Piatok, 7. október, 2022 | Meniny má Eliška

Všetci tvrdia, že chceli pomôcť

Keď sa Mariana Mlynarčíková ocitla v núdzi, útočisko našla v Domove pre osamelých rodičov (DOR) na Tichej ulici v Ružomberku. Presťahovala sa tam s deťmi, keď jej druh začal priveľmi holdovať alkoholu. S prosbou o pomoc sa začiatkom roka obrátila aj na našu redakciu. Na článok zareagovali viacerí ľudia a pomohli. Prednedávnom sa na našu redakciu obrátila opäť. Nežiadala však už o pomoc pre seba, ale pre ostatné matky s deťmi, ktoré v domove dočasne bývajú. Podľa jej názoru vedúca DOR a Stanice opatrovateľskej služby (SOS), ktoré sídlia v tej istej budove, nemá sociálne cítenie a neustále vyhľadáva konflikty so zamestnancami aj matkami.

Ponižujúce poznámky

Stretli sme sa priamo v Domove pre osamelých rodičov. Na prízemí v ňom bývajú tri matky s deťmi, na poschodí je Stanica opatrovateľskej služby. Tam sú deti bez rodičov umiestnené na žiadosť rodičov a starajú sa o ne vychovávateľky. Hoci Mariana Mlynarčíková v DOR už nebýva, občas príde navštíviť svoje bývalé spolubývajúce a vychovávateľky. Uvarila kávu a usadili sme sa v spoločenskej miestnosti. „Cítite tu smrad?“ spýtala sa náhle. Necítili sme, iba vôňu kávy. „No vidíte. Keď prišla vedúca, vždy povedala, že je tu smrad, aby sme vyvetrali,“ povedala M. Mlynarčíková a porozprávala, čo mala na srdci. „Keď som sa obrátila s akýmkoľvek problémom na vychovávateľky, pomohli mi či už slovne, materiálne alebo finančne. Požičali peniaze, keď sme nemali dať deťom čo jesť, za vlastné urobili nákupy alebo doniesli niečo z domu, podelili sa s vlastným obedom. Vedúca však nebola taká ústretová. Keď ju požiadala jedna tehotná rómska mamička, že nemá čo jesť, nedala jej nič. A na druhý deň jej povedala: ,Jedzte niečo, nie že mi tu odpadnete. Čo ja budem potom s vami robiť? Nie som zdravotná sestra...´Jej neustále poznámky boli ponižujúce, ba až diskriminujúce. Taký istý postoj mala aj k vychovávateľkám a k starším deťom, ktoré jej povedali, čo si myslia. Neuznáva ľudí, ktorí majú iný názor ako ona, čiže nesmú jej protirečiť. Vedúca sa k nám jednoducho správala, ako keby sme boli ľudia druhej triedy a naše deti odpísané. Matky, ktoré bývajú v zariadení, sa boja nahlas povedať svoj názor, lebo nemajú kam ísť a sú radi, že majú strechu nad hlavou. Chcela by som im pomôcť,“ vyjadrila sa M. Mlynarčíková.

Tvrdí, že ju diskriminovala

Ťažké srdce na vedúcu mala aj Slávka Balogová, ktorá v DOR býva s dvoma malými deťmi asi päť mesiacov. „Boli sme nakúpiť a keď sme sa vrátili, nechcela nám otvoriť. My nemáme kľúče od hlavného vchodu. Nechala nás aj s deťmi asi pol hodinu stáť vonku pred bránou. Naschvál som deti navádzala, aby kričali,“ posťažovala sa Slávka. Jej slová potvrdila ďalšia spolubývajúca. Tiež vraj dlho čakala pred bránou, keď prišla z roboty, kým jej vedúca otvorila. „Povedala, že má po pracovnej dobe a vo svojom osobnom voľne by nemusela otvárať vôbec. Ani môjmu synovi neotvorila, prišiel mi odzadu na okná búchať. Zabudol si niečo do školy, tak sa musel vrátiť,“ dodala M. Mlynarčíková.
Slávka Balogová tvrdí, že vedúca ju diskriminovala preto, že je Rómka. „Na poschodí bolo jedno dievča, volalo sa Miška. Mala skoro 14 rokov, rozumeli sme si, boli sme ako sestry. Raz som vedúcu počula, ako hovorí, ako je možné, že dieťa zhora sa rozpráva s rómskou mamičkou. Miška tu už nie je. Povedala vedúcej, aby nekričala a neohovárala vychovávateľky, že to všetko počuje. Potom za mnou Miška prišla s plačom, aby som jej pomohla, že ju chcú dať odtiaľto preč do polepšovne. Ale ja som jej nevedela pomôcť,“ skonštatovala Slávka.

Riaditeľ urobil rázny krok

Bolo toho viac, čo sa obyvateľkám domova na vedúcej nepáčilo a viackrát sa na ňu sťažovali. Aj riaditeľovi Domova dôchodcov, sociálnych služieb pre dospelých, domova pre osamelých rodičov, stanice opatrovateľskej služby a útulku. Tak znie totiž celý názov zariadenia. Zašli sme teda za riaditeľom Antonom Macholom a spýtali sa na jeho názor. Aj jemu poslala Mariana Mlynarčíková rovnaký list, ako do redakcie. „Riaditeľom zariadenia som od 1. augusta a list od pani Mlynarčíkovej som dostal 6. augusta. Zaujímavé je, že bol napísaný už 1. júla. Neviem, kde bol tak dlho, či na mňa čakal. Neriešil som ho ako sťažnosť, lebo nespĺňa náležitosti sťažnosti. Ale zavolal som si vedúcu, list som jej ukázal, aby sa k nemu vyjadrila. Bola veľmi prekvapená, povedala, že pani Mlynarčíkovej ak nepomohla, tak určite neublížila. Prešetril som situáciu, zistil som, že sťažnosti na vedúcu boli aj predtým. V zariadení sú dva tábory, ktoré medzi sebou bojujú a vadia sa. Niektoré indície naznačovali, že list mohol byť aj vybavovaním si účtov týchto dvoch táborov. Je zvláštne, že pani Mlynarčíková v liste píše, že je to štátne zariadenie, aj keď so štátom nemá nič spoločné, lebo je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Ale listy rozposlala úplne presne aj na sociálnu komisiu ŽSK. Zvolal som poradu. Bola to hádka od začiatku až do konca aj s osobnými, takmer intímnymi invektívami. Dopočul som sa, že hádky bývali aj pred deťmi a urobil som tomu rázny koniec.“ Riaditeľ zrušil k 31. augustu miesto vedúcej DOR a SOS, administratívnej pracovníčky, kuchárky a upratovačky. Zostali iba vychovávateľky a sociálna pracovníčka. DOR a SOS bude podliehať priamo pod riaditeľa celého zariadenia. Kuchárku a administratívnu pracovníčku podľa riaditeľa netreba, lebo stravu budú voziť a upratovačka bude upratovať v domove dôchodcov. Tým, že riaditeľ prakticky zrušil celý jeden „tábor“, by malo byť po problémoch, lebo tí, ktorí v zariadení zostali, sa už nebudú mať s kým hádať a proti komu bojovať.

Vedúca obvinenia odmieta

Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj dnes už bývalej vedúcej DOR a SOS Eve Cisárikovej. Atraktívna mladá žena list Mariany Mlynarčíkovej označila za účelový a nezakladajúci sa na pravde. „Pani Mlynarčíková bola vhodný objekt a stala sa nástrojom na to, aby sa ma vychovávateľky zbavili. Pokúšali sa o to už dávnejšie, dokonca písali aj na prezidentskú kanceláriu, že nie som schopná. Ale ja si dovolím tvrdiť, že som schopná. Celý môj pracovný život o tom hovorí. Mám pedagogické vzdelanie, hotelovú školu, dvanásť rokov som robila učiteľku v materskej škole, celý život pracujem s ľuďmi a deťmi. Okrem svojich dvoch vlastných detí som vychovala ešte jedno dieťa, píšeme si, stretávame sa. Deti nekonečne milujem a oni sa ku mne prirodzene vinú, aj deti pani Balogovej, aj keď to možno nechce. Ale ja nič deťom nedovolím len preto, aby som bola dobrá. Ja s nimi robím tak, aby bolo dobre a aby boli šťastné. Pani Mlynarčíková prišla do DOR vlani v júli a po celý čas som mala pocit, že sem nepatrí. Nejavila sa mi ako sociálny prípad. Na druhý deň prišla za ňou celá rozvetvená rodina, posadali si na lavičku, uvarila im kávu, fajčili cigarety. Nemám nič proti fajčeniu, hoci som nefajčiarka. Ale ako vedúca zariadenia som ich musela upozorniť, ale slušne, aby prepáčili, že toto nie je výletný dom. A ona hneď, čo proti nej mám... Podržala som ju, keď jej niektorí zazlievali, že svoj osud opísala v novinách. Nikomu som sa nezmienila o tom, že ma po uverejnení článku kontaktovali ľudia, ktorí ju poznali a podali mi o nej úplne iný obraz. Keď jej dobrí ľudia chceli pomôcť, kladne som ju hodnotila ako osobu, ktorá je podľa mňa hodná pomoci. Jedna pani z Prievidze jej ponúkla ubytovanie v rodinnom dome, kde by jej deti boli uchránené od týrania a ona by mala postarené o ubytovanie. Nič za to nechcela, iba aby jej v čase, keď sa postará o deti, robila spoločnosť. Pani Mlynarčíková túto ponuku odmietla... Neublížila som jej, ona mne áno. Ale ak jej to pomôže a prinesie šťastie, mňa to nezabije. Mám svedomie čisté, ľudia ma poznajú...“ povedala Eva Cisáriková. Navonok pôsobila spočiatku vyrovnane, ale počas rozhovoru niekoľkokrát neudržala slzy a svoje vyjadrenie nám napokon poslala písomne. Keďže je obšírne, vybrali sme z neho iba niektoré pasáže.

Nechcú počuť nie

Eva Cisáriková sa okrem iného vyjadrila, že M. Mlynarčíkovú často videli s cigaretou v ruke. „Natíska sa otázka, aké priority majú matky v našom zariadení – uspokojiť svoje potreby a o ostatné nech sa postarajú pracovníci zariadenia, štát? ,Ľutujte ma a ak mi nevyhoviete, nedáte vo všetkom za pravdu, budem sa sťažovať, že ma nechápete, nechcete mi pomáhať.´ A tu sa dostávame ku koreňu veci. Cieľom sociálnej pomoci je pomáhať klientovi za jeho aktívnej účasti prekonať alebo zmierňovať sociálnu, alebo hmotnú núdzu, prípadne oboje. Upozorňovanie klientov na dodržiavanie domového poriadku, režimu dňa, predpisov a nariadení je zo strany klientov chápané ako obmedzovanie slobody. Keď vedúca v rámci nariadení povie nie, nedá sa, je vyhlásená ako vyhľadávač konfliktov alebo človek, ktorý nemá sociálne cítenie. V našej práci však ,nie´ by malo byť vyslovované pre dobro veci, aby pomáhalo klientom zamyslieť sa nad vlastným spôsobom života...
Zarazilo ma, že pani Mlynarčíková napísala, že vychovávateľky jej poskytli slovnú, finančnú alebo materiálnu pomoc. Finančnú pomoc poskytnúť nemôžem, lebo svoj plat musím použiť na pokrytie mojich výdavkov, nakoľko som samoživiteľ a mám nezaopatrené dieťa. Materiálnu pomoc nepotrebovala, lebo umiestnením v DOR jej štát vyriešil bytovú situáciu a charitatívne organizácie i konkrétni ľudia jej po prečítaní článku poskytli v balíkoch i osobnou donáškou potraviny, oblečenie, financie. Čo sa týka slovnej pomoci zo strany vychovávateliek, mohla byť len v tej forme, že ju zmanipulovali a nahovorili na toto jednostranné osočenie. Dovolím si to tvrdiť preto, lebo od môjho príchodu do zariadenia som bola pre ,starý kolektív´ nežiadúca. Nestihli ma poriadne ani spoznať a od prvopočiatku písali na mňa ničím nepodložené sťažnosti na kontrolný úrad aj prezidentskú kanceláriu. Keď neuspeli, pristúpili k manipulácii so staršími deťmi, ktoré mali problémové správanie a nedokázali pochopiť, že moje nie neznamená to, že im nechcem vyhovieť, ale hovorím to pre obojstranné dobro. Dôkazy o tom môžem podať nielen ja, ale aj sociálni pracovníci z miest, odkiaľ sme mali staršie deti umiestnené...
Pani Mlynarčíková nie je kompetentná na to, aby dokázala posúdiť postoj vedúcej k vychovávateľkám a starším deťom, pretože čas strávený v DOR potrebovala na venovanie sa vlastným deťom, často nebola celý deň v zariadení, lebo navštevovala s deťmi svoju matku i biologického otca detí, ku ktorému napokon z nášho zariadenia odišla bývať... Na základe dôkazov, ktoré nebudem rozvádzať, si dovolím tvrdiť, že klient typu pani Mlynarčíkovej naše zariadenie využil a nepodloženým, subjektívnym hodnotením situácie znevážil.“

•••

Kto koho využil je otázne. Sociálne cítenie je široký pojem a každý si ho vysvetľuje po svojom. Čo niekto považuje za pomoc, iný vníma ako obmedzovanie či ponižovanie. Názory ľudí sú podmienené aj ich vzdelaním, intelektom, prostredím, v ktorom vyrastali a tým, čo prežili. V tomto prípade všetci tvrdia, že chceli pomôcť. Ale kto vlastne komu pomohol?

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci a peniaze: Na čo sporíme a koľko investujeme?
 2. Kedysi boli takéto šóry na práčku PHILCO. Dnes ju môžete VYHRAŤ!
 3. Náklady na domácnosť pomôže ušetriť aj kompostér FoodCycler
 4. Dizajnový krb či krbové kachle? Šetriť dokážu obe
 5. S Alžbetou II. odchádza aj kus osobných dejín Britov
 6. Láka na dvadsať kilometrov pláží. Varadero má aj ďalšie tromfy
 7. Nakúpte pre seba aj pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc
 8. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52%
 1. Dizajnový krb či krbové kachle? Šetriť dokážu obe
 2. Láka na dvadsať kilometrov pláží. Varadero má aj ďalšie tromfy
 3. Biometricky presné progresívne okuliarové šošovky Rodenstock
 4. S Alžbetou II. odchádza aj kus osobných dejín Britov
 5. Kedysi boli takéto šóry na práčku PHILCO. Dnes ju môžete VYHRAŤ!
 6. 8 najčastejších problémov ústnej dutiny a zubov
 7. Nakúpte pre seba aj pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc
 8. Riešenie Atosu zachraňuje životy
 1. Hasič vyrába knedle. Denne ich uvarí tisíc a má vypredané 22 021
 2. Digitálne predplatné SME.sk so zľavou až -52% 7 841
 3. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať? 7 195
 4. Nakupovať viac ovocia a zeleniny sa oplatí každý deň 6 015
 5. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 5 739
 6. Dôležitosť duševnej pohody 5 090
 7. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma 3 300
 8. Putinovi hackeri, biznis s krytmi a špekulácie s energiami 3 056

Blogy SME

 1. Olívia Lacenová: Udržateľné investície opäť ukazujú svoju odolnosť
 2. Teodor Hasala: Vtip o dvoch opilcoch a svete
 3. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (7. - 13.10.1922)
 4. Anton Kaiser: Zlatomoravecký jarmok
 5. Erik Kriššák: Dotyk rán
 6. Katarína Vanišová: Gólový fenomén opäť úradoval. Bude lepší ako Messi s Ronaldom?
 7. Nicholas Wintzler: Niektoré maľby a zápisky za posledný polrok.
 8. Viktória Holejová: Na zdravie (Slovensko)!
 1. Matúš Lazúr: Koľko rôznych "dedečkov" s platmi ako minister živíme z našich daní v rôznych organizáciách napojených na štátne peniaze ? 5 805
 2. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 5 275
 3. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 4 894
 4. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 4 256
 5. Ľuboš Vodička: Krvavá streda v Prešporku 4 072
 6. Post Bellum SK: Bola smrť tisícov vojakov na Dukle nezmyselnou? 3 458
 7. Matúš Lazúr: Na retardovaných vodičov platia len retardéry. Pri zastávkach MHD najlepšie také že pri 60-tke im rovno utrhne nápravu. 2 864
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 820
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

V ponuke sú ďalšie tikety.


19 h
Cesta nie je v dobrom stave. Lokálne vysprávky boli len krátkodobým riešením.

Vodiči by mali počítať so zdržaniami.


19 h
1. miesto - Základná škola E. Lániho v Bytči.

Koncom septembra bolo v troch základných školách - na Ul. Eliáša Lániho v Bytči, v Jazernici a v Čimhovej, rušno.


19 h
Policajná hliadka kontrolovala aj na výjazde z Liptovského Mikuláša.

Počas dvoch hodín skontrolovali takmer dvesto vodičov.


24 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Dôvodom je výstavba kanalizácie aj diery na ceste.


6. okt

Dôvodom je zrážka kamióna s osobným autom.


18 h

Miesto výskytu držia v tajnosti.


5. okt

Gangsterka, ktorú natáčali v Lučenci aj Rimavskej Sobote, prichádza do kín.


a 1 ďalší 5. okt

Blogy SME

 1. Olívia Lacenová: Udržateľné investície opäť ukazujú svoju odolnosť
 2. Teodor Hasala: Vtip o dvoch opilcoch a svete
 3. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (7. - 13.10.1922)
 4. Anton Kaiser: Zlatomoravecký jarmok
 5. Erik Kriššák: Dotyk rán
 6. Katarína Vanišová: Gólový fenomén opäť úradoval. Bude lepší ako Messi s Ronaldom?
 7. Nicholas Wintzler: Niektoré maľby a zápisky za posledný polrok.
 8. Viktória Holejová: Na zdravie (Slovensko)!
 1. Matúš Lazúr: Koľko rôznych "dedečkov" s platmi ako minister živíme z našich daní v rôznych organizáciách napojených na štátne peniaze ? 5 805
 2. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 5 275
 3. Ján Valchár: Gratulujeme, 60.000. A ruské tanky dostávajú defekty. 4 894
 4. Ján Valchár: Keď už aj propagandisti plačú... 4 256
 5. Ľuboš Vodička: Krvavá streda v Prešporku 4 072
 6. Post Bellum SK: Bola smrť tisícov vojakov na Dukle nezmyselnou? 3 458
 7. Matúš Lazúr: Na retardovaných vodičov platia len retardéry. Pri zastávkach MHD najlepšie také že pri 60-tke im rovno utrhne nápravu. 2 864
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam. 2 820
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu