Utorok, 20. október, 2020 | Meniny má VendelínKrížovkyKrížovky

Kto kandiduje v Liptovskom Mikuláši

Prinášame mená kandidátov na primátora a poslancov v Liptovskom Mikuláši.


Názov mesta: Liptovský Mikuláš

Okres: Liptovský Mikuláš

Počet obyvateľov: 32 409

Rozloha: katastrálne územie mesta zaberá plochu približne 7 miliónov metrov štvorcových, rozlohou je 24. najväčšie mesto na Slovensku

Súčasný primátor: Ján Blcháč, SMER - SD, SNS, ĽS - HZDS

Vládnuca koalícia: SMER - SD, SNS, ĽS - HZDS

Príjmy mesta v roku 2009: 23 292 229 eur

Výdavky mesta v roku 2009: 22 168 367 eur

Najväčšie investície mesta za toto volebné obdobie, začaté aj dokončené: športoviská (infraštruktúra Liptov Aréna, umelý trávnik, ľadová plocha, rekonštruovaná plaváreň, ihriská z nórskych fondov), rekonštrukcie troch základných a jednej materskej školy, rekonštrukcie kultúrnych domov, klubov seniorov, komunikácií a chodníkov.

Najväčší investori, ktorí do mesta prišli a ktorí z neho počas tohto volebného odišli: Prišli Tesco, Nay, Decodom, Jisk, StopShop. O väčšom investorovi, ktorý by odišiel, vedenie mesta nevie. Niektoré spoločnosti boli v prenájme a ukončili nájomné zmluvy, napríklad Gabor.

Aktuálny dlh mesta: Podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO je v súčasnosti dlh na jedného obyvateľa Liptovského Mikuláša približne 349 eur. V roku 2006 bol 234 eur.

Nezamestnanosť v okrese a meste L. Mikuláš: Nezamestnanosť v okrese v posledných dvoch rokoch výrazne stúpla. V rokoch 2007 a 2008 bola k 31. októbru približne 6 percent, vlani dvanásť percent. K 31. 10. 2010 bola registrovaná miera nezamestnanosti v okrese Liptovský Mikuláš 12,6 percenta, čo predstavuje 4890 nezamestnaných. Z meste Liptovský Mikuláš bolo začiatkom septembra 2145 nezamestnaných.

V Liptovskom Mikuláši je osem volebných obvodov. Do mestského zastupiteľstva budú ľudia voliť spolu 25 poslancov. Na jedného poslanca pripadá 1296 obyvateľov. V mestských častiach je 31 volebných okrskov a volebných miestností.

Kandidátne listiny predložili 2 koalície, (Pozitívna koalícia - SMER - SD, SNS, ĽS - HZDS a koalícia Lepší Mikuláš - SDKÚ - DS, SaS, KDH, OKS), 8 politických strán a 12 nezávislých kandidátov. Voliči si budú vyberať vyberať z 86 kandidátov na poslancov a 4 kandidátov na primátora.

Volebné obvody

Volebný obvod č. I. Staré Mesto - 4 poslanci

Volebný obvod č. II. Nábrežie - Vrbica - 7 poslancov

Volebný obvod č. III. Podbreziny, Vitálišovce - 7 poslancov

Volebný obvod č. IV. Okoličné, Stošice - 1 poslanec

Volebný obvod č. V. Iľanovo, Ploštín - 1 poslanec

Volebný obvod č. VI. Demänová, Bodice - 1 poslanec

Volebný obvod č. VII. Palúdzka, Andice, Benice - 3 poslanci

Volebný obvod č. VIII. Liptovská Ondrašová, Ráztoky - 1 poslanec

Kandidáti na primátora Liptovského Mikuláša

1. Ján Blcháč, 51 r., primátor, SMER - SD, SNS, ĽS - HZDS

2. Ján Droppa, 56 r., advokát, nezávislý kandidát

3. Ľubomír Marjovič, 60 r., mestský policajt, Združenie robotníkov Slovenska

4. Alexander Slafkovský, 59 r., lekár, SDKÚ - DS, SaS, KDH, OKS

Otázky pre kandidátov na primátora a ich odpovede

Kandidátom na primátorov Liptovského Mikuláša sme položili niekoľko otázok.

1. Ktoré tri veci by ste urobili ako prvé, ak by vás zvolili za primátora?

Ján Blcháč: Nové pracovné miesta, dokončenie cyklochodníka, udržanie kultúrnych a spoločenských hodnôt v meste.

Ján Droppa: konsolidácia financií v rámci rozpočtu, určiť priority, vytvoriť podmienky pre možnosť príchodu investora s cieľom riešiť nezamestnanosť, v spojitosti s novým územným plánom určiť víziu mesta na dalšie obdobie.

Ľubomír Marjovič: Záchrana organizácie VPS pred jej odpredajom, realizácia investične a projekčne pripravených investícií, vytvorenie odbornej skupiny pre získanie investorov pre zabezpečenie pracovných príležitostí našich občanov, zvýšenie občianskej kontroly v organizáciách mesta, športových kluboch a zabezpečenie objektívnej informovanosti občanov.

Alexander Slafkovský: Budem pravdivo informovať občanov o všetkých krokoch radnice a pokúsim sa o obnovenie porozumenia v našom meste. Podám podnet na Úrad pre verejné obstarávanie, aby zrušil prenájom tepelného hospodárstva. Chcem, aby sa vrátilo nazad do rúk mestu. Začnem rokovania s Veternou Porubou, aby sme vyriešili problém skládkovania komunálneho odpadu.

2. Čo viete mestu ponúknuť naviac oproti vašim protikandidátom?

Ján Blcháč: Budeme aj naďalej pokračovať v našej doterajšej politike transparentnosti, otvorenosti, práce s odborníkmi a verejnými diskusiami s občanmi. Nebudeme sľubovať nereálne veci, ďalej budeme šetriť na verejných obchodných súťažiach. Nepripustíme predraženie tendrov. Budeme sa snažiť o to, aby verejnosť nebola zaťahovaná do umelo vyvolávaných sporov.

Ján Droppa: Ponuka práce bez politiky, nezávislosť, komunikáciu s občanmi, tímovú prácu a zapojenie odborníkov bez posudzovania politickej príslušnosti.

Ľubomír Marjovič: Vzdelanie ekonomické aj technické, prax v priemysle, poľnohospodárstve aj podnikateľstve, skúsenosti v riadení výrobnej organizácie aj vo verejnej správe, všestrannosť.

Alexander Slafkovský: Bohaté skúsenosti z komunálnej politiky a množstvo užitočných kontaktov, ako aj schopnosť spolupracovať a spájať brehy. Ponúkam aj vytiahnutie mesta z ekonomického dna.

3. V čom bude mať občan osoh z toho, ak vy budete primátor?

Ján Blcháč: Politika informovanosti o aktivitách mesta a primátora je aj v celospoločenskom meradle hodnotená ako jedna z najlepších, občania sú primerane informovaní o doterajšom sociálnom, solidárnom, hospodárskom a ekonomickom prístupe a ten sa meniť nebude.

Ján Droppa: Občan bude cítiť politickú kultúru v meste, nebude konfrontovaný s dennodenným politickým bojom.l

Ľubomír Marjovič: neodpovedal

Alexander Slafkovský: Opäť pokojnú atmosféru v meste, opravené chodníky a cesty, pravidelne vysýpané kontajnery so smeťami - je množstvo samozrejmostí, na ktoré treba pamätať. To je časť môjho záväzku. Jeho súčasťou je aj rekonštrukcia domu služieb a zimného štadióna. Ponúkam uskutočniteľné vízie, nie nesplniteľné sľuby.

Súčasného primátora Jána Blcháča sme sa spýtali:

Aké boli najväčšie prínosy vášho pôsobenia na čele mesta za posledné štyri roky?

Ján Blcháč: Pripravili sme dobré podmienky pre vstup investorov a tým sme podporili stabilitu pracovných príležitostí v Liptovskom Mikuláši a vznik nových pracovných miest. Zrealizovali sme opatrenia v zlepšení dopravy a parkovania v meste, podľa Generelu dopravy budeme postupovať v otázkach, ktoré najviac ťažia Mikulášanov - parkovanie. Podstatný je tiež nárast majetku mesta vo výške až 630 eur na obyvateľa. Mesto získa vďaka eurofondom (už zrealizovaným alebo práve implementovaným) ďalšie hodnoty vo výške 1250 eur na obyvateľa. Oproti tomu je minimálny nárast úverov o 130 eur na obyvateľa.

Trom kandidátom na primátora sme položili otázku:

Čo boli tri najväčšie chyby, ktoré urobilo súčasné vedenie mesta?

Ján Droppa: Dlhodobý prenájom (20 rokov) aktív mesta - tepelné hospodárstvo, nedostatočná stabilita rozpočtu mesta, absentovala transparentnosť, komunikácia a tímová práca.

Ľubomír Marjovič: Nezodpovedný odpredaj majetku mesta, privlastnenie si mestských informačných médií pre vlastnú neobjektívnu propagáciu, nezodpovedné finančné hospodárenie mesta končiace druhou najväčšou zadĺženosťou na občana v republike.

Alexander Slafkovský: Nevýhodný prenájom tepelného hospodárstva, čím mesto prišlo o asi 9 mil. Sk (300-tisíc eur) ročne, to za prvé. Odpadové hospodárstvo priviedlo do slepej uličky, to je druhá chyba. A do tretice - chcelo sa zbaviť Verejnoprospešných služieb pod rúškom PPP projektu.

Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš

Volebný obvod č. 1

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

1. Oldřich Drahovzal, MUDr., 58 r., lekár, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

2. Jakub Flimel, 21 r., študent, ZRS

3. Matej Géci, Bc., 25 r., riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandidát

4. Rudolf Huna, Ing., 56 r., vysokoškolský pedagóg, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

5. Ján Juda, Ing., 68 r., dôchodca, KSS

6. Ján Kováč, 53 r., podnikateľ, SDĽ

7. Vincent Kultán, Mgr., 28 r., geofyzik, SDKÚ - DS, SaS, KDH

8. Jaroslav Lehotský, Ing., 65 r., Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

9. Milan Lisý, 53 r., podnikateľ, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

10. Roman Mojžiš, MUDr., 58 r., lekár, SDKÚ - DS, SaS, KDH

11. Vladimír Rengevič, Ing., 37 r., grafik, SDKÚ - DS, SaS, KDH

12. Pavel Strych, 40 r., plavčík, nezávislý kandidát

13. Ivan Vozár, JUDr., 56 r., advokát, nezávislý kandidát

14. Eva Webbinková, RNDr., 48 r., podnikateľka, SDKÚ - DS, SaS, KDH

15. Danka Žiaranová, MVDr., 65 r., veterinárna lekárka, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

Volebný obvod č. 2

Vo volebnom obvode sa volia 7 poslanci.

1. Rastislav Adamčák, 35 r., riaditeľ pobočky banky, SDKÚ - DS, SaS, KDH

2. Ján Blcháč, Ing., PhD., 51 r., primátor, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

3. Pavel Bobák, Ing. arch., CSc., 56 r., zástupca primátora, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

4. Peter Cibák, 52 r., tréner, SDKÚ - DS, SaS, KDH

5. Lucia Cukerová, Ing., 33 r., projektový manažér, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

6. Lukáš Gajarský, 21 r., študent, ZRS

7. Oľga Husárová, Mgr., 59 r., dôchodkyňa, nezávislý kandidát

8. Adriana Chrapčiaková, Mgr., 41 r., riaditeľka ZŠ, SDKÚ - DS, SaS, KDH

9. Pavol Klonga, 41 r., technický pracovník, SDĽ

10. Ján Kučmík, Mgr., 59 r., pedagóg, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

11. Miroslav Mahdal, Mgr., 37 r., živnostník, nezávislý kandidát

12. Peter Majdek, JUDr., 30 r., právnik, SDKÚ - DS, SaS, KDH

13. Jozef Matis, Doc.,RSDr., PhD., 58 r., vysokoškolský pedagóg, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

14. Michal Neštický, RSDr., 68 r., dôchodca, KSS

15. Alžbeta Smiešna, MUDr., 59 r., lekárka, SDKÚ - DS, SaS, KDH

16. Vladimír Stankoviansky, Ing., 70 r., dôchodca, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

17. Karol Székely, 30 r., podnikateľ, Liptovský Mikuláš, SDKÚ - DS, SaS, KDH

18. Anton Urgela, 66 r., riaditeľ, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

19. Boris Vacek, Mgr., 68 r., učiteľ, SDKÚ - DS, SaS, KDH

20. Eva Vetríková, Mgr., 31 r., učiteľka, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

21. Marta Voštináková, MUDr., 59 r., lekárka, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

Volebný obvod č. 3

Vo volebnom obvode sa volia 7 poslanci.

1. Jaroslav Barok, MUDr., 54 r., lekár, SDKÚ - DS, SaS, KDH

2. Milan Bíroš, 43 r., invalidný dôchodca, MOST - HÍD

3. Miroslav Boďa, MUDr., 48 r., lekár, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

4. Jaroslav Čefo, Ing., 44 r., manažér, SDKÚ - DS, SaS, KDH

5. Veronika Deáková, 18 r., študentka, ZRS

6. Rastislav Dzuroška, 39 r., podnikateľ, SDĽ

7. Dušan Fabian, 50 r., manažér, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

8. Edita Havránková, PhDr., 56 r., profesorka, SDKÚ - DS, SaS, KDH

9. Jaroslav Kmeč, Ing., 37 r., podnikateľ, SDKÚ - DS, SaS, KDH

10. Martin Krajčí, Mgr., 37 r., právnik, nezávislý kandidát

11. Milan Kružliak, Ing., 61 r., ekonóm, SDKÚ - DS, SaS, KDH

12. Jana Líšková, 45 r., ekonómka, SDĽ

13. Michaela Majerčiaková, 18 r., študentka, ZRS

14. Jaroslav Micenko, Mgr., 35 r., právnik, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

15. Lubomír Mikita, Ing., 58 r., vysokoškolský pedagóg, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

16. Ladislav Pardel, Mgr., 49 r., štátny zamestnanec - radca, nezávislý kandidát

17. Dušan Plaček, Mgr., 53 r., sociálny pracovník, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

18. Ľubica Slotková, 29 r., podnikateľka, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

19. Milan Sopóci, Prof.,Ing., PhD., 59 r., vysokoškolský pedagóg, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

20. Ľubica Staroňová, Mgr., 47 r., pôrodná asistentka, SDKÚ - DS, SaS, KDH

21. Milan Stromko, 61 r., riaditeľ, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

22. Pavol Szeman, 36 r., podnikateľ, SDĽ

23. Miroslav Šutliak, JUDr., 54 r., právnik, Slobodné fórum

24. Rudolf Urbanovič, Ing., 50 r., prednosta MsÚ, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

25. Dušan Vinčur, Ing., 51 r., predseda VD, SDKÚ - DS, SaS, KDH

Volebný obvod č. 4

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

1. Jeroným Klohna, Ing., 51 r., stavebný technik, SDĽ

2. Jozef Repaský, Ing., 52 r., technik, SDKÚ - DS, SaS, KDH

3. Peter Vrlík, 46 r., spisovateľ, publicista, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

Volebný obvod č. 5

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec

1. Miroslav Burgel, 51 r., živnostník, SDKÚ - DS, SaS, KDH

2.Soňa Čupková, 45 r., detská sestra, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

Volebný obvod č. 6

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

1. Pavel Ferenčík, Ing., 56 r., vedúci dopravy, SDKÚ - DS, SaS, KDH

2. Štefan Ganoczy, Ing., PhD., 58 r., vysokoškolský pedagóg, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

Volebný obvod č. 7

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

1. Jozef Bobák, Ing., 53 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát

2. Ján Droppa, JUDr., 56 r., advokát, nezávislý kandidát

3. Ján Grendel, 37 r., vedúci prevádzky, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

4. Dušan Grešo, Ing., 60 r., riaditeľ VPS, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

5. Ivan Hollý, 35 r., robotník, ÚSVIT

6. Peter Jurčo, Ing., 36 r., obchodný zástupca, SDKÚ - DS, SaS, KDH

7. Magdaléna Kostolná, 62 r., dôchodkyňa, SDKÚ - DS, SaS, KDH

8. Libor Ladányi, Bc., 23 r., študent, Zjednotená Slovenská národná strana

9. Ľubomír Marjovič, Ing., 60 r., mestský policajt, ZRS

10. Marek Nemec, 22 r., umelecký stolár, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

11. Milan Olejár, MUDr., 56 r., lekár, nezávislý

12. Miroslava Palanová, Mgr. art., 41 r., riaditeľka LKS, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS

13. Dušan Tekeljak, RNDr., 53 r., ekológ, nezávislý kandidát

14. Milan Trnovský, JUDr., 54 r., advokát, SDKÚ - DS, SaS, KDH

Volebný obvod č. 8

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

1. Jozef Gonda, 56 r., podnikateľ, SDKÚ - DS, SaS, KDH

2. Jozef Kruták, 55 r., technik, nezávislý kandidát

3. Milan Kučera, 47 r., technik, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

4. Vladimír Majer, MVDr., 49 r., veterinárny lekár, Smer - SD, SNS, ĽS - HZDS.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 2. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 3. Home (ale aj) Office
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 6. Zelená Bratislava
 7. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 9. Znečistenie riek už možno nebude možné zastaviť
 10. Záujem o akcie Pilulky prekonal naše očakávania
 1. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 2. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 3. Zelená Bratislava
 4. Ruža zmeny
 5. Úpravy automobilov pre ZŤP
 6. No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru
 7. Mladí ľudia vstupujú do druhého piliera už aj cez internet
 8. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové
 9. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 10. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 27 665
 2. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 23 138
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 16 161
 4. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 13 872
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 683
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 475
 7. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 780
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 145
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 8 961
 10. Budúcnosť v digitále je plná žien. V čom majú pred mužmi navrch? 8 623
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Liptov - aktuálne správy

Rozbehnutý Tatran pozastavila až pandémia

Po výborne rozbehnutej 10-zápasovej futbalovej bilancii bez prehry pre druholigový MFK Tatran Liptovský Mikuláš mu dočasnú stopku vystavila koronavírusová pandémia.

Je otázne či Tatran v tohto sezónnej jesennej časti ešte zažije ligovú atmosféru.

Chladiarenské rúry sú už položené na svojom mieste

Rozsiahla rekonštrukcia ľadovej plochy bude čoskoro hotová.

Chladiarenské rúry sú už na svojom mieste.

ONLINE DISKUSIA: Môže byť Žilina moderné a životaschopné mesto?

Ako dostať Žilinu na mapu moderných miest? Má krajské mesto priestor na rozširovanie? Aj tieto témy odznejú v LIVE diskusii už v stredu o 9. hodine na FB Žilina na Facebooku.

GRAFY: Ako sa vyvíja pandémia na Liptove

Rekordný prírastok zaznamenal v nedeľu okres Ružomberok.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Najviac nakazených pribudlo v Košiciach a v okrese Čadca

Nedeľňajší rekord sa vyšplhal na číslo 860.

V Nitre pribudli hospitalizovaní aj mŕtvi. Ohniská na Borovej stráži polícia

Viac ako dve tretiny reprofilizovaných lôžok pre COVID pacientov sú obsadené. Vytvoria ďalšie.

Nedeľný rekord. V Trenčianskom kraji pribudlo 104 pozitívne testovaných

Laboratóriá na Slovensku otestovali 5 025 vzoriek, celkový počet pozitívnych bol 860.

KORONAVÍRUS: Žilina hlási menej nakazených, Čadca medzi najhoršími

V nemocniciach je hospitalizovaných 638 pacientov.

Už ste čítali?