Utorok, 23. január, 2018 | Meniny má Miloš
Pridajte si svoje mesto

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

PREDNÁŠKA ŠTEFANA ZAKUŤANSKÉHO

Kde a kedy ?

Čas: 03. 02. 2017, 16:00 hod.
Miesto: Ezoterika Kavena Ružomberok (Mostová 2)
Vstupné: 5,00€

Popis

Všetci tí, ktorí si chcú rozšíriť možnosti liečenia zápalových ochorení pomocou svojho vrodeného pudu, sú srdečne vítaní. Na prednáške je možnosť zakúpenia knihy.

Štefan Zakuťanský: ľudový liečiteľ a autor metódy a knihy.

Vstupenky v cene 5.- €, si môžete zakúpiť v Ezoterike, u pani Kaveny na tel. 0915 890 495

www.samoliecba.com

Predstavujeme: naše zabudnuté liečebné tradície.
Metódu samoliečby nám dala matka príroda.

Čo vás priviedlo ku hľadaniu možností liečiť samého seba?
Čo bolo impulzom, aby som sa začal zaoberať liečením zápalových ochorení a pritom objaviť samoliečebnú metódu? Odpoveď je stručná. Priniesol to život sám počas liečby mojich ťažkých a neliečiteľných zdravotných problémov. V minulosti som trpel vážnymi zdravotnými problémami, ktoré sa týkali hlavne môjho pohybového aparátu. Najväčší problém mi spôsobovali bolesti chrbtice, hlavy, končatín a obvodu tela. Pre lekárov a liečiteľov som bol beznádejne nevyliečiteľný prípad. Študoval som medicínu ako samouk. Snažil som sa vylepšiť doterajšie medicínske a alternatívne spôsoby liečby, aby som sa zbavil príšerných chronických bolestí. Moje liečenie ma neskôr doviedlo k objaveniu tejto jednoduchej, originálnej - jedinečnej metódy. Prvýkrát som ju publikoval už v roku 1992.

Odkiaľ samoliečba pochádza?
Po objavení metódy sa ukázalo, že samoliečba pochádza od matky prírody. Ona nám ju dala tak, že ju zakódovala do génov každého živočícha. Samoliečba je jej, ale ona nám ju dala všetkým. Samoliečbu vymyslela príroda a zaviedla ju do živočíchov tak, že sa rodí do každého nového života. Je to liečba daná zhora, lebo príroda je nad nami. Príroda je akási vyššia moc, preto samoliečbu môžeme považovať za vyšší princíp liečenia, aj za prvú a prapôvodnú medicínu sveta. Samoliečbu používali niekedy aj naši predkovia, ale po čase sa vytratila zo života ľudí a zabudlo sa na ňu.  Objavením samoliečby sa objavili zároveň aj naše zabudnuté liečebné tradície – našu zabudnutú slovenskú tradičnú medicínu. V našej kultúre okrem tradičných remesiel, jedál, krojov, pesničiek, tancov bolo aj tradičné liečiteľstvo, ktoré sa využívalo po celé generácie v každej domácnosti. V každej domácnosti boli nasušené byliny, pripravené olejčeky a mastičky. Nezastupiteľné miesto mali aj masáže a používali ich ako prvú pomoc, prvotné ošetrenie. Podľa potreby sa masírovalo bruško dieťaťu, hruď, krk, mandle – ešte dodnes sa tomu hovorí „podvihovanie mandlí". Podľa potreby sa masírovali chrbtice, končatiny. Chrbtica sa naprávala pošliapaním  alebo kolienkovaním. Náš národ teda vlastnil  isté liečebné tradície. Toto tradičné domáce liečenie sa prenášalo z generácie na generáciu iba ústnym podaním a doteraz nebolo písomne spracované. V dnešnej civilizovanej dobe sa tento domáci spôsob liečby skoro úplne vytratil zo života ľudí, čo je na škodu veci. 

Ako ste prišiel na existenciu samoliečebného pudu a v čom spočíva princíp liečby?
Každý živočích je od prírody vybavený pudmi - inštinktami. Pudy sú zakódované v génoch. Medzi doteraz známymi pudmi bol ešte jeden pud, ale bol neznámy. Jeho existencia bola do tej doby v histórii ľudstva neznáma. Po jeho objavení sa ukázalo, že je to objav svetového rozmeru v prírodovednej a medicínskej oblasti. Doteraz boli známe len štyri pudy: rozmnožovací, materinský, sací a pud sebazáchovný. Medzi nimi existoval aj existuje samoliečebný pud. Pudy majú pre život každého jedinca veľmi dôležitý význam – poslanie. Samoliečebný pud zohráva v živote živočíchov tiež veľmi dôležité a nezastupiteľné miesto tak, ako aj ostatné pudy. Existenciu pudov vidíme okolo seba podľa toho, čím sa realizujú v životnej praxi. Rozmnožovací pud sa realizuje sexuálnym stykom, aby život pokračoval ďalej. Materinský pud zase živením a ochranou mláďaťa, kým mláďa nie je v živení sa a obrane sebestačné. Sací pud sa realizuje satím prsníka. Pud sebazáchovy sa realizuje ostražitosťou v každej sekunde a pri každom kroku, aby sme si nepoškodili zdravie, alebo neprišli o život. Samoliečebný pud sa realizuje cielenou masážou do zárodkov a ložísk choroby. Vďaka existencii samoliečebného pudu existuje samoliečebná metóda, ktorou sa samoliečebný pud realizuje do životnej praxe. Samoliečebnú metódu zastrešuje samoliečebný pud a ten zastrešuje sama príroda. Za samoliečebnú metódu garantuje sama príroda, lebo keď ona niečo zariadi, je to originálne - jedinečné, dokonalé a funkčné. Princíp liečby spočíva v hĺbkovej masáži cielenej do zápalových ložísk. Masáž spôsobuje mechanické rozrušenie zápalu a zlepšuje prekrvenie v ňom. Prekrvenie odplavuje rozrušené častice a spätne dopravuje nové častice, ktoré sa  predtým tam dostať nemohli. Nerozrušené častice zápalu im blokovali prístup. Masáž zabezpečuje rýchlejšiu výmenu látok, a tak na miesto starých častíc sa rýchlejšie  dostávajú výživné, stavebné, obranné látky a aj viac kyslíka. Na zdravom mieste to spôsobuje rýchlejšiu regeneráciu síl, ako je to známe u športovcov. Na chorom mieste regenerácia zabezpečuje rýchlejšie hojenie. Rýchlejšie hojenie nastáva preto, lebo prísunom nových častíc sa dodáva akoby nový život, a tak hojivý mechanizmus má potrebný materiál na hojenie. Stačí, aby sa živočích postaral o masáž určitých častí tela. Tým je zabezpečený prísun čerstvého materiálu. Keď hojivý mechanizmus nový materiál má, on už vie, čo má s tým robiť. Je to hotová fungujúca vec - fungujúci prírodný zákon, ktorý veky fungoval,  funguje teraz  a určite bude fungovať aj veky. Tak ako sú známe ostatné fungujúce prírodné zákony, napr. Archimedov zákon, ktorý objavil a definoval Archimedes alebo Newtonov zákon a mnoho iných zákonov, tak azda mnou objavený zákon sa raz bude volať Zakuťanského zákon. Objavené účinky masáže preukázali, že od cielenej masáže sa zápaly hoja prinajmenšom tak ako od chemických liekov. Ukázalo sa dokonca aj to, že účinky masáže predbehujú lieky v tom, že dokážu vyliečiť aj doteraz neliečiteľné chronické zápaly úplne (do nuly – do čista), bez nákladov a vedľajších účinkov. Všetci poznáme blahodarné účinky masáže. Keď sa spomenie slovo masáž, každý vie, že ide o čosi príjemné, pozitívne, niečo čo pomôže. Tí, ktorí ste už absolvovali nejakú masáž, mohli ste sa na vlastnej koži presvedčiť, ako ste sa po nej cítili lepšie - ako sa vám po nej uľavilo. Je to jasný dôkaz účinku masáže. Chcem zdôrazniť podstatný fakt, že blahodarné účinky masáže sú známe, hoci by sme  princíp fungovania presne vysvetliť nevedeli.

Za dobu vašej praxe ste naisto dospeli k mnohým skúsenostiam…
Za vyše 30 rokov mojej praxe sa na tisíckach pacientoch potvrdilo, že samoliečebná metóda funguje aj teraz v modernej dobe. Ona proste fungovala vždy, aj v minulosti na našich predkoch, len sme o tom nevedeli. Aj celá živočíšna ríša  ju využíva ako dennú potrebu. Určite ju využívala aj predtým, od kedy je život na zemi. A vy môžete na zvieratách pozorovať, ako stále na sebe čosi robia. "Drbú sa” - robia si ošetrenie masážou a to aj niekoľkokrát do dňa. Keď to robia, odkiaľ to vedia robiť? No nemajú to asi  odo mňa, z mojej knihy, ale určite zhora - od prírody. Patrí aj nám také ošetrenie? Samozrejme patrí, prečo nie, však nie sme od macochy. Aj my ľudia sme vybavení samoliečebným pudom. Je to naše cenné vlastníctvo, za čo mame byť vďačný a mame si to vážiť.

Môžete zhodnotiť výsledky – úspešnosť samoliečby?
Samoliečebná metóda publikovaná v mojej knihe: "Samoliečebný pud”  pomohla  mnohým tisíckam ľudí nielen na Slovensku, v Čechách, ale aj dookola zemegule. Podľa veľkého počtu vyliečených ľudí máme možnosť vidieť, že samoliečebná metóda perfektne funguje. Pozitívne ohlasy, chvály, uznania prichádzajú na ňu z každej strany. Nezáleží na tom či je to z domu alebo zo zahraničia. Hlavná chvála a vďaka patrí našej matke prírode za tak úžasne fungujúcu a jedinečnú liečebnú metódu. Od vyliečených ľudí stále dostávam poďakovania a uznania za objavenie metódy, za knihu. Píšu mi, aj telefonujú ako sa podľa knihy vyliečili sami a ako ju využívajú na zlepšenie kvality svojho života ďalej.

O Vašom objave prednášate aj v zahraničí. S akým ohlasom sa stretávate?
Ľudia u nás, aj v zahraničí sú z prednesených informácii o novom objave príjemne šokovaní. Živo sa oň zaujímajú, lebo sa ich to bezprostredne týka. Kto nemá samoliečebný pud vrodený? Je to nadnárodné liečenie, lebo patrí všetkým ľuďom celého sveta. Náš národ môže byť hrdý, že táto významná nadnárodná pomoc ide od nás do celého sveta.

Pre koho je vaša kniha Samoliečebný pud určená?
Kniha Samoliečebný pud je určená všetkým ľudom, lebo všetci bez výnimky ho máme vrodený. Ako som vyššie spomenul, že každý živočích je od prírody vybavený pudmi – inštinktami, bez akýchkoľvek rozdielov: živočíšneho druhu, pohlavia, veku, vzdelania, povolania, náboženstva, politickej príslušnosti... Tu nezáleží na tom, či je človek, zviera, vzdelaný, nevzdelaný, či je robotník, lekár, vedec, pápež, prezident.... Samoliečebný pud máme  vrodený všetci, preto táto kniha je určená pre každého človeka na svete. Kniha má byť súčasťou každej domácej knižnice - v každej rodine.

Aká budúcnosť Samoliečbu čaká?
Tak ako doteraz sebeliečba mala dlhú minulosť, tak aj teraz ju čaká nekonečná svetlá budúcnosť. Je to pomoc pre človeka a tej nikdy nie je nazvyš. Bola tu veky, veky tu aj bude,   dokiaľ bude existovať život na zemi. Prežila aj mnoho ”spoločenských zriadení” a nikdy neskrachovala. To potvrdzuje jej životaschopnosť. Je to beznákladová a hlavne vysoko účinná liečba bez vedľajších účinkov. Je to návrat "strateného syna” do rodiny. Prišiel čas návratu zabudnutej prapôvodnej medicíny sveta a my za to môžeme byť len radi.

Čo by ste doporučil našim čitateľom  v súvislosti so zdravím?
Aj Vašim čitateľom môžem odporučiť len to, čo ostatným ľudom. Aby svoj vrodený pud využívali podľa potreby vo svoj prospech nielen na liečenie (represívu) zápalových ochorení: dýchacích, interných, pohybových, alergických, ale aj na prevenciu. Robte si prvotné ošetrenie (liečenie) masážou, pomáhajte si sami, ako to veky robí celá živočíšna ríša na tejto planete. Presvedčíte sa, že obyčajné ošetrenie (liečenie) masážou, vie poriešiť 80%-nú chorobnosť.

Riešime za Vás

Šetrenie vody
Liptovský Mikuláš

Šetrenie vody

V riešení
Policajná hliadka hrala v službe futbal.
Liptovský Mikuláš

Policajná hliadka hrala v službe futbal

Vyriešené
Pridaj svoj podnet