Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

Kto kandiduje v Liptovskom Hrádku

Prinášame kandidátov na primátora a poslancov v Liptovskom Hrádku.

Profil Liptovského Hrádku

Názov mesta: Liptovský Hrádok

Okres: Liptovský Mikuláš

Kraj: Žilinský

Počet obyvateľov: 7631

Rozloha: 18 320 096 m2

Súčasný primátor: Branisla Tréger - NEKA

Počet poslancov: 13

Zloženie zastupiteľstva podľa strán: SMER-SD 6, SDKÚ-DS 4, NEKA 1, SNS 1, HZDS-ĽS 1.

Vládnuca koalícia: bez politiky

Príjmy mesta v roku 2009: 7953298 eur

Výdavky mesta v roku 2009: 7621751 eur

Najväčšie investície mesta za toto volebné obdobie (začaté aj dokončené):

Projektová dokumentácia

Plnenie k 31.12.2009 (v tis €)

1. PD Námestie- úprava 3 696 €

2. PD Stavba viacúčelového ihriska 28 €

3. PD Rozšírenie VO Ul. SNP južná strana 1 607 €

4. PD oddychová zóna pri jazierku 6 212 €

5. Doplnok č. 2 UPN- obstarávateľ 2 822 €

6. Doplnok č. 2 UPN- spracovateľ 1 660 €

7. Doplnok č. 1 UPN zóna juh - Tesco - obstarávateľ 2 487 €

8. Doplnok č. 1 UPN zóna juh - Tesco - spracovateľ 3 300 €

9. PD EJA - Fermentor 2 380 €

10.PD Stavebné úpravy ZŠ Hradná - autorský dozor 6 994 €

Projektová dokumentácia spolu 31 185 €

Názov stavby

Plnenie k 31.12.2009

1. Oddychová zóna pri jazierku - chodník+komunikácia k Hradu 113 816 €

2. Oddychová zóna pri jazierku - verejné osvetlenie 19 773 €

3. Oddychová zóna pri jazierku-zeleň, mobiliár 0 €

4. Chodník ČSA a oporný múr 96 388

5. Príspevok na vybudovanie prístrešku za separovaný zber bioodpadov 6 500 €

6. Nájomný bytový dom - poplatok za vyňatie z LPF 2 810 €

7. Stavebné úpravy ZŠ Hradná vrátane SD 1 175 672 €

8. Stavebné úpravy ZŠ J.D.Matejovie vrátane SD 630 824 €

9. Verejné osvetlenie Ul. SNP južná strana 18 718 €

10. Vybudovanie viacúčelového ihriska 93 655 €

11. Rekonštrukcia a modernizácia kríža pod Skalkou 286 €

12. Parkovisko pri Poliklinike 9 846 €

Údržba stavieb významného rozsahu

Plnenie k 31.12.2009

1. Oprava chodníka Dovalovo 79 895 €

2. PD chodník Hradná 9 990 €

3. Zeleň pri autobusovej zastávke 4 879 €

4. Oddychová zóna pri jazierku-zeleň, mobiliár 23 486 €

5. Oprava chodníka Ul. SNP severná strana včít. zábradlia 87 898 €

6. Oprava chodníka Ul. SNP južná strana 137 023 €

7. Oprava chodníka Nižné Fabriky/Alcatel + oprava MK 15 732 €

8. Oprava chodníka pri ceste III/180/140 pod cintorínom 30 526 €

9. Úprava parkoviska pri tržnici vrátane dopravného značenia 8 530 €

10. Oprava kontajnérových státí 3 648 €

investície spolu: 401 606 €

Projektová dokumentácia

čerpanie k 31.12.2008

1. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- obstar.činnosť 2 224 €

2. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- spracov.činnosť 178 €

3. Realizačný projekt Námestie 1 071 €

4. Prípravna dokumentácia k Námestiu - vyjadrovačky k PD, GP 55 €

5. Generel zelene 236 €

6. PD - Stavebné úpravy ZŠ J.D. Hradná ul. 2 €

7. PD - Stavebné úpravy ZŠ J.D.Matejovie 688 €

8.ÚPN-O „Zmeny a doplnky č.2"- sprac.činnosť 100 €

9. PD rekonštrukcia garáží TS 292 €

10. Prevádzkový poriadok implementácie technológie na zhodnocovanie BRO a gastro odpadu 52 €

Projektová dokumentácia spolu 2 741 €

Stavby

čerpanie k 31.12.2008

1. Realizácia odvodu dažďových vôd do Dovalovca-Vyšný koniec 2 815 €

2.Rekonštrukcia VO L.Hrádok - Nižné a Vyšné Fabriky, Dovalovo, Ul. SNP 1 313 €

3. Rekonštrukcia garáží TS v areáli Podtúreň 8 000 €

4. Rekonštrukcia chodníkov 2 641 €

5. Rekonštrukcia a modernizácia objektu ubytovne v Dovalove 165 €

Stavby spolu: 14 934

PD a stavby celkom 17 675 €

Bežné výdavky súvisiace s údržbou stavieb

1. Oprava chodníkov 859 €

2. Oprava objektu ubytovne v Dovalove 113 €

3. Výmena okien MsÚ 1 460

spolu: 2 432 €

Projektová dokumentácia

Plnenie k 31.12.2007

1. ÚPN - Z „Centrum - Juh"- obstar.činnosť 100 €

2. ÚPN - Z „Centrum - Juh"- spracov.činnosť 100 €

3. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- obstar.činnosť 28 €

4. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- spracov.činnosť 536 €

5. ÚPN - Z „Centrum - Sever"- GP výškopis a polohopis 63 €

6. Prípravné práce Stavby "Rekonštrukcia časti pamiatkovej zóny Mesta Liptovský Hrádok" - vyjadrovačky+ GP súvisiace s UPN Z-Sever 28 €

7. PD odvodu dažďových vôd do Dovalovca-Vyšný koniec 102 €

8. PD - rekonštrukcia striech, zateplenie fasády, výmena vonkajších výplní, vyváženie sústavy ÚK ZŠ J.D.Matejovie 250 €

9. PD - rekonštrukcia striech, zateplenie fasády, výmena vonkajších výplní, vyváženie sústavy ÚK ZŠ Hradná 714 €

Projektová dokumentácia spolu 1 921 €

Stavby

Plnenie k 31.12.2007

1. Realizácia odvodu dažďových vôd do Dovalovca-Vyšný koniec 54 €

2. Rekonštrukcia VO L.Hrádok - ul. Rázusova, Komenského,F.Kráľa, Duklianska,Kpt. Nálepku, K Belej,Matúškova 1 846 €

3. Rekonštrukcia VO L.Hrádok - ul. Rázusova, Komenského,F.Kráľa, Duklianska,Kpt. Nálepku, K Belej,Matúškova - Transfer TS 115 €

4. Rekonštrukcia VO L. Hrádok - Prekážka, M.Blahu, J.Grajchmana,Štúrova,J.Silana, Partizánska 1 418 €

5. Rekonštrukcia VO L. Hrádok - Prekážka, M.Blahu, J.Grajchmana,Štúrova,J.Silana, Partizánska -transfer TS 63 €

6. Prípojka silnoprúdu k areálu Pod Skalkou 619 €

7. Rekonštrukcia kotolne MsÚ 370 €

Stavby spolu: 4 485 €

PD a stavby celkom 6 406 €

Projektová dokumentácia

Plnenie k 31.12.2009

1. PD Námestie- úprava 3 696 €

2. PD Stavba viacúčelového ihriska 28 €

3. PD Rozšírenie VO Ul. SNP južná strana 1 607€

4. PD oddychová zóna pri jazierku 6 212 €

5. Doplnok č. 2 UPN- obstarávateľ 2 822€

6. Doplnok č. 2 UPN- spracovateľ 1 660 €

7. Doplnok č. 1 UPN zóna juh - Tesco - obstarávateľ 2 487 €

8. Doplnok č. 1 UPN zóna juh - Tesco - spracovateľ 3 300 €

9. PD EJA - Fermentor 2 380 €

10. PD Stavebné úpravy ZŠ Hradná - autorský dozor 6 994 €

Projektová dokumentácia spolu 31 185 €

Najväčší investori, ktorí do mesta prišli a ktorí z neho odišli za toto volebné obdobie: prišli Nera Networks, LIDL. Veľký investori z mesta neodišli.

Aktuálny dlh mesta (na konci roka 2009 alebo na polrok 2010, vypočíta sa, ako súčet úverov a všetkých (krátkodobých aj dlhodobých) záväzkov: 0,13 %, resp. 9,8 € na jedného obyvateľa

Nezamestnanosť (evidovaná mesto, okres - ÚPSVR): 6,3%

Počet a názvy volebných obvodov a počet poslancov, ktorí v nich kandidujú:

Volebný obvod číslo 1 m. č. Dovalovo

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:


1. Mária Hapčová, 57 rokov, dôchodca, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

2. Daniel Kapitáň, 42 rokov, poštový doručovateľ, SMER - sociálna demokracia

3. Ján Porubän, 55 rokov, úpravár vôd-chemik, nezávislý kandidát

4. Libuša Števčeková, 45 rokov, učiteľka MŠ, SMER - sociálna demokracia

Počet voličov : 895

Volebný obvod číslo 2 Maša, Vyšné Fabriky, Nižné Fabriky, Pálenica, Sady M. R. Štefánika, Pod lipami, Pri úpuste, Juraja Martinku, Záhradná, Hviezdoslavova, Moyzesova, SNP, Hurbanova, Partizánska s.č. 95, 186, 241, 242, 244, 268, 269, 270

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Milan Burčík, Ing., 48 rokov, obchodný riaditeľ, MOST - HÍD

2. Milan Kozák, Ing., 53 rokov, lesník, SMER - sociálna demokracia

3. Stanislav Muráň, Bc., 50 rokov, majster OV , SMER - sociálna demokracia

4. Ján Oláh, Ing., 60 rokov, ekonóm, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

5. Eva Olosová, 52 rokov, vzťahová manažérka zdravotnej poisťovne, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Počet voličov : 1122

Volebný obvod číslo 3 ČSA, Matúškova, Duklianska, Hradná, Fraňa Kráľa, Martina Rázusa, K Belej

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Roman Beňo, 41 rokov , štátny zamestnanec HaZZ, SMER- sociálna demokracia

2. Peter Hradecký, Ing. arch., 54 rokov, architekt, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická Strana

3. Ján Kubička, 45 rokov, elektrikár, Kresťanskodemokratické hnutie

4. Jaroslav Rúčka, Ing. , 51 rokov, SZČO, Slovenská demokra- tická a kresťanská únia - Demokratická Strana

5. Miroslav Vrbičan, 56 rokov, SZČO, SMER - sociálna demokracia

Počet voličov : 960

Volebný obvod číslo 4 Komenského, J. D. Matejovie, Belanská č.p. 537, 538, 559, 574

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Milan Bendík, Ing., 64 rokov, dôchodca, Komunistická strana Slovenska

2. Dušan Böhmer, Mgr., 58 rokov, štátny zamestnanec, SMER - sociálna demokracia

3. Eva Böhmerová, 50 rokov, zamestnanec v štátnej službe, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

4. Katarína Jelenská, 58 rokov, SZČO, SMER - sociálna demokracia

5. Emil Pinčák, Bc., 50 rokov, SZČO, nezávislý kandidát

6. Eva Šingliarová, 62 rokov, dôchodkyňa, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

7. Vladimír Škuta, 59 rokov, obchodný pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie

Počet voličov : 995

Volebný obvod číslo 5 Kpt. Nálepku, Lichardova, Belanská č.p. 550, 551, 552, 560, 561, 575, 576, 577, 578, 579, 580

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Anna Feriancová, 65 rokov, dôchodkyňa, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

2. Marian Vrabec, Ing., 36 rokov, SZČO, SMER - sociálna demokracia

3. Iveta Zuskinová, PhDr., 60 rokov, riaditeľka múzea, SMER - sociálna demokracia

Počet voličov: 847

Volebný obvod číslo 6 Celiny - ulice: Dr. J. Gašperíka, Dr. A. Škarvana, Jána Nepomuka Bobulu, J. Kollára, Pri tehelni

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec

Kandidáti:

1. Ján Kubek, Ing., 55 rokov, poľnohospodársky inžinier, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

2. Alena Slivošová, 35 rokov, SZČO, SMER - sociálna demokracia

3. Marián Žiška, 30 rokov , učiteľ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Počet voličov: 342

Volebný obvod číslo 7 Janka Silana, Mariána Blahu, Štúrova, Jakuba Grajchmana, Prekážka s.č. 257, 275, 722, 723, 724, 725, 726Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci

Kandidáti:

1. Stanislav Dzurík, 36 rokov, skladník, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Ján Chovan, 56 rokov, živnostník, Komunistická strana Slovenska

3. Martin Kohút, 58 rokov, dôchodca, Slovenská národná Strana

4. Miroslav Kováčik, 53 rokov, odborný pracovník ŽSK , SMER - sociálna demokracia

5. Jaroslav Šupala, Ing., 57 rokov, technik, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

Počet voličov: 1165

Strany a koalície, ktoré kandidujú do MsZ: SMER-SD, SDKÚ, SNS, KSS, KDH, MOST-HÍD, HZDS-ĽS, NEKA.

Kandidát na primátora Liptovského Hrádku:

Neka Branislav Tréger

Stručný profil kandidáta na primátora v Liptovskom Hrádku Mgr. Branislav Tréger PhD. nezávislý kandidát

Má 48 rokov a od narodenia žije v Liptovskom Hrádku. Je ženatý od roku 1988 a s manželkou vychováva dve deti - syna Filipa a dcéru Alexandru. Absolvoval Gymnázium v Liptovskom Hrádku, FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2002 na UK v Bratislave ukončil doktorandské štúdium. V doterajšom období pracoval v ČST Bratislave, v SOUD Liptovský Hrádok a v Gymnáziu Liptovský Hrádok. Medzi jeho záľuby patrí príroda, šport, literatúra faktu, hudba.

Parafrázovaný inauguračný prejav jedného prezidenta môže mať aj takéto znenie: „Nehovorme o tom, čo nám môže mesto dať, položme si otázku, čo my môžeme pre mesto urobiť".

Keď sa rozhodoval, či sa bude opäť uchádzať o dôveru voličov v nastávajúcich voľbách, dôsledne zvažoval množstvo okolností. Branislav Tréger hovorí, že išlo o veľmi ťažké rozhodovanie sa, pretože vie po prvom volebnom období, aká je to náročná práca a čo všetko si vyžaduje. Dospel k názoru. K opätovnej kandidatúre ho vedie úprimná snaha pomôcť mestu, svoje osobné a profesijné schopnosti ponúknuť v prospech iných.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. Vitajte v postapokalyptickom svete
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 4. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 5. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 6. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Úprava osobného motorového vozidla
 9. Important information for Brazilians living in Slovakia
 10. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 1. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 708
 2. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 16 036
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 890
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 288
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 942
 6. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 767
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 126
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 591
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 501
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 351
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Bezbariérový vstup do kostola vyriešili v Stankovanoch elegantne

Veriaci vstupovali do kostola v Stankovanoch po schodoch, ktoré sa rokmi rozpadávali, vplyvom počasia praskali. Problém s prístupom mali starší ľudia, vozičkári a mladé rodiny s kočíkmi.

Pred kostolom kladú kamennú dlažbu.

O stravenkovej petícii rokovali na ministerstve

Iniciátora petície Za zachovanie súčasnej platnej legislatívy v oblasti stravovania zamestnancov Ľubomíra Sečkára s jeho tímom prijala generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Danica Lehocká.

Otváracie hodiny domu smútku predĺžili, mesto chce predísť náporu

Mesto Liptovský Mikuláš od tohto týždňa predlžuje otváracie hodiny domu smútku.

Ilustračné foto
Akcia platí len 24 hodín

LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Orave.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Od soboty bude platiť na Slovensku zákaz vychádzania, sú aj výnimky

Pre žiakov druhého stupňa základných škôl sa v pondelok začína dištančné vyučovanie.

Už ste čítali?