Piatok, 12. august, 2022 | Meniny má Darina

Tradícia velí ísť ďalej, ale s čistým stolom

Mikulášsky hokej sa v práve skončenej extraligovej sezóne síce neprebojoval do play-off, ale v najbližších dňoch a týždňoch ho čaká interná dohrávka, v ktorej pôjde o jeho ďalšiu existenciu. Začiatkom mája začína príprava všetkých tímov na nasledujúci ročník, času na riešenie nelichotivého stavu ozaj nie je nazvyš.
„Zúčastnili sme sa správnej rady Občianskeho združenia MHk 32 (ďalej len MHk 32, o.z.), zdôrazňujem však, že Mesto nemá temer žiadne rozhodovacie právomoci vo vzťahu ku hokejovému klubu, hoci má veľké výdavky spojené s činnosťou hokeja v Mikuláši ako takého. Ako najdôležitejší bod sme prerokovali daňové priznanie občianskeho združenia. Výsledky hospodárenia za uplynulý rok sú naozaj zlé, pretože sa dosiahla strata milión deväťstotridsaťpäťtisíc korún. Pýtal som sa, akým spôsobom sa s touto stratou bude nakladať, no nedostal som primeranú odpoveď. MHk 32, o.z., na ktorý máme aký-taký dosah, pretože spolu s poslancom Rudolfom Hunom sme v jeho správnej rade, je v žalostnom stave, ktorý nás neteší, preto som požiadal o čo najrýchlejšie zvolanie mimoriadnej konferencie. Mesto nepozná skutočný ekonomický stav akciovej spoločnosti MHk 32 (ďalej len MHk 32, a.s.), ktorá má záväzky, pohľadávky a rozhodujúce zmluvné vzťahy vo vzťahu na extraligové A-mužstvo, čo každého fanúšika zaujíma predovšetkým. Ak sa povie skutočný ekonomický stav a nejaký podnikateľský zámer, potom môžeme hovoriť čo ďalej. Nie vyhlasovať, že predstavenstvo si nedovolí podpisovať nové zmluvy. Jasné, že si nedovolí, ale v prvom rade musí položiť na stôl stav ekonomickej situácie,“ začal svoj kritický hodnotiaci pohľad mikulášsky primátor Ján Blcháč. „Musíme sa zamyslieť, prečo sme rok čo rok na chvoste tabuľky, hráči sa na prelome januára a februára, keď má ísť do tuhého, posielajú na hosťovanie, rozpredávajú sa. Stále opakujúca sľubovaná stratégia sa nenapĺňa. O ďalšie tri roky bude možno znovu jediným „úspechom“, že budeme ešte viac zadĺžení a športové úspechy budú v nedohľadne. Chceme, aby si občianske združenie so svojou členskou základňou na konferencii povedalo, ako ideme robiť ďalej mikulášsky hokej. Hokej je v Mikuláši ohromným fenoménom. Pozrime sa na to aspoň trochu optimisticky. Keď sa darilo hokeju, vždy bola oveľa lepšia atmosféra v celom meste.“

Aká je pozícia Mesta v štruktúre mikulášskeho hokeja?
Problém je v tom, že v roku 2003 vznikla akciová spoločnosť MHk 32. Vtedy bol pôvodný návrh, že Mesto zriadi tento klub a bude jeho stopercentným akcionárom. Nakoniec to v mestskom zastupiteľstve dopadlo tak, že odsúhlasili pôžičku MHk 32, o.z., aby vytvorilo MHk 32, a.s. so základným imaním milión korún. Najskôr prevládal názor, že akciovú spoločnosť založí mesto a so svojím vkladom bude stopercentným akcionárom MHk 32, a.s. Nakoniec bolo uznesenie zmenené tak, že Mesto si netrúfa prevziať zodpovednosť za celý tento vývoj. To znamenalo, že mesto dalo pôžičku milión korún MHk 32, o.z., to založilo akciovú spoločnosť, kde je stopercentným akcionárom. Členmi MHk 32, o.z. sú rôzne firmy, podnikatelia, individuálne osoby. Figuruje v tom aj Mesto, ale jeho podiel je minimálny. Závisí od toho, koľko dá v danom roku prostriedkov ako príspevok tomuto občianskemu združeniu. Vždy treba rozlišovať medzi akciovou spoločnosťou a občianskym združením, aby sa to mylne neplietlo. MHk 32, o.z., rovnako ako Mesto, funguje v hospodárskom roku od 1. januára do 31. decembra. Mesto dáva v rámci ročného rozpočtu do občianskeho združenia nejaký príspevok, ale akciová spoločnosť funguje podľa sezóny. V tomto podali zástupcovia klubu dezinformáciu, že od mesta na činnosť v práve skončenej sezóne 2006/2007 dostali necelých stotisíc korún. Nie je to pravda. To dávalo Mesto do občianskeho združenia v roku 2006, nedávali sme nič do akciovej spoločnosti, ktorá účtuje v sezónnom roku. Mesto nemá s MHk 32, a.s. v princípe nič spoločné, nie je ani akcionár, len prostredníctvom MHk 32, o.z. je minimálnym akcionárom, a to takým, že doň dalo len tých necelých stotisíc korún. Mesto samozrejme dáva zo svojho rozpočtu príspevok Bytovému podniku desať miliónov korún a Bytový podnik spravuje zimný štadión, ktorý je vo výpožičke MHk 32, a.s., MHk 32, o.z. a Hokejového klubu mládeže, o.z. Bytový podnik má tri zmluvy a prevádzkuje štadión, čo stojí mestskú kasu desať miliónov korún do roka. Ďalšie náklady má s tým Bytový podnik.

Podnikli ste už v tomto smere nejaké kroky?
Vo februári sme na správnej rade žiadali upraviť stanovy MHk 32, o.z. tak, aby sa započítali všetky výdavky Mesta. Aj tých desať miliónov korún, ktoré idú cez Bytový podnik na prevádzku štadióna. Uvedomujeme si, že nie všetky, lebo na zimnom štadióne sa robia aj iné činnosti – krasokorčuľovanie, verejné korčuľovanie. Zostávajúca rozhodujúca časť príspevku by mala byť započítaná ako náš vklad do mikulášskeho hokeja. O toto sme požiadali, doteraz sa to neuskutočnilo. Požiadali sme o zmenu v dozornej rade akciovej spoločnosti hneď po zastupiteľstve, ktoré bolo 25. januára, žiaľ, až teraz zvolalo predstavenstvo akciovej spoločnosti mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré až 10. apríla kooptovalo dvoch zástupcov Mesta. Čiže doteraz sme naozaj nemali možnosť nijakým spôsobom ovplyvňovať chod. Akonáhle sme kooptovaní, požiadal som predsedu dozornej rady MHk 32, a.s. o zaslanie základných účtovných podkladov akciovej spoločnosti a aby bola čo najskär zvolaná mimoriadna konferencia MHk 32, o.z., aby sme mohli verejne diskutovať o tom, ako ďalej.

Verejnosť očakávala zmeny vo vedení MHk 32.
Chvalabohu, že sa neurobili žiadne zmeny v predstavenstve MHk 32, a.s., ktoré je v plnej miere zodpovedné za činnosť klubu. Podľa Obchodného zákonníka dokonca ručí svojím majetkom a tak ďalej. Ani predseda predstavenstva sa nemôže vyhovárať, že MHk 32, a.s. nemá zdroje a navyše pomaly posúvať Mesto do pozície, že je vinníkom tohto stavu. Vlani dostalo MHk 32, o.z. z mestskej pokladne na činnosť necelých stotisíc korún. V pripravovanom rámcovom rozpočte na obdobie rokov 2007 až 2009 nebola naplánovaná ani jediná koruna na hokej z mestskej kasy. Predstavenstvo MHk 32, a.s. o tom vedelo, zrejme malo ráznejšie konať. Hľadať riešenia, sponzorov, partnerov a ponúkať im svoje služby. Personálne otázky v akciovej spoločnosti mohlo nastoliť jedine občianske združenie. To také niečo nenavrhlo, akceptujeme to, čomu sme v konečnom dôsledku radi. Keď sa vrátim k uzneseniu zastupiteľstva z 9. apríla 2003, už vtedy sa poukazovalo na plnú osobnú zodpovednosť členov predstavenstva MHk 32, a.s. za činnosť spoločnosti podľa Obchodného zákonníka.

Môžete zhrnúť vaše požiadavky na poveľkonočnom stretnutí vedenia MHk 32.
Od predsedu dozornej rady MHk 32, a.s., ktorý je v tomto prípade mojím šéfom, som si vyžiadal ekonomické údaje. K 10. februáru mala akciová spoločnosť záväzky vo výške takmer sedem a pol milióna korún, neviem, aký je stav teraz, no oveľa lepší asi nie. Ďalej som navrhol zvolať mimoriadnu konferenciu, na ktorej si všetci povieme fakty, do akej situácie sa za posledný čas mikulášsky hokej dostal, aké výsledky dosiahol a čo s tým ďalej. Musíme si jasne povedať, že MHk 32, a.s. je obchodnou spoločnosťou. Ak si svoje záväzky neplní, pokojne sa môže stať, že si veritelia uplatnia svoje práva aj iným spôsobom ako iba tým, že si budú donekonečna žiadať svoje. Preto treba nevyhnutne zvolať konferenciu MHk 32, o.z., na ktorej sa jasne povie terajší stav. Nemáme snahu zavádzať hokejovú verejnosť, ale záujem do budúcnosti rozvíjať hokej s tými ľuďmi, ktorí to ozaj chcú a vedia. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme v rámci zmeny rozpočtu odsúhlasili určité finančné prostriedky na podporu hokeja, ktoré neboli pôvodne v rozpočte, čo je ďalším naším ústretovým krokom. Teraz čakáme, ako bude postupovať predstavenstvo MHk 32, a.s., jej dozorná rada a správna rada MHk 32, o.z., či sa urýchlene zvolá jeho mimoriadna konferencia.

Chcete ešte niečo dodať?
Dnes je viac ako dva mesiace od našej prvej požiadavky, aby sa zmenili stanovy MHk 32, o.z. Pýtam sa, čo sa odvtedy udialo? Už dávno sa stanovy mohli zmeniť v tom zmysle, aby sa Mesto, ktoré je rôznymi formami hlavným nositeľom podpory hokeja, dostalo k relevantným informáciám a vplyvu. Ak ho nebude mať, neviem si predstaviť našu pozíciu v tomto procese. To máme prosiť predstaviteľov akciovej spoločnosti, aby sme mohli poznať skutočný stav? Proste, prístup akciovej spoločnosti k Mestu je neadekvátny tomu, čo vkladá do mikulášskeho hokeja. Mesto má záujem, aby sa náš hokej rozvíjal, ale na čistom stole.

***

Trochu si ozrejmime históriu. Existoval tu HK 32, ktorý vyvíjal športovú a ekonomickú činnosť. Hospodáril však zle a vstúpil do likvidácie. Jeho manažéri prišli na mestské zastupiteľstvo a tvrdili, že idú robiť iný hokej v inej filozofii a inej podobe. Založilo sa Občianske združenie MHk 32 s tým, že Mesto poskytlo milión na založenie MHk 32, a.s. Zastupiteľstvo zobralo za svoju odbornú filozofiu, ako sa bude náš hokej vyvíjať. Nechtiac musím konštatovať, že sa opäť vyvíjal v starých koľajach. Nie sú športové úspechy, chorály ešky sú zabudnutou minulosťou, nostalgiou. MHk 32, a.s. sa opäť dostáva do vážnych ekonomických problémov. Znova je tu v prvom momente urgentná požiadavka na Mesto, ktoré bolo v medziobdobí odsunuté na vedľajšiu koľaj, no zase je hodnotené ako vinník tohto žalostného stavu. Tí istí ľudia znova vravia, že idú hokej robiť inak, lepšie. Treba si konečne naliať čistého vína a zanalyzovať tento pretrvávajúci neúnosný stav.

***

Mesto založilo klub zo svojich peňazí, ale nemá akýkoľvek vplyv. Najskôr treba spraviť poriadok, keď bude čistý stôl, tak sme ochotní a chceme, aby sa hokej ďalej rozvíjal a dosahovali sa ciele, ktoré prinesú Mikulášanom a vôbec všetkým Liptákom, pôžitok z tejto populárnej hry. Preto budeme dávať do ďalších rokov prioritu na finančnú podporu hokeja, len potrebujeme vedieť, že ľudia, ktorí sa točia okolo hokeja, ho vedia správne zorganizovať. Dáme dokopy ciele, filozofiu, podporíme ich, dáme za mestské peniaze k dispozícii mestský štadión, no musíme mať výkonný tím manažérov, trénerov a hráčov.

***

Popri nutnosti zvolania mimoriadnej konferencie a daňovom priznaní som sa na správnej rade MHk 32, o.z. sústredil na ciele. Radi podporíme náš hokej, ale chceme mať jasné vízie. V budúcej sezóne minimálne play-off, postupne sa posúvať ešte vyššie, nie zakaždým skončiť na deviatom mieste. Predstavenstvo MHk 32, a.s. nás stále tlačí do pozície vinníkov za súčasný stav mikulášskeho hokeja. Nie, zodpovednosť nesie akciová spoločnosť a jej vedenie. Aj za to, že si nedokázalo vybojovať v rozpočte väčšiu podporu od predošlého vedenia Mesta. Dali sme už v tomto roku do rozpočtu zmenu, že podporíme hokej, ak sa nič mimoriadne nestane, bude sa normálne pokračovať a dajú sa rozumné ciele, vyjasní sa pozícia Mesta a budeme mať popri zodpovednosti a nákladoch rozhodovacie právomoci.

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 3. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 4. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 5. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 6. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 7. Prehľad a automatizácia
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 14 017
 2. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 9 987
 3. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 8 528
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 554
 5. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 6 535
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 5 066
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 602
 8. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 374

Blogy SME

 1. Kristína Jakubičková: Stratili sme rozum už "na totálku"?!?
 2. Miroslav Sopko: O prejavoch lásky
 3. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch.
 4. Silvia Valkovič: Malá ľudská tragédia
 5. Lórant Kulík: Na marhuľovom festivale v Gönci platili jednotné ceny: Slováci prišli ochutnať marhule, džem a pálenku
 6. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922)
 7. Miroslav Galovič: Slovenské Černobyle XXVII / Cykloleto 2022. Časť 2 - Varínske ruiny.
 8. Irena Šimuneková: Voda
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 417
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 721
 3. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 211
 4. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 10 096
 5. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 8 786
 6. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 753
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 496
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 359
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Štiavnica v Liptovskom Jáne je v 700-metrovom úseku prázdna.

Vodu nemá Štiavnica ani Demänovka. Prepadla sa pod zem.


3 h

Elektrikári budú pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia.


4 h
Ilustračné foto.

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug
Rieku Belá vyhľadávajú otužilci, ale aj vodáci.

Zistiť, kde je kúpanie povolené a kde nie, sa dá aj z obyčajnej turistickej mapy.


10. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


11. aug

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


11. aug

Vodič Hyundaia prešiel do protismeru, čelne sa zrazil s kamiónom. Nafúkal takmer dva promile.


22 h

Na Horehroní ožívajú švajčiarske električky.


10. aug

Blogy SME

 1. Kristína Jakubičková: Stratili sme rozum už "na totálku"?!?
 2. Miroslav Sopko: O prejavoch lásky
 3. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch.
 4. Silvia Valkovič: Malá ľudská tragédia
 5. Lórant Kulík: Na marhuľovom festivale v Gönci platili jednotné ceny: Slováci prišli ochutnať marhule, džem a pálenku
 6. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922)
 7. Miroslav Galovič: Slovenské Černobyle XXVII / Cykloleto 2022. Časť 2 - Varínske ruiny.
 8. Irena Šimuneková: Voda
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 417
 2. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 13 721
 3. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 211
 4. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 10 096
 5. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 8 786
 6. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 753
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 496
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 359
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu