Štvrtok, 28. september, 2023 | Meniny má Václav

Tradícia velí ísť ďalej, ale s čistým stolom

Mikulášsky hokej sa v práve skončenej extraligovej sezóne síce neprebojoval do play-off, ale v najbližších dňoch a týždňoch ho čaká interná dohrávka, v ktorej pôjde o jeho ďalšiu existenciu. Začiatkom mája začína príprava všetkých tímov na nasledujúci ročník, času na riešenie nelichotivého stavu ozaj nie je nazvyš.
„Zúčastnili sme sa správnej rady Občianskeho združenia MHk 32 (ďalej len MHk 32, o.z.), zdôrazňujem však, že Mesto nemá temer žiadne rozhodovacie právomoci vo vzťahu ku hokejovému klubu, hoci má veľké výdavky spojené s činnosťou hokeja v Mikuláši ako takého. Ako najdôležitejší bod sme prerokovali daňové priznanie občianskeho združenia. Výsledky hospodárenia za uplynulý rok sú naozaj zlé, pretože sa dosiahla strata milión deväťstotridsaťpäťtisíc korún. Pýtal som sa, akým spôsobom sa s touto stratou bude nakladať, no nedostal som primeranú odpoveď. MHk 32, o.z., na ktorý máme aký-taký dosah, pretože spolu s poslancom Rudolfom Hunom sme v jeho správnej rade, je v žalostnom stave, ktorý nás neteší, preto som požiadal o čo najrýchlejšie zvolanie mimoriadnej konferencie. Mesto nepozná skutočný ekonomický stav akciovej spoločnosti MHk 32 (ďalej len MHk 32, a.s.), ktorá má záväzky, pohľadávky a rozhodujúce zmluvné vzťahy vo vzťahu na extraligové A-mužstvo, čo každého fanúšika zaujíma predovšetkým. Ak sa povie skutočný ekonomický stav a nejaký podnikateľský zámer, potom môžeme hovoriť čo ďalej. Nie vyhlasovať, že predstavenstvo si nedovolí podpisovať nové zmluvy. Jasné, že si nedovolí, ale v prvom rade musí položiť na stôl stav ekonomickej situácie,“ začal svoj kritický hodnotiaci pohľad mikulášsky primátor Ján Blcháč. „Musíme sa zamyslieť, prečo sme rok čo rok na chvoste tabuľky, hráči sa na prelome januára a februára, keď má ísť do tuhého, posielajú na hosťovanie, rozpredávajú sa. Stále opakujúca sľubovaná stratégia sa nenapĺňa. O ďalšie tri roky bude možno znovu jediným „úspechom“, že budeme ešte viac zadĺžení a športové úspechy budú v nedohľadne. Chceme, aby si občianske združenie so svojou členskou základňou na konferencii povedalo, ako ideme robiť ďalej mikulášsky hokej. Hokej je v Mikuláši ohromným fenoménom. Pozrime sa na to aspoň trochu optimisticky. Keď sa darilo hokeju, vždy bola oveľa lepšia atmosféra v celom meste.“

Aká je pozícia Mesta v štruktúre mikulášskeho hokeja?
Problém je v tom, že v roku 2003 vznikla akciová spoločnosť MHk 32. Vtedy bol pôvodný návrh, že Mesto zriadi tento klub a bude jeho stopercentným akcionárom. Nakoniec to v mestskom zastupiteľstve dopadlo tak, že odsúhlasili pôžičku MHk 32, o.z., aby vytvorilo MHk 32, a.s. so základným imaním milión korún. Najskôr prevládal názor, že akciovú spoločnosť založí mesto a so svojím vkladom bude stopercentným akcionárom MHk 32, a.s. Nakoniec bolo uznesenie zmenené tak, že Mesto si netrúfa prevziať zodpovednosť za celý tento vývoj. To znamenalo, že mesto dalo pôžičku milión korún MHk 32, o.z., to založilo akciovú spoločnosť, kde je stopercentným akcionárom. Členmi MHk 32, o.z. sú rôzne firmy, podnikatelia, individuálne osoby. Figuruje v tom aj Mesto, ale jeho podiel je minimálny. Závisí od toho, koľko dá v danom roku prostriedkov ako príspevok tomuto občianskemu združeniu. Vždy treba rozlišovať medzi akciovou spoločnosťou a občianskym združením, aby sa to mylne neplietlo. MHk 32, o.z., rovnako ako Mesto, funguje v hospodárskom roku od 1. januára do 31. decembra. Mesto dáva v rámci ročného rozpočtu do občianskeho združenia nejaký príspevok, ale akciová spoločnosť funguje podľa sezóny. V tomto podali zástupcovia klubu dezinformáciu, že od mesta na činnosť v práve skončenej sezóne 2006/2007 dostali necelých stotisíc korún. Nie je to pravda. To dávalo Mesto do občianskeho združenia v roku 2006, nedávali sme nič do akciovej spoločnosti, ktorá účtuje v sezónnom roku. Mesto nemá s MHk 32, a.s. v princípe nič spoločné, nie je ani akcionár, len prostredníctvom MHk 32, o.z. je minimálnym akcionárom, a to takým, že doň dalo len tých necelých stotisíc korún. Mesto samozrejme dáva zo svojho rozpočtu príspevok Bytovému podniku desať miliónov korún a Bytový podnik spravuje zimný štadión, ktorý je vo výpožičke MHk 32, a.s., MHk 32, o.z. a Hokejového klubu mládeže, o.z. Bytový podnik má tri zmluvy a prevádzkuje štadión, čo stojí mestskú kasu desať miliónov korún do roka. Ďalšie náklady má s tým Bytový podnik.

Podnikli ste už v tomto smere nejaké kroky?
Vo februári sme na správnej rade žiadali upraviť stanovy MHk 32, o.z. tak, aby sa započítali všetky výdavky Mesta. Aj tých desať miliónov korún, ktoré idú cez Bytový podnik na prevádzku štadióna. Uvedomujeme si, že nie všetky, lebo na zimnom štadióne sa robia aj iné činnosti – krasokorčuľovanie, verejné korčuľovanie. Zostávajúca rozhodujúca časť príspevku by mala byť započítaná ako náš vklad do mikulášskeho hokeja. O toto sme požiadali, doteraz sa to neuskutočnilo. Požiadali sme o zmenu v dozornej rade akciovej spoločnosti hneď po zastupiteľstve, ktoré bolo 25. januára, žiaľ, až teraz zvolalo predstavenstvo akciovej spoločnosti mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré až 10. apríla kooptovalo dvoch zástupcov Mesta. Čiže doteraz sme naozaj nemali možnosť nijakým spôsobom ovplyvňovať chod. Akonáhle sme kooptovaní, požiadal som predsedu dozornej rady MHk 32, a.s. o zaslanie základných účtovných podkladov akciovej spoločnosti a aby bola čo najskär zvolaná mimoriadna konferencia MHk 32, o.z., aby sme mohli verejne diskutovať o tom, ako ďalej.

Verejnosť očakávala zmeny vo vedení MHk 32.
Chvalabohu, že sa neurobili žiadne zmeny v predstavenstve MHk 32, a.s., ktoré je v plnej miere zodpovedné za činnosť klubu. Podľa Obchodného zákonníka dokonca ručí svojím majetkom a tak ďalej. Ani predseda predstavenstva sa nemôže vyhovárať, že MHk 32, a.s. nemá zdroje a navyše pomaly posúvať Mesto do pozície, že je vinníkom tohto stavu. Vlani dostalo MHk 32, o.z. z mestskej pokladne na činnosť necelých stotisíc korún. V pripravovanom rámcovom rozpočte na obdobie rokov 2007 až 2009 nebola naplánovaná ani jediná koruna na hokej z mestskej kasy. Predstavenstvo MHk 32, a.s. o tom vedelo, zrejme malo ráznejšie konať. Hľadať riešenia, sponzorov, partnerov a ponúkať im svoje služby. Personálne otázky v akciovej spoločnosti mohlo nastoliť jedine občianske združenie. To také niečo nenavrhlo, akceptujeme to, čomu sme v konečnom dôsledku radi. Keď sa vrátim k uzneseniu zastupiteľstva z 9. apríla 2003, už vtedy sa poukazovalo na plnú osobnú zodpovednosť členov predstavenstva MHk 32, a.s. za činnosť spoločnosti podľa Obchodného zákonníka.

Môžete zhrnúť vaše požiadavky na poveľkonočnom stretnutí vedenia MHk 32.
Od predsedu dozornej rady MHk 32, a.s., ktorý je v tomto prípade mojím šéfom, som si vyžiadal ekonomické údaje. K 10. februáru mala akciová spoločnosť záväzky vo výške takmer sedem a pol milióna korún, neviem, aký je stav teraz, no oveľa lepší asi nie. Ďalej som navrhol zvolať mimoriadnu konferenciu, na ktorej si všetci povieme fakty, do akej situácie sa za posledný čas mikulášsky hokej dostal, aké výsledky dosiahol a čo s tým ďalej. Musíme si jasne povedať, že MHk 32, a.s. je obchodnou spoločnosťou. Ak si svoje záväzky neplní, pokojne sa môže stať, že si veritelia uplatnia svoje práva aj iným spôsobom ako iba tým, že si budú donekonečna žiadať svoje. Preto treba nevyhnutne zvolať konferenciu MHk 32, o.z., na ktorej sa jasne povie terajší stav. Nemáme snahu zavádzať hokejovú verejnosť, ale záujem do budúcnosti rozvíjať hokej s tými ľuďmi, ktorí to ozaj chcú a vedia. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme v rámci zmeny rozpočtu odsúhlasili určité finančné prostriedky na podporu hokeja, ktoré neboli pôvodne v rozpočte, čo je ďalším naším ústretovým krokom. Teraz čakáme, ako bude postupovať predstavenstvo MHk 32, a.s., jej dozorná rada a správna rada MHk 32, o.z., či sa urýchlene zvolá jeho mimoriadna konferencia.

Chcete ešte niečo dodať?
Dnes je viac ako dva mesiace od našej prvej požiadavky, aby sa zmenili stanovy MHk 32, o.z. Pýtam sa, čo sa odvtedy udialo? Už dávno sa stanovy mohli zmeniť v tom zmysle, aby sa Mesto, ktoré je rôznymi formami hlavným nositeľom podpory hokeja, dostalo k relevantným informáciám a vplyvu. Ak ho nebude mať, neviem si predstaviť našu pozíciu v tomto procese. To máme prosiť predstaviteľov akciovej spoločnosti, aby sme mohli poznať skutočný stav? Proste, prístup akciovej spoločnosti k Mestu je neadekvátny tomu, čo vkladá do mikulášskeho hokeja. Mesto má záujem, aby sa náš hokej rozvíjal, ale na čistom stole.

***

Trochu si ozrejmime históriu. Existoval tu HK 32, ktorý vyvíjal športovú a ekonomickú činnosť. Hospodáril však zle a vstúpil do likvidácie. Jeho manažéri prišli na mestské zastupiteľstvo a tvrdili, že idú robiť iný hokej v inej filozofii a inej podobe. Založilo sa Občianske združenie MHk 32 s tým, že Mesto poskytlo milión na založenie MHk 32, a.s. Zastupiteľstvo zobralo za svoju odbornú filozofiu, ako sa bude náš hokej vyvíjať. Nechtiac musím konštatovať, že sa opäť vyvíjal v starých koľajach. Nie sú športové úspechy, chorály ešky sú zabudnutou minulosťou, nostalgiou. MHk 32, a.s. sa opäť dostáva do vážnych ekonomických problémov. Znova je tu v prvom momente urgentná požiadavka na Mesto, ktoré bolo v medziobdobí odsunuté na vedľajšiu koľaj, no zase je hodnotené ako vinník tohto žalostného stavu. Tí istí ľudia znova vravia, že idú hokej robiť inak, lepšie. Treba si konečne naliať čistého vína a zanalyzovať tento pretrvávajúci neúnosný stav.

***

Mesto založilo klub zo svojich peňazí, ale nemá akýkoľvek vplyv. Najskôr treba spraviť poriadok, keď bude čistý stôl, tak sme ochotní a chceme, aby sa hokej ďalej rozvíjal a dosahovali sa ciele, ktoré prinesú Mikulášanom a vôbec všetkým Liptákom, pôžitok z tejto populárnej hry. Preto budeme dávať do ďalších rokov prioritu na finančnú podporu hokeja, len potrebujeme vedieť, že ľudia, ktorí sa točia okolo hokeja, ho vedia správne zorganizovať. Dáme dokopy ciele, filozofiu, podporíme ich, dáme za mestské peniaze k dispozícii mestský štadión, no musíme mať výkonný tím manažérov, trénerov a hráčov.

***

Popri nutnosti zvolania mimoriadnej konferencie a daňovom priznaní som sa na správnej rade MHk 32, o.z. sústredil na ciele. Radi podporíme náš hokej, ale chceme mať jasné vízie. V budúcej sezóne minimálne play-off, postupne sa posúvať ešte vyššie, nie zakaždým skončiť na deviatom mieste. Predstavenstvo MHk 32, a.s. nás stále tlačí do pozície vinníkov za súčasný stav mikulášskeho hokeja. Nie, zodpovednosť nesie akciová spoločnosť a jej vedenie. Aj za to, že si nedokázalo vybojovať v rozpočte väčšiu podporu od predošlého vedenia Mesta. Dali sme už v tomto roku do rozpočtu zmenu, že podporíme hokej, ak sa nič mimoriadne nestane, bude sa normálne pokračovať a dajú sa rozumné ciele, vyjasní sa pozícia Mesta a budeme mať popri zodpovednosti a nákladoch rozhodovacie právomoci.

Najčítanejšie na My Liptov

Komerčné články

 1. Ak podceníte pri stavbe tento detail, pripravte sa na vyššie účty za kúrenie
 2. Volia podľa TikToku, Youtube a Instagramu. Ovplyvnia mladí voľby?
 3. Služby na pohotovosti nikto nechcel. Postavili na nich biznis
 4. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku!
 5. Aké tajomstvá skrýva kancelária šéfveliteľa?
 6. Slováci hlásili v lete až o 35 % viac škôd než minulý rok
 7. Všetkým lepí pred voľbami
 8. Tenisová zábava pre celú rodinu na Peugeot Tennis Day
 1. Medzinárodný jazzový festival vstúpi do 27. ročníka
 2. Slováci hlásili v lete až o 35 % viac škôd než minulý rok
 3. Aké tajomstvá skrýva kancelária šéfveliteľa?
 4. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku!
 5. Zvonenie v ušiach?!
 6. Významné holandské firmy pôsobiace na Slovensku spojili sily
 7. Toto je dokonalosť! Objavte výhody tepelných čerpadiel
 8. Všetkým lepí pred voľbami
 1. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 16 290
 2. Všetkým lepí pred voľbami 9 964
 3. Hladinka smeruje do Košíc! 7 800
 4. Až dve tretiny Slovenska majú mäkkú vodu. Čo na to naše cievy? 6 728
 5. Umelá inteligencia už zajtra ovládne 5 miest na Slovensku! 5 249
 6. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom 5 126
 7. Voľba srdcom je nespoľahlivá. Toto je najlepšia pomôcka 4 405
 8. Kaufland postavený z dreva? Áno, Bratislava má európsky unikát 3 923

Blogy SME

 1. Ľuboš Vodička: Slovenské hrady: Košice Hradová
 2. Jan Pražák: Vnuk
 3. Marián Viskupič: Je lepší program drahých snov alebo program dostupnej reality? Odpoveď Štefanovi Kiššovi.
 4. Juraj Gavora: Lennon alebo Lenin? (6/7)
 5. Robert Štepaník: diel 94 - pod čiarou / Boli ste varovaní alebo Ako nás volebné rozhodnutia "v rauši" privádzajú opakovane do problémov
 6. Miloš Diežka: Zatnime zuby a postavme si vládu už dnes !
 7. Juraj Kumičák: Politikum IV - Danko
 8. Jano Richter: Hodila nás prezidentka cez palubu?
 1. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 52 009
 2. Martin Greguš: Voličom Progresívneho Slovenska a SAS v Bratislave. Keď 1.10. už nebude mať kde zaparkovať spomeňte si, kto si opäť neurobil domácu úlohu... 42 526
 3. Jana Plichtová: "Dobrák" Boris Kollár a jeho pomáhanie (si k majetku) 38 666
 4. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 37 354
 5. Ján Šeďo: Generálmajor Ivan Pach dokonale a inteligentne zotrel Fica. 33 338
 6. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 31 966
 7. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 30 775
 8. Pavel Macko: Fico je naničhodník, ktorý sa môže hanbiť! 15 515
 1. Monika Nagyova: Zo života vo firme snov: Po dvadsiatich dvoch rokoch som dostala výpoveď
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 5. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 6. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 8. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

SOŠ polytechnická v Liptovskom Mikuláši.

Odvolanie má len odporúčací charakter. Definitívne rozhodne županka.


17 h
Ilustračné foto

Na finálovom turnaji v Záblatí sa 4. októbra predstaví osem tímov.


23 h
Privádzač do Liptovského Mikuláša prejde obnovou.

S prácami by mali začať na budúci rok.


23 h
Vrbický most

Most je v havarijnom stave, vodiči ho využívajú ako obchádzku.


26. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Ľuboš Vodička: Slovenské hrady: Košice Hradová
 2. Jan Pražák: Vnuk
 3. Marián Viskupič: Je lepší program drahých snov alebo program dostupnej reality? Odpoveď Štefanovi Kiššovi.
 4. Juraj Gavora: Lennon alebo Lenin? (6/7)
 5. Robert Štepaník: diel 94 - pod čiarou / Boli ste varovaní alebo Ako nás volebné rozhodnutia "v rauši" privádzajú opakovane do problémov
 6. Miloš Diežka: Zatnime zuby a postavme si vládu už dnes !
 7. Juraj Kumičák: Politikum IV - Danko
 8. Jano Richter: Hodila nás prezidentka cez palubu?
 1. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 52 009
 2. Martin Greguš: Voličom Progresívneho Slovenska a SAS v Bratislave. Keď 1.10. už nebude mať kde zaparkovať spomeňte si, kto si opäť neurobil domácu úlohu... 42 526
 3. Jana Plichtová: "Dobrák" Boris Kollár a jeho pomáhanie (si k majetku) 38 666
 4. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 37 354
 5. Ján Šeďo: Generálmajor Ivan Pach dokonale a inteligentne zotrel Fica. 33 338
 6. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 31 966
 7. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 30 775
 8. Pavel Macko: Fico je naničhodník, ktorý sa môže hanbiť! 15 515
 1. Monika Nagyova: Zo života vo firme snov: Po dvadsiatich dvoch rokoch som dostala výpoveď
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 5. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 6. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 8. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu