Piatok, 6. december, 2019 | Meniny má Mikuláš

Kto kandiduje v Liptovskom Hrádku

Prinášame kandidátov na primátora a poslancov v Liptovskom Hrádku.

Profil Liptovského Hrádku

Názov mesta: Liptovský Hrádok

Okres: Liptovský Mikuláš

Kraj: Žilinský

Počet obyvateľov: 7631

Rozloha: 18 320 096 m2

Súčasný primátor: Branisla Tréger - NEKA

Počet poslancov: 13

Zloženie zastupiteľstva podľa strán: SMER-SD 6, SDKÚ-DS 4, NEKA 1, SNS 1, HZDS-ĽS 1.

Vládnuca koalícia: bez politiky

Príjmy mesta v roku 2009: 7953298 eur

Výdavky mesta v roku 2009: 7621751 eur

Najväčšie investície mesta za toto volebné obdobie (začaté aj dokončené):

Projektová dokumentácia

Plnenie k 31.12.2009 (v tis €)

1. PD Námestie- úprava 3 696 €

2. PD Stavba viacúčelového ihriska 28 €

3. PD Rozšírenie VO Ul. SNP južná strana 1 607 €

4. PD oddychová zóna pri jazierku 6 212 €

5. Doplnok č. 2 UPN- obstarávateľ 2 822 €

6. Doplnok č. 2 UPN- spracovateľ 1 660 €

7. Doplnok č. 1 UPN zóna juh - Tesco - obstarávateľ 2 487 €

8. Doplnok č. 1 UPN zóna juh - Tesco - spracovateľ 3 300 €

9. PD EJA - Fermentor 2 380 €

10.PD Stavebné úpravy ZŠ Hradná - autorský dozor 6 994 €

Projektová dokumentácia spolu 31 185 €

Názov stavby

Plnenie k 31.12.2009

1. Oddychová zóna pri jazierku - chodník+komunikácia k Hradu 113 816 €

2. Oddychová zóna pri jazierku - verejné osvetlenie 19 773 €

3. Oddychová zóna pri jazierku-zeleň, mobiliár 0 €

4. Chodník ČSA a oporný múr 96 388

5. Príspevok na vybudovanie prístrešku za separovaný zber bioodpadov 6 500 €

6. Nájomný bytový dom - poplatok za vyňatie z LPF 2 810 €

7. Stavebné úpravy ZŠ Hradná vrátane SD 1 175 672 €

8. Stavebné úpravy ZŠ J.D.Matejovie vrátane SD 630 824 €

9. Verejné osvetlenie Ul. SNP južná strana 18 718 €

10. Vybudovanie viacúčelového ihriska 93 655 €

11. Rekonštrukcia a modernizácia kríža pod Skalkou 286 €

12. Parkovisko pri Poliklinike 9 846 €

Údržba stavieb významného rozsahu

Plnenie k 31.12.2009

1. Oprava chodníka Dovalovo 79 895 €

2. PD chodník Hradná 9 990 €

3. Zeleň pri autobusovej zastávke 4 879 €

4. Oddychová zóna pri jazierku-zeleň, mobiliár 23 486 €

5. Oprava chodníka Ul. SNP severná strana včít. zábradlia 87 898 €

6. Oprava chodníka Ul. SNP južná strana 137 023 €

7. Oprava chodníka Nižné Fabriky/Alcatel + oprava MK 15 732 €

8. Oprava chodníka pri ceste III/180/140 pod cintorínom 30 526 €

9. Úprava parkoviska pri tržnici vrátane dopravného značenia 8 530 €

10. Oprava kontajnérových státí 3 648 €

investície spolu: 401 606 €

Projektová dokumentácia

čerpanie k 31.12.2008

1. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- obstar.činnosť 2 224 €

2. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- spracov.činnosť 178 €

3. Realizačný projekt Námestie 1 071 €

4. Prípravna dokumentácia k Námestiu - vyjadrovačky k PD, GP 55 €

5. Generel zelene 236 €

6. PD - Stavebné úpravy ZŠ J.D. Hradná ul. 2 €

7. PD - Stavebné úpravy ZŠ J.D.Matejovie 688 €

8.ÚPN-O „Zmeny a doplnky č.2"- sprac.činnosť 100 €

9. PD rekonštrukcia garáží TS 292 €

10. Prevádzkový poriadok implementácie technológie na zhodnocovanie BRO a gastro odpadu 52 €

Projektová dokumentácia spolu 2 741 €

Stavby

čerpanie k 31.12.2008

1. Realizácia odvodu dažďových vôd do Dovalovca-Vyšný koniec 2 815 €

2.Rekonštrukcia VO L.Hrádok - Nižné a Vyšné Fabriky, Dovalovo, Ul. SNP 1 313 €

3. Rekonštrukcia garáží TS v areáli Podtúreň 8 000 €

4. Rekonštrukcia chodníkov 2 641 €

5. Rekonštrukcia a modernizácia objektu ubytovne v Dovalove 165 €

Stavby spolu: 14 934

PD a stavby celkom 17 675 €

Bežné výdavky súvisiace s údržbou stavieb

1. Oprava chodníkov 859 €

2. Oprava objektu ubytovne v Dovalove 113 €

3. Výmena okien MsÚ 1 460

spolu: 2 432 €

Projektová dokumentácia

Plnenie k 31.12.2007

1. ÚPN - Z „Centrum - Juh"- obstar.činnosť 100 €

2. ÚPN - Z „Centrum - Juh"- spracov.činnosť 100 €

3. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- obstar.činnosť 28 €

4. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- spracov.činnosť 536 €

5. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- GP výškopis a polohopis 63 €

6. Prípravné práce Stavby "Rekonštrukcia časti pamiatkovej zóny Mesta Liptovský Hrádok" - vyjadrovačky+ GP súvisiace s UPN Z-Sever 28 €

7. PD odvodu dažďových vôd do Dovalovca-Vyšný koniec 102 €

8. PD - rekonštrukcia striech, zateplenie fasády, výmena vonkajších výplní, vyváženie sústavy ÚK ZŠ J.D.Matejovie 250 €

9. PD - rekonštrukcia striech, zateplenie fasády, výmena vonkajších výplní, vyváženie sústavy ÚK ZŠ Hradná 714 €

Projektová dokumentácia spolu 1 921 €

Stavby

Plnenie k 31.12.2007

1. Realizácia odvodu dažďových vôd do Dovalovca-Vyšný koniec 54 €

2. Rekonštrukcia VO L.Hrádok - ul. Rázusova, Komenského,F.Kráľa, Duklianska,Kpt. Nálepku, K Belej,Matúškova 1 846 €

3. Rekonštrukcia VO L.Hrádok - ul. Rázusova, Komenského,F.Kráľa, Duklianska,Kpt. Nálepku, K Belej,Matúškova - Transfer TS 115 €

4. Rekonštrukcia VO L. Hrádok - Prekážka, M.Blahu, J.Grajchmana,Štúrova,J.Silana, Partizánska 1 418 €

5. Rekonštrukcia VO L. Hrádok - Prekážka, M.Blahu, J.Grajchmana,Štúrova,J.Silana, Partizánska -transfer TS 63 €

6. Prípojka silnoprúdu k areálu Pod Skalkou 619 €

7. Rekonštrukcia kotolne MsÚ 370 €

Stavby spolu: 4 485 €

PD a stavby celkom 6 406 €

Projektová dokumentácia

Plnenie k 31.12.2009

1. PD Námestie- úprava 3 696 €

2. PD Stavba viacúčelového ihriska 28 €

3. PD Rozšírenie VO Ul. SNP južná strana 1 607€

4. PD oddychová zóna pri jazierku 6 212 €

5. Doplnok č. 2 UPN- obstarávateľ 2 822€

6. Doplnok č. 2 UPN- spracovateľ 1 660 €

7. Doplnok č. 1 UPN zóna juh - Tesco - obstarávateľ 2 487 €

8. Doplnok č. 1 UPN zóna juh - Tesco - spracovateľ 3 300 €

9. PD EJA - Fermentor 2 380 €

10. PD Stavebné úpravy ZŠ Hradná - autorský dozor 6 994 €

Projektová dokumentácia spolu 31 185 €

Najväčší investori, ktorí do mesta prišli a ktorí z neho odišli za toto volebné obdobie: prišli Nera Networks, LIDL. Veľký investori z mesta neodišli.

Aktuálny dlh mesta (na konci roka 2009 alebo na polrok 2010, vypočíta sa, ako súčet úverov a všetkých (krátkodobých aj dlhodobých) záväzkov: 0,13 %, resp. 9,8 € na jedného obyvateľa

Nezamestnanosť (evidovaná mesto, okres - ÚPSVR): 6,3%

Počet a názvy volebných obvodov a počet poslancov, ktorí v nich kandidujú:

Volebný obvod číslo 1 m. č. Dovalovo

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:


1. Mária Hapčová, 57 rokov, dôchodca, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

2. Daniel Kapitáň, 42 rokov, poštový doručovateľ, SMER - sociálna demokracia

3. Ján Porubän, 55 rokov, úpravár vôd-chemik, nezávislý kandidát

4. Libuša Števčeková, 45 rokov, učiteľka MŠ, SMER - sociálna demokracia

Počet voličov : 895

Volebný obvod číslo 2 Maša, Vyšné Fabriky, Nižné Fabriky, Pálenica, Sady M. R. Štefánika, Pod lipami, Pri úpuste, Juraja Martinku, Záhradná, Hviezdoslavova, Moyzesova, SNP, Hurbanova, Partizánska s.č. 95, 186, 241, 242, 244, 268, 269, 270

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Milan Burčík, Ing., 48 rokov, obchodný riaditeľ, MOST - HÍD

2. Milan Kozák, Ing., 53 rokov, lesník, SMER - sociálna demokracia

3. Stanislav Muráň, Bc., 50 rokov, majster OV , SMER - sociálna demokracia

4. Ján Oláh, Ing., 60 rokov, ekonóm, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

5. Eva Olosová, 52 rokov, vzťahová manažérka zdravotnej poisťovne, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Počet voličov : 1122

Volebný obvod číslo 3 ČSA, Matúškova, Duklianska, Hradná, Fraňa Kráľa, Martina Rázusa, K Belej

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Roman Beňo, 41 rokov , štátny zamestnanec HaZZ, SMER- sociálna demokracia

2. Peter Hradecký, Ing. arch., 54 rokov, architekt, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická Strana

3. Ján Kubička, 45 rokov, elektrikár, Kresťanskodemokratické hnutie

4. Jaroslav Rúčka, Ing. , 51 rokov, SZČO, Slovenská demokra- tická a kresťanská únia - Demokratická Strana

5. Miroslav Vrbičan, 56 rokov, SZČO, SMER - sociálna demokracia

Počet voličov : 960

Volebný obvod číslo 4 Komenského, J. D. Matejovie, Belanská č.p. 537, 538, 559, 574

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Milan Bendík, Ing., 64 rokov, dôchodca, Komunistická strana Slovenska

2. Dušan Böhmer, Mgr., 58 rokov, štátny zamestnanec, SMER - sociálna demokracia

3. Eva Böhmerová, 50 rokov, zamestnanec v štátnej službe, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

4. Katarína Jelenská, 58 rokov, SZČO, SMER - sociálna demokracia

5. Emil Pinčák, Bc., 50 rokov, SZČO, nezávislý kandidát

6. Eva Šingliarová, 62 rokov, dôchodkyňa, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

7. Vladimír Škuta, 59 rokov, obchodný pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie

Počet voličov : 995

Volebný obvod číslo 5 Kpt. Nálepku, Lichardova, Belanská č.p. 550, 551, 552, 560, 561, 575, 576, 577, 578, 579, 580

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Anna Feriancová, 65 rokov, dôchodkyňa, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

2. Marian Vrabec, Ing., 36 rokov, SZČO, SMER - sociálna demokracia

3. Iveta Zuskinová, PhDr., 60 rokov, riaditeľka múzea, SMER - sociálna demokracia

Počet voličov: 847

Volebný obvod číslo 6 Celiny - ulice: Dr. J. Gašperíka, Dr. A. Škarvana, Jána Nepomuka Bobulu, J. Kollára, Pri tehelni

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec

Kandidáti:

1. Ján Kubek, Ing., 55 rokov, poľnohospodársky inžinier, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

2. Alena Slivošová, 35 rokov, SZČO, SMER - sociálna demokracia

3. Marián Žiška, 30 rokov , učiteľ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Počet voličov: 342

Volebný obvod číslo 7 Janka Silana, Mariána Blahu, Štúrova, Jakuba Grajchmana, Prekážka s.č. 257, 275, 722, 723, 724, 725, 726Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Stanislav Dzurík, 36 rokov, skladník, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Ján Chovan, 56 rokov, živnostník, Komunistická strana Slovenska

3. Martin Kohút, 58 rokov, dôchodca, Slovenská národná Strana

4. Miroslav Kováčik, 53 rokov, odborný pracovník ŽSK , SMER - sociálna demokracia

5. Jaroslav Šupala, Ing., 57 rokov, technik, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Počet voličov: 1165

Strany a koalície, ktoré kandidujú do MsZ: SMER-SD, SDKÚ, SNS, KSS, KDH, MOST-HÍD, HZDS-ĽS, NEKA.

Kandidát na primátora Liptovského Hrádku:

Neka Branislav Tréger

Stručný profil kandidáta na primátora v Liptovskom Hrádku Mgr. Branislav Tréger PhD. nezávislý kandidát

Má 48 rokov a od narodenia žije v Liptovskom Hrádku. Je ženatý od roku 1988 a s manželkou vychováva dve deti - syna Filipa a dcéru Alexandru. Absolvoval Gymnázium v Liptovskom Hrádku, FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2002 na UK v Bratislave ukončil doktorandské štúdium. V doterajšom období pracoval v ČST Bratislave, v SOUD Liptovský Hrádok a v Gymnáziu Liptovský Hrádok. Medzi jeho záľuby patrí príroda, šport, literatúra faktu, hudba.

Parafrázovaný inauguračný prejav jedného prezidenta môže mať aj takéto znenie: „Nehovorme o tom, čo nám môže mesto dať, položme si otázku, čo my môžeme pre mesto urobiť".

Keď sa rozhodoval, či sa bude opäť uchádzať o dôveru voličov v nastávajúcich voľbách, dôsledne zvažoval množstvo okolností. Branislav Tréger hovorí, že išlo o veľmi ťažké rozhodovanie sa, pretože vie po prvom volebnom období, aká je to náročná práca a čo všetko si vyžaduje. Dospel k názoru. K opätovnej kandidatúre ho vedie úprimná snaha pomôcť mestu, svoje osobné a profesijné schopnosti ponúknuť v prospech iných.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ceny Nadácie Tatra banky za umenie sú odovzdané
 2. Výrobca špičkových automobilov odporúča palivá OMV MaxxMotion
 3. Výnos 5,5 % alebo 15 % p.a.?
 4. Univerzita Karlova - Matematicko -fyzikální fakulta
 5. EkF TUKE – výzva pre tvoju budúcnosť
 6. Zoznámte sa: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 7. Pravda o proteínoch. Koľko ich potrebujeme a ktoré sú najzdravšie?
 8. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40% z ceny
 9. 7 tipov, ako zariadiť malú kuchyňu
 10. ​​​​​​​Darujte pod stromček stolovú hru o Gorile
 1. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40% z ceny
 2. 7 tipov, ako zariadiť malú kuchyňu
 3. ​​​​​​​Darujte pod stromček stolovú hru o Gorile
 4. Tipy na darčeky z Tokaja...
 5. Vieme kto vám dá garanciu doručenia zásielky do Vianoc
 6. SME.sk dosiahlo v novembri rekordný počet predplatiteľov
 7. Tenisový lakeť je nielen ochorenie športovca
 8. Výrobca špičkových automobilov odporúča palivá OMV MaxxMotion
 9. Athleisure: V športových legínach do mesta aj na šport
 10. Výnos 5,5 % alebo 15 % p.a.?
 1. Aké proteíny sú najzdravšie? Našli sme odpoveď 12 739
 2. Agadir je úplne iný ako zvyšok Maroka 10 059
 3. Ceny bytov rekordne rastú. Niektorých sa to však netýka 9 533
 4. Vlastné auto alebo lízing? Porovnali sme ich výhodnosť 8 917
 5. Každodenne sa na cestách zraní veľa detí 7 758
 6. Čo chýba deťom v pestúnskych rodinách? Láska to nie je 7 084
 7. Žijú v núdzi, zázrak je aj kilo cestovín 7 058
 8. Ťažko uveriť, že aj takto kvalitne sa dá študovať na Slovensku 6 565
 9. Hypotéka v dvadsiatke. Ako vyzerá opak mileniálov? 5 961
 10. Večer bola voda pitná, ráno už nie 5 955

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Školu pre zdravotníkov opravia za štyri milióny eur

Škola sídli v budove na Vrlíkovej ulice. Tá je už dlhodobo v nevyhovujúcom stave.

Takto bude škola vyzerať po oprave.
Akcia platí iba 24 hodín

Iba dnes: Zamknutý obsah na 30 dní úplne zadarmo

Pripravili sme si pre vás Mikulášsky online balíček! Iba dnes môžete získať online predplatné na 30 dní úplne zadarmo.

Zamknutý obsah regionálnych webov na 30 dní zdarma

Župa reklamuje ďalšie cesty už aj na Liptove

Generálny riaditeľ Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja vyžaduje kvalitnú prácu aj od firiem, ktoré pracovali na cestách a mostoch patriacich župe.

Vlak sa na priecestí zrazil s dodávkou

Úsek je v jednom smere neprejazdný.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Podnikateľ z Lučenca dostal za smrť dvoch ľudí päť rokov, prokurátor sa odvolal

Dopravnou nehodou s fatálnymi následkami sa bude zaoberať krajský súd.

Kroj ako biznis. V Liptovských Revúcach chcú kšeftovanie zastaviť

Pre niekoho cenné dedičstvo a hrdosť, pre iného biznis.

FOTO+VIDEO: Prievidza sa rozsvietila, na námestí už cítiť Vianoce

Mikulášsky sprievod otvoril vianočné sviatky v centre mesta, ľudia si pozreli ohňovú šou a deti dostali sladkosti.

Polovica nitrianskeho mosta bude uzavretá do konca marca

Rekonštrukcia prvej časti výrazne mešká. Pôvodne mali most otvoriť koncom decembra.

Vybrali SME

Už ste čítali?