Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Možnosť výberu alebo výber možností

Výtvarne spracované bludisko Martiny Michalkovej s názvom Možnosť výberu alebo výber možností, oslovilo koordinátorku projektu Podpora projektového vyučovania na stredných školách Liptova (projekt) Ingrid Ďurinovú z neziskovej organizácie A-projekt z Liptovského Hrádku. Stalo sa logom vzdelávacieho projektu pre stredoškolákov. Doteraz na projekte pracovalo šesťdesiattri členov projektového tímu, je doň zapojených jedenásť stredných škôl regiónu Liptov a cieľovou skupinou je tristodvadsať študentov. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje.
Koordinátorka projektu, zodpovedná redaktorka a zostavovateľka troch učebníc (Projektové prostredie, Príprava projektu a Realizácia projektu) Ingrid Ďurinová povedala: „Prihlásili sme ho v roku 2005 do operačného programu Ľudské zdroje a so samotným projektom sme začali v marci 2006. Nerobili sme mu zatiaľ medializáciu, lebo sme si chceli niektoré veci overiť, odskúšať a vyladiť tak, aby bolo čo prezentovať.“ Projekt končí vo februári 2008 a v rámci neho majú študenti stredných odborných škôl, združených stredných škôl a stredných odborných učilíšť v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok možnosť zlepšiť svoje zručnosti. „Do projektu sú zapojení všetci stredoškoláci okrem gymnazistov. Prečo? Keď sme vychádzali zo štatistík o uplatnení stredoškolákov na trhu práce, zistili sme, že gymnazisti po maturite majú asi deväťdesiatpäťpercentnú úspešnosť. Ale stredoškoláci z niektorých odborných škôl aj dvadsať až päťdesiatpercentnú neúspešnosť. Preto sme si ich vytipovali ako cieľovú skupinu,“ doplnila I. Ďurinová.

Prvé kolo projektu
„Od marca do októbra 2006 sme budovali tím, pripravovali metodické zázemie projektu, robili vstupné prieskumy – prieskum potrieb regionálneho trhu práce a mapovanie potenciálu regiónu,“ vysvetlila I. Ďurinová. „Snažíme sa totiž prepojiť vzdelávanie s praxou, s regionálnym trhom práce, a tak sme okrem stredných škôl zmapovali aj zamestnávateľov. V lete sme urobili mapovanie potenciálu regiónu, a to sme už spolupracovali s dvadsiatimi mladými ľuďmi – prvými lastovičkami cieľovej skupiny. Anketári chodili po regióne, po obciach oboch okresov Liptova, zbierali dáta. Potom u nás v A-projekte s týmto materiálom pracovali pod vedením lektorov Jely Tvrdoňovej a Jána Pavlíka. Učili sme študentov pracovať s databázami a urobiť profil územia. Vystavali sme aj poradný výbor projektu, v ktorom sú odborníci na vzdelávanie – učitelia a riaditelia cieľových škôl, zamestnávatelia, ľudia z tretieho sektora, ktorí majú skúsenosti s projektovými prácami. V jeseni 2006 sme chodili po školách, vysvetľovali študentom, do čoho sa môžu zapojiť, aké sú kritériá projektu. Vlani v októbri sme vyhlásili prvú výzvu.“ Projekt logicky nadviazal na detský grantový program, ktorý A-projekt vyvinul a otestoval v rokoch 1998 až 2004. Jeho cieľom bolo zlepšenie manažérskych zručnosti detí v základných školách. V tomto projekte sú ciele nastavené pre staršiu vekovú kategóriu a súčasťou prípravy projektu mladých ľudí je oslovenie a získanie spolupracujúceho učiteľa z danej školy v pozícii tútora študentskej skupiny.
Hlavný cieľ projektu je zaviesť projektové vyučovanie na stredné odborné školy, stredné odborné učilištia a združené stredné školy okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok v prepojení na regionálny trh práce. Projekt má aj špecifické ciele, medzi ktoré patrí zapojenie regionálnych zamestnávateľov do procesu prípravy, implementácie a vyhodnocovania projektového vyučovania na stredných školách Liptova, rozvoj a zlepšenie manažérskych a sociálnych zručností študentov a ich konkurencieschopnosť na regionálnom trhu práce a akreditácia metodických postupov projektového vyučovania.

Peniaze sú len pomôckou
S čím sa stretával projektový tím pri oslovovaní potencionálnych záujemcov o realizáciu projektu? „Keď sme vlani začínali, projekt som najskôr prezentovala riaditeľom a pedagógom škôl, aby posvätili spoluprácu,“ odpovedala Ingrid Ďurinová. „Potešili sa našej myšlienke, ale predpokladali, že študenti sa nebudú chcieť zapojiť. Nakoniec sme všetci boli príjemne prekvapení. Decká sa chytili, a mnohé také, od ktorých to ich pedagógovia ani nečakali, a prihlásili pekné projekty. Voľná téma dávala možnosť vytvoriť buď voľnočasový projekt alebo projekt, ktorý súvisí so študijným zameraním jeho autorov.“
Do uzávierky v decembri prišlo dvadsaťdeväť projektov, výberová komisia podporila dvadsaťtri z nich celkovou sumou dvestotisíc korún, pritom dva podobné projekty z jednej školy zlúčili, takže teraz je v štádiu realizácie dvadsaťdva projektov. „Peniaze tu nie sú podstatné,“ doplnila I. Ďurinová. „Ide o viac a peniaze slúžia vskutku len na uskutočnenie vlastného zámeru. Študenti na projekte robia pol roka a naučia sa napríklad riadiť skupinu, prekonávať prekážky, komunikovať, prezentovať svoju prácu aj zúčtovať projekt. Ide o rozvoj kľúčových kompetencií, napríklad: schopnosť vyjadrovať sa, samostatne sa vzdelávať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť, pracovať v náročných a zaťažových podmienkach atď.“

Druhá výzva pre študentov
Súčasťou projektu sú workshopy a konferencie, študenti prezentujú svoje práce. Druhú šancu však dostávajú v týchto dňoch aj ďalší záujemcovia z radov stredoškolskej mládeže. Práve v tomto období je aktuálna druhá výzva na nové projekty. „Pripravujeme sa na podporu ďalších dvadsiatich projektov, uzávierka je 14. mája, ale povinnú konzultáciu pred podaním projektu musia jeho autori absolvovať už do 11. mája,“ vysvetlila I. Ďurinová. Viac informácií na
www.aprojekt.sk
Nebol problém pre študentov nájsť tútora pre projekt medzi učiteľmi? Chceli aj učitelia ísť do projektov? Odpovedala I. Ďurinová: „Ako kde. Snažili sme sa podporiť tie projekty, ktoré vychádzali zdola - od študentov. O to nám totiž išlo, aby si mladí ľudia sami realizovali svoj nápad, aby to bolo ich vlastníctvo a ich záujem. Vyskytli sa však projekty, v ktorých boli akčnejší učitelia a študentov do projektu len vtiahli. Ale nič proti tomu. Veď tútori sú z radov tých osvietených učiteľov, ktorí mladým rozumejú a fandia im, navyše majú veľa elánu a nie sú ešte vyhorení. Náš projekt budeme aj akreditovať. Po prvom kole začneme robiť na príprave akreditačného spisu a na jeseň ho chceme prihlásiť. Takže v druhom kole budeme môcť dať už študentom aj certifikáty.“

Pikošky z prijatých projektov
Koordinátorka projektu Ingrid Ďurinová sa rozhovorila aj o jednotlivých prijatých projektoch. Za každým z nich videla tváre študentov a ich tútorov. Bolo radosť ju počúvať, ako vyzdvihuje kvality mladých. K niektorým pridala aj zaujímavé pozadie zrodu projektu:

Podfuk – prehliadka hudobnej scény. Projekt podali chlapci zo Združenej strednej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Chcú urobiť prehliadku hudobnej scény pre mladých alternatívnych hudobníkov v regióne. Mnohí z nich nemajú na to, aby vozili autami veľké bicie. Takže bicie zakúpené z projektu budú mať na scéne v zázemí jedného mikulášskeho podniku a mladí prídu len s gitarami pod pazuchami a urobia si koncert. Je to milý ale organizačne náročný nápad, uvidíme ako dopadne. Zatiaľ sa vyvíja veľmi sľubne.“
Young tour – fiktívna cestovná kancelária. Projekt vytvorili študentky z Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši. V rámci neho pripravia pre mladých návštevníkov Liptova katalóg s jeho krásami a vlastný produkt pre cestovnú kanceláriu.
Niektoré školy začali rozmýšľať dopredu a ponúkli svojim študentom možnosť využiť realizovaný projekt ako praktickú maturitu. Ak urobia dobrý projekt a dobre ho aj zmanažujú, môžu ho predložiť a odprezentovať ako časť maturitnej skúšky. Jednou z týchto škôl je liptovskomikulášska Obchodná akadémia.
Tkanie gobelínových koberčekov na rámiku. „Odborné učilište v Liptovskom Mikuláši je trochu iné ako ostatné stredné školy. Je to škola, ktorá sa venuje handicapovaným žiakom,“ povedala I. Ďurinová. „Prezentáciu projektu sme pre nich ušili na mieru. Učitelia sú v škole príjemní, decká milé, šikovné a sú vďační za každý podnet, ktorý príde zvonka. Vedia si ho oceniť. Teším sa, že sú medzi nami. Projekt je postavený tak, že chlapci opravári v dielňach urobia rámiky a tkáčky a tkáči budú na nich tvoriť koberčeky. Hotové práce vystavia pre nás všetkých na výstave v škole a v múzeu.“
Školský časopis, projekt zo Združenej strednej školy v Ružomberku, má zatiaľ v záhlaví len otázniky, pretože študenti hľadajú pre svoje periodikum názov.
Ornitologický náučný chodník v arboréte v Liptovskom Hrádku „Tiež pekný projekt. Chlapci z krúžku vymysleli, že urobia v arboréte kŕmidlá a vtáčie búdky, pripravia pre vtáky potravu a budú pozorovať, ktoré tam nalietavajú či hniezdia. Spracujú poznatky a urobia náučné tabule. Majú však obavy z toho, že im kŕmidlá vandali poničia.“
Spoznaj našu školu a budeme tu spolu! „Združená stredná škola obchodu a služieb v Ružomberku je zvláštna škola. Ona je totiž veľmi pohodová, je v nej príjemná atmosféra a študenti majú školu radi,“ usmiala sa I. Ďurinová. „Podľa názvu sa mi projekt zdal trošku tendenčný. Myslela som si, že ho vymyslela učiteľka. Ale nie. Šíriť informácie chcú o svojej škole študenti, aby prišli ďalší kolegovia. Mali sme v marci na tejto škole workshop a počas neho sme cítili hrdosť domácich študentov a úprimnú snahu pomôcť jej rozvoju. Škola má aj ponuku pre verejnosť: kozmetické a kadernícke služby a študenti chcú, aby ich ľudia využívali. Z tejto školy vyšli aj také nápady, ktoré sme nemohli podporiť. Študentská skupina prihlásila projekt mini-zoologickej záhrady s drobnými zvieratkami ako škrečky, morčatá, zajace a plazy. Krátkodobé zodpovednosti za živé tvory mali veľmi dobre vyargumentované, avšak z dlhodobého hľadiska bol tento nápad riskantný. Výberová komisia doporučila tejto skupine prihlásiť nový nápad v druhej výzve. Dúfam, že sa nenechali odradiť a pripravia pre nás nové prekvapenie, ktoré už budeme môcť podporiť.“
Stolno-futbalový turnaj je tiež zo Združenej strednej školy obchodu a služieb v Ružomberku. Chlapci vraj vyhlásili, že chcú ukázať, že existuje aj iná forma zábavy ako štúdium či klasické športy.
Z minulosti do prítomnosti, Móda v čase a priestore, Mladá pletená móda - tri projekty zo Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. Prvé dva dokonca z jednej triedy a keďže boli tematicky podobné, zlúčili sa. „V tejto škole študujú kreatívni mladí ľudia a na workshope sa ukázalo, že, sú ďaleko vpredu, čo sa týka prezentačných zručností. Vidno, že robia autorské klauzúrne práce, ktoré musia každý polrok individuálne obhajovať pred pedagogickým tímom.“
Žijú medzi nami mentálne postihnutí. Zaujímavý postreh k projektu vyslovila I. Ďurinová: „V zdravotníckych školách majú mladí úprimnú snahu pomáhať deťom a handicapovaným ľuďom, chorým alebo opusteným. Majú veľké sociálne cítenie. Je to úprimné, neštylizujú sa do týchto pozícií. Pri projekte, ktorý podali, sme ich museli aj trošku brzdiť. Nejde totiž o to, aby sa zdeptali neúnosne náročnou prácou, ale aby sa niečo s radosťou naučili. Nacvičujú divadielko a v predstavení vtiahnu doň aj divákov – mentálne postihnutých ľudí.“
Projekt Kuk do detskej fantázie vytvorili opäť študenti zo Združenej strednej školy obchodu a služieb v Ružomberku. Autorky projektu v ňom chcú prepojiť materské školy tak, že v každej nacvičia s deťmi nejaký program a na Medzinárodný deň detí urobia spoločnú prezentáciu. Už teraz však prišli na to, že je projekt zložitý a že nezapoja do choreografie všetky škôlky.“ Ale je dobré, že to zistili na vlastnej skúsenosti. Tak sa najviac naučia,“ doplnila I. Ďurinová.
Alternatívne osvetlenie. I. Ďurinová spomenula aj ďalší projekt zo Združenej strednej elektrotechnickej školy v Liptovskom Hrádku: „Chlapci prepojili vedomosti so záľubou – v chate v Bobrovci namontujú solárne kolektory a osvetlia ju. Teraz chata funguje len so sviečkami. Pri realizácii projektu si nacvičia, čo sa v škole naučili a majitelia chaty sa zmluvne zaviazali poskytnúť ju študentom na relaxáciu a turistické pobyty v prírode.“
Vertikálne zazeleňovanie je projekt zo Združenej strednej školy v Liptovskom Mikuláši, v rámci ktorého chcú študenti vysadiť popínavé rastliny a skrášliť si okolie školy.
Tábor pre deti z detského domova vytvorili dievčatá z Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši. V rámci neho chcú s deťmi z detských domovov aktívne stráviť časť prázdnin.
Makači z Drevárky sú chlapci zo Stredného odborného učilišťa drevárskeho v Liptovskom Hrádku a cieľom ich projektu je zvýšiť záujem žiakov o telesnú výchovu v kvalitnej posilňovni.
Cesty k zdraviu pripravili študenti zo Združenej hotelovej a obchodnej školy v Liptovskom Mikuláši. Zorganiujú prezentácie o zdravej výžive spojené s ukážkami a ochutnávkami zdravých jedál, súťažou a anketou.
Ďalšie prijaté projekty, o ktorých I. Ďurinová síce nehovorila, ale mladých chytili, sú: Basketbalový turnaj chlapci a dievčatá z Obchodnej akadémie Liptovský Mikuláš, Volejbalový turnaj zo ZHOŠ Liptovský Mikuláš, Oživenie hudby FS Tatrín zo Strednej lesníckej školy (SLŠ) Liptovský Hrádok, Letný kurz trubačov Svätohubertská omša SLŠ Liptovský Hrádok, Liptovčatá na cestách ZSŠOaS Ružomberok a Zajazdi si na Vyšnom Krátkom ZSŠ Ružomberok.
„Každý z prijatých projektov je zaujímavý a určite prinesie pre svojich autorov nové vedomosti i skúsenosti,“ zakončila Ingrid Ďurinová.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 9. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 10. Pomáhajte čítaním
 1. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 2. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 3. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 4. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 5. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 6. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 32 314
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 23 531
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 20 783
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 971
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 13 954
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 630
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 803
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 729
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 589
 10. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 8 918
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Hrboltová ide na postup, jesennú časť odohrali bez jedinej prehry

Hovorili sme s trénerom futbalistov TJ Iskra Hrboltová Milanom Krivošom. Nič iné ako postup v ružomberskej mestskej časti sa v súťažnom ročníku 2020/2021 neberie.

Hrboltová v zelenom v zápase proti Lipt. Ondreju.

Situácia v nemocniciach v Žilinskom kraji sa zhoršuje

Nemocnica v Liptovskom Mikuláši len prednedávnom vyčlenila 28 ložok pre pacientov s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v UNLP Košice.

Stredoslovenská energetika, a.s., prijíma nové preventívne opatrenia

S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania SSE, z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie, zatvára svoje zákaznícke centrá pre verejnosť.

AKTUALIZOVANÉ: 12:55

Samosprávy hľadajú dobrovoľníkov, tu sú kontakty

Výber miestností ovplyvňuje aj očakávané nepriaznivé počasie. Liptovské samosprávy hľadajú dobrovoľníkov.

Vojaci prechádzali mestom navrhnuté odberové miesta v Ružomberku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Už ste čítali?