Piatok, 18. október, 2019 | Meniny má Lukáš

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého

Štúrova 56, 031 01 Liptovský Mikuláš

Popis

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja.

Je regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúciu. Jej hlavným poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, poskytovať pouužívateľom knižnično-informačné služby a zabezpečovať všeobecný a neobmedzený prístup občanov k informáciám.

Ako verejná mestská knižnica :

- buduje, získava, eviduje, odborne spracováva, organizuje a ochraňuje univerzálny knižničný fond,

- uspokojuje kultúrne, informačné, vzdelávacie a oddychové potreby používateľov prostredníctvom sprístuňovania vlastného knižničného fondu, ako aj zabezpečením prístupu k vonkajším informačným zdrojom budovaním verejných terminálových pracovísk s využitím internetu,

- posktuje používateľom komplexné knižnično-informačné služby, najmä absenčné i prezenčné vypožičiavanie dokumentov, bibliografické a informačné služby, spracovanie a vydávanie bibliografií a rešerší, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby,

- zabezpečuje a realizuje kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s poslaním knižnice.

Ako regionálna knižnica :

- je regionálnym strediskom informácií, regionálny knižničný fond získava, buduje a sprístupňuje v súlade s ekonomickým, sociálnym a kultúrnym zázemím okresov,

- je regionálnym bibliografickým pracoviskom, buduje regionálne bibliografické i faktografické bázy dát, spracováva a vydáva regionálnu bibligrafiu, 

- je koordinačným, vzdelávacím, štatistickým a metodickým strediskom pre knižnice, poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby mestským a obecným knižniciam a knižniciam iných typov vo svojej územnej pôsobnosti.

Aktuálne hráme

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne

Riešime za Vás

Šetrenie vody
Liptovský Mikuláš

Šetrenie vody

V riešení
Policajná hliadka hrala v službe futbal.
Liptovský Mikuláš

Policajná hliadka hrala v službe futbal

Vyriešené
Pridaj svoj podnet