Streda, 29. jún, 2022 | Meniny má Peter, Pavol, Petra

Kto kandiduje v Liptovskom Hrádku

Prinášame kandidátov na primátora a poslancov v Liptovskom Hrádku.

Profil Liptovského Hrádku

Názov mesta: Liptovský Hrádok

Okres: Liptovský Mikuláš

Kraj: Žilinský

Počet obyvateľov: 7631

Rozloha: 18 320 096 m2

Súčasný primátor: Branisla Tréger - NEKA

Počet poslancov: 13

Zloženie zastupiteľstva podľa strán: SMER-SD 6, SDKÚ-DS 4, NEKA 1, SNS 1, HZDS-ĽS 1.

Vládnuca koalícia: bez politiky

Príjmy mesta v roku 2009: 7953298 eur

Výdavky mesta v roku 2009: 7621751 eur

Najväčšie investície mesta za toto volebné obdobie (začaté aj dokončené):

Projektová dokumentácia

Plnenie k 31.12.2009 (v tis €)

1. PD Námestie- úprava 3 696 €

2. PD Stavba viacúčelového ihriska 28 €

3. PD Rozšírenie VO Ul. SNP južná strana 1 607 €

4. PD oddychová zóna pri jazierku 6 212 €

5. Doplnok č. 2 UPN- obstarávateľ 2 822 €

6. Doplnok č. 2 UPN- spracovateľ 1 660 €

7. Doplnok č. 1 UPN zóna juh - Tesco - obstarávateľ 2 487 €

8. Doplnok č. 1 UPN zóna juh - Tesco - spracovateľ 3 300 €

9. PD EJA - Fermentor 2 380 €

10.PD Stavebné úpravy ZŠ Hradná - autorský dozor 6 994 €

Projektová dokumentácia spolu 31 185 €

Názov stavby

Plnenie k 31.12.2009

1. Oddychová zóna pri jazierku - chodník+komunikácia k Hradu 113 816 €

2. Oddychová zóna pri jazierku - verejné osvetlenie 19 773 €

3. Oddychová zóna pri jazierku-zeleň, mobiliár 0 €

4. Chodník ČSA a oporný múr 96 388

5. Príspevok na vybudovanie prístrešku za separovaný zber bioodpadov 6 500 €

6. Nájomný bytový dom - poplatok za vyňatie z LPF 2 810 €

7. Stavebné úpravy ZŠ Hradná vrátane SD 1 175 672 €

8. Stavebné úpravy ZŠ J.D.Matejovie vrátane SD 630 824 €

9. Verejné osvetlenie Ul. SNP južná strana 18 718 €

10. Vybudovanie viacúčelového ihriska 93 655 €

11. Rekonštrukcia a modernizácia kríža pod Skalkou 286 €

12. Parkovisko pri Poliklinike 9 846 €

Údržba stavieb významného rozsahu

Plnenie k 31.12.2009

1. Oprava chodníka Dovalovo 79 895 €

2. PD chodník Hradná 9 990 €

3. Zeleň pri autobusovej zastávke 4 879 €

4. Oddychová zóna pri jazierku-zeleň, mobiliár 23 486 €

5. Oprava chodníka Ul. SNP severná strana včít. zábradlia 87 898 €

6. Oprava chodníka Ul. SNP južná strana 137 023 €

7. Oprava chodníka Nižné Fabriky/Alcatel + oprava MK 15 732 €

8. Oprava chodníka pri ceste III/180/140 pod cintorínom 30 526 €

9. Úprava parkoviska pri tržnici vrátane dopravného značenia 8 530 €

10. Oprava kontajnérových státí 3 648 €

investície spolu: 401 606 €

Projektová dokumentácia

čerpanie k 31.12.2008

1. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- obstar.činnosť 2 224 €

2. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- spracov.činnosť 178 €

3. Realizačný projekt Námestie 1 071 €

4. Prípravna dokumentácia k Námestiu - vyjadrovačky k PD, GP 55 €

5. Generel zelene 236 €

6. PD - Stavebné úpravy ZŠ J.D. Hradná ul. 2 €

7. PD - Stavebné úpravy ZŠ J.D.Matejovie 688 €

8.ÚPN-O „Zmeny a doplnky č.2"- sprac.činnosť 100 €

9. PD rekonštrukcia garáží TS 292 €

10. Prevádzkový poriadok implementácie technológie na zhodnocovanie BRO a gastro odpadu 52 €

Projektová dokumentácia spolu 2 741 €

Stavby

čerpanie k 31.12.2008

1. Realizácia odvodu dažďových vôd do Dovalovca-Vyšný koniec 2 815 €

2.Rekonštrukcia VO L.Hrádok - Nižné a Vyšné Fabriky, Dovalovo, Ul. SNP 1 313 €

3. Rekonštrukcia garáží TS v areáli Podtúreň 8 000 €

4. Rekonštrukcia chodníkov 2 641 €

5. Rekonštrukcia a modernizácia objektu ubytovne v Dovalove 165 €

Stavby spolu: 14 934

PD a stavby celkom 17 675 €

Bežné výdavky súvisiace s údržbou stavieb

1. Oprava chodníkov 859 €

2. Oprava objektu ubytovne v Dovalove 113 €

3. Výmena okien MsÚ 1 460

spolu: 2 432 €

Projektová dokumentácia

Plnenie k 31.12.2007

1. ÚPN - Z „Centrum - Juh"- obstar.činnosť 100 €

2. ÚPN - Z „Centrum - Juh"- spracov.činnosť 100 €

3. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- obstar.činnosť 28 €

4. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- spracov.činnosť 536 €

5. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- GP výškopis a polohopis 63 €

6. Prípravné práce Stavby "Rekonštrukcia časti pamiatkovej zóny Mesta Liptovský Hrádok" - vyjadrovačky+ GP súvisiace s UPN Z-Sever 28 €

7. PD odvodu dažďových vôd do Dovalovca-Vyšný koniec 102 €

8. PD - rekonštrukcia striech, zateplenie fasády, výmena vonkajších výplní, vyváženie sústavy ÚK ZŠ J.D.Matejovie 250 €

9. PD - rekonštrukcia striech, zateplenie fasády, výmena vonkajších výplní, vyváženie sústavy ÚK ZŠ Hradná 714 €

Projektová dokumentácia spolu 1 921 €

Stavby

Plnenie k 31.12.2007

1. Realizácia odvodu dažďových vôd do Dovalovca-Vyšný koniec 54 €

2. Rekonštrukcia VO L.Hrádok - ul. Rázusova, Komenského,F.Kráľa, Duklianska,Kpt. Nálepku, K Belej,Matúškova 1 846 €

3. Rekonštrukcia VO L.Hrádok - ul. Rázusova, Komenského,F.Kráľa, Duklianska,Kpt. Nálepku, K Belej,Matúškova - Transfer TS 115 €

4. Rekonštrukcia VO L. Hrádok - Prekážka, M.Blahu, J.Grajchmana,Štúrova,J.Silana, Partizánska 1 418 €

5. Rekonštrukcia VO L. Hrádok - Prekážka, M.Blahu, J.Grajchmana,Štúrova,J.Silana, Partizánska -transfer TS 63 €

6. Prípojka silnoprúdu k areálu Pod Skalkou 619 €

7. Rekonštrukcia kotolne MsÚ 370 €

Stavby spolu: 4 485 €

PD a stavby celkom 6 406 €

Projektová dokumentácia

Plnenie k 31.12.2009

1. PD Námestie- úprava 3 696 €

2. PD Stavba viacúčelového ihriska 28 €

3. PD Rozšírenie VO Ul. SNP južná strana 1 607€

4. PD oddychová zóna pri jazierku 6 212 €

5. Doplnok č. 2 UPN- obstarávateľ 2 822€

6. Doplnok č. 2 UPN- spracovateľ 1 660 €

7. Doplnok č. 1 UPN zóna juh - Tesco - obstarávateľ 2 487 €

8. Doplnok č. 1 UPN zóna juh - Tesco - spracovateľ 3 300 €

9. PD EJA - Fermentor 2 380 €

10. PD Stavebné úpravy ZŠ Hradná - autorský dozor 6 994 €

Projektová dokumentácia spolu 31 185 €

Najväčší investori, ktorí do mesta prišli a ktorí z neho odišli za toto volebné obdobie: prišli Nera Networks, LIDL. Veľký investori z mesta neodišli.

Aktuálny dlh mesta (na konci roka 2009 alebo na polrok 2010, vypočíta sa, ako súčet úverov a všetkých (krátkodobých aj dlhodobých) záväzkov: 0,13 %, resp. 9,8 € na jedného obyvateľa

Nezamestnanosť (evidovaná mesto, okres - ÚPSVR): 6,3%

Počet a názvy volebných obvodov a počet poslancov, ktorí v nich kandidujú:

Volebný obvod číslo 1 m. č. Dovalovo

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:


1. Mária Hapčová, 57 rokov, dôchodca, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

2. Daniel Kapitáň, 42 rokov, poštový doručovateľ, SMER - sociálna demokracia

3. Ján Porubän, 55 rokov, úpravár vôd-chemik, nezávislý kandidát

4. Libuša Števčeková, 45 rokov, učiteľka MŠ, SMER - sociálna demokracia

Počet voličov : 895

Volebný obvod číslo 2 Maša, Vyšné Fabriky, Nižné Fabriky, Pálenica, Sady M. R. Štefánika, Pod lipami, Pri úpuste, Juraja Martinku, Záhradná, Hviezdoslavova, Moyzesova, SNP, Hurbanova, Partizánska s.č. 95, 186, 241, 242, 244, 268, 269, 270

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Milan Burčík, Ing., 48 rokov, obchodný riaditeľ, MOST - HÍD

2. Milan Kozák, Ing., 53 rokov, lesník, SMER - sociálna demokracia

3. Stanislav Muráň, Bc., 50 rokov, majster OV , SMER - sociálna demokracia

4. Ján Oláh, Ing., 60 rokov, ekonóm, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

5. Eva Olosová, 52 rokov, vzťahová manažérka zdravotnej poisťovne, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Počet voličov : 1122

Volebný obvod číslo 3 ČSA, Matúškova, Duklianska, Hradná, Fraňa Kráľa, Martina Rázusa, K Belej

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Roman Beňo, 41 rokov , štátny zamestnanec HaZZ, SMER- sociálna demokracia

2. Peter Hradecký, Ing. arch., 54 rokov, architekt, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická Strana

3. Ján Kubička, 45 rokov, elektrikár, Kresťanskodemokratické hnutie

4. Jaroslav Rúčka, Ing. , 51 rokov, SZČO, Slovenská demokra- tická a kresťanská únia - Demokratická Strana

5. Miroslav Vrbičan, 56 rokov, SZČO, SMER - sociálna demokracia

Počet voličov : 960

Volebný obvod číslo 4 Komenského, J. D. Matejovie, Belanská č.p. 537, 538, 559, 574

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Milan Bendík, Ing., 64 rokov, dôchodca, Komunistická strana Slovenska

2. Dušan Böhmer, Mgr., 58 rokov, štátny zamestnanec, SMER - sociálna demokracia

3. Eva Böhmerová, 50 rokov, zamestnanec v štátnej službe, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

4. Katarína Jelenská, 58 rokov, SZČO, SMER - sociálna demokracia

5. Emil Pinčák, Bc., 50 rokov, SZČO, nezávislý kandidát

6. Eva Šingliarová, 62 rokov, dôchodkyňa, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

7. Vladimír Škuta, 59 rokov, obchodný pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie

Počet voličov : 995

Volebný obvod číslo 5 Kpt. Nálepku, Lichardova, Belanská č.p. 550, 551, 552, 560, 561, 575, 576, 577, 578, 579, 580

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Anna Feriancová, 65 rokov, dôchodkyňa, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

2. Marian Vrabec, Ing., 36 rokov, SZČO, SMER - sociálna demokracia

3. Iveta Zuskinová, PhDr., 60 rokov, riaditeľka múzea, SMER - sociálna demokracia

Počet voličov: 847

Volebný obvod číslo 6 Celiny - ulice: Dr. J. Gašperíka, Dr. A. Škarvana, Jána Nepomuka Bobulu, J. Kollára, Pri tehelni

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec

Kandidáti:

1. Ján Kubek, Ing., 55 rokov, poľnohospodársky inžinier, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

2. Alena Slivošová, 35 rokov, SZČO, SMER - sociálna demokracia

3. Marián Žiška, 30 rokov , učiteľ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Počet voličov: 342

Volebný obvod číslo 7 Janka Silana, Mariána Blahu, Štúrova, Jakuba Grajchmana, Prekážka s.č. 257, 275, 722, 723, 724, 725, 726Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Stanislav Dzurík, 36 rokov, skladník, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Ján Chovan, 56 rokov, živnostník, Komunistická strana Slovenska

3. Martin Kohút, 58 rokov, dôchodca, Slovenská národná Strana

4. Miroslav Kováčik, 53 rokov, odborný pracovník ŽSK , SMER - sociálna demokracia

5. Jaroslav Šupala, Ing., 57 rokov, technik, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Počet voličov: 1165

Strany a koalície, ktoré kandidujú do MsZ: SMER-SD, SDKÚ, SNS, KSS, KDH, MOST-HÍD, HZDS-ĽS, NEKA.

Kandidát na primátora Liptovského Hrádku:

Neka Branislav Tréger

Stručný profil kandidáta na primátora v Liptovskom Hrádku Mgr. Branislav Tréger PhD. nezávislý kandidát

Má 48 rokov a od narodenia žije v Liptovskom Hrádku. Je ženatý od roku 1988 a s manželkou vychováva dve deti - syna Filipa a dcéru Alexandru. Absolvoval Gymnázium v Liptovskom Hrádku, FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2002 na UK v Bratislave ukončil doktorandské štúdium. V doterajšom období pracoval v ČST Bratislave, v SOUD Liptovský Hrádok a v Gymnáziu Liptovský Hrádok. Medzi jeho záľuby patrí príroda, šport, literatúra faktu, hudba.

Parafrázovaný inauguračný prejav jedného prezidenta môže mať aj takéto znenie: „Nehovorme o tom, čo nám môže mesto dať, položme si otázku, čo my môžeme pre mesto urobiť".

Keď sa rozhodoval, či sa bude opäť uchádzať o dôveru voličov v nastávajúcich voľbách, dôsledne zvažoval množstvo okolností. Branislav Tréger hovorí, že išlo o veľmi ťažké rozhodovanie sa, pretože vie po prvom volebnom období, aká je to náročná práca a čo všetko si vyžaduje. Dospel k názoru. K opätovnej kandidatúre ho vedie úprimná snaha pomôcť mestu, svoje osobné a profesijné schopnosti ponúknuť v prospech iných.

Najčítanejšie na My Liptov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Večer stál chlieb dvojnásobok ako ráno. Ako hyperinflácia pripravila ľudí o úspory?
 2. Plyn v doprave môže byť medzičlánkom k nízkoemisnej budúcnosti
 3. Na čo nezabudnúť, ak plánujete na leto malé i väčšie výlety
 4. Špičková starostlivosť aj pre detských pacientov
 5. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine
 6. Spoločnosť Mars inšpiruje: Lepší svet pre domácich miláčikov
 7. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek
 8. Danube InGrid zvyšuje energetickú stabilitu aj v Bratislave
 1. Študenti spoznali nové výrobné trendy v Schaeffler Skalica
 2. Špičková starostlivosť aj pre detských pacientov
 3. Na čo nezabudnúť, ak plánujete na leto malé i väčšie výlety
 4. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine
 5. Spoločnosť Mars inšpiruje: Lepší svet pre domácich miláčikov
 6. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek
 7. Modernizácia VÚSCH rozšíri a skvalitní zdravotnú starostlivosť
 8. Danube InGrid zvyšuje stabilitu elektrizačnej sústavy
 1. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 11 202
 2. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 8 353
 3. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 5 299
 4. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 952
 5. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 3 749
 6. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME 3 149
 7. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 1 777
 8. ČSOB hľadá zamestnancov: Skvelá kampaň, chystajte životopis! 1 190

Blogy SME

 1. Vladimír Krátky: Šialenstvo raketové vs. šialenstvá iné ?
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo byváleho krajského predsedu OĽANO v Žiline
 3. Irena Šimuneková: Trenčiansky luh a okolie
 4. Martina Paulenová: Narodeninový darček
 5. Marek Brenčič: Ukrajine prajem, aby bežala úspešný maratón
 6. Vladimír Krátky: Kam sa hrabe Wiener šniceľ na naše bryndzáky !
 7. Tomáš Bilik: Ako sa mesto (ne) rozvíja ?
 8. Janka Bittó Cigániková: Takto by sme nemocnice (nie len) z plánu obnovy riešili my
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 10 464
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 431
 3. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 892
 4. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 3 920
 5. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 541
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 3 465
 7. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 3 347
 8. Michal Feik: Čo spôsobí Matovičov balíček 3 112
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Strihanie pásky. Zľava Filip Pudiš, Igor Pudiš a Milan Kašák.

Dnes už smelo možno povedať, že futbalový štadiónik v Liptovskej Teplej má slušnú infraštruktúru. Aj vďaka novej tribúne, ktorú pred pár dňami oficiálne dali do užívania.


Ján Svrček 11 h
Na mieste sú informačné tabule, ale aj drevené zábrany. Tie nedávno obnovili.

Výstup na Ďumbier má dve trasy. Letnú a zimnú. Kým letná platí pod Ďumbierom, zimná uzávera sa na ďalších nízkotatranských chodníkoch končí.


17 h
Cvyklo pohár a novinka v jeho seriály - Porubský vrchár

Cvyklo pohár, séria MTB Liptova, má za sebou už svoje druhé kolo, ktoré bolo zároveň novinkou tohto ročníka. Prebiehalo v Závažnej Porube a nieslo názov Porubský vrchár.


27. jún
Víťazný tím 8. ligy - OŠK Podtureň.

Futbalisti z Podturne po tom, čo klesli do poslednej súťaže, 8. ligy, mali jednoznačný cieľ – vrátiť sa do sedmičky. Počas sezóny kvalitu potvrdzovali a jednoznačne v nej dominovali.


27. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ďalší duchovný, ktorý pôsobil v tej istej oravskej farnosti, na svoj trest čaká.


11 h

Priehradu ešte len napúšťajú po rozsiahlej rekonštrukcii. Je mimo prevádzky.


12 h

V obci Zákopčie odstraňujú následky po ničivej povodni.


27. jún

Všetky metódy plašenia zlyhali.


a 1 ďalší 27. jún

Blogy SME

 1. Vladimír Krátky: Šialenstvo raketové vs. šialenstvá iné ?
 2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo byváleho krajského predsedu OĽANO v Žiline
 3. Irena Šimuneková: Trenčiansky luh a okolie
 4. Martina Paulenová: Narodeninový darček
 5. Marek Brenčič: Ukrajine prajem, aby bežala úspešný maratón
 6. Vladimír Krátky: Kam sa hrabe Wiener šniceľ na naše bryndzáky !
 7. Tomáš Bilik: Ako sa mesto (ne) rozvíja ?
 8. Janka Bittó Cigániková: Takto by sme nemocnice (nie len) z plánu obnovy riešili my
 1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 10 464
 2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 431
 3. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 892
 4. Jozef Černek: Turecko, letecky s dvomi deťmi, časť prvá - cesta tam 3 920
 5. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 541
 6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 3 465
 7. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 3 347
 8. Michal Feik: Čo spôsobí Matovičov balíček 3 112
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
 2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
 3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
 4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
 6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
 7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu