziá má notebook, pričom v škole sú zriadené ešte tri multimediálne triedy, kde je k dispozícii zabudovaný dataprojektor, plátno vrátane interaktívnej tabule, ale aj notebook, aby učitelia nemuseli prenášať ten svoj. O dobrý stav počítačovej techniky sa na plný úväzok stará Peter Truchan, technik a správca siete v jednej osobe. Ak ide učiteľ na hodinu, stačí mu triedna kniha. Nepotrebuje nosiť písomné prípravy, pretože má k dispozícii v počítači prezentácie, testy, učebné programy. „Samozrejme, tým stúpol aj kredit učiteľa, nehovoriac o tom, ako veľmi sa učiteľovi uľahčí práca na hodine,“ vyzdvihol výhody počítačovej techniky riaditeľ školy. „Všetci učitelia zvládli ovládanie počítača v rámci projektu Otvorená škola Infovek. My sme boli medzi dvesto päťdesiatimi školami na Slovensku, ktoré si mohli vyškoliť nielen svojich, ale aj iných učiteľov. Za tri roky sme vyškolili vyše tristo učiteľov z okresu. Všetci naši pedagógovia teda vedia s notebookom robiť. Aj kabinety sú vybavené počítačmi s internetom, v zborovni je pre učiteľov k dispozícii kopírka. Máme dve učebne informatiky stopercentne vybavené a jednu learningovú učebňu s počítačmi, kde sa učia ostatné predmety cez počítače. Pred dokončením je supermoderná multimediálna rokovacia sála asi pre tridsaťdva ľudí s kompletným technickým vybavením. Máme bohaté kontakty so zahraničím a rokovacia sála sa stáva nevyhnutnosťou.“

Vsadili aj na kvalitu jazykovej prípravy
Gymnázium poskytuje svojim študentom kvalitnú jazykovú prípravu a vyučujúcim veľké možnosti vzdelávať sa v zahraničí. Anglický lektor Graham Leeder svoje pôsobenie v škole okomentoval: „Učím veľa hodín anglickej konverzácie od najmenších študentov až po maturantov. Malé deti sú veľmi nadšené, keď ma vidia, keď vidia muža z Anglicka. Samozrejme, iné hodiny sú u starších – viac konverzačné, iné u mladších - tí sú veľmi aktívni, veľa sa pýtajú.“ Veľmi spontánny francúzsky lektor Damien Pons si pri rozhovore výdatne pomáhal gestikuláciou a mimikou, keď hovoril: „Nie všetci žiaci sú rovnakí. Niektorí pozerali na mňa veľkými očami (a urobil z prstov ďalekohľad, priložil si ho k očiam). Nerozumeli mi, ale dnes už nemajú veľké oči. Francúzi hovoria veľmi rýchlo, aj ja hovorím pre nich prirýchlo.“
Prekvapili niečím študenti svojich zahraničných lektorov? Graham: „Myslím, myslím... každá hodina je svojím spôsobom prekvapením (úprimný smiech).“ Damien: „Na Mikuláša mi pripravili prekvapenie, urobili pre mňa oblečenie. Študenti nacvičili pred Vianocami ako prekvapenie aj dve scénky vo veľmi dobrej francúzštine.“
Štvrtáčka Janka Staníková absolvovala tretí ročník na katolíckom gymnáziu v USA v meste Wahoo. Vraj už pri nástupe na ružomberské katolícke gymnázium si priala ísť študovať do zahraničia. Sen sa splnil. Do Ameriky však neodchádzala s veľkými očakávaniami. „Veci som brala tak, ako prichádzali, ale myslela som len na dobré. V škole bolo veľa učenia, veľký dôraz však kládli na kresťanské hodnoty. Učitelia pristupovali k nám s tým, že: ,Vy ste moji, ja si vás nedám. V rodine, v ktorej som bývala, neboli žiadni plážoví kresťania, ale ani ortodoxní. Bibliou však žili. Stretávali sa so susedmi popoludní pri káve, koláčoch, Biblia na stole a rozprávali...“ Janka písala z Ameriky maily nielen svojim príbuzným a priateľom, ale aj svojmu riaditeľovi. Zverila sa mu, ako jej bolo spočiatku ťažko, potom nastal zlom a Janka pobyt prijala ako šancu poznať nielen krajinu a ľudí v nej, ale aj ich duchovný rozmer. Podľa slov riaditeľa školy, na Slovensku sa žije viera vertikálne – medzi Bohom a človekom, v Amerike aj horizontálne – medzi ľuďmi.
Horúcou kandidátkou na ďalší pobyt v Amerike je Miriama Rizmanová. Pohovory robila u amerických lektorov spolu so spolužiakmi, takže sa psychicky navzájom podržali. „Americká angličtina je iná ako anglická. Niečo som rozumela, niečo som si domýšľala. Na pohovore boli klasické otázky, ale pýtali sa ma aj na dobrovoľnícku prácu. Doteraz som robila na Dni narcisov, na Misijnom koláči, ale určite by som chcela spojiť štúdium v Amerike, ak sa tam dostanem, s dobrovoľníctvom.“

Videokonferencia – najmodernejší prvok vyučovania
Škola žije aj projektmi. Vyučujúca chémie a matematiky Dagmar Hurbánková predstavila hneď dva: Evičku a videokonferenciu. Evička nie je len názov projektu, ale blonďavá bába s modrými očami, vďaka ktorej sa deťúrence v materských školách zoznamujú s prevenciou, prvou pomocou pri úrazoch a učia sa riešiť nebezpečné situácie. Študenti gymnázia robia lektorov v tomto projekte a mnohí už dostali aj certifikáty. Takže škola dnes už má svojich vyškolených zdravotníkov, ktorí dokážu poskytnúť profesionálne prvú pomoc, oficiálne aj na športových súťažiach. „Projekt podporuje Ministerstvo školstva SR a je určený deťom v materských školách (MŠ). Vlani do tohto projektu boli zapojené všetky MŠ v Ružomberku, tohto roku je ich menej. V rámci projektu sa naši študenti učia pracovať s deťmi, snažia sa ich zaujať hrami, básničkami, maľovankami a, samozrejme, aj fiktívnou kamarátkou Evičkou. V škole máme aj Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, študenti chodievajú darovať krv, zúčastňujú sa už druhý rok súťaže Hliadok mladých zdravotníkov...“
Druhým projektom, ktorý predstavila D. Hurbánková, bola videokonferencia. Podľa slov riaditeľa školy je to najmodernejší prvok vyučovacieho procesu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a jeho cieľom je propagácia vedeckej kariéry v oblasti prírodných vied prostredníctvom videokonferencií. Projekt sa nazýva Provek, bude trvať dva roky a v rámci neho sa uskutoční štyridsať videokonferencií medzi Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a strednými školami. Videokonferencia už umožnila študentom Gymnázia sv. Andreja nazrieť do laboratória fakulty a počas prenosu komunikovať s bratislavskými vyučujúcimi.

Krížom-krážom exotickými krajinami
Gymnázium sa už dva roky intenzívne angažuje aj v projekte Mládež Európskej únie a študenti mali možnosť navštíviť Švédsko, Lotyšsko, Taliansko, Turecko, Anglicko a Škótsko. Študentka Karolína Plávková prežila dva týždne v Turecku. „Bola to vhodná príležitosť na vycestovanie do zahraničia s pedagogickým dozorom. S nami bola naša učiteľka Lenka Lendacká, ktorá je koordinátorkou projektu,“ začala rozprávanie o Turecku Karolína. „Mali sme možnosť spoznať veľa ľudí, kultúru rôznych krajín. Bol to vlastne študijný pobyt, na ktorom účastníci prezentovali svoju krajinu. Takže každý deň prebehol v duchu inej krajiny. V našom dni sme varili v tureckej kuchyni slovenské jedlá. Robili sme rezne, šalát, rôzne nátierky, šišky. Z domu sme priniesli syry a klobásu, všetkým chutila naša strava. Ale hovorili sme aj o našej histórii, literatúre a naučili sme všetkých pieseň Nepi, Jano, nepi vodu. Medzi sebou sme rozprávali po anglicky, ale naučili sme sa aj pár tureckých slov. Jeden večer sme strávili v tureckej rodine. Napriek obavám sme zistili, že sú to veľmi príjemní ľudia, cítili sme sa u nich perfektne. Veľmi silným zážitkom bola však návšteva biblických miest.“
Učiteľka slovenského a anglického jazyka Monika Komorová sa zúčastnila na štvormesačnej stáži v rámci projektu pre začínajúcich učiteľov cudzích jazykov. Pri prihlasovaní sa na stáž mala možnosť vybrať si krajinu. Ona zvolila Taliansko. Pôsobila v umeleckej škole v meste Ascoli Piceno a mala možnosť vyučovať slovenský jazyk. „Cez jazyk som žiakom podávala informácie o krajine. Veď o Slovensku nič nevedeli,“ rozhovorila sa Monika. „Do Talianska som niesla, napríklad fotografie ružomberských fotografov, umelecké predmety, medovníčky, syry, nápoje... Slovensko som Talianom priblížila aj prostredníctvom propagačného materiálu z mesta.“ Monika Komorová si pochvaľovala príjemných ľudí. Rýchlo sa naučila aj po taliansky.
Na misijno-študijnom pobyte v Afrike bola mladučká učiteľka Katarína Straková. V gymnáziu učí anglický jazyk a náboženstvo, na pobyt sa prihlásila ako dobrovoľníčka. Pracovala v Keni a v Nairobi v materskej škole pre troj- až osemročné deti. Boli to siroty po rodičoch s HIV. Celodenne sa o deti starala, v podvečer si po ne do škôlky prišli príbuzní. „Škôlka bola pre ne nielen útočiskom, ale aj miestom, kde dostali stravu i ubytovanie cez deň. Veľmi ťažko sa s nimi komunikovalo, pretože nevedeli úradné jazyky. Ani senegalčinu, ani angličtinu. Nemali žiadne hygienické návyky a chýbali im citové prejavy. Tam som si uvedomila rozdiely medzi našimi deťmi, ktoré majú všetko, a africkými, ktoré sú za každú maličkosť nesmierne vďačné.“

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 2. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 3. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 4. Darujte úsmev dvakrát pre šťastie mnohých rodín
 5. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 6. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 7. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato
 8. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 9. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
 10. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov
 1. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 2. Zánovné vozidlá na slovenskom trhu za rok zdraželi až o 15 %
 3. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 4. Darujte úsmev dvakrát pre šťastie mnohých rodín
 5. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 6. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 7. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 8. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 9. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 10. 5. ročník Trhu kože bude po prvý raz aj v Košiciach
 1. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 893
 2. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 7 234
 3. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 6 237
 4. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 5 021
 5. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 557
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 366
 7. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 3 140
 8. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 103
 9. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 779
 10. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor 2 378

Blogy SME

 1. Július Kovács: Adrian Jenčo šéf verejnej štátnej správy poskok Kaliňáka dnes poskok Mikulca
 2. Štefan Vidlár: The Last Yesterday Evening Folk Song
 3. Peter Kollega: Súdruh Fico vnímam ťa ako vlastizradcu a vraha
 4. Anton Lisinovič: Skautík na výprave (17.diel) - Jesenná Kršlenica a Jelenia hora
 5. Miroslava Moncmanová: Exotické leto Gauguina - láska, múza, tajný život,...
 6. Štefan Vidlár: Zlyhaný politológ
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 21. - Heroické dobývanie Antarktídy - Robert Falcon Scott - Expedícia Discovery
 8. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes třetí, Vyšehradský hřbitov, místo odpočinku významných českých osobností.
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 32 531
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 15 444
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 10 950
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 467
 5. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 5 906
 6. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 4 876
 7. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora) 4 669
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 647
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Petra Vlhová skončila v úvodných pretekoch tretia.

Zatiaľ čo Rakúšankám to opäť nevyšlo, Vlhová v Söldene zopakovala tretie miesto spred roka a pripísala si do boja o veľký glóbus prvých 60 bodov.


SITA 19 h
Architekt Ladislav Nagy hovorí, že ľudia si musia povedať, či chcú mať pod horou veľké hotely.

O tom ako by mali vyzerať horské strediská, kde robíme chyby a čo čaká naše horské strediská, sme sa rozprávali s architektom Ladislavom Nagyom.


23. okt
Liptáci vyhrávali 2:0, ale napokon body nebrali.

Hokejisti HC ‘05 Banská Bystrica otočili v zápase 10. kola Tipos extraligy duel na ľade MHK 32 Liptovský Mikuláš a zvíťazili 4:2. V tretej tretine dali všetky štyri góly.


TASR 22. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V nákupnom vozíku sa nachádzalo viac ako 150 položiek v hodnote takmer 500 eur.


SITA 24 h

V chate sa nachádzalo jedenásť ľudí.


22 h

Naháňačka a skrývačka po hornooravskom regióne trvala takmer týždeň. Viacerí chlapi si pri nej museli vyhrnúť rukávy.


23. okt

Stretnutí s vlkmi sa neobáva. Nezakročili ani vo vyhrotenej situácii.


18. okt

Blogy SME

 1. Július Kovács: Adrian Jenčo šéf verejnej štátnej správy poskok Kaliňáka dnes poskok Mikulca
 2. Štefan Vidlár: The Last Yesterday Evening Folk Song
 3. Peter Kollega: Súdruh Fico vnímam ťa ako vlastizradcu a vraha
 4. Anton Lisinovič: Skautík na výprave (17.diel) - Jesenná Kršlenica a Jelenia hora
 5. Miroslava Moncmanová: Exotické leto Gauguina - láska, múza, tajný život,...
 6. Štefan Vidlár: Zlyhaný politológ
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 21. - Heroické dobývanie Antarktídy - Robert Falcon Scott - Expedícia Discovery
 8. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes třetí, Vyšehradský hřbitov, místo odpočinku významných českých osobností.
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 32 531
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 15 444
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 10 950
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 8 467
 5. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 5 906
 6. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 4 876
 7. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora) 4 669
 8. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 647
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu